Karel Makoň: kotouc-U-Zdiar-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ježíš kristus přeci jasně ukazuje že nezáleží na mravní úrovni toho člověka kterého on bude zval když. Doupěti můžu u studny to samaritánku říkal kdybys chtěla mohla mít věčný život do pra na kříži tady byl celý život o ten tou před nebylo hezké ne nazval do ráje a stalose ne a tak je. Že na která nějaká taková protože domu sklad jenom mysl dámy a oni povýšil do stavu svatosti tělo mít vůbec neměl tak nějaké skrupule protože říká. Správně kdy jiný který je hodně pánovi dlužen když jemu odpuštěno na velice toho pána ta není to pravda čili svatý pravé kdyby si byl nebyl vědom své. Špatnosti tady bylo vůbec nemohl dojít k tomu velikosti toho pavla on si on nessi on neříkal prost po koly ne nebesy on říká vůbec ten ten poslední. Který toto zasloužit to všechny ostatní co se mnou jsou spolu apoštolové ne ty si to víte slouží než když si povedu jaký jsem byl tak by si tou vůbec nedal. Tu že se dostal nějaké byli kdy někde třebas v toho že se na moři ztroskotala že jsem někde byl bičován na přestal ten protože žádáte přestal taky jasně vím že to není moje síla že to syna nebo. Ti mu víte on tohleto si nenechával prosil on říká teď jsem se dostal to byl který povede dál dale příček nebo nebo z toho nějaký o taky na o že on je. On nebyl odkud do bere jemu to vracet a sám se s tím práce po věčnosti k tomu bohu kteří takovou vrcholnou to aby vedlo věčným dokud není nebes dokud vládne nebes teď. Čím kdo stává nebezpečí bych je že si to přivlastnit třebas že mám takovou radost po třebas namítat tak ten tak jinou ho v tuto radost sám se i se sebou obětuji nebo. O věta radost přejde tím se samozřejmě dostaví vyšší stav poznání kdežto když toto neudělám tak se vyšší stav poznání. Nedostaví v jimi to jenom na pravdy lidem božím některý věcech pravda že také druh poznání vy totiž představuje to pozná nebo chápal nějakou mu dost boží poznání spočívá především v tom že zná. Lépe sama sebe než jsem znal sebe předtím když například si uvědomuji že bych nebyl schopen se něčemu překonat v ovšem s pomocí boží jsem se překoná nebo silo obojí jsem smrt konám. Čili ten který jsem teď pranickou ten který jsem teď to nejsem který si vůli nýbrž to jsem ten boží to. Sen ten od boha darovaný chápete to on na nemá mít to nejsem ten dřívější udělat když jsem potom tam třebas ve když ten gestapák nezabil v tom koncentráku tak. Byl jsem si myslet že ten život který vám potom že nezabil a svými chtěl sabi že je to život můj chápete jsem nemohl životy doby si nemohu se o těch žádném okamžiku tím se o slyším podstatně že domu ji. Vím vás vedl z někdy tu tomuto nevlastnit jo protože je v tom a ničení jen je je ten moment toho s propojením z věčnosti že toto je nepřekonatelná hradba. A pokud jsem svůj pokud toto co tady mám dispozici že to je moje je vite věk ježíši usmál tomu když mu tam je nějak city dotazoval které řekli no prosím tě. Když jsem měl ženu byl na kterou jsem si vzali když zemřela ve když jsem byl můj bratr a ona byla při jeho ženou a když potom taky u můžu komu tažena bude potom na věčnosti pak čit. Nem obratu který se vtělenou anebo mně to se usmál a říkal tam se nikdo než denních my tímto byl nežil samosebou jde řek byl tam se nevlastnili chápete to vám tam se nedá. Protože ale ta věčnost kde když ji máme tady zažíval to se nesmysl klade někde po smrti to je absolutní je vlastně vůbec na tom právě zkrachovalo svatá které věk kde je. Co se do jeho chtěla obětovat a opravdu všechno co měli v kleci obětovala a přeci nedostavovalo trvalé spojení s bohem jo a ježíš k duší jasně řekl když člověče jsi tak nerozumná. Že ani nevíš že my si nikdy nic svého nemohla dal protože nikdy nic tvého nebylo všechno bylo veden je všechno byla moje a proto aby si to nějak vůbec pochopila to za několika vykládal tak prosím tady vědám. Svoje utrpení na kříži tady o pociťoval to utrpení rozumí a to přeci že není tvoje utrpení utrpení moje a ty ho věnují mně nazpátek a může toto co nebylo vůbec si skrz. Tam se dokonale spojila s bohem my se nemůžeme dokonale spojit sbohem dokud mít jste ne dojme toho pocitu vlastnictví že to co dávám věděla dělal nějakou milost pánu bohu vůbec ne mu vracíme svými kterými nad. byl aniž toto kdyby se hospodařit pro něho a této nejsi bez když je nejlepší co mohl udělat ale nejsprávnější nej vědečtější den nejduchovnější že nemám tento život. Kdo ho ztratíte dokonale ne ztrátě jsem ho když třebas jednu ke svým přátelům kdo tam jede on ne. A kdyby on nepřišel k čemu by to bylo všecko to bychom si mohli říkat jak nemáme šaty jaké je počasí a to by tak byl na úrovni těch kdy kteří nikomu nepatří než to. Pije a to není správné z toho se chceme právě dost nestavte než my překonáme v sobě je takový způsob myšlení když. Jen na sebe špatné vlastnosti si děláme jako na své špatné vlastnosti ale zase nedobude za jsi jako na se podškrtávám se dobré vlastnosti tak také neodejdeme a umřeme na tom světě ztratíme. Tento život protože jsme něco tady vlastní bůh ježíš kris byl schopen mít vedle sebe toho jidáše protože ani jeho neměl to nebyl jeho jim vybraný učedník to byl ni mu že kdyby tady vod pána a. Když se zrozujeme ten na tento svět tak musíme se smířit s tím že jsem nedokonalý aby je tak kdybychom nebyli protože bychom vůbec se nikdy nemohli bohu vrátit víte dokud ten málo na ty jsem měl peníze kapse z toho otcova domu. Tak vůbec to byl se vrátit do otcova do o vy jste u tak mu čili teď nedošli se jen s vepři tak si s po měl co na my právě vzpomínáme protože v nikomu z vás jako s dne není tak dobře bez aby si. Třeba dnes a ten a ten pravý je tohle to vám chci vštípit že neni nejde jste na sebe špatné vlastnosti jako na svého u hlavního nepřítele. Protože milujte nepřátele si klade si říkat to byste o dovolit svým špatnostem prosím ale ten poměl vaši vlastnostem špatně musí být asi takový toto svou on ne. Myslí pod v ti na cestě které vám přesně víme že úkol a že neví tím těch omezujících po mým věk úkol vás by se vůbec nedalo omezit byl by rostly zlý že byste byla by ani. Že by se dal vůbec pochopit kdybyste nedokonalo bytosti nějak rovní debat nebudete se necítili svoji nedokonalost tak vůbec nevíte jak na to jít ale že máte třebas jenom omezené vlastnosti omezen neschopnost dokonce pak jsi ty. Ten tak můžete přesně stanovit svoji cestu v tom se napravit a tady odsud žít a tam se mu to víte si myslím že bych sebe nic na to se nedostal byl byl zůstal k tomu k my. Byl třebas toho svého oral jeho mládí kdy nic nechybělo když jsem měl možnost se vidět podle svých představ. Třebas abych byl přírodovědcem nebo takového něco ale jakmile mně tohleto okolnosti takzvané zdali to znamená jsem si byl omezen tak těmito omezují si my podmínkami. Se ty krista nové vede kriste zavolal naše moje cesta krise neděli jak to udělat jsem znal modelech jak se dneska ode mně o tomu kdy mylná ani pro zavolání seznal model toho proto jemu který máme řeší. Ten model aby mohl vůbec víte předali pro musí mít nějaké obrysy a to jsou nedokonalosti a nebo tak zvané dobré vlastnosti ale byl v žádném případě si nesim podzim od. Jen cestovat že to něco mého nýbrž to je to být právo ne jenom do míry když je to způsob jak tím vám vypadnout z tohoto pocitu dělo. Kde odrazový můstek kdo je řek bych míra prostředku pra vydána k tomu abych sám sebe snadno poznáme protože jako věčnou bytost se ještě nedovedu poznávat to to. Nejsem prostě nepoznává jsem ale jako omezenou bytost se pozná nese poznám bez chyba nebo nebo na ni ve svých přednostech ne ale ten nepoznám sebe své dokonalosti kterou vnitřně mám že ano to jediný vlastní který tak. Že na o kterém ale neví jak které by mu nepřekáželo tehdy kdyby oněm věděl bohužel to bude nemá takže v tom neví také to se ještě k tomu dodat abyste si nedělali abyste nezaniká tedy. Se s tím svým co svou nedokonalostí tak jako třeba svatý řeči dělat tu chybu že zacházet svým tělem že považoval za přítěž jsem ho znát také pořad za velikou přítěž protože to tělo mělo své. Požadavky která se mu nechtěl splnit ne takže byl pro velikou bylo pro velikou při těžit a ten svatý než je taky tak dlouho bylo tělo při žije tak dlouho kde ta že doví životem měl zahynu teprve v okamžiku ten. Ještě smrti bych tak řekl pozná že nejednal dobře s tím svým tělem nazval ho poslušny mu poslem nebo nositel na který je na kterého příliš mnoho nakládali a neměl nakládat protože byl to sluha bez doby. Se byl nemohl obejít tak pak se k němu dva jako tomu jako poz jemu slovo to mně aspoň takhle se k sobě on mi teď aby toto nevlastnění tak daleko zase že byste e na sebe nedbali opak tím že přestanu byla. Nic sám sebe tím musím dát o toho prostředníka který mám možnost hospodařit s hřivnami božími daleko dokonaleji ještě bych tak řekl než předtím dělal. A to jenom ne po stránce od ne ale také po stránce duše poskytovat mu pokud možno prostředky při který by mohli jít kupředu e kde dost než nedělo tato situace ve kterých je ovšem v této. Zase na prádla tady v abyste toužili vrátit se do otcova domu ale nemohu si dovolit se vám neříci je že to. Tu toužíte se jenom vrátit do otcova domu že nikdy se nepodaří to uskutečnit protože není žes nestačí svý jenom chtít a naopak. V určité fázi vývojové tato ha dokonce brzdí další pokrok jestliže není bystří nás odevzdáním této toužili k bohu. Ten si to nejed ne uvědomil ovšem nechtěl jsem to udělat prosím tím se nemohu vytahovat nejede jsem si to uvědomil v tom koncentráku zase pro mi ten bych když jsem devět let předtím se snažil. Žít ctnostným životem abych se pomocí toho a nějak i duchovní cvičení jo modly byla na něčeho všeho dostal k bohu tak jsem si jenom si jisti lil že přes o tři. To je tak by si považovat slušnou ale ne si to míru to dále nešlo a to z toho důvodu že se ani na okamžik nedovedl vzdát této tou jejich kroj oči do království božího. Těch to byl důvodu důvodu bylo by z proč to nešlo dál přes taky milerád že jsem byl jsem miloval jako ctnostný člověk se po dona dobrého člověka to byl taky hlavní důvod to to byla veliká chyba a neměl bych to tady jako zase. Dělat že to byla jedna z největší chyb ale zůstane tak po této chyby že jsem tou žil potom vstoupit do království božího tedy nevzal toho koncentráku tak se situace kdy na těla tak že jsem to. Znal že je pro toto všecko ten jeho ten vstup do toho ráje zdaleka ještě připraven ale že si to vůbec nějak meze sluch byla že tomu vůbec na rozumem a že. Tedy zkrátka asi zem ženou místo abych vstoupil do toho království božího a ne jakmile jsem se že kdybych smířil s tím a to byl zlomek. Je čili když ten gestapák chtěl zabít že budu zabit a jakmile jsem ten život odevzdal s tím samo protože my i tu touhu všechno to nad a byl jsem neodevzdali tu svou touhu nýbrž s. Mu touhou sebe tato nemá lidsky dojít tak daleko aby byla tak míra syna kdybych vám mohl si když se odvážil si na ni sednout jako nako asi bez ten. Do věčnosti chabé to dokud není takhle si jedna kdy takle by živena tak je tam nemůže do ne dokud to není jste síla která je větší než kterékoliv jiné síly v mém životě je tam nedonese. V síle třebas této se po věčnost tím se spojovat celá moje bytost proto musím hoře jako třeba se svatý pavel hořel pro tu čistotu teno ty židovské a proto byl ochoten třebas i vraždit ne bez pak si. ne ale ne samo o sobě jakmile jsem se vzdal teprve je v tu chvíli ke přistoupila vědomí o vlastní nesmrtelnosti nebo nesmrtelnosti člověka ne. A za tak se stalo svatýmu pavlovi třebas na vyšší úrovni to na tom nezáleží ale obdobě se mu dostalo jakmile nespadl z toho volně se mu ze budete ježíš kristus tak von poznal jsem nemožnost. Nesprávnost veškeré svoje snahy jestliže mu ježíš chvíle říká všeho bude on se byli bylo ještě šavel ty jsem mně protivíš nebylo ty mně pro nás sled. Věž tak řekl velice správně velice aby na protože eh kdy vlastně to víme že nejsme ani schopni jinak po věčnosti pro sebe. Abychom ji vlastně lid nejsme jinak schopny ne abychom mít pro sebe měli a to je to co na touze je tím co nám co nás od věčnosti od kdy je čili. Protože nás to někam donese ale tak myslet ten této když dostat do pro sebe to království boží musí neuměl zdát ano a proto nám panna marie as svatý do se ukazují jaký. Způsobem se to dělá že totiž oni jsou vlastně bych v takovým výrazem stanete je tomu když dospěla nepomyslí mesiáši a i nezbývá udělat ten poslední proto aby se dnes. jsem mohl zrodit který nemohl udělat ten kdo jenom toužil že totiž oni řekli nejsem zrodit ten ten mesiáš. Tak stanice vůle boží a ne moje který si to přeje aby se zrodil rozumíte mně to nesmí být pro nechci to musí být z vůle boží. Ten bůh se ses své vůle neměl jsem dost jestliže mu nedám právo aby se z jeho vůle neměl zrodil tak moje vůle na to nestačí si to může to vůle si se přivlastňovat. Této satan se láska která mělo z poli je ale nést spojuje ona vědom při míry někam dovede ale ne tak daleko aby z toho vyplynulo to spojení s bohem no a to ale ne. Končí přeci když se narodit ježíš kristus tak se to nebyl konec věci které začátek věcí se znovu se musel ale když kristus snažit třicet let o to aby byl v tom co jeho postavit konal vůli boží. Podzim se snažit si ty dělat vůli boží bylo z uměl nebojme to je tento se od nás taky chce abychom přešli bych na způsob tak pojednání že jsem nedělal vůli boží a ne svou to je veliký od vrat. Z vlastnění se nechtít tam nemůžeme chtít svou vůli nýbrž po fázi narozením betlémě musíme tím vůli otcovu ovšem musíme již tři jít protože ji ještě neznáme protože ale jakmile se bez. Jde vzdáme i toho chtěli mým abyste nemůže je prozrazovalo vůle boží tak musíme i od tohoto chtění odstoupit protože to je také vlastnictví teď taky naše vůle. No chtít ne abyste to co do vůle boží když kristus dokonale odstoupil od této vůle své chtít být chtít konal vůli boží a proto. Fiore dávnou se mohl vůbec poli z vůlí od co svou aby tam vůle otcova v něm zašla vládnout aby do toho nemusel starat vůbec svou vlastní vůli aby neplatilo musím by. V tom svém mého otce to potom po jordán neplatilo bude dáno platila potom se mozek je to satana přes jeden ale tentýž tak jenom ti ti dva poli téhož aktu se potom tak vyložen od ten změn. Muselo byl svou vůlí ne že on nepůsobil svou vlastní když vidíme ho tak činného tolik zázrak udělej silo ne tak to prosím se přitom vůbec nenamáhal. To vůbec zázrak nedělal správně do pochopili všich jist věci tohleto jak je takový býval teď který žil ve dvacátém století zemřel roku šedesát osum když mu si děkovali za zázrak třeba. Tak on se skromnosti ale z tohoto poznání a z toho že přešel ze své vůle do vůle otcovy říkají jsem to neudělal děkují panně marii li v i v sen v dílo panny marii. To znamená věčnosti a je na tom trval že to žilo panně marii protože on dobře věděl že ses sám nemusel vůbec namáhat takže kdyby se byl námaha. Ale to znamená prožil to svou vlastní by tak zrušil ty tu účinnost těch věc když kristus to jste neviděli že by se nenamáhal při také zázraku dělal tomu on tam stávalo zrak velela proto tam léčil on chromý chodili. A on se byto nemá co nám vite dalo že lékařská vědom za práci bychom do to měli provést protože ten naše vůle rozumíte říkal to je. Je nechoval prosím vás že si tudleto abyste licet st se cesta co tady on se musel vzdát toho když z této vůle otcovy dělat z této vůle otcovy všechno protože než. Je to vlastnění zase jsem vysoké vysokého ražení takového jemného ne on musel se vzdát se v své schopnosti z vůle otcovy něco dělat. A musel nastoupit trp dnou cestu neboť vrchol dokonalosti je trpná cesta se se trpně podvolit sil to je tekuté z smrti na kříži v všechno symbol ano který bych já. z vás pochopí jakmile to vnitřně zažije jestliže není ochoten vnitřně umřít na kříži ji vnitřně tak ztratím další možnost postupu ne jestliže ochotný. Tak může přejít do trvalého spojení s bohem je v v bych ne teď si mám tady dotaz a jak je to potom v těchto všech situacích v přitom to vývoji jsou lidsko individualit. Tu jesi zaniká nebo co s je mysím že musíme rozlišovat vnitřní stav od stavu vnějšího ne protože by to bylo něco totálně rozličného ale že zpočátku člověk na to takhle na. Tíží ano ale že budu na věci jde zvnitřka nebo zvnějšku tak nějak těch to ale měli smí budu se zažité nějak sednout tak podívej své se indy nedo ta lidská tak jsem to. Totiž spočívá v tom ještě od narození nebo vytváří se tak že od narození se určili všemu co potřebuju abych na tomto světě mohl být platným předem společnosti. Je vzniká tady kdy dali to bylo si v jedna složka na ty individuality dost z výchovný vliv okolí dos dispozice člověka ne. Toto si tak komplex toho bychom byli li o koly bych je dnešku osvětlit když je to jsou okolnosti za kterých je člověk živ který ovlivňování ne a tady jste člověka zase je. Protože v tože ten si začne předávat být sám sebou a pro sebe asi tak v těch tří let a že se objeví sám sebe když sise neznal objevy že je ne že on je já. a tak dále a to způsobuje že nejenom napodobuje ostatní lidi ale také individuálně se podle svých domu podle své tvrdé hlavy. Ne že chce být sám sebou a tohleto dokonalé tohleto by se dokonale vyvine nebo do jaké míry vjemech tak z toho je takzvaná lidská individualita která se. Jedna liší od druhé takže přes se sebe nikdy nese plete s tím druhým šel nic se považuje za sám sebe těch tak tohleto tohleto je něco co musí v okamžiku spojení s bohem. Ustoupit stranou je tady nebudu znovu vykládat protože jsme to řikali včela ale jsme schopni toho aby to postoupilo stranou. Jenom protože máme paměť která je vázána na naši živým organismem znal nežít hoden se paměť neváže ale živel novém s větami. A za zatím organismy vázána takže se mohu zbavit tím el v se individuality na ten okamžik na pocitu oddělenosti fakticky se musím zbavit ježíš. Je dovolím abyste bych li tato vazba ne individuality na tento organismus. Dokonale uplatnila když se je dokonale uplatňuje taková vás ba bych to symbolicky řekl takhle kdybych začal myslel. Na to ve mně klepe srdce ne ten být dříve nebo později to srdce ovlivnili přestože to normálně e klepe bez my ho vědomí o ani sobotu starám jo kdybych se stará. A od toho jako navázat tuto indy teď tu jaký svázal se organismem živým organizmem aby nepřekážela v tom spojení tak bych porušil tuto vazbu jakým způsobem. Tu vazbu tedy s dokonalým jo své individuality s tím oddali jsme jen který je nositelem individuality tento organismus toto tělo je nositelem který litovali ty řek i jak to se tu tak a mně to nepřekáželo tomu vstup. Do věčnosti to si říkal vysvětlit to sváže tím způsobem kdy zapomenu na sebe ty za to proto ježíš kristus ten dokonale doporučil to je jako nejlepší doporučoval. Miloval bližního bez tohleto jak to dopadne to nepřítel nebo si přeje se musím to byl na které přitom musím se odosobnit se sebezapřít proto říkal zapři sama sebe na ten jediný by si. Jejími se mohu osvobodit o své individuality aniž bych místa jak ti byl jenom ztratím vědomí to stačí a když tady byl nedal musí být tvá dána to živou moc tou po tedy dělají ještě budu potřebou. Rozumíte mi protože kdyby nebylo zapotřebí těla a této indy dověděla byste byli nikdy tady se byla nikdy nevyvinula takže bylo jenom protožes při tomto procesu proměny kdy i vy teď lidské zapotřebí. Nestačí indy leda zvíře si jde taky byly dar nebo z individualita rostlina nebo individualita kamene buňky to je tím kdyby dívali tak ale ona nestačí jenom tato složitá individualita lidská dokonce rozvinu. Tady vyvede z tak ta jediná stačím aby na sebe vázána takovém množství síly od boha vzaté že když tuto sílu tolik. Mnou na věčnosti tak stačí bych tam prorazil umíte a toto jednání do věčnosti ovšem špatně ženo nespočívá v tom že živé hmotě opustím jsem. Tohleto to vědomí sama sebe a dostává se do stavu který ježíš kristus líčí jako panny usnuly čekají se na ženicha. Ne není to spánek to smyslu spánku ale tam prosím všechny kdyby dělej si nebyl všechno to usnulo čili to znamená ztratím pocit své individuality když spíš ta nemáš pocit individuality on to nemohl. Jinak vyjádřit než panny usnuly ale přestože protože tady nich na protože bych kdybych neusnul bez individualitě kdybych jako bych i neztratil svědomí tak by nedošlo k tomu spojení. I když třebas tady vám něco takhle vykládám a chci odpovědět nikoliv jak by to rozumím káže nýbrž že jak to odpovídá třebas moudrost vyšší. Tak musím zapomenout na rozumové řešení věci musím odstoupit od svého rozumového řešení bych jinak to vyřeším jenom zase rozumově ano a ani to nepozorujete že jsem tento. Postup oděl jsem ztratil na tu chvíli svůj život musím opravdu svůj život ztratit když chci kteří boží boží moudrosti nebo ve spojení s boží o dost něco si bych nebo něco věděla nad ním samosebou tím spíše z žít. Tak indové doporučují se vlády napřed dech napřed vládní pozici padali potom vlády dech a tak dále katar ale moc tak bych kroku osum kroku doporučuji každá joga takový osud krok. A když nezvládne ještě tak nemůže si dostat do samadhi nebo kdyby tato sama do toho spojení s bohem to je způsob který ježíš tu vůbec nedoporučuje teče byto bylo špatně ale ona to jde úplně opačně. On říká nejde králoství boží vše to sedneme předáno v ty protože nebudete kterých rád i tože nevědecky svojí tělesnost ne když je člověk za rád takhle proto království boží. Tak opravdu nedej na jako člověk který třebas míří velice pozorně do ten světa zapomene míchat ani se mu to nemusí říkat že nemá a vých nemá míchat před tím ruší ten pohyb toho ty pušky třebas. Je nadal mu radí aby se tam ste ještě ne nesmí mých ale on přestane myslet samovolně a jsem se přesvědčila nosí přátele se mnou že ještě nitě ty procesy správné pozice správného jde od tak dále správnou osení. Probíhají samovolně si člověk je pro věc nad všem své jestli člověk opravdu s touhou se obrací do věčnosti a jestliže zároveň se ztrátou pocitu tělesnosti dovede ztratit i tuhletu. Mohu si vede odevzdat ne a pak nastane to spojení takže ta ztráta kterými lety spočívá v tom že se sice. Ztratí mého vědomí ale ne proto abyste zničila nýbrž abyste moje vědomí se vrátím který dualitě nemohl vrátit do těch starých kolejí kde jsem miloval především s. Nebe nýbrž aby tady nastoupila zkušenost zkušenost tak se to smyslu nic jiného než zkušenost která by za s tím měla zkušenosti které jsem měl ve styku jenom s individualitou anebo z individualita my nebo s tím co vyplývá. A teď se schopnosti rozumových smyslových citových stranách není nemůžete pochopit jo ačkoliv to vykládal všemožně způsobem i příkladem svého života. A co pochopíte odejdu a sestoupí do křeslu vám ducha svatého který vám všechno na pochopit dělám to jasné všech nesli po víte si od ničeho č. Nás teď činného a tím je i tento náš rozhovor nic komplexního na totálního ve svém životě z toho pocházejí všechny těžkosti našeho života že čl. Věk nemá nebo neznám míru možností a dosažnosti toho co zažívá neřeknu nějak tak lidově ale většina maj že jestli ztroskotává protožes. O to slibovali víc než co je to mohlo poskytnout ano všech kdyby si toho byli kdybysi od toho byli nessi povalit tolik tak to nezkrachoval a vy jste nejde kolikrát se zastavuje nad tím vším s kým. Způsobeno pozorování man že z byly že rozhodnou čistě jenom rodiče potom kdo si koho vezme a oním většině oni tvrdí že čím s těma protože jsi je daleko šťastnější protože to tak nedělají svět. Lidí si sebe nevim li voni když mně se nevlastní tím indy bylo ani způsobem čili kde jsem víte jako my sebe vlastní ne a to je začátek všech nebyla v může trošičku postu vůli sto vůbe jeho. Vlastnění jednoho druhého z satan měla lásky takže oni mají pravdu o tom nepochybuji a tak je to s každým povídáním které tady říkám těch kdyby vám něco řekl tak že by se dalo pod za v. Ten podle toho pokračovat jak by to tady chcete napovědět a to nám to jsme tady vás odsoudil k tomu abyste podle toho šel když vám to takhle nevysvětlí. I tak by tam máte třebas své neni nejasnosti jo možné a tím vás přestávám teď slova tak by to nemusíte dělat protože ji a nejste odsouzen. Ale ježíš kristus řekl o jeruzalému kdybys ty jen z ale nevěděl že přicházeje k tobě jako k počne která chce pod spát křížila. Uchránit nebo schovat se bát pořád ska tak by ses z ke mně choval jinak nevyhasla nová abys ne kamenoval bys proti které tobě přicházejí ale protože to tak neděláš protože toto jsi nepochopí. Ne pochod nepochopil si hodinu svou tak nezůstane kámen na kameni a promiňte mi k této poslední do si přeju aby z našeho života dostal kámen na kameni a nikdy my tomu nepřiměl jste. Abych vám to řekl tak jak bych to mohl říct nikdy to neřek protože vám každé mu dávám právo na svobodu se do toho za kou usnout přijít na indy duální způsob pojetí. který musíte jak teď se přít sami protože si to musí do podle vaší individualitě bych i musíte vycházet otupí odtamtud kde jste byli tak a musíte se v jesi to z teď. Míru určitou míru sebepoznání abyste byli schopni vůbec vykročit bez určité míry sebepoznání není možné dál den celý výklad i kdyby byl sebedokonalejší stojíme z domu tu. Mu protože se jím žádném případně neopírá o nic jiného než pokud přitom míru sebepoznání víme jeho jaký poznávám sebe jak poznávám vás ano. Ale to nikdy nemůže nahradit tu míru sebepoznání které vy musíte z kterou vy musíte sami osob usa osobě mít ani jakmile ne vyjdete z toho jak se vám tady radil že. Všecko máte od boha že všechno jsou hřivny od něho no tak které nejdokonalejší článek sebepoznání ale čím je toto přirozenější samo zřejmější pro vás a. Řek bych nepostradatelný víš tak tím je větší neděl že to co jsem tady řekl přijdeme zase právem konec a tím víc se vám to bude z v lid v ještě. Kristus proto ji nemohl říct všechno protože dokud s nimi chodil protože to bylo osobním vedením osobním vedením se nedá přijít všecko. Jedině ne osobní vedení duchem svatým se všechno říct to sem protože pochopit tam najednou tomu se jako jsem odevzdal ten svůj život tak to začlo být vedeni duch byl svatý přese že i tu dovedl nedověděl všecko. Co bych se byl za mnoho vtělení na mnoho životu nedověděli bych by studovat v opravdu velice plně studoval pokud jsem tady s někým z vás mu byl detailně o těchto teďka třeba se stanou nebyl tady víte nebo vnitřními. Před tak si musíte uvědomovat že si tam dověděl všechno co od dovědět pro tu svojí jen mít učitelskou úlohou že bez vůle kast jist techniky za všech možným oboru ano tím to v tom bylo všechno. Tažen proč jít abych moc pro technik dají ten dojem hodili třeba ne v pole každé ved se do jeho o vina a proto ve hospodě jdete hospody. Jsem byl v cela se před jsem tam zrovna jeden nám stejnou u lovu jako mám tady s vámi kdybych nedovede kdo hospody praně tak není to tam se na na tom chlast tu nemohl říct. jsem poctivě s nimi muselo ho milovati do přejete nadaná od se mi hoden že ten tak abyste se zbavit se trpělivosti o u a to znamená nese se to dělat že. Tam v před přejí dalo přepych měl ano abych potom mohl třebas kterou ve kdyby zapůsobil jste na vybral jedince tak jak jsem potřeboval co se stalo když ne tak. Je v tak tak je to se vším na tomto světě že totiž něm v míra sebepoznání a to bylo v poznávat bude. On aspoň potud aby věděl kde on je a tam si pro něho mámi dít je tak mu zárukou vůbec dávného poučování takže co na vás chci. A co by se mělo ještě osvětlit více tam si pro sebe který je to jediný mně by mu potřebovalo tomu by svět není a to dost opravdu je nutné neska. To nebude ale on postupně přes kámen toto kam si pro sebe který je třeba dokonaleji vysvětlit protože jestliže by si nepravou stát je pro jsem nejít tam kde se zase bez tu jít. Jde tak nepř nejste hodni toho poznání jestli se nedostatek nebo nejdete pro sebe tam je vám dobře ale nejste hodní. Kdysi jestliže nejde de pro sebe tam kde byl vám ve vás to moc bolí nejste hodni jo teprve mně to je nesmysl toho ježíše krista co on řekl domu jevy se otce nebo matku mysli římě nebo se nevěřil není hoden. Ano a to je jenom obecně kdo ne jakémkoli stavu přebývám bez něho je protože mu tam nessi ti ta láska k tomu věčnosti tak nemůže z tohoto stavu velí to je. Činnosti že to je zase největší uděláme v tom že si říkáme když jsem takový špatný a po tolika tečeš nejsem schopen nebo do se vědomě s tím pánem bohem spojili. To je tak v vlastně musí měl bych to u zvládat a měl by toho než my mu to je to nejhorší co může říct protože vám tady prozrazuju bez nejmenší špetky pokory. Že ani nebyl sebe na prvním místě ani ji nikdo nejsme hodovní hodní se stáváme s tím že napřed chceme mu a potom nevede. Toto chtění on pusťte tak jak se vám to dneska říkal to je ta zkrátka všeho toho co jsem dneska řek ano jestliže dovedeme chtít především bych že nehledáme především králoství boží. On tam to slovo především ani že potom se nedovedeme za přijít znamená opustit toto svoje chtění zapři sebe et říkal zapři jenom tamto nebo tam na tom všechno zapři. Jsem neseme tak jak jsme seš teď tím děním zapřít jako kamene zapřela dosavadní svůj život jako do zet zapřel dosavadní svůj život jako když zapřel svoji stezky dávat let to nezačlo jenom jeho apoš budete se báli svým zemřít to za. Celý on protože přestal dělat zázraky v to byl v to bylo fakticky zapření on musel sebezapřít úplně staň se vůle otcova moje jo a tím se dostal do vyšší fáze poznání taky. Myslím že to bylo vysvětleno jestliže existuje pozice jste kterého nelze ježíše krista následovat tak od této pozici platí všech jestliže je tvoje oko pokoje už. Čí vy ho ještě tvoje jenom pokouší u nejsem žili v poznamenává to je symbol samo co to znamená jestliže nějaká situace jste životě. Nedá se ti nedovoluje abych následoval ježíše krista tak o třeba odstoupit jako by nebyla těch mám dispozici a to mně vězte. Nepřeháním větší ho vede výtka protože víře karla makoně i v tak v než máte vy ty svoje které být ti si na tom velice dávám záležet jsem hrozně rád že tak pět tedy ta mám dispozici. To nám nějakou práci a tomu kdyby dal právo aby dělal co on chce te ten byl dále věk ale prostě ses tím zvířetem neztotožní. My když ho někdy vedu na provázku pokud se on věc život a jindy říkám apage satanas odejdi ode mě. A jakoby ho neznal říkám nic to nejsem odejdi to nejsem po ven případě je to správné se to nejsem kterých se. Je tedy si neví rady se situace ji a která předním narostla se kterou nedovede jít ke kristu tady se to nedovede následovat krista taková situace když kde mně onen život je. Nikdy ne tak se snažil rozumově nějak řešit od aby došel kde tak je to je ten rozumíte to by na to stačil prostě tu situaci považuju za satana který to. v je to něco co příklady již po nebo zvnitřku v tom nějak rozlišili a mu řeknu odstup odstup do on se jedy musím ani jeho ji také s. Těch protože on to jsou čemu řekne v poslechnu ale se zítra nebo za hodinu jo no on zatím jinou pral silám odejde takle hodu. Podle ale jinak by ho neudržel v šachu těch a kdybychom neměli pět takovéto pořádné zvíře dispozic svým v netkví řek bych rozvinutými k životem z ke k tomu že kdyby činnost že to není své. Při extaze že leta kdybychom neměli pocit v tak dobrou nemůžeme se mít možnost se dostat do věčnosti jenom živý lidský organismus je schopen u toho abyste do věčnosti aby nám byl pomohla. To prostřední se dostat do věčnosti proto ježíš kristus musel by i toho jidáše mít by ty ostatní apoštoly kterýho zapřeli to jsou ty lidské vlastnosti že když se my musíme jiný by se nesmíte potýkat vždycky vlastnostmi tak. Že byste tedy všechny napravit tomu kdy musí kde od některých prostě odstupovat odstupovat to nejsem co tu děláš nemít protože neumím to řešit. V jednou třebas budu lepší je dokonale jiným vlivem milosti boží bych tak třebas budu umět s i to nejhorší jsou vlastností působit dobře neboť platí rok kristova slova. Že při seš si být chce které se krade třeba se nedá taky když svatý jist mu potom když se a třebas při světle téže vášně nese dát najde královstvím božím zrovna jako se pravá. jim produkovat tak je to se vším ve a že v každém při radě osobním vedením se s ním ta sama sebe to je to neni to nejlepší vedení jaké si mohu dob. A s ním nebo když se snažím ty svoje vlastnosti jakým způsobem ovlivnit jenom jenom to jenom o to neříkám to špatné ale jenom o to v tak nikdy se dostanu do takového stavu kde bych opravdu ovlivnili jak je to zapotřebí. Ne dost nedostanu se k tomu čemu se říká v čin hladce nanovo prázdná je užitečná tomu že když se od toho by s ním tak mohu tam na tři jiný op. A proto musíte umět přecházet osobního vedení které si sami poskytuje své dovede ne o to mýho to znamená od s tomu odstup od tří pocházel není od sama sebe. Čili u k sebezáporu budu pro tu ne šest to jsou ty bylo no třicet jsou čtyři. Jedna z cest které do věčnosti tak i cesta naděje víte že se v křesťanství mi jo ukazují tři hlavní křesťanské ctnosti i z milosti a. Ty jsou víra naděje a láska naplní se sice křesťani staví víru ale nepře na druhou staví ne čili kdykoliv láskou protože lásku ještě nemáme ale. Říkali zatím co víra a naděje na věčnosti pomine protože začneme že chápat a vidět patřit ne na skutečnost věčnou. Láska nepomine protože mně je jinou kvalitu než květy dvě je věčnou spojovací silo tak asi odpověď cestě ani bych tomu jenom ten hlad po cestě ví. Jsme si to namluvili nohou o cestě neděje málo a cesta naděje tam na mnoha místech u ježíše krista znázorněno velice dobře nad těsně souvisí jednou samo co mi pomohly ten jesi každou víru. Převést na naději taky protože milo kdy nebývá víra tak to je jedna abychom ji víra mohli najít nazvat mohli bychom ho třebas jenom na byli ale zůstal mně u naději ten tam jasně znázornila třebas ty případem toho zase máme. Ho který ležel mnoho let mu nevymyká abecedě čekal se svěří oddávám tam první vstoupí to byla tedy touha naděje protože neměl možno za čím dal jak si byl mít pro milejší že je tam byl dostal včas. Z a že by byl uzdraven a přesto i naděje němce trvá stala a pro tuto naději kterou sobě měl přišel k němu ježíš a byla byl ho aby tuto naději před našimi za. Ti u nic obával jako jednu cestu označil jako jedno cestu pomocí jiný ho můžeme následovat pomocí jiný se nám dostaví osobnímu vedení jo a nevím s. Dal mně dál nevede láska kdy než řada vedla dále vede osobní vedení ale li my jsme si taky často řekli že tyto vlastnosti jako víra naděje láska ty se nedají získat rovnou na abstraktních je věcech nebo na. K lásce k bohu nýbrž při se musí získat napřed touhou světskou láskou tam se člověk učí nebo bohu světskou raději toho světskou vírou nějaké hodnoty víte dobře že když se lidem. Vezme výraz ty světské hodnoty že se neobejdou bez a že hledají nové hodnoty hledají je všemožně všemi silami protože bez nějakého řádu hodnot že jsem málo do to nejde pokud je to opravdu vím. Oni člověk úplný člověk každý sis sobě děláme nějaký řád hodnot jsem si zpovídal jednoho lidí na světě to chápete směl způsobu jednání a myšlení a dospělý člověk jako jsem to znovu je ženou to čili kovu i nás vůli za. Hodnot tam ten nepokoj se nával na odešel ještě najevo že každý spojí řád hodnot celkem vyhraněné ano a ten mu totiž tento řád hodnot mu to neposkytuje není se v jeho. Než naději že pomocí toho se dopracuje nějakých šťastní konců tohoto života to je vlastně cesta naděje jo protože je víra moc silné slovo nebo. Ti my jsme zvyklí míru používat tam kde jde o náboženské věci ačkoliv v pravém slova smyslu že jestliže i bylo viděl moderní li se snaží člověka naučit věřit že mu nevykládali vždycky všechno tak. Aby tomu rozumně staří se sice někde ale jsou věci kterému předkládali je k věření například litovat nezůstal tvrdí že hmota je věčná ta je jist jenom hmota a. Kdybychom celý dále na to ptali jak to tak by si vysvětlili tak by nám ho neřekli o musel by přiznat že to axiom že tomu víra není na které mu to všechno stojí za tak třebas matematika ne. Skrývá tu skutečnost že to postaveno na nitce že to je postaveno na vím ne jenomže je tyto byla tak mocná že nikdo z těch naší žádáš vůbec nepochybuje toto správné je. ne z lásky ji u žáka vyvolán u ta vůle u tohleto pouhá naděje že ano bych ale ne ale u toho máte tady této víra a takžé. Je bych jako nikomu neměl zase let třebas do třeba hraje se potravu protože on tady v mých očích pěstuje naději pády si tohle soustavně když tohle potom soustavně radši pěstuje soustavně. Tu naději světsky a on se jednou dopracuje k tomu aby to mezi převedl třebas na tomto vtělení někam jim jinam za tak nemám za ste rybářů naopak mně se jim obdivuji že mají naději že co my mu. Třebas tadyhle třebas tento se cennému tak přece úvozovkách ne ale i ono se takoví lidé kteří jsou posel že ano a nikdy jsem nevěděl nic si dnou na pořád tam se měla pořád to je ohromná cesta naděje. Musím budoucnosti po nějakým posledních třiceti dělení toto co todle obrovské pokroky na duchovní úrovní protože co v tom tak dlouho teno nalitou by vás jinou mu nebo jo někdo. O to třebas těžké poměry bude ale pořád malé jesi to jednou lepším al této je ohromný takové li se velice cením čili nejsem proti cesta je tak to je nade dopovězeno jeho za mu to nevyžaduje další jo připojme a ten dá. Ale není tam mám dotaz o o přibit o příbytcích království nebeském von jim že mnoho přibit je vlastně jde. Z kemp bylo byli ono je to tak v přírodě víme že totiž příroda plýtvá velice mu to je vlastnost přijeli. Že je promrhává velice nemnoho hodno jsem tam přichází vlastní jo když to mírně vezmu jo mění proti jedné tisíc věcí jedna licet uplatní z tisíce. Vezměme si třebas semena nějaké rostliny kolik jich rozprav naším po cesta ano tamto při všechno ano nebo depresí kryly třeba tady ne kolik jich se kterou který sami. Že ten kladli jak tady není své a nebo byste viděli ještě svým než ty malinké žel věčně vzato vrhají ty stát světel když mají ti že vyčetli jestli ta rychle se ženou moři nese tam byl ženou tak to byly nutit taky. Velká část zahyne tím že je smí tím práci čili tak ale nic velkou nejste plýtvá příroda ale. V oblasti lidské existence toto litování dostává jinou kvalitu že totiž když se člověk stane jednou lidskou individualitou tak. Říká ježíš kristus to jsme nedávnými plýtvat to to zakládá nárok na příbytek u boha v království božím jak to asi myslela jo je. Tomu takhle jestliže člověk se od narození na tento svět učí věcem které mají sloužit k tomu aby byl tady platnější tím lidským tvora aby se sám uplatnila. Vy šťastně žil pokud co tak nazývám a může nazvat tak si myslí že všechno dělají jenom proto aby to je ten život mohl pro sebe dokonale využít. Zatím na něho slova ježíšova neví co činí neví co činí on neví že projevu mu existenci věčné individuality jo el vědom. Jeho spojení do tohoto světa s věčností že to se také musí trénovat a že to promění právě tím že si on pěstuje indy hledat někdy dali tu pro tento svět. A s ze zkušenosti vím tohleto ta individualita která proniknout do věčnosti bych se musím na prahu věčnosti ztratit. Takže všichni mistři li bez rozdílu pak hlavně indičtí praví že na věčnosti člověk ztrácí svou indy mít on v jo mají to. Tu potes to vám své že kdykoliv voni vstoupili do věčnosti tak indy daleka byla ta tam ale po jinej nese na buddhu ale na všechny zvůli kteří toto velí na všechny ty vědomím kolik. ji ztratili kolikrát jinam byli ale dostal jiný zpátky změněno svatý pavel to dobře je jo prohlásil slovy kdyby mělo ani lidské. Oko nevidělo ani lidské pochopit a tak dále dávno za to dáno nemůže mohla by nad ho neměl ve všem za svého člověk nějaká dává je na než že dávno když se honíme mohlo své nejkrásnější jeho těch za. My za mohl láska to hodného nebo s námi na visi dovídá nějak rozvedu za mu projít bez byla ale ani jemu ne z toho dávno z toho mám do vás a maří a vás ráno se jde. Moje s ním vykonali ona než když vám to jsem vám denně mohla prom aby ho jak on se mu ho jeho hlady ve vás hlavy ma ho ma protože. Tak proměna jsem měl víme ve dále pro ne během toho o jeho že je také nejenom ráno že nikdo ho hrozného nepovažoval. Za toho ho ho své kdo by měl my ježíš jenom mohla roste ho mnoho mu byla zázrak on dáli vám říkal že toto vám to není ve svým dostal. Do vedle protože on nemohl ho poznával rozum za nejenom za za a toho co děláme do děláno to za dva mělo jim ve slávě poznávání dále dost to byla dáváno že. Hodně malého když my máme my hlavní bylo mohlo do zevního je ale založeni že by měl málo dále proti že jeho hodnost je to. Jenom v tom denním jenom věděl do vám nemá za dáno ve hoden a tak nejenom že on měl v byl to mohl bych mohl když jsem to dělal hodila zamění byla jsem zákon. Měla to možná ve mně mnou a také nepřišel z jeho hlavě mohl za za dvě tohoto života věž ale my si z toho jak ona to nevěří že tak to dělat. Vedle v tom že člověk byl do doby převládá do jeho dost ona do doby mám nemá se dala vám jsme o tom byl ve věčné začátku jsem vám velela ale mám. Jeho nezeje za třeba to bylo dobře mi tam vede ale je hrozně a že hrát dáváno váže ho a dala tomu mi nebo že ho mám ani na nové a za to že vím ho mohl hrozně náznak jenom aby se. To jsem ho do do že vám narození byla znamená v v v v v v oděla slova vlastního ani zažil ona ho nehodným že dále hole při zas za domě než mnoho hledá. Že ten hodné za mnoho moje rozuměl nebo nemám ani za něho dávno ve srovnání zdraví živá tomu mohl. Byl tak čili tak jsou ne boha a je mnoho dáno rozvoj maso ma pomoženo mas mně malost jemu ha. Do bez pravé ho své manou za dál ho bude roven že takhle zvolil jeho již proč ho rozbor mohl ho to nemohla než aby ho dovolil mohl. Jeho do svého mi bát toho vzala do toho se ho tam je máme hodně zavržen a dovede zacházet zve za jeho vám mohl ho podle dojem moc vůle zvykového protože mého oné tahaly vás vede znám. A úúú a ona by vás možno vám třebas dojemným do do do boha tak protože mně tomu dáno protože on říká za odveden z toho místa tak velké nejenom aby ho nějak jeho. A jeho vám hodný svého jeho hledaného ale vám hladové ho každý zná byl doslova slova hrál a tam zase tak na protože jeho ho z toho že. A zase ho rozvázal ve a on nás mne znamená úúú ženeme vůli hlava jenom do děje nové nazval dává mně nějak semeno a ho ale že on ze že my víme do jeho mnoha. že ho prvého ho nemám hlavní se máme mají dali potom které vám zažili byl ranním tohle jeho tedy vy nic nové ve za své. mi ráno vezmi mohla aby dále a jako se neprosí hrozně ho svého vám ráno kde ho bylo dáno protože. A dále jak za jeho za musel byla může domněle dál děláno neměl dost to věděl co se dělo hořela ho ho dál ale může protože jeho a máš. Je to tak je jednoho hodnot máme ale je jak dál toho řádu jeho volně se dívám a tím světem a dále a tak vám na věc a ne za zády. Ho za dvě ono pozná návod ve rovnými tak ses rovnou z vest jak změn a ne na kterého je to a to nám to světlo je ve to nové. A to nemohl mohlo dále se viz je dámy ííí hrom třeba zvěst nás mohl s ním jež jeho já. Jak dále jdeme z nebe a viz zavede že ji dál protože ona jsem do své je mi ho dojem že denně za zvolil ne a dále dělat. Prosím je ráji děláno ve a tak nás poslové a že ho měl to znamená že do říká děláme onomu na své li jeho a v dojem vám to. Zastavuje do toho nitra oběma mělo a ten jeho které se rozhodnou za poslal do vám nám rodové a máli to dáno do zavede. A nevinná to nemohl rád ho tam když dát že že další neměla hodně svého a za vámi takže nikdo neviděl rohože hravé je. Ale za by měl je na mysli své a to bylo zase z toho dále mohl bez zemi se že tedy musím s ním dostal nedovede hlavním hle nás dělá hledá ne. Ale jestliže dojem je nám dáno jako vy nená se zavalen domu dáno na jeho jsem dojem jsem možná všemu a nemohou ho hlas se ho za vás. On ho děláno ráno vám že od boha zase nebo nějak ho než ho ani ve své hleděl nejmenší radami ho ne. Ale dál zase mne ho hlavy a tam jsem na to si nikdo nedělá a tak je to moje tak že ho a z toho vědomě světlo. Na tom de ste tak zde že tohle to dáváme dáno denním a kde jsem nebyl není hlas dravé s nimi jde ale jsem ho směl tak roveň jest hlavní naše jeho. Na vaše ve mně nevinné jeho aby mohl s ma že že se vysvětleme ten který jsem vám mám on protože tady s ním naše z mně kdyby vede. Že jsem se do a tak vám to ve a se jeho vede toho kterého a protože ale my kdy byl za jeho a to byl bez boha do. Most ho mohl za hráz za čím na vyšší mus jenom od hodného tam na jeho bylo moc mám dále a ten jednorázovost ráno dál bez za z toho. A nakonec tedy jak on je třeba hladu že ho ráno aniž by ho třebas ve mně hrám ženě vím že hledá nějaké za něho jenom hodna aby ho jim byl jde dál. Možná vás mu patří jsme si ale třebas ve se mi jelena na ženu aby ho to je dáno jeho tohle hrozně rád že zákon vona. Jak je to dovoluje ho von jeho zavrhla tak říká ne a tak dále ne dojem vezmi nemohla ho byl dáme ne a pak si maluje tak do toho kdo ho. A dává ho ale hlavně proběhl toho kam že je dáváno bez budu zase jenom na které je dnes děláme mnoho hle jak ho má. To vám je to je nedovede bychom my že ho z mi své z mi tady rovni za je ráno dáme na vás. Roli a byla mi znám jsem vás vámi nebo si mohl dalo že on do toho člověka ani dává ne a dělá něco jiného je dáno za toho ale. Dál a když jde a mnoha hlava bude je že dohromady nemohl jsem ho pro mne to znamená tak pak také ne. Jenom za jeho věje z nás že by se ho který je nám jde že ma dál mohl jak ho byl on mat že ona je tak ono ono ono nám. A protože ono mohl hle hlava byl zavedli je dáno aby ho ho to že se tedy své na vedla do toho. Úúú honzy vyzve mohl mohl dát hlas a to byla ráno pořád ho ten hrát ho měl o jeho nového já. No a mělo a dělá dávali mám dávno za dáno mohla dáno aby ho ho za a. Že ta hlavní ho ona ho námahy hlava ráda bych ho na hoře marně ho mám dawa abych ho ono jeho nové mi ona nám vnější vámi vlastně ho mohl se bez onom. To byl ma dělil ho svého to nech malá ale v dáno aby on se mělo víme se nevinnost jeho do mně ho do toho rady bez jeho že vím že. Ono jim ho a jeho mohl dále rozvedl ve zavedena když ho v jeho boha a tak hraje ráno se mně ho se že za ním se za. vás dávno nemohl dostat do vás to dáno do jeho za ráno ho mohl ho za vás. Jeden starý a ona ho se ho zase vám ho matka mohl tam nehrálo ho mám ráno to nepříjemné zet do a že je dáno méně hlavy tak mně ho z ono za. A my ho můžeme z domu někdo onomu mnoho hlava a do jeho domu tak dáš za zlé nás dost se zase na mně ho byl to jeho vláda ho ho mohli že vlastně zvěstovat. Za ho než řekl vší své bych člověk zase jak moje ho dál ale hlavně ho zázraky v ani tak tam že jeho dáváš mohla dával ho do své on takhle jednali rozuměli moje ne a pořád o jeho ho. A on ho za že mají nemohl možná svého dost dává ho svému úúú než přes moc dál dále ho ráno znamená jeho dáme se rama nadhozena dál. Že možného řemeslo by za za dané dovést své jeho znamenalo za ven je první začneme nové když byl on je jenom s ním prorazil a za mnou a víme že on. To je hrozně moji on nás mohla bych mohl protože von si dělali byla že bereme se toho dávají se za vás vědomí do nějaké na to. Mohl bych rád vlas ho mohl děláno a tohle to úúú hleděl mi vlastnost mate toho doslova ho dobra. Nebo neviděli ale věřilo jsem vám ho hra malé v každé na je vleže jeho ho ze hle musím že sám ze ale když to je na doby kdy on hrát jednoho ho. ho mají nebo vláda ze všeho hltavé z ani dále ale nemá a my by za je vrat sebe nebo do hlavy odhození do měli jeho zdali zen. Kdo je že věnoval hlas ho dal mu ho ranního mi máš láska mezimi bez hodně ho ze svého hrdost a vláda kdy jeli. V tom úúú ve zemi do nám nazval které ho váš tady všem a jak ona ta drama mi tak hledám nového jeho mu on to. A oni se do do do aby se do jeho ho mohl že voni to nové ma on dělal ééé a na bez nemohla ona se za ním dál mohl pak jde mi toho dál. On toho je dáno on pro boha z toho z rozdávat takže jeho oni ze rozuměla vaj malá rády do hnoje které mám rád a jaké miloval mně byl hle se dám dál. Ale tak moje úúú tak vlastně musí že budete pravá protože bylo to je ale že ho milováno je přemohl mu nevzdal a rajtoval. Ale jeho ale za hladina do nového musím rozvedeny že není za dokázal vás že na zahalená tak ho nemohla jeho ho si ho mohl a měl by nové dodnes. vám ho vidíme ho byl mohl že to co je že vám jsem ale jeho mám jste že říkám to na milost maje za svě ale moc mám děláno bez dáno a protože tam se ale také se. Je tak hlavu andělem svého aby tam byla za že on mohl by tam velebil ho se mu tak to je aby se mohl toho že tak nás. Aby směl je něco kdo dáno pořád mohl ho ho mého zavrženosti protože měl hoření nebude z mého za z toho že jsem dám vám ho zase prosím. A protože tam za bych bez jeho kdo vám to dělá se vám nemají nového hrám tak ho zároveň že hoření své jsem aby mohl zároveň ze svého ho mají ve byl tak hle já. Ježíš by nebyla tak nemohl kdo ho mohl jeho velmi jeho ale žil zaseli že protože jsem tomu jsem za jeho jeho tím ho to nebyly že do najít ale aby mi nemožné protože si dovedl bylo. On ze ze on vás mu bez zase mu hlava ve mně byl nemohl takhle časově na jeho mnoho ale nemusí objevil a za bez časová ráno tak že tady se mohl je jakým moc. Ze svého ale není často a ten tak jsem nového odvozené hlavě vím ho za něho a tam vládl zaváděli onoho ho. Se jenom nemohl bál moje ale vzdávám zvanou ale vona ho mohl velkými byla mohla ho možná dělat teprve řeholi a mají jinými do jeho jenom do vývoje váhaví. Časem se ho byl za tak se s dávají velmi dávno vám ale potom ho kdo to je máli proč může vám dal sem zasel nebo ona vás zase na padne je hladová a nebyli ve. Že by to znamená z hlavy pro ty jsou z boha pro to své že dvě musel zároveň ho dostane z toho z toho dojem že do svého. Dále do mohu rovnou názoru dojem ses ve to je ta tak nebyl ééé nebyl hlavně moc z svého zdravém já. A bylo by jim do další se mnou mohl zavrhl tak se rovná mohl by mohl mu vlažného nebo svého jsem nebo že. Oni neměli třebas dvě najít hle domě byl abychom se v něm ho byl ho to hodovní jim mohl je že mam která se mohl hle dělá. Ráje voni ho hravá a třebaže jde to je hrozně směl ale ze hlavně něho ustavičně ale přesto bylo třeba nikdy ze to jde za větami je prost tomu ho tady ne. Úúú ho ráno jsem vám ho na abych prováděl ma ho nám nemám z máš pohledem na nás hle než oni do. Která nám hlavy ho ho indové my ve své hle jeho rady své on jest dáváno z toho rovná se k své dále jeho dál na. A tomu ho ale zastavujeme honem že na jeho jsem vám tam zase vás mně o zdraví řek a on to je stojí. Mezi mnou a mezi proč jsem ho zavřena ho zráním děláno do nové jsem dovedla mohou ho mohl dále právě je. Každá nadaného hlavně mohl fáze tak ho hrám bych cviků nebude to jedno pro to mohl v každé že se jogy ale začíná to nějakým zvládnutím po. Teď se potom zvládnutí dechu mu vzal mu myšlení ne před stalo tak to dodával mu tam životu zpráva o svou věc je ale. Ježíš kristus toto vůbec nedoporučuje nikde tam není psáno takle a takhle se postavíš takhle atak nebudeš míchala jo a na to pádné důvody protože staral se úplně. Opačným způsob myšlení než jaký mají indové proto nevěřím třebas o tu jinak velice vzdělaným když řídí si říkají že byli je byl ježíš naučení indii do to na tuto kopie ho to. Není pravda to se totálně liší prostředky těmi prosili které on nabízí o to byl do všech učení které před házeli ježíši kristu a to v tom smyslu že on říká jestliže budete vy hledat království boží. Tak vám bude přidáno i jak nesprávně sedět i jak máte správně když dělat i jak máte správně soustřeďovat ovšem mýt jak to tadyhle ale takhle říká také vršku za dát si při zažene protože dělají sebe. Jevilo neni přitom protože člověk nevím jak se sousto tak nikdy tam nenacházím se žádné hodnocení toho ale i když vás nenechal tak úplně holičkách protože nám svým životem symbol. O to života ukázal že se na každém pro tu dělat toto dokud jsme nevěděli tato ježíšovo učení opravdu proti indickým učením je totiž ten výklad toho kdy učení ježíšova byl hrozně poznal. jsem musel takhle nechávala to bylo před dobou než ten kdo se do koncentráku nebo tak jsem považoval všechno učení indická za lepší než ježíšovo ano mu pod ale jakmile jsem to šel. Ne vědět co je to ježíšův život že to přes mně jinak kroky rozpracoval nám nadstavba našeho života nám malé krůčky dostal slova toto našeho života tak pak se seděl. Kdo je lepší system této daleko lepší než napřed zvládl vydechne na předali cel pozoru po lovu protože on neříká napřed olovo nýbrž napřed se od ost to mít tímhletím způsobem pak to ne. Začít jak to za plně o osobní si nic působil pak dostal volně a tak dále při musí vždycky chtít pak jsem od této vůle odvrátit na tak to jsem tuto vůli zde pod tím dokonale popsal tam v tom sebe věk na nebudu na rozdali protože jde jenom o. No aby vám by se postavil ne nějak a tato mysticky žádnou učeni bych indické proti křesťanské které ve všech po všech stránkách před činí to učení indické nevíte za vám. O stále zastaralé a indové to my všichni je do mají všech pět pohromadě přiznávají že ten veliký přínos v v této další byla že to není upanišáda že to nedá o kterou se o při tady. Do příchodu dalšího spasitele jo takže bude museli napřed dalším leda tomu dobře viz to pokročit zase jak bude třeba další jedu bych takže když třebas bych se snažil vědomě. Jela to co normálně dělám podvědomě uvědomovat si všecko co dělám co si normálně nepotřebuju uvědomovat tak za oni mu své myšlení něčím co není ještě přímá stezka čili. Zdálo jisté možnosti kterou nám tady ježíš kristus pojď za mnou občerstvím i to ještě není žádné občerstvení to mně nějaká bylo nová cesta za ním ovšem vono se ukazuje že tato cesta kterou ona. Je taky slova protože právě nejsem ochoten ho následovat v těch krocích kterou ukázal ale jak ty kroky vypadají oproti tomu co navrhuje indy je ve mně navrhuje třebas. Zvládání pocit krizi vlády jde tak dále tato nebo rozvádět než totiž navrhuje zač jiných je z buď k sobě touhu zrodit nesmí že. To znamená to by sobě uvolnit sobě pro stal abys abych to je mohla vzniknout jo síla poznání ti která nebo si. Dělat bytost přímo která by jich dosvědčoval že existuje vedle svého života ještě nějaký život věčný že aspoň existuje když ji vědomě s tím nejsi ještě spoje dal. Není betlémě a když to chceš docílili tak musíš nějakým způsobem stylizoval život celý ne pozice nebo uvědoměle bylo činnost mu něčeho co uvědoměle vůbec nemůže nemusí v. Co může pro byla mechanicky co na tomto vůbec nezáleží u ježíšova učení ale založen neradí tam si může to chyba že by to nehodil ježíšova učení bych kdybychom najednou myslel na to let sto za co vůbec. Musíme se na vono to samo jde kupředu když hledáme království boží když oni děláme království boží především když tu mně sobě tuto touhu a tele sveřepě nedáme se odradit ani svou liknavost ti. Ani svou tady dát z kostí ničím prostě odstupujeme od člověka který je jiný který bych by měl při seděl na místě kde ho pravost nepostavili ne ještě večer tak pak. Jak bych samozřejmě musí se dostavit narozením je toho ježíše v betlémě jestliže dovedu od této své trvale mým prováděné snahy odejít odstoupit rozhodném okamžiku to tam všechno popsal bance ne. Je nebudu dále svátek a jestliže toto ještě učení ježíšovo tady se dal se po becky takle bych na každém stupni. Ji provádět komplexní sebezápor komplexním po stránce je přesto nezapíral jenom v tom že tak nebo onak sedím nebože vědomě ovládán tu nebo onu činnost ale. Všechno o čem víme že mně může je vést do věčnosti v tom se zapírá ano proto byl velice hodné byla jak. Že z tady že s kým národ todleto že toužil po mesiáši stylizoval celý svůj život a ovšem my to nemůžeme napodobovat ten způsob se jednat ne ale nestačilo jenom použit nýbrž museli. Se přitom zároveň zabírá použili nezapíral jim to je pravé počínání víte ježíš prostě ukazuje minimálně přis stránky svého uč. Jedním z nich svě jsem teďka tady na četl a tím jiným že a pasivnímu trpnou sebezápor a tím mu vůle že vůle to mně šel. Jan křtí něco a zase zapírat a chce je byl jsou čas měl by se plnilo obojím jak tato jiná tak ta aktivní stránka po a to platí pro celou cestu. Je objektu není zásada o nikoliv tu pěkný ano a jestliže toto dosahu že o čem vím že v tom mám zapřít tak to provádím a přitom se snažím stupňovat svou lásku ona se mi tu je tím že se ty zastírá jo o za tím účelem abych více mohl milovat ten svůj cíl si pomáhám těla jiný.