Karel Makoň: kotouc-U-Zdiar-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Bych chtěl dneska pokračovat v tom, co jsme si včera začli říkat, a to o posledně, pro- prostřední části vývojové, kterou svatá Terezie z Avily například prožívala tím způsobem, že to byla série extazí. Svatá Terezie z Avily, série extazí. A dobře v tom svém Hradu nitra říká, že je to sice jeden z nejvyšších stupňů modlitby, jeden z nejvyšších, nejvyšší, nejvyšších stupňů mystické modlitby, ale že tato série není konečnou fází vývojovou, a to udělala veliký objev pro křesťanskou mystiku, všichni si mysleli, že extaze je to nejvyšší, nýbrž že je to prostřední fáze, a jiní potom doplnili její učení, ona se právě stala učitelkou Církve, v nové době, asi před několika lety dají pro na vše na protože udělám mnoho psychologických objevů o na poprvně mystiku měla k si kolik si taky ty pojímáme dneska mi v sobě moderní pojetí mystiky a řekla potom že tyto ti tato se v je i v těch extazí musí končit protože by se vyrovná mají hladiny zevního ale vnitřního. Života to znamená že. Se dosáhne takové úrovně zevního života že život přestává tou mystickou modlitbou to znamená když. Všechno co v životě probíhá spojuje člověka s bohem jak jsme se to stane tak si třeba extazí přežitek samozřejmě jiných doplnili v tom smyslu protože ne všichni veliká velikáni dávno před tím na příkladem i ty ji věděli že extaze je že se obejít to je to je tedy systém myšlení který ní. Vy nosem mnohé řády ještě vůbec nepřijímají za správný. Nechají to ten názor na ty na nebe bych tím je zemrou ještě ty existují takové proti názory které se ale i jak ne o když ti k nikam se to na za spisy věk tak ten řád tyto nechává pro sebe prádlo jsem měl kdyby se měl možnost těmi řády se do hovor čit. Jsem zjistil že kdybyste vědět co přitom dělat to o jednoho po ti by o tak že by se vede i po prát né. A především největší rozdíly mezi je z li ty a mezi dominikán li. Tam je největší takový při do propastný rozdíl nazíráním na ty za tu nad v tom budu. Než když tady vykladám nějak nadstavbu. A měl bych tady u sebe druzi vše řádů hodně zasvěcené kdy kdyby celou tu na stavbu z vlády aspoň teoreticky. Tak byste týrali jak by každý mluvil jednak o tom a vzájemně by se mezi sebou neshodli. Se spočine po sokrates to zla než se neb nemožno jsi věda do sto dohromady i když me taky dostal dohromady ale nebyl jsem tak moc jsem přece na by to co stavět prováděla oním neříkali na dohromady do starat nesmíš. Protože právě pro každé nevlastní cesta a kde se dobře udělala že pod chytila tyhlety proudy vážně myslících lidí a. čili sich o dokonalost tím způsobem že mu dovolila se vět poslem. To normálně by vel žilo ale otok na li ti ale nebylo založení nové si řekne. Takže dejme tomu takový řád sám o sobě je te. Církev svět li to si musíme přiznat a taky nejsem hodna řízeného opat v tak ten u pět funkci biskupa jako tam ten nad světskými čáry ky tak ten opak nad těmi váš které mi ky. A kdybyste poslouchali opata jak ten mluví jak ten si představuje vedení duší jak si přestane vedením si třebas biskup nebo arcibiskup aby se věk. Že mají úplně různé názory na to totiž v to smysl že něco jiného se hodí pro klášterní se co je nesl pro tají ka a samozřejmě ten biskup hájí vždycky názor protože je to jeho úkolem že světský šel se může dostat do stejných výšek jako ten klášter do při okolnosti dokonce ten světský člověk kdyby to bral jako my veliké přednosti před tím klášterní kemp protože může dokonale rozvinout světský život a z této dokonale rozvinutosti se skvěle přistupuje k vyšším stavům mystický. Kdežto není byly rozvinout tento světský že si říkali o už. Jak potom to neblahé následky na při vyšších stupních pro tu obrovskou nerovnováhu ve si myslím a zevním životem a proto že on ten s tím svým zevním životem nedosáhl toho vrcholu ze kterého se přechází z jedné úrovně na druhou se musí dělat skok. Čili kdybych u takového mystika který žije kláštery životem neni podiví v nemůžete se po milovat že upadá často do extazi. Ano. Na při a také mladí lidé kteří vstupují do těchto stavu nebo do s do chtějí dosáhl dokonalosti nebo spojení s bohem jak chcete tomu říkat taky se neobejdou bez který je v extazi viztež třebas svatá kateřina sienská která upadal do se je extazí do svých dvaceti let. Vy protože byla moc nad a to se tam ještě neměl žil ty život co jsem musel spát a napořád musela skákal. Totéž patřit platí ho kateřině janu z kte obě tu viděl komet sil dělat takovým od všech těch svatých který být brzo přešli jen na to na tu dokonalost a jemně se ještě rozvinutý život. Tak teď bych jen postupně. Ještě bych něco řekl tak tam o to ježíše krista i si je vyznačena mez vite že tady končí cesta do při že je tady najednou takový obrovsky kvalitativní skok. Že i přes ten jordán a další skok přesto smrt na kříži. Takhle to samozřejmě neprobíhá tak je to znázorněno. Řek bych školsky ne abychom věděli kam ten kvalitativní skoků vede. Jsme si myslel že to tak nemusí konat dopadá i když to ve skutečnosti tak dopadá koneckonců jenomže průběh to jiný. Když se mi dorůstáme postupně do toho jordánu když z toho jordán jeho jsi. Bereme určité výsledky pro svůj život sil určitou výši nabýváme. Zkrátka i my se dostáváme kupředu nikoliv skokem obecně se také přít nýbrž krouživý pohyb. Proto jsem tento názor zastávají třebas františka ani ji od a myslím že velice z prát je že říkali i dostávat ten názor jako by že to musí skokem přejít přes ten jordán doby si málo doby držel asi mají pravdu a my. Tak se o ten krouživý pohyb kdo totiž my ustat vězte obr jen v tom životě a ustavičně nabýváme zkušeností i jak zevním životě tak ve vnitřním životě. My jsme denně nedá se vynechal jsem nedá se vynechat i přitom krouží jeden po v že bude si tady říkali určitý druh soudu ten soud samo se o ježíš kristus to nazval soudem je to velice případně nazvána ale. My si to vysvětlíme detailněji tak dejme tomu tak jeden jsou probíhala když panna maria nebo co. Tím se se chystali sloužit jenom ježíše nebo žít jenom pro ni to odsoudili svůj předchází si život jako ničem ale jako nepatřičný tomu stupni i ve kterém sloužili ježíši kdyby si byli chtěli ponechat potom ten minulý způsob života nebyli by mohli sloužit ježíši nebyli by mohl dostat k jordánu. Nebyly mohly přispět svým podílem který byl absolutně nutný k tomu aby se to nedalo dostal kdybych vodil byli nutný protože on jim byl poddán to on potřebuje ten člověk čím dál jde tím víc z potřeby být závislí. Nakonec potřel veškeren s o začátku si může ji celkem sám kristem ale čím dál tím potřebuje být společenství lidí společenství duší a nakonec se poprosit od ani představit že byto vůbec syna šla takže toto rozhodnutí udělat tečku za tím minulým životem to sme je to s to je to se v si myslel jsouce. jsem usoudil že ten minulý život přestane protože životem novým jak vám známo z kde když člověk dělá tak mi to jsou dělat to s posvěcení božího většinou když to sám neuvědomuje tak při tomto posvěcením boží. Mu přichází. Ta pomoc protože kdyby ti nebylo tamto zvěstování panny marie jen a to všechno ostatní tak i ona by tomu bylo ve se došla a to také u nás se jestliže děláme tak za rozhodnutí třebas celý život žít tak a ne tak jako před tím i a kvůli kde takovému a takovému síly to řeknu takle obecně. Tak je k tomu dycky potřeba nějaké posvěcení ne. jsem jim to tak je to smyslu chápala proto jsem přišel na tobě rány zpovědí dělal pro že se chtěli posvěcení pro to ne. A myslím že to je správné nemusí doby zrodila li bude tuto vodu na na to nevěří nebo u to o mi to pro když se s ti ale to se mu protože dejme tomu určitý z půst způsob post mi to kdybych byl v tom že jsem se najednou dověděl něco jsem předtím viděl to při co pro bylo velice postulát není v ale to se dělo na vnitřní úrovni kdežto tohleto se doplnilo zvnějška. A že ta denár spoj to se někomu říkal není a někdo mně je tady prostředníkem přitom podávání toho těla páně a tak dále vám řeknu to je toto prostřednictví třebas kdy by to nějaký prostředek nikoliv lidský třebas to byla modlitba to je velice důležitá záležitost protože bez toho se neobejde žádný krok a potom když se obejde tak musíš této dodatečně do plnit tam ty ses pětkrát před k tomu. Bodu kde se to by nechala a musím to znovu nahradit kde je tomu kdyby sis se byl noha roši se za o na přenesl nějakou duchovní sílu tak je to nic nepomůže k tomu vlastnímu mému vývojovému stupni je a za často promrhá nám že to v tomto walt i vy. Do organismu který nebyl téhož ražení asi jako když se ta tam protože jsem se na to obyčejně jdou nevydrží zatím že ano protože toto strast tato do jiné vím ka a mně být a ta třebas nepřímé úplně tu tkáň novou do u sebe na za roste to a tak dále s. Nespojí této takže ono se to nikdy nespojí tak aby člověk nemusel z novou buď si sednout tomu mistrově znovu přejmout tu sílu. A nebylo li aby nemusel sytost sám na sobě dosáhnout co o ten mistr na učí. To jsem se přes že sám protože by dokud se se jsem tak byl co zažil od toho mistra potřít se by se si to by se říct v koncentráku sám na svém vlastním těle řek bych tak zvanými vlastnit při když tady kole svých je to také řek jsem mu nestačím osudu který je na hranicích mezi normální takzvaný životem na mezi cestou po jeho narození nebo před těsně před narození to je. Celá fáze je to budu milovat narození který to o ten svět že z toho kdo je je to všechno jeden jedna oblast né. Co je na roz rady tak tam čím dokonaleji provedeme soud. Tím je a za asistence řek bych boží i tím je větší naděje že ta druha pád nebude probíhat či vším způsobem dokonalejších jsem rychlejšími a nebylo tam takové škálou pitter by nám radili ke které bychom potom těžce odstraňovali vyšších fázích protože bychom měli určité skrupule který bychom se těžko vyvarovali o povalit a samozřejmě že. Na rozhraní mezi křtem jordánu a tím předcházejícím obdobím kdy ježíš musel bych v tom co jeho od zabít poddán svému okolí tam jsou daleko je vyššího rázu tam totiž že co on musel udělat z zřejmě. On musel svým způsobem od soudit že ježíš z vlastní iniciatívy celý ten způsob že musím být v tom a li být poddán. A musel udělat tečku protože pak to existovalo on dobře znám kde matka kdo jsou mi bratři a. Taky ne existovat protože musím být v tom protože pak byl spojen s vůlí otcovou kdyby neudělal tečku za tím musím být v tom když sám svou vůlí pořád vtělí dál tak to vlastní vůlí přes tuhletu hranici dál nejde on by se pořád dál stal na úrovni to nám velice dobře tímhle tím způsobem vysvětlil a nemohl by ale ani o krok dal na to vás upozorňuju a vám to mosty je hlavně podle na proto si myslí že mohou chtít tím dál. A se snaží jakkoliv. A i když tímto nemohu mít za si vím také oni nemohou dál a tak v ale kdežto my protože mají byl velikou milost se vždycky z toho kdo v nějak dohromady někým kdo tomu rozumí že se třeba udělat svou dobrovolně podstoupit soud nad tím způsobem ten je mi že bych se pachtí když jež si být před si v tom své mého otce tak se na tom špatného se všemi prostředky snažím že na nebem. To je ten jsou bude pro tebe velice těžký protože. To bude že bude sedět v tím být tím na vůli boží na to že sedí dnes na a potom se budeš muset tohoto způsobu myšlení to je i a toto způsoby jednání zdát čili myslím že při takovém bylo soudu by člověk sám se sebou vůbec zastat. A není tím může si tedy ježíš vzal na pomoc jana křtitele který byl obecně znám kdy i jako muž svatý a jím je musel svěřil při přes stavbě svého způsobu hodnocení. To je zase výměna světel v na hodnocení výměna o to vůbec všeho co se před tím se je to a rozebral prostředku. aby mohlo osvítit své světlo z jiné strany to znamená přímo z vůle boží tak to je třeba výměna prostředků jo jo mít jasné a ne. se že tomuto soudu vrátím je na rozhraní do toto dale když na se u toho soudu tak toho o tom dalším soudu kterému bychom by právem říkat poslední. To je soud který prodělávali již kristus na kříž ano kde byli jasně vidět že se učil odděluje dobré od zlého od trik který se obrátil a to krisi praštil jede na levici popravit. Je úplně ho tam také symbolicky názorně o pochopili že ten obraz který tam dal jako se všechno soudí platí o každém zná za individuálně kde je také ho i kdy na něco i když přitom uši strašně moc z lidí. Tam při tom nebo sto ještě moc podmínek které se musí splnit nebo prvků které při tom přihrává prostředků kterých je přitom nutno použít jenom si představte že při tom nitru ten soudu existoval svatý jan křtitel a co tam teď při miluje li přitom posledním jsou v ježíše na kříži vite vy tady jste mi to kdyby někdo z nich chyběl tak jsem tak to nemohlo proběhnout ne. By tam chyběl dom s kým pilát nebo nějaký ten tady tvá nebo by tam chyběly jistotám při králova na kříž nebot to co o něm podívali. Neboť ti co mu pomáhali lesk si již to je všechno bezvadně rozepsán poslední soud bezvadně. Protože on to ježíš který jim i že tím jednou větou u to řekl třebas jednou ne ale pak vám to za zpracoval před tane protože ono to nejde skokem. Nýbrž on letos spěla dovíte. A i když ta fáze toho utrpení nemá trval dlouho nějak se k přeli dopracovat. Ne tak je. Zase o tom náhle nebo domluvit se detailně také pro tento o tomu byl to vím kdo byl svatého jemná an na nových jiných nic též ačkoliv je tímto způsobem tak ve spojitosti s tím ostatním promluvím poprvně s vámi o to aby v vám to jsem si zrazoval nad to na tu cestu vědomí při tady fakticky jde o přes cestu vědomí musím své vědomí si vědomi patřit. Něčemu jinému dojel dánu tam sypat při své vůli ještě vlastní potom k vůli otcově a pak se musím vzdát tomuto vedení vůle boží to je velice. Prát na a tak nás to ale žid co že ano či tak dokonale ve kde se neradi apoštolové nebo učedníci panně lou čili s ježíšem kristem. Proč nás chceš opustit když přeci olej bylo tak dobře smyslu že to mojžíš tak nic se zkázou pokud ho otec vedl je že ježíš kristus dobře věděl že musí opustit tuto vůli otcovu samosebou opustit vůli otcovu vzdát se jí. Jako se vzdal třebas to zkazí života do toho jordánu tyto obdobné víte tato napřed do toto tady kdo se tu dost tu jenom víte do ve přesto ho přemohl porozumět přesto a do lidské vite tyto jednodušším všecko. Tak je že tohleto vzdání musí být absolutně dobrovolné tuto nemůže by vynucené že že tady se opravdu chce aby člověk je poslední ta udělala svou vlastní vůli tak tam funguje ještě to znamená dobrovolně do toho vstoupil. Aby žádným přimět cením se nedostal na kříž žádným přinucení nikoho jsem dostal z když to by si říkal jasně těm svým žáku om v zahrady o tom o tom v setbě dali ti vojáci ne že za li do vězení tak. Protože kdo za dali co tak si mysíte že bych nemohl zavolat a tuto ani vědomě přišel na to ne šlo to dobrovolně postupoval upozorňuju vás že vy ho musíte rase na této fási. Dobrovolně umírat ovšem hrozným soud který sám jednat co nad sebou vykonávat te a tak. Kdyby to bylo jenom on jim to tam ježíš z nemohl takle znázornit. To se nedá vůbec nějakým dějem znázornit. Aby byl řek a vono s tím souvisí také spasitelská úloha toto byl oni z toho jeho žáci musely by byl kdyby dedukovat z jeho několika málo poznáváme že von třebas řekl teď. Je celkem málo dělám pro li jak to říkám prostými slovy ale potom z budu povýšen v s znamenal z toho se na kříž potáhnu všechny to znamená on měl sice před tím spojeni se všemi bytostmi ale nebylo tak dokonalé jako když prošel tyto poslední jsou dem. To spojeni se potom zdokonalí do míry že může kohokoliv táhnout dneska a ten v jakékoliv čase se to může být osoby víme mým průvodcem od chvíle na každém mém kroku na to vás upozorněn kdežto před tím byl průvodce jenom toho kdo například při ča chci být zbaven třeba slepoty kdy nebo tak něco. Let toho se ne vší mála a jiných z toho nic neměl. A víte jak málo z toho měli poměrně ti ho učili si protože jedním většina z nich jako nevěřila nakonec se ukázalo se být velice chabá. A kdežto potom ne. Ti co vydrželi těch jedenáct tak ani jeden z nich aby byl byl potom byli ještě každou seslal ducha svatého ale jak jeden dostat je dostoupil tak te. Všichni dobrovolně postupovali jsou třebas smrti to ještě nebyla. Jesi by si dovede chci jednu takovou škálu jsou v jo bych chtěl tady přesto te když se přes že si tomu dobře rozumíte se teď je vám všechny ostatní prvky kromě soudu který jsem říkal. teď za všechny ostatní prvky které hráli roli při tom vzestupu z žít z ty do božství u ježíše že ji tedy nám znázorňoval cestu. Teď vám je všechny rozdělíme podle toho jak jsou tam názor pány. Podle názvů. Tak by tam byl svoje me do panna maria svatý joze ne jidáš měli jméno ovšem něco rozlišovat podle názvů a podle tohoto dělení je v podstatě vět sil chabého duchovního založil nebo řek bych v nejlepším případě školské jeho podáním ze kterého si musí ten ne žák potom umět jít do vi. Čiho způsobu nazírání s bych to řekl promiňte že se matematický kdyby se člověk chtěl naučit vyšší matematice ne. A ne ovládal by se o celek elementární mate ty k k ti ti o to mi tady od tam vždycky v když něco přibylo pokud k tomu co před rozumět nedá to a ta žena vzorečky tomto ve při děl věc je to tak čili musí mít že to předešlé bez mezer jako celek zvládnuto ale ne po část ka. No by to bylo nesouvisle jedno s druhým aby on věděl dříve ne když se dověděl že rosy sečítám třebas podvědomě to jedno a aby které se to násobení řečí za něho li tady ab vykonávali na dělej umocňování dělal musila a tak to šlo pořádal co do vyčítat ty. A tadyhle taky to na tak v takže řady to ono mu jde o jednotlivých služ složka za k za z mi to prominete. si může to přesto svůj účel protože tak nedokonale protože tak terezko z kuje protože mi před si tak je vidíme před sebou tele ten svět prostou zkoumati ale upozorňoval se napřed na to ježíš kristus takhle svět od jordánu neviděl kdo je dáno toho viděl rozkouskovaný ale od jordánu ho viděl jako jedno. Ne a jenom věděl že ta jednat tam není toho druhu že by si byli všichni rovni v tom poznání ale všichni jsou rovni možnostech ano asi první co ještě živý bytosti lidských. Takže není pro něho nebylo tvora lidského který by neměl stejná práva jako kterýkoliv jiný. Třebas rostly člověk jest jednat jako ten vrcholný si pyšný se si všimli tohleto jsme mysim ve své tradici křesťanské dobře rozuměli v tom jsme také hřích je dal a jestli v ti to co jsme u ptalo v ale to by byl si ježíš nikdy tedy netroufal to on měl pro ty nejlaskavější slova a myslím že plným právem v k v k v protože takový hříšní více miluje to u toho od tu dobu odpustil než ten kdo v tom bylo odpuštěno málo. Tato naděje tady dycky stává. Takže my na příkladem je tomu mluvíme v ekonomice o pro byly tak by se všímáme zákazy ku i tak zvaných potencionální v potenciální základy znamená kteří ještě deska nám o nás si s jakou k ale pro z dosti možná budou na kupovat a nebylo by správné si nevšimla nebylo by správné tyto věci skrývat před těmi kteří pec nemají zatím dneska naději ale budu si budou měnit te. To. Pochopit a podle toho se zařídit proto ježíš kristus se příklad z kázal v této době a tam chci. Z začít i pro lidi kteří neměli zatím naději se dostat na úroveň třebas v těch jeho žák ku a oni to říkal v obrazech který oni nerozuměli ale dělalo jim v tom moc dobře že to poslouchají moc to byly pro některé pil nebo takového něco nebo hezky povídáním ne a vono mi to dělalo dobře z jiných důvodů než že by to byl. Hezké k let ty ale že to říkal ježíš kristus. Jinými slovy řečeno že on dokázal při řeči přestože nemoh způsobit aby tomu porozuměli dokázal propojit vůli otcovu do nich a ta zač co na nich mocněji pracovat. Pojď bůh si nepřeje nic víc než abychom byli s spojeni než kdyby byly zůstaly oddělenými bytostmi i jakoby před tím oni částečně je napojil na tu vůli otcovu říkám do určité mi jak byly mu z kdyby byl na po je větší měrou o to aby mu tam byli umírali nebo takového co od nemohl příliš no ale. I ten by byl nekázal je byto bylo proradné že co tam dělá protože apoštolů řekl jsem vám mně dal do porozumět těla tam čit ty kdo mají uši k slyšení a ti nemají oči k vidění ne. Tak to s to je neudělal obecně proč jste vykázal z těchto důvodů který vám tady říkaly že budu ještě být z ale na tom nezáleží jsem jeho kázání prodá v. Nedbal teďka předvedl jak tomu rozumět přeli další prvek ano že to není že to tak tělo dělat třeba třeba zázraky ne jak a proč dělal zázraky. To je pro po něm propojováním lidské vůle daleko dokonalejším způsobem než přikázání. To řeknu na jedno duchem případu kdy přít o ježíš kristus ne vždycky ale i přímo nám ukázal pro to jak se choval jak to vlastně dělá že třeba. Když tam někdo křičel ježíši smiluj se nade mnou al byl slepým. Tak on k němu přišel a zeptal co co se neděl to dobře tím propojil vůli svou a nebo chopil se vůle toho člověka která byla která se přestávala soustředění všech životních schopností a všech možností do člověka dotoho volního projevu i a když se to pod a řídí takle jedině výkřikem nebo ne. Jediný projevem jakéhokoliv bych propojit celou lidskou bytost. A chopit se a od než tím do vůle otcovy tak se stane zázrak kdyby ten člověk je s potom moc netoužil aby byl uzdraven cest na zrak nemoc stal on potřeboval k tomu propojení celé jeho bytosti na vůli otcovu všeho to z vlastní vůle ježíš nedělal jo z vůle otcovy ano. A v vůli otcově obsaženo že obsažený jakýkoliv zázrak rozumíte o si mohl dovolit udělat jakýkoliv zázrak kdekoliv kde byla splněna tahleta podmínka propojení. i dosti na kterou chtěl dát na nad na tak ještě nad za namítnete mi a co pak takový případy třeba žena matka to dokázal svým synem ne který zemřel a on z toho z jejího syna příliš tří z mrtvých jak je tady bylo pro spojí ní. Tady bylo propojení které nám není na první protože pohled patrné totiž tam matka o pro žilo stálá as sat celého setkala tak do toho pláče starat co svoji bytost to propojení tady existovalo ale protože nejsme jeden od druhého fakticky oddělen apod to dělat bude tomu člověk propojení existovat. Rozumíte to velice nesmí dále by vám možná nešlo. Porozumět jinému druhu zázraku na nikomu udělat jiný zázrak než jakých chce. Nemůžeš nemůže například ovšem my osobně bychom to dokázali nebo jeho žáci ježíše by to a když by to dokázal například si myslím že třeba to jste měly let poklást tu otázku tak to pro odpuštění hřích tu ne to je ten zázrak největší když tam bude ten chromý nám že byl chromý tak ala byli přitom jiní lidé ne o mu říkal odpouštějí. Se tobě hříchy a oni řekli ale to se mu to zpětně říká a kdo to poznává v ne a že se mu ty hříchy odpustil li tyto nepoznáváme to se může jenom tak říkat a on říkal abyste si nemysleli že odpuštění hřích kuje co menší no něco většího než uzdravení tak ho taky mimochodem uzdraví né. A taky ho uzdravil ta tak jenom mimochodem při toto to tak bylo při ještě o ti a ve skutečnosti kdybychom chtěli tady navodit zázrak poznání duchovního tak musíme umět navozovat zázrak odpuštění hříchu protože před bez odpuštění hříchů a bez toho soudu o te se tady říkali na s člověkem. Není možno přejít do věčnosti a teď ti otázka jestli by si člověk mohl vůbec dovolit od půst cit mně k tomu hříchy sám z vlastní svědky totiž posvěcení pro od toho abych to je mohl odpouštět hříchy mohu mít dvojího druhu. Jeden druh je dokonalého posvěcení jako ježíš kristus že byl spojen s vůlí otcovou takže věděl komu odpustit tvých jak k tomu ne a povýšil potom do toho stavu ty své žáky své apoštoly o cokoliv rozvážete na zem rozvažovala něco krista je to na zemi bude svázáno i na nebi co na tady stejného podává ano odpoutává člověka třebas od hříchů ale nebo je nechávat z pout. A ne ano že se nikdy tedy nestal že by muselo co zkazí rozlišit jako zk a nevím pro stezka do tak dělá od tebe nebude se která se draze platí to se s si ani neuvědomuje draze platit do tupé nebo cit to by neměla dělat to ukazuje zbytečně hezkou tvář z to není když že milosrdenství boží je všeobecné se člověk musí prokázat jasně že činný o pralese ze kdy se polepšit a to chce na. Upravit jo třebaže se ne od něho nemůže chtít. Nikdy se nemůže být aby vrátil to co po škodil protože nemá vůbec prostředky. K tomu že lidské. To je správné ale co maximálně může udělat to se musí za pokání dát jedovatá otčenáš za zdrávas hrůza. To se mnou to je co ka tedy se nikdy tak krise nějaké takové pokání dostal tohleto nedělal co z to musím prozradit po žal za malicherné jak v tebe na to v tom a také jsem něco říkalo ovšem mimo zpověď samozřejmě pro jenom neznáme určitý přít s myslím že by to bože med krize malicherné ne ale v ale tím z toho dělají něco si ty potom neváže si v když oni jej pokání v podobě dvakrát oči zase dvakrát za tu třebas před se mi z pravé. Co to je. Ježto stále je to káně zemi je jed nevrátit své napravit správné pokání. Ale komu se odpustí hřích je v pravém slova smyslu jak ten není schopen aspoň dočasně než že se třebas na to jsem a před jak jsem to říkal kdo je ne ne tak z veden tedy není schopen dělat hřích nepře se nemůže toto sto přesně věděl na život se změnil a posvěcej pojmu ve svět tady napověděl že buď i ten kdo odpouští hřích je spojen s vůlí otcovou atd to byl ježíš kristus. Anebo věří že posvěcení od otce od krista prostě od boha ale musí tomu věřit a tito dva ovšem tohleto je vždycky otázka víry a zažít na síle víry je na tom všem ostatním a to před pro debat ty či již těle ale existuje tady bylo řečeno že by člověk měl vlastně tedy umět odpouštět tam hříchy když se aby s aby mu bylo odpuštěno ale jak do katar správný. A svatý ale jak dokáže dokonale odpustit hříchy a jak tedy je pod to asi mu nejde a jak potom může chtít aby mu byly hříchy za jista nedokáže odpustit upozorňuju vás že na tohleto ježíš kristus vůbec se nese li někomu odpustil hříchy tak tím je řečeno že tomu komu odpustil hříchy že. Ten dotyčný patrně komu ty říši byl opuštěný že také odpustil a dokonalé protože nemůže se nikomu odpustil do nemůže kdo nebo půst on mně způsobil stav že on ten člověk sám odpustil všechny hříchy a to byla jsou často o o tom nepochybujte jak se to může dosáhnout totiž svou druhy mystických modlit te a to jsou čím je modlitba. Když sis či žít znamená trpnější tím v tento prvek o kterém budu mluvit v tom hraje větší roli co druhý modlit te mystických kde se ztrácí paměť a dokonale cesta protože a kdyby se neztratila tak by tam modlitba neproběhla tak jak probíhat vůle bys všecek dostal do těch výšin kam se stane příkladem je tomu když se chci vědomě spojit s věčností s bohem co chce tak. musím do které ztratit lidskou tomu víte vám řeknu co to je je pro tu chvíli toho spojení samozřejmě je spojení s bohem. Je možná jenom za těch okolností že člověk přestane být člověkem. Ano který lidské vlastnosti. A začne být svým způsobem s tou vůlí boží jestli do mír viz pojem že v ničem mým neodporuje nic si naň nechce. Protože přivlastňovat svých chápat chtít ji uchopit cítí přivlastnit to všechno ruší toto spojení ano a za těch okolností bych nejsou vůbec žádné překážky aby se s ním spojil s tou vůlí boží a aby z měl všechno to co je ve vůli boží ne to co von celé své vůli boží. Také že odpuštění třebas hříšníků mu na ten nebo všemu domě křivdili je možné vlastněna mystickému. Ty ky a ježíš kristus odpouštěl všem no opustím pane neboť nevědí co činí i těm kteří ho tam do děl mu čili protože zažíval tento druh vnitřního rozpoložení a soustavně netřeba za to jsem do toho musím nějak přecházet né. To je můj stav ve by krista nedokonalosti ale u to samo protože je to tak nebylo ten pro z toho byl trvale svou sta po ty tři do ní. Teprve v okamžiku smrti z důvodů jiných než k který tady byla řeč to ztratil to spojení jo no tak je kdyby nenastalo toho toto tat tato z kdybych ztráta lidství deště že ztráta paměti v okamžiku když se člověk z spojuje s vůlí boží tak že by nemohl sbohem spolupracovat atd. A to jsou to co byste sis činící chu protože v toho v chvíli se s takhle obcuje s bohem en jednak není potuchy není hříšný a neví o hříšní svých ne. A u každého byl ochoten považovat za za někoho ze schod ven. Se přes všechny hříchy dostat k tomu bohu ty hřích chyby neznamenaly oči tak pro člověka vůbec nic kdybyste byla dobrá vůle se polepšit a kdyby ten člověk opravdu byl ochoten s tou se přednost do vůle boží a se dokonale podrobit jako to dokázala svým postojem tamas říma dále na nebo k a ten ho ten při jíž jsi když se všimneme dalšího prvku. A to jest panny mariině panna je si je víte hraje zvláštní roli je to vlastně svým způsobem i nic tolika všeho toho co z ježíšem kristem starat nebo kdyby v raném byl za než svolila tak nic se nedal na pochod z toho se potom dělat. Je zajímavý že se nespoutává a celý ten život ježíšův zde na zemi. Vlivem pouhého přivolení panny mary čili trp mým stavem se přivolává činnost všimněte si to je zásadní porozuměním věci na tom trvám při si uvědomovali že začátek veškeré činnosti je trpný stav to bych moh je by líčit i na čele. Vývoji vesmíru na celém vývoji tvorstva jak se to je třebas z chovají bakterií jedné proti tomu jak chce netrpí nechová člověka a tak dále jak se trpět třebas z chovají všemi zk je látky proto ještě tam jen o tom vady ne prostě si dát slíbit tu co víme co odpovídat zákonitosti žilo ne co se když bys přijdeme zákonitost třeba z to slučování tak ono co. To povede li kdysi ve všech i ty okolnosti které s tím ne v při absolutní trpnost. A přitom z naší strany to byla činnost zájem použili jsme základní trpnosti trestu obsažena. Každém aktivní je základní trpnost obsažena a my si musíme uvědomit že svět do chceme být. Vlastně činnými spolupracovníky božími tak musíme přesto to trpný stav přejít atd panna marie na správně poučuje o tom jak se to dělá. A jakou za trpnost funkci od začátku dokonce. Tak vynechám všechny ty fáze které jsme si vysvětlili třebas narozením páně to všechno vámi úplně jasné. A možná že vám jasné to jak jak udělat první zázrak. Tak je vidět že je zase byla na počátku zázrak co to je to se dost poutala se do tu se jej vázat ježíš se tam říká se kani byl s ke kdy ona zakročil abys zázrak udělat tu jím do takovým ještě kdybych jako. Čili ramen je si je to na místě velitele ano protože by zaručeně třebas nikdo z nás si zázrak že nezačal a k ježíši poznamenat tomu že nenastal ještě můj čas asi v tom smyslu a tuš je k tomu máš před je potom k a čili z to potom to samo svou u těla protože on na to vlastně rostou tak to trpností že na dnem neudělal ten zázraky. Ale tomu dala tou trpností pod že ona jim to asi tak neřekla i nic dělat nemohu ale tady nemám jsi na tento za při tak je to assisi líbila. Na přidal přitom trpná ten dělat pod mět tímto druhem trpnosti ano ten tady se na neško k atd tak by způsobem jako se to trpnost není ovšem v tom smyslu že se nevykonal zázrak. Tímhle tím je to trpnost zen tomu co při do v náš tomu vykonání toho zázraku ano to křtíš kde bych chápeme trpnost co si možná byl o z nic před dost říci. Ten pojem trpnosti jsme si ještě nevěstky že může věřit si několik takových čtu tuto ctnosti i říkame když k stránek jsem čímsi si říkají to dost taky své stupně. A tahle to je sestupem trpnosti nebyl ještě tom tak sto pro teď trpnost ano. A také dejme tomu by ten stupeň trpnosti přitom narození páně přitom početím nebyl ještě ten vrcholný stupeň trpnost. Ti ten vrcholný stupeň trpnosti panna maria a ukázal nám do byl v pod kříži žen když že jak se vzdávat toho svého syna bez hlesu ano to byl vrchol trpnosti a tohle to musíme umět i my zase řekneme při vnitřní modlitbě ano. Samozřejmě když se panna maria potom vzdala svého syna tak v tou v tu chvíli ho mu vlastně umožnila umřít v. To si musíte dobře uvědomit proto svatá terezie z lyzyjé říká že do posledního dechu li panna marie provázela že když s když na nás nad te protože starat pod křížem a tak dále. ona jak ne přestane jakmile je třeba věnovat tomu janovi jak ježíš si z umřít nebyl vůbec nespí je u musí bez této trpné stránky věci to. On budiž jasno ale s s s to ještě chvilinku u prostřední fáze a to znamená jak ona podnítil ježíše k tomu aby dělal zázrak neměla jest nevědomí o tom že ježíš může při zázraky dělat a že na čase a věděla i když ježíš ukazuje jen svou řečí protože to se tak ještě nemělo být o na totiž způsobily něco čemu my říkáme tak tady. Za to že ona je u by bylo na čem určitých procesu ta trpnost je především urychlovačem procesu. Řekl jsem vám co by mi to dalo práci kdybych spekuloval od této mi to vaše dotaz. Ale kde přes pro šla všimli vůbec se nemusím rozmyslet protože známým tohoto o vyslovovat či to trpnost a ne ne li a když ji znám taky u žiju a tím se úžasně pro cest urychlí i když by pán ježíš na tom místě řekl co je ti ženo rozumíte. Samozřejmě byste řekli tak to nějaké provinění ne ne kdyby panna mary ne nebyla to tak je po po hnala tak k smrti že to stalo na s tam nastala později o tom není pochyby na tadyto trpnosti rozhodoval kdy co nastane. No tak to činnost totiž zvláštní význam a to právě v oblasti času a prostoru totiž tak panna je také představuje v tom s o to toho který musí být vložen ve si bezčasovost a mezi časoprostor jiný ho transformátoru u nás není než jíst či o na všechno se před dělá vás z věčnosti. Do časoprostor to její funkce a také samozřejmě opačně z časoprostoru převádí. Ten potom do věčnosti protože jak vám známo z když kristus za nebyl vstoupila ona na nebe za tak. Za znamená schopnost být za a na nebe znamená do bezčasovosti jako do časovosti to převádí z časovosti to převádí nazpátek do bez času o st. Víte tak transformátor ho by ze strany je tak je zase to myslím jsme ještě nevyvinuli ale ona takovou ji takovýmto svou na to ve mně. jsem před tím s je velice přesně definována panna mary čili obrovská funkce která se nedá ničím jiným zastat. A upozorňuju vás jenom ještě na jednu věc ne kousku kde to tak to co tady před a tím to není na vše na duše nesmrtelná podstata by se byla vzata jako taková jedna jediná a jenom protože si by si si přivlastněnou a že mám na to do určité doby právo tři pannu marii přivlastnit protože ona přeci převedla věčnou do časovosti či taky do vlasti. Z sví všeho toho co s tím souvisí ale po určité době přivlastní nad než si nesmím a nemohu. je to zase rodič ka bo vší. Protože kdybych ustrnul na tomto přivlastňování panny marie tak bych nemoh vnitřně umřít jako kdysi byl pán ježíš nechat pro vady pro sebe jako matku a nebyl bych vzdal svatým janu to je mysím to si tady jasný protože proces musí být kde jakých podrobností jsme poučilo. A oni ježíši život. A že není tak nemáme právo vynechat tak je to písmen dostal ho dneska řikám že toto je někde vymyšleno když to tam všechno takle sedí že jo. To není vím jsem v protože to my co by ženu nemožný při se co ztratilo ale nic nepřidal se římu tam byly všechny zázraky na všechny tak nesedí. Že třebas když to všechno přesně vysvětlit dalek deska víte kde náznaky že si to všechno jednou vysvětlíme tady jsou. Četli před toto proto dneska rosa dnes totiž co. Živené byli vzkaz co protože věda dělá tak velké pokroky že my máme právo do že z krok k protože jinak by se celé náboženství že ten muselo strachovat je koží nemůže stavbě dána víře když všechno ostatní se staví na poznání musíme také stavět nad poznání. Prosím vás tak to na vědomí kde říkejte se těch vymožeností poznání a tu jsem u další složky panny marie i její i další nad fung přeje poznávat umožňovat poznání protože. Když ona převádí věčnost do časovosti a času do věčnosti tak mohu pot. Po této spojit se poznávat věčné věci správně hodnotit správně hodnotit věci časné pomocí věčnosti one tedy je takovým. Bych ukazatelem řádu hodnot nikdy dělal v by nemohl tak jasně ukazovat řád hodnot kdo vědomě. Nevychází z věčnosti od věčnosti než ta je třeba z obou dvou strávím být uzavřen oko ruch aby mohl někdo všechno co je mezitím zprávy hodnosti protože když je co kdy odděleně třebas jako časné a něco se jako věčné. Tak nemohou ani s praně to by jsme zrodit protože jsem se toho nedotkl ale nikdy se do toho nevstoupil a nemohu ani dočasné protože nevinný jako jsem si to zenem k tomu věčnému ale kam to vede jak to přispívá tato na cestě do věčnosti. Po podceňovat třebas některý časný prvek některý události v časoprostoru a to je nesprávné a tak to je další funkce panně marii. Ještě aspoň o jedné z těch batři ti by ti které znám o vám řeknu. A to je neznám všechny mi přes tisíc padesát ale stačí těch pět za dvacet a to vás když ještě do walt paměť protože zatím to všechno klam do naší paměti a je třeba tak školsky dobrat vzít žes to základní základní učilo to byla základní čiho a to je správné dalším důležitou funkcí je láska správné. Nás učí správnému pojetí lásky jo to kdo jiný by nás mohl učit tak mu to dělal ježíš matka a to vám napadá ale jakým způsobem on nás učí od začátku dokonce správnému pojetí lásky ona se nikdy ne zamiloval tolik do svého panenství. Aby nedokázala přesněji přejít do rodič ky že ano abyste nedokázala se ho zdát neprospěch že s tím způsobem neprospěch si s zrození ježíše krista božského. Čili my se musíme umět se zpočátku vzdát i my noho toho co považujeme u sebe za dobrého zad za ne je vší ho co mám abychom mohli vůbec jít kupředu. Panna maria od doby nebyla se kdybys považována za v on mu musely považovat vázat ženu pro radno která za svobodna měla dítě ne. Protože nemodlí pod a co takovým z s dělo či o nad tím dala v na jen v bych tu svou pověst a neváhal a přitom obětovat čili ona jez správnou ukazatelem mír li oběť ti to je to jsou časté moudrosti kterou ona nám uděluje že totiž je nositelkou moudrosti jsem říkal. A z toho vyplývá z že je správnou bůh na velkou mýlit oběti protože víte největší zlo napřed co si všechno páše tím že přehání oběť a neboli nad roste do ceněn a nebojí přikládá jiný význam než jaký panna dycky věděla jakou cenu oběť ale jaká míra a jaký. Duch oběti se vložit do věci to věděl na začátku když se děl ježíše krista to věděla na konci si že z dávala ale když začal dělat zázraky a tak dále to všecko jak a když kdy on prohlásil nemám matku nebo kdo je matka tak na to přijala jako věc samozřejmou také teď se ovšem neřekl od láskyplné činnosti. Všechno as to bych chtěl ještě jednou větou nebo jednou myšlenkou s to za s postihnout že ona totiž zřejmě měl nejblíže tomu janovi který představoval vlastně cestu lásky a to je tam vidět že to spolupráce tady na druhé straně by modly na si první zázrak na ježíši. Ne příhodným čase a dokonce na mne příhodné místě jak kompromituje tím způsobem že ano protože byla si jista tím že on to ve se ze všednosti vydrží ich. Či zázrak chlast ten bych tak řekl ano aby se mu dvě radovat. Ty jsi li nakonec ve své moudrosti asi řekla je to třeba se to nějak říkat nebo za moudrosti by ještě velikán. Že ta radost z lidí nemá být zbytečně k alena si vzpomínám na přirovnání indické že považuju za jeden z nejtěžší hřích chodí mají jinou škálu hříchu než my s čelit třebas zvíře které je za milovat jo a. Ne protože takové nejtěžší hřích říkali takže střelec v jindy se chová zcela jinak kdo věří že by třebas než stříleli do toho jana který tam jsem ale ne z kdy je to sval protože to je těžký hřích vodních velice hezky ne k a ona ani nechtěla zkazit radost že těm kteří se měli dělat ti i těm spor jež. Jiní sahat ti čili věřte mi to že ona je pravý jíme takovým vysvětlovat čem. Toho co jinak jenom náznakově je v bibli poznamenáno třebas když se tam praví. Nalomené hosté dar nedoví že ano protože by je hlavní jsme na k jeho poslání nalomené noste nevíme a on nás k tomu dává bůh že om by do mil kdyby nebylo panny mary myslím že panna marie asi přitom nebyla když ježíš kristus v cviku který nedával po otce po kynul aby zahynul aby. Zk v tu na pokus byl taky zajímavý zázraku v neklaďte mi prosím vás dneska otázku proč se to stalo jindy jsem ochoten to pro dal na to ne. Nejde do tohoto byste mi to byl při zázrak kdyby se to bude těla jsem to pole dělat tyto ne po se na tak tu okolnost a tu spojit protože teď ne před velikou bych to byl z odpověděl. No a jen tak ona je prostě milující je takovým způsobem moudrý víte víte dát se nemohu jste. To apollo a tak dále a dál nemůže ve všem se člověk za vás zlá ale na než aby se při své nejkrásnější jeho tak jsem vás to nemá nic tak si do ale nějak zlá cest ho vláda ani svého a že z vás a ona se. A tak od toho abych s vámi a právě proto se tak a onomu a tak dále to je vědom toho že je tak je a že do za ho nemohl máš naha a za toho a. A kdo jenom ona ho se s vzdá dělal zázrak dali za ono není a vedle toho že on nemohl poznává že ho za jenom za toho a a to byla a za tak jeho slávě a a a a a je to vždycky přehání. No ale vzal z dále a dále již že je toho roste jež je to není jenom v bylo a za dán do a tak nejenom že mám ale když jsem dělal a jsem za to na mně a. Také v aby mu do toho života ale ona dobýt tím že za to dělat že šlo dál na jeho dost ona do a dal a tak jsem ho za ho byl ve věčné na přát vám velela ale aby ho beze hle sa a že. Dáme ale bylo a že takle a s a na a že ho a dala tomu ne a tak jsem z toho že vás na to že vám dáno byla zlého a jak to dělal jsem tak ona do při ale při vlast a tak dále. A rozvine ho nemám ve vás za zrovna to by vám mohla do děje a co mohl a že ho dává jsem vám dává se ho váš a to bez pravé ha a za a. Tak je to jeho a v prostoru a dovolil mohl na jeho toho svého a či a vám je tam ve za zažil a dovede a to jeho a to je moc ve při jeho že ho vane tady dát do nějak a ona vás mu co vám se a z. Do toho a tak dál proč tomu a říká ho z toho a na a vám z toho ne ale vám na každý zná a za tak a protože ho a že bez svého a on říkal a on v nás. A protože ona je ona je jenom ve vás a jak a vás ale že z mi o ze že by jim a že přes tak to zažily ve ještě z ve za své v v a bez. A jak jsem se za vás že tak jak sebe že ano to je možno ho ale proto že s tak je jedno. Jak dál žádný a sv a tak dále a tak tam za zná a za za a z jeho z jeho poznání a tak se z s než je ve mně a na svět je ve na své já. A tím se se již za vás se z věž a tak dále jemné z nebe viz na nebe a protože ale on za nás je s ve je že když jsem z ráje a s a a tak. Z hle že měla a že to za pravé a své jeho tróje vám toho se vás za za od je je a se rozhodnout a poslal a nějak již na a a neví a to ne a o. Že než jak jsem a hle a takže nikdo neviděl a to že z ale kde je na by s že to bylo zase z toho a bez to je my se musíme dostat nás ale si že jde nejen a bych vás. Tak je a se vás no a z kde je hlava a v jeho a dále ho aby tam. a tak je tak že do mně se to se tak se dáváme ve tak se nedostal ale že jsem zase je na vaší a kdy mě. Že že celý svět a ten se za vás že tady s tak je kde je ve že si že a že je také toho že ona se za něho a do a ono za a čím na vyšší sv. A tak všeho a dále a no a bez vás na tak je z něho ani na se na mně tam si někdy se na nějaké za jeho tak aby li jde dále možno nás a či z s ale třebas. My když váže aby jej a že zákon a ona ho ho a on říká tak že bez jeho a pak si maluje dává ale přeháněl době. Že bez jak si jak a za které se na boha a v době kdy jsem z hlas se se mi tady pro ni na vás jej za se na si. Že ho že ani a dělá něco jiného a tak je a když jeho a a ta je hlava a no tak tak je se na jeho tak že bych se v nás list který je na své. Dále jak on tak že ho ale ta ho a a jak všechno z toho a na a ve mně a on z toho že my své dávné byla by se dát a já. A marně ho a vám tady hrát nějak kdy a dát na ni a jak panna maria a jana. Že mám nové na dámy a vlastně se bez prost jej a ha hle ne a a aby se pro víme se z toho tak bez ježíše s i za jeho ve ve když je od boha a tak je. se z nás a a a a za onoho a no a vás ale s dary a zase vám ho tam z hrálo. A to nějak tak je a že ono tam a tak na vás proste za se vám v tak je to jeho ho a a vlastně se za za jeho tak že se vší své v a že bych se na vás. Tak tam přes jeho dáváš ne a vono to ve tak tam na jeho a mají za že mají ale jak jsem a své do dostat za své hor než přes dále za s a kam dát a na dáno jeho řemeslo za se dal do své jeho za za rané. A jdeš sv prorazí a za nás z nás protože hle mi že to že které z toho dál ale že z za hráz vědomí že když jsem a no a tohle. Neděle vlast které se za sebe z toho petra v v ale byl že ano a a že ho tak a když ale jsem rád a a jeho láska a tak dále ale něm a a to za mě. Znovu tady jsem vás ale vás mezi kdes se hlas a ráda a je to se na nás váš jak na a. Tak ho do sebe za to že oni dělali a bez a na a za toho a toho a a z rozdávat a že oni se dost a a a z hrát a je. a a jak je na mně věž z a tak to je vlastně se že by byl že se to dělat že za nás a jak ho bereme a on se tady je že by se dal za své. A tak je a je si toho a jsem na roste a hle a že to co je a jsem ho s a je tak si je ale a dělá že ano a tam hle tak se tak v vám říkám dána tak. Je si toho že tak nás tak za vlast a pořád z toho zavrženo v že on je dál s a ta moc zase si dále že vás vlast bez něho se dělat a a na ale rád a zároveň je že není. A a tak dále a mají ve ve tak hle jež by nebyla tak je zase v sobě že jsem to jsem a že to není ale by nemohla přeje si dovedl bylo ale bez bez často bylo tak často ale znám jej a na to. Jsem z toho a tak tady se s jakým ze svého zahalení často ven tak jsem a odvozené a tam jsem a ono se moc a se dostávám za v na ho dal a. Nás je a teprve řekla ona mají dovíme váhaví časem se za tak a dávají se máte dát a to je a proč může a dal se do z vás tak jsem za tak jak bez to znamená my se z toho z sv. Dál a z toho dojem že to z toho a za dost spoje se sv a tak jsem za vás a za na ten a vám dám moc za tak ho. Na svého tak že to ve vás a aby se do toho hodni a že na ve na tak dále a která je a a a že je to je z se z něho ustavičně dostavilo bez váhání. Že tady vám že když na na mne a a a a tak než ji dál a to z hlavy indové ve a málo jsem z toho ho na. A a a a a a a a a a tam se nás a a stojí a mezi se zapře na a na se ho váš. No ale právě každá ale na tak je a ne a rád by mohli taky říct že pravda která není celá je vlastně liší protože víme tomu či si myslíte vo hle terezko jsem si které tady zažíváme je to jediná pravda tak je to lež. Ale skutečnost to přesto je tak takového trupu je to než rozumíte že toto jenom část skutečnosti byto vydáváme za celek a bych nerad aby se se toto považovali za celistvý výklad byl se snažil všemožně o to aby ze dané situace to bylo co nejí komplexnější ale chybí přitom ještě jeden článek velice abych vám ukázal že to že jednotlivé součásti všechny. Kdy jsem tady předváděl spolu vzájemně svou viz a tak úzce že to svý jeden celek tak bych měl aspoň ji s ještě promluvit o ho. Jedné složce ještě vyšší míra ko vytknout zla je taky souvisí myslet nějak kdy měl by se tak těžko z ky brát plášť. A to jsou události nebo ta. Protože právě jisto lidské pojetí ježíše ne to je to co obyčejně nejsi vím ale na mistr ví. Nejvíce co nás od něho nejvíce vzdaluje protože to neuvěřitelné všechno co tam dělo a za druhé. Že to není celá podstata věci že to jenom jedna z jeho součástí který mi tady jmenovali vše i ty události okolo ježíše. To je ke jsme si řekli u konal který ve věčnosti uši byl dál ne je dán. Přelít do určitého času a prostoru v určité době který jsem provádějí cí. A ale protože ježíš dříve než se to stalo je bychom řekli byl dne a říkal si abraham byly jsem v protože užší je tak ty věci je jisto vždycky když probíhaly promiňte mi že ta řekne čínsky tak taky dávno před tím co by je li mi temně takže dejme tomu mojžíš mohl býti. Skrze smrt ježíše krista spasen dávno když před tím než k smrti jisto li i ježíš kristus mohl při jedné při to s ti říci petrovi odstup ode satane přestože před tím bylo řečeno když ho satanem ježíšem marně pokoušel na poušti že od něho odstoupil navěky. Tak mohlo mohl za tak je oslovit svatého petra že tam nešlo o ho satana jako takovém nýbrž od satanskou vlastnost každé lidské vlastnosti protože lidská vlastnost povahu oddělenosti je vede člověka k pocitu oddělenosti a jsem takový a takový je tím se k nejlepší. Po se jak jeden oddělit od druhých a ne na tělo sobě řeknu takový nejsem bych tohleto žena na stav tam s tví tohleto pravým slova smyslu s ti oděli od prvého kdybych kdy zůstala při těch lidských vlastnostech. Tak vopravdu to je vláda satanova protože ten na rozdělíme rozděluje aby mu kralovat. Kdežto bůh spojuje aby moh ta ho o to může ten ten podstatný nerozdílně čili kdo rozděluje to proti němu to jest a a a to spor je bůh jo vodkud tomu o to jsem bych chtěl říct ještě o tom věk je to s tou jedinou vlastností která vede k bohu tam se říká ne nestranně pán ježíš potřeboval aspoň dvanáct vlastností jako základní. Ukázat že je jim je zapotřebí k tomu aby mohl splnit spojí svůj úkol a člověk také není nadal jenom jednou vlastností ale většina bytostí nebo aspoň některé kdy raněné osobnosti kde nebyla hadi ale později mají takou nějakou vedoucí vlastnost a každá duchovní cesta mít povahu velkorysosti a velkodušnosti. Čili když jdu do věčnosti nějakou nepatrnou svoji vlastností která nemá v mém životě velký dostat a k ničemu zásadním mém životě k nim mně ne vede ne uschopňuje tak a touto cestou nemohu projít když ale základní svoji vlastnost to však bude to cesty pokud jako k o mám samozřejmě. Tak ona mně zaručeně pomůže abych se dostal na nejzazší konec toho řecka vlastnost člověka dovést znamená ní. ke kříži to vysoko ano když ji ovšem to beru z rukou boží č jak k je tady řečeno ano než mi to za svou vlastní potom nakonec a tak myslím že je tam krásně ukázal že třebas kdyby někdo měl takovou víru jako třebas svatý petr mění že ježíš krista ale ono to u něho nebyla ta víra která kterou nejvíc vniká do měl hlavně vůli dobrou vůli mu sloučit protože to je člověk vůle. Ta ale zajímavý žen. On kolikrát chce neví že jako váhal petr dále vůli měl dobrou vůli měl vždycky dobro ale to vidět na co tento dědictví síly no to tam v víře vše jak jsme na to ne. A vše taky pro s koly jsou vám mělo učiní ale to vůle tady do a nakonec ta dobrá vůle vítězí takže tady se ukazuje že pán ježíš dal i od že ten budoucí svět je do rukou vůle a my si tady si proto taky troufali přitom vysvětlování kdysi za tři z koho. Prvořadě vůlí ne jako manipulace z vůlí to jsem měl na mysli právě tohleto prosto může např dost něčemu jinému samozřejmý přitom výkladu ale těžko by se našla vlastnost významnější než vůle protože mizí i před jenom může daleko svobodněji pracovat. Než například zvíře si nemůže dovolit kdežto člověk je už. Vybaven takovým druhem vůle že může svobodně poměrně svobodně svýma litovat do těch obrovský či když ji zná když si vás je ta. Se s třebas al zapřete zapřel me do cesty k bohu v první váze jsme si říkali že chce jít že z vůle potom pochopí že musí jít ano potom když v tom viz spěje tak že tu vůli při spoje s vůlí boží ne vlastně nakonec se. Odhodlává vzdát se synovství božího o ho o to znamená ist co z toho vám. Že nebude z znát vůli boží že nebude s spojen stalo než se vzdát toho ctností on se dosti na kříži vzdává synovství v že je to největší dar větší by kterou člověk může se konečně stane tím synem vědomi se chop zdá se vzdává asi potom není synem on je tak to jsem otci a do době kdy nižší než otec a teď je to on to osobě řekl co nevíte a tohleto no si nevím. Jim to tam všechno v něm je i pak bychom o ale těžko mohl nazvat menšího si si to dneska říkal na dovolím si že on je menší tak na nebo si to některá si dokonce myslí kde tato lidská a která jiná tyto jestliže menším neboť on to co jednou bylo asi tak za.