Karel Makoň: kotouc-U-Zdiar-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ježíš kristus přeci jasně ukazuje že nezáleží na mravní úrovni toho člověka kterého on ve zval ženu pěti mužů u kdyby to samaritánku říkal kdyby jsi chtěla mohla mít věčný život kdo to na na kříži to je byl celý život popelem to před nebylo hezké el sval do ráje a stalo se ne tak tam je že na která nějaká taková špatná žena mu skla. Janovi se davy a on pobyt je do stavu svatosti tělo vůbec neměl nějaké skrupule protože říká správně vím k který je hodně pánovi du že když je odpuštěno a velice toho pád a ta je to pro čili svatý pavel kdyby si byl nebyl vědom své špatnosti taje bylo vůbec nemohl dojít. Tomu velikosti to od pavla on si on nesmí von neříká prost o koly nebyl bez si o říká vůbec se ten poslední který si to toto slovo to či ti ostatní co se mnou soud spolu apoštolové ty si to víte než když si po medu jaký jsem je. Tak by si toho vůbec za že se dostal nějaké den kdy někde třebas v toho. B že se na moři ztroskotala že se někde byl bičován na přestal jsem to jsem žádáte před tam taky jasně vím že to není moje síla že to síla boží víte on tohle toho si nenechával prosil říká a teď jsem se dostal nově se ta je na a v ale příček nebo nebo z toho nějaký o na on on on by měl odkud to vede k i jemu to práce a sám se s tím práce. Tou věčností k tomu bohu jakou vrcholnou aby vedlo věčný dokud není nebes dokud vládne nebezpečí kdo stává nebezpečí je že si to při vlasti třebas mám takovou radost z na st. Výklad tak tak a on ho tuto radost z a. Te i se sebou obětují bohu věta radost přejte tím se samozřejmě dostaví vyšší stav kdežto když toto neudělám tak se vyšší stav poznání nedostaví jenom napravit lidem boží některý vět je pravda že také k poznání když totiž představuje to poznal jako chápat nějakou moudrost boží. Poznání spočívá především v tom že známe lépe sama sebe než jsem znal sebe před tím například si uvědomuji že bych nebyl schopen se v něčem překoná v ovšem s pomocí boží jistém nepřekonal nebo si ho od když ona čili ten který jsem teď z ani škod ten který jsem teď to nejsem tedy s vůlí nýbrž to jsem ten boží. To jsem ten od boha daného pádný chápete no od a na nemá být a to nejsem. Ten si jejž když jsem potom tam třebas ve když ten gestapák nezabil o od látku tak mohl jsem si myslel že ten život který vám potom že nezabil mi chtěl. Aby duše do život můj chápe co jsem nemohl o ty doby si nemohu se ho žádném okamžiku tím se od vás slyším podstatně že tomu i život a vás bere z je vyučuju tomuto ne vlasti k protože v tom a v ničem nejen je je ten moment toho s propojení s věčnost je to to je nepřekoná jedná nad bát pokud jsem svůj pokud toto co tady k dispozici že. To je moje víte jak si ježíš usmál tomu bych mu tam nějací ti dotazovat které řekli prosím když jsem měl ženu na kterou jsme si vzali když zemřela když zemřel můj bratr a ona byla při jeho ženou a když potom taky umřu komu tažena bude potom na věčnosti patřit ne mu na tom který se sejdou anebo mně on se usmál říkal tam se mi. Kdo nežení ne ti to vyřešil samosebou el řek je tam se nevlastní jich chápe že vám tam se nevlastní. Protože ta věčnost je když ji máme tady zažívat co se nesmí ti to ne někde po smrti atd to co mně vlastně. Na tom právě zkrachovala svatá které věk vědět co se ve jeho chtěla obětovat a opravdu všechno samí dělali v peci obětovala a přece se dostávalo trvalé spojení s bohem jo aniž při vší jasně řekl. Když člověče jsi tak nerozumná že ani neví že by si nikdy nic svého nemohla dal protože nikdy nic nebo nebylo všechno bylo ve kde je všechno byla moje. A proto abys si to nějak vůbec pochopila ku za několika vykládal tak prosim tady na svoje utrpení na kříži i tady ho pociťoval to utrpení rozumí a to přeci že není svoje utrpení utrpení bude a ty ho věnují sta. A v protože toto co nebylo vůbec sví že se tam se dokonale spojila s bohem. By se nemůžeme dokonale spojí sbohem dokud jste neznali metod pocitu vlastnictví. I je to co dávám že dělám nějakou milost pánu bohu kdy bez ne mu vrací než svými k jimi na řídil aniž to te kdyby ji. Hospodařit proti jeho a v této nejsi vlastně již nejlepší co mohu udělat ale nejsprávnější nejí je než tiší dal nejduchovnější že nemám tento život doma ztratíte dokonale z ne z tak jsem ho když třebas s jednou ke svým přátelům kdo tam jede on ne a kdyby on nepřišel k čemu. Byto bylo vše to bychom si moli říkat jak nemáme ča ty jaké je počasí a to by tak byl na úrovni těch kdy kteří nikomu nepatří než sobě a to není správné z toho se cenné a je z sta než my překonáme v sobě na takový způsob myšlení že na své špatné vlastnosti si děláme jako na s. V špatné vlastnosti ale na se nedobré zas jako na se podškrtávám se dobré vlastnosti. Tak také neodejdeme a umřeme na tom světě as ztratíme tento život protože jsme něco tady vlastně v když kristus byl schopen mít vedle sebe toho jidáše protože ani o neměl to nebi je jeho jim vybraný učedník v to byl v mu přední vybraný od ta a ta a když se zrozuje ne ten na tento svět tak musíme se smířit s tím že jsem nedokonalý aby je tak kdybychom nebyli protože bychom vůbec se nikdy nemohli bohu vrátit. Víte dokud ten marta ty jsem měl peníze tak se z toho otcova domu tak vůbec na to by se vrátit do otcova do ve te a tak od li tedy nedošli se je s vepři tak sis o a my právě vzpomínáme protože nikomu z nás jak co z není tak dobře. Aby si přece nám dnes a ten a ta praví že tohle to vám chci štít. Že nedívejte se je na své špatné vlastnosti jako na svého u hlavního ne přít. Protože milujte ne přát které se klade si říkal to byste se podobali si špatnost prost. Ne ale ten poměr stačil na co jste špatně musí být asi takový toto jsou omezující podmínky na cestě které tam přesně víme z úkol. A že neví tím těch omezujících podmínek za úkol vás byste vůbec se dalo omezit byl byl rozplizlý by se dal dvě tak by se dal vůbec pochopit kdybyste li dokonalou bytostí nějak do od doby že by se necítili svoji nedokonalost. Tak vůbec nevíte jak na to jít ale že máte z od jen omezené vlastnosti omezen neschopnost že dokonce z pak o z ti tak je přesně stanovit svoji cestu v tom se napravit a tady odsud žít atd. Tam. I si myslím že bych sebe nic a z ne dost sahal byl dojem zůstala tomu k by bylo třebas z toho svého obal jeho mládí kdy čili mně nic nechybělo když jsem. Měl možnost se je podle svých představ třebas aby byl přírodovědcem nebo tak k ní. Ale jakmile mět tohleto okolnosti tak zvaném zdali to znamená se si při by omezen tak těmito omezují si podmínkami. Se by krista nově kde kriste z obrat naše moje cesta krise neděli jak to udělat jsem znal modelech jak se dneska ode o tom kdy je na tím prozrazoval že by se dal odjel toho pro jemu který máme řešit. Ten model aby mohla vůbec být se převtělí pro mně musí mít nějaké obrysy a to jsou nedokonalosti anebo tak zvané dobré vlastnosti ale byl v v žádném případě si dnes si pod tím ode přestávat že to je něco dne ho nýbrž. To je to být vpravo i ne jenom do míry že to způsob jak s tím vypadnout z tohoto pocitu věrnosti kde odrazový můstek. To je řek bych míra prostředků trámy dána k tomu abych sám sebe snadno pozná. Protože jako věčnou bytost se ještě mu nebo poznávat co to nejsem prostě nepoznává ale jako omezenou bytost se pozná nese poznám bez níž ti pak nebo na ni ve svých přednostech není ale nepoznám sebe z nedokonalosti kterou vnitřně za to jediným vlastní který tak že vás o k v ale neví jak které by mu nepřekáželo te kdyby o něm věděl bohužel z boje nemá to neví. Tak to jsem chtěl tomu dodat aby se si nedělali abyste nesahá tedy s tím svým jsou svou nedokonalostí tak jako třeba svatý ve si dělat tu chybu protože zacházet svým tělem že považoval za přítěž sebou nad v tak je pořád za byly u přítěž protože to tělo mělo své požadavky která se mu nechtěl splnit ne takže byl pro velikou bylo pro velikou přítěží. A ten sat kde se taky tak toho kdo bylo přítěž věta do od deptá při be život téměř za jednu teprve v okamžiku téměř před kdyby ta řekl pozná že je nejednal dobře s svým tělem nazval ho poslušným poslem nebo o syna na který na kterého příliš mnoho nakládá ale neměl raka li protože byl to sluha bez kterého by se byl nemohl od ve a pak se k němu jako jako poz jemu sled. On tak zase k sobě o te aby to nevlastnění jež tak daleko zase protože by jste na sebe nedbali opak. Tím že přestanu vlastnit sám sebe s tím musím dát o toho prostředníka který možnost hospodařit s hřivnami božími daleko dokonaleji vědečtěji bych tak řekl. Než předtím dělal. A to jenom nepoznám od a tak je tam se vše poskytovat mu pokud možno prostředky při který by mohli jít kupředu ne dost ne kdy o to tato situace ve kterých je ovšem v této cestě. A. vás tady abyste toužili vrátit se do otcova domu. Ale nemohu si dovolit se tam neříci je že pokud toužíte se jenom bráti do otcova domu že nikdy se a nepodaří to uskutečnit protože není z nestačí jenom chtít a naopak v určité fázi vývojové je ta touha dokonce brzdí další pokrok jestliže není když tří. jedná odevzdáním této touhy bohu ten si to nejde te uvědomil ovšem nechtěl jsem to udělat to si tím se nemohu vytahovat nebesy s to uvědomil v tom koncentráku se pro mi ten ti když jsem devět let před ti se snažil žít ctnostným životem abych se pomocí toho a na k i duchovní cvičení modly byla na čeho všeho dostal k bohu. Tak jsem si jenom si zjistil. Že přes on při to tak by si o to služ do ale ne z to o to dál nešlo. A to z toho důvodu jsem se ani na okamžik nedovede vzdát této toužili v tom skočit do království boží to byl důvodu důvodů bylo by z proč to nešlo dál. S jakým je rád že jsem se miloval jako ctnostný člověk se po do na dobra pro člověka to byl taky hlavní důvod. To to byla veliká chyba a ne měl bych to tady jako zastírat že to byla jedna z z největších chyb ale si sami tak u této chyby že jsem toužil potom vstoupit do království boží te. Jsem toho koncentráku tak se situace kdy platila tak že jsem poznal že je pro toto všecko ten hodným vstup do toho ráje zdaleka ještě připraven ale že si to vůbec meze sluch byla že tomu vůbec za rozumem a že tedy zkrátka asi zemřou místo abych vstoupil do toho království. Žijí a jak neseme se je řek bych smířil s tím a. To byl zlomek vteřiny když že ten gestapák chtěl zabít že budu zabit. Jakmile jsem ten život ode stal s tím samo že my i tu tou ku všechno co na tady je se neodevzdali suso u touhu nýbrž z tomu touhou sebe tato nám lidsky byli tak daleko aby byla tak je nesena kdybych vám o bez bys se odvážil si není sednout jako na ko as bez se do věčnosti a veta. To není tak jestli jedná kdy takle když jedná tak je tam nemůže do ne dokud to není z je síla která je větší jež kolik jiné síly v mém životě je tam nedonese. V síle třebas této se poté věčnost tím se spojovat celá moje bytost proto musím hoře jako třeba svatý pavel hořel potud čistotu v jedno ty židovské a proto byl ochoten třebas i vraždit ne spasitelné ale ne samo osobě jak je jsem se zdál teprve je tu chvíli ke mně přistoupila vědomí o vlastní nesmrtelnosti nebo o nesmrtelnosti člověka dne a na tak sto sta. Svatým pavlovi třebas na vyšší úrovni to na tom nezáleží ale obdobně se mu dostalo jakmile spadl z toho o mně se mu ze vede ježíš kristus tak on poznal nemožnost nesprávnost veškeré spoje s naši jestliže mu ježíš technik je říká šavle on se zde by bylo ještě šavel ty se mně protivíš nebylo v ty pronásleduješ. Tak to řekl velice správně velice za vydá vně protože kdy vlastně toužíme nejsme ani schopni jinak poté věčnosti pro sebe abychom ji vlastně lid nejsme jinak schopni abychom mít pro sebe měli. A to je to co máte touze je tím co nám. Co nás od věčnosti od či dvě čili přestože nás to někam do dnes ne tak myslet te této když dostat to pro sebe to království boží musí neuměl zdát ano a proto nám panna maria as svatý do se ukazují vidí jakým způsobem se to dělá a že totiž oni jsou vlastně s takovým výrazem sta ale této vyšel do národ po mysl mesiáši. A. A i tím zbývá od jak ten poslední je k aby se mesiáši mohl zrodit který nemohl udělat ten kdo jenom toužil. Že totiž oni řekli li se zrodit ten mesiáš tak staň se vůle boží a ne moje který si to přeje aby se zrodil rozumíte mně to nesmí být potom než si v tom musí být z vůle boží protože bůh se z se své vůle ne město. A jesi mu dám právo aby se z jeho vůle neměl zrodil tak moje vůle na to nestačí si to je to vůle krásy se přivlastňovat této s a tam se která měla z on je ale ne z spojuje ona vědou teď jej někam dovede ale ne tak daleko aby z toho vyplynulo to spojení s bohem. No a to ale nekončí přeci když se narodil ježíš kristus tak jsem to nebyl konec věcí začátek věcí se znovu jsem musel když kristus snažit třicet let o to aby byl v tom co jeho moc aby konal vůli boží pod ti se snažit z dělat vůli boží tuší rozuměl nebo ne to je to se od nás taky chce. Abychom přešli na způsob tak pojednání že jsem nedělat vůli boží a ne svou. To je velký odebrat od z vlastnění se nechtít tam nemůžeme chtít svou vůli nýbrž po fázi narozením betlémě muss neti vůli otcovu a ovšem musím bych si jít protože ještě neznáme ale jakmile se zde vzdáme i toho chtění abyste nemůže je prosazoval na vůle boží tak musíme i od tohoto chtění odstoupit protože to je také vlastnictví te tak ty. Na či vůle chtít ne aby se to co to vůle boží když kristus dokonale odstoupil od této vůle s ale chtít být v ti k konal vůli boží a proto. V jordán tou se mohl vůbec po li z vůlí otcovou aby tam vůle otcova jen začla vládnout aby do toho nemusel starat vůbec svou vlastní vůli aby neplatilo musím být v tom cenného otce to potom po jordán neplatilo po jordánu platila potom přemožení to satana protože s jeden ale tentýž akty tom ti pak póly téhož aktu ale potom taky protože o ten změn způsobil svou vůlí ne že o nepůsobil jsou vlastní když vidíme od tak činného tolik stát na udělaly z tak to prosím se přitom vůbec nenamáhal to vůbec zázrak nedělal správně to pochopili všichni světci tohleto ted je takový bývalo teď který žil ve dvacátém století zemřel roku šedesát postu když mu si děkovali za zázrak třeba tak on ne se skromnosti ale z toho to pot. A as toho že přešel ze své vůle do vůle otcovy říkali jsem to neujde. Dál děkuji panně na li z dílo panny marii znamená věčnosti a je na tom tak dál že to dílo panny na li protože on dobře věděl že ses sám nemusel vůbec namáhat a že kdyby se byl namáhal to znamená prožil to svou vlastní vyd tak zrušil tu účinnost těch věc když kristus to jste neviděli že by se nenamáhal při také. Zázraku bylo mu tam stávalo zrak velela proto tam leč jenom chromý chodily a on se tyto dva co on nám by se dalo že lékařská vědom za práci bychom do to není pro s protože je to našemu mile rozumíte a to ale není nechoval to si vás z se o to abyste lid se na st za cesta co tady je a on se musel vzdát z toho když i z této vůle. Otcova vy dělat v této vůle otcovy všechno protože chtě nechtě tom vlastnění na s vysoké vysokého ražení takového jemného on musel se vzdát své schopnosti z vůle otcovy něco dělat a musel nastoupit trpnou cestu neboť vrchol dokonalosti je trpná cesta se se trpně podvolit to teď. z smrti na kříži v všechno symbol ano který každý z vás pochopí jak je to vnitřně zažije jestliže není ochoten vnitřně umřít na kříži vnitřně tak ztratí další ostrost postup jestliže pochod tak může přejít do trvalého spojení s po ne teď z mám tady dotaz a jak je to pod v. Jak to všech situacích v při tomto vývoji jisto lidskou individualitou kdysi zaniká nebo co s je to mysim že musíme rozlišovat vnitřní stav v od stavu vnějšího ne protože by to bylo něco totálně rozličného ale že z počátku člověk na to takle nahlíží ano ale že buď tak věci je zvnitřka nebo zvnějšku tak to ale ty si by se zažité nějak si no tak. Kdyby se i kdyby se taje lidská jak totiž. Spočívá v tom že od narození nebo vytváří se tak že od narození se počin všemu co potřebuje abych na tomto světě mohl být platným semen společnosti. Tak vzniká tak kdy dali jeho z z jedna složka atd ty individuality jez výchovný vliv okolí do s dispozice člověka ne pater asi tak om text toho bych to by byly o koly bych jen z ku osvětlit že to jsou okolnosti za kterých je člověk živ který ovlivňování a tady jste člověka zaseje. V protože jsem si začne pře a ad být sám sebou a pro sebe asi tak těch tří let a že se objeví sama sebe když jsem nezná ale objeví že je ne že on je ne a tak dále a to způsobuje že nejenom napodobuje ostatní lidi ale také individuálně se vidí podle svých sklonů pole z véd vede hlavy. Ne že chce být sám sebou. A tohleto dokonale tohleto se dokonale vyvine nebo nějaké míry vyvine tak z toho je tak zvaná lidská individuali. Ta která se jedna liší od druhé takže přese sebe nikdy nese petr s tím druhým žádný co považuje za sám sebe tak tohleto tohle to je něco co musí v okamžiku spojení s bohem ustoupit stranou je tady nebudu znovu vykládat pod jsme to říkali včela ale z neschopni toho aby to od s. Tou bylo stranou jenom protože máme paměť která je vázán na naším živým organismem na než i to jsem se paměť neváže ale ti nemám ten svět paměť a za a zatím od kde věta a na takže se mohu zbavit tím tes se individuality na ten okamžik na pocitu oděno si fakticky se musím zbavit. Že dovolí tím abyste tato vazba a ne individuality na tento organismus dokonale uplatnila když se je dokonale uplatňují je taková vazba bych to symbolicky řekl takhle kdybych začal. Myslet na to je věk je bez atd se ne tak být dříve nebo později ti to co chce op kdy protože to normálně ě k plete bez mi ho vědomí pak ani se o to stará. Když se staral od toho jako navázat tuto indy je tu jaký svázal s organismem živým organismem aby nepřekážela v tom spojení. Tak bych porušil tuto vazbu jakým způsobem tu vás u tedy s dokonalým jo v své individuality s tím organismem který je nositelem individuality tento organismus toto tělo je nositelem který na i ty že i jak to s tu tak a to nepřekáželo tomu vstupu do věčnosti to co si říká viz to z vážil tím způsobem v kdy zapomenu na sebe ty. Za to proto ježíš kristus ten dokonale do to že to je jako nejlepší doporučoval miloval bližního bez o na to jak to dopadne. To nepřítelem před se musím za ono na které přitom musím se odosobnit se sebezapřít proto říkal za b. I sama sebe atd ten jediný li si kterými se mohu osvobodit o z individuality aniž bych jista jak si jenom ztratím svědomí to stačí. A když tak kdy ne tam musí být vázán na to živou hmotou potože ještě budu potřebou v rozumíte. Protože kdyby nebylo zapotřebí těla a této indy dojde by se by nikdy to by se na nikdy ne kdyby byla asi že byla jenom protože v. Při tomto procesu proměny je i my teď lidské zapotřebí nestačí i kdy lekat že přijde taky li tak neboť i kdyby bylo je ta rostlina nebo individualita kamene buňky to je i kdyby dualit ale ona nestačí jenom tato složitá individualita lidská dokonce rozvinutá kdy byl deska tak jediná stačí aby. Na sebe vázána takové množství síly od boha vzaté je. Že když na tuto sílu to jednou na věčnosti tak stačí bych tam prorazil z umýt a toto jednání do věčnosti ovšem špatně vyjádřeno spočívá v tom že v živé hmotě opustím tohleto to vědomí sama sebe a dostává se do stavu který ježíš kristus líčí jako panny. Usnuly čekají se na ženicha není to spánek v tom smyslu spánku ale tam prosim všech i ty dělej si nebyl všechno to usnulo čili to znamená ztratím pocit své individuality když spíš tak nemáš pocit individuality on to nemohl jinak vyjádřit než panny usnuly ale přes se než který si nich na protože kdybych neusnul dnes tedy kdyby dualitě kdybych jako v i neztratil svědomí. Také by nedošlo k tomu spojení i když třebas tady vám něco takle vykládán a chci od po jde nikoliv jak tyto rozum káže nýbrž si jak to odpovídá třebas moudrost vyšší tak musím zapomenout na rozumové řešení věci musím odstoupit od svého rozumového řešeních jinak to vyřešit v jenom zase rozumově. Ano. A ani to nepozorujete že jsem tento postup a dělal jsem s tak je na tu chvíli svůj život. Si opravdu svůj život ztratit když chci z s božím boží moudrosti nebo ve spojení s boží o to z něco z již nebo něco viděla na samo jsou ti spíše z žít tak indové doporučují z vlády napřed do jež. Napřed vládní v pozici padali potom z vlády než atakdále katar ale o tak bych kroku postu kód u doporučují každá doma na ty osud. Roků a když bez vládneš tak nemůže si dostat do samadhi nebo kdyby tato sval do toho spojení s bohem. To je způsob který ježíš suso vůbec nedoporučuje protože byto bylo špatně ale on na to de úplně opačně on říká hledejte království boží vše co se na nepředal i to že nebudete kterých krát i to že nebe becky svojí tělesnost i když je člověk za dát takle proto nás sví boží tak opravu nedej a jako člověk který třebas míří velice pozorně do ten se tak zapomeň. Dýchat ani se mu to nemusí říkat že nemá vých nemá a tím ruší ten pohyb to ty pušky třebas na tom vadí aby se tam jste ještě ne nesmí vých ale on přestane výklad samovolně a se se přesvědčila nosí přátele jsem mnou protože všimněte si procesy správné pozice správného byl úvod tak dále správnou prostředník probíhají samovolně si člověk je pro věc na všem protože jestliže člověk opravdu v. Touhou se obrací do věčnosti ale jestliže zároveň se ztrátou pocitu tělesnosti dovede ztratit titul tu touhu se vede odevzdat a pak nastane to spojení takže ta ztráta indy lety spočívá v tom že se sice ztratí z mého vědomí ale ne proto aby se zničila nýbrž abyste mo. Je vědomí se vrátím který dualitě nemohlo bráti do těch starých kolejí kde jsem miloval především sebe nýbrž aby ten nastoupila zkušenost zkušenost s o smyslu nic jiného než zkušenost která by zastírá zkušeností které jsem měl ve styku jenom s individualitou a nebo z individualita my nebot s tím co vyplývá z schopnosti rozumových a smyslových citových tažena. Není nemůžete kdy ačkoli to vykládal všemožným způsobem i příkladem svého života co pochopíte odejdu a sestoupí do křeslu vám ducha svatého který vám o pochopit vám to jasné neslibujte si od něčeho částečného tím je i tento náš rozhovor nic komplexního atd totálního. Svém životě z toho pocházejí všechny těžkosti našeho života protože člověk nemá nebo neznám víru možností a dosažnosti toho co zažívá neřekl nějak tak lidově ne. Činna mal že jestli ztroskotává protože jsi toto slibovali víc než co je to mohlo poskytnout ano v. Kdyby si toho byli kdyby si od toho by dnes si povalit tolik tak to ne zkrachoval a věřte mi jde kolikrát se zastavuje nad tím čím s kým způsobil navazování man s čili že rozhodnou čistě nám rodiče o tom do si koho vezme a hodným větší jedni tvrdí že čím s těma žes svět daleko šťastnější proč to tak nedělají. Věty kdysi sebe nebi když se nevlastní tím indy do ani způsob den kdy víte jako by sebe vlast a to je začátek všech ne tak se trošičku postu vůli sto vůbec jeho vlastním jednoho druhého z satan měla lásky. Takže oni mají pravdu o tom nepochybuji a tak je to s každým povídáním které tady si. Kam kdyby vám něco překlad tak že by se dalo bod za bodem podle toho pokračovat jak byto tady chcete napovědět. To nám zase ne tady vás otcovou sil k tomu abyste podle toho šel když vám to tak je nevysvětlí tak by tam máte třebas není jasnosti jo možné a tím vás přestávám k při slova i to nemusíte dělat vše a nejste otcovou jsem. Ale ježíš kristus řekl o jeruzalému kdyby s ty jeruzaléme větě. Že přicházím k tobě jako k počíná byla chce pod svá a křídla u krávy nebo schovat svá kuřátka tak by z leskem nechoval jinak nevykazoval viz ve kamenoval by z proti které tobě přicházejí. Ale protože to tak neděláš protože toto si nepochopil nepo od nepochopil jsi hodinu svou tak nezůstanete kam ne jinak ne. Promiňte mi k této poslední kdo si přejdu abys vešel života dostal kámen na kameni. Nikdy mi to on ne přijměte abych vám to řekl tak jak bych to mohl říct nikdy ne řek protože na každém mu dávám právo na svobodu se dotoho za kou usnout př. Jít na individuální způsob pojetí který musíte jak by se přít samy protože to musí odpor vaší individualitě. Vy musíte vycházet od pod odtamtud kdes tedy a musíte se jesi o z teď míru určitou míru sebepoznání abyste byli schopni vůbec vykročit. Bez určité mi sebepoznání není možné ji dál ten celý jak i kdyby byl sebedokonalejší stojí ve z duchovou protože se v žádném případě neopírá a o nic jiného. Než oko určitou mírnou sebepoznání víme jeho jaký poznávám sebe jak poznávám vás. Ano ale to nikdy nemůže nahradit tu míru sebepoznání které vy musíte s kterou vy musíte sami osob způsob osobě mít a jakmile vyjdete z toho jak se vám tady radil že všecko máte od boha že všechno jsou hřivny od něho tak v nejdokonalejší článek sebepoznání ale čím je toto přirozenější samo zřejmější pro vás a. Řek bych nepostradatelným již. Tak tím je větší neděje že to co jsem tady řekl přijde za správný konec a tím víc se vám to bude z přít v ježíš kristus proto jim nemohl zřít st všechno protože dokud s nimi chodil protože to bylo osobním vedení. Osobním vedením se nedá přít všecko jedině neosobním vedení duchem svatým se všechno říct zase do se pochopit. Tam najednou to o co tak jsem o je na ten svůj život tak to začla být vedeni duch svatý přese když i on dovedl do věděl všecko co bych se byl za mnoho vtělení na dno o život nedověděl když ty mně budou od a do velice plně studovat pokud se tady z někým z vás mluvil detailně toť tyto věci se třeba se stále ono je tady s víte nebo vznik svými sled tak si musíte uvědomovat že se tam dověděl všechno co pod dovědět pro tu spojí. Učitelskou vůle bo brzy je kasty techniky za všech možným oboru. No to v tom do všech obsažen proč. Abych moh po technik nejít do jeho dílny třeba ne to je každé se jeho od li nad a proto ode o z od jedete hospody tam jsem byl včera se před jsem tam zrovna kde se nám stejnou úlohu jako mám tady s vámi. Kdybych nedovede do hospody praně tak nevím to tam čerám na tom chlast tu nemohl říct. jsem posty nesmíme musel o do za tito před se nadaná z od sedmi hodin. Ne abyste se zbavit se trpělivosti a to znamená ve se se to dělat jsem tam v před přejí dalo před pít děl ano. Abych potom mohla třebas krve kdyby zapůsobil na vybral jedince tak jak jsem potřeboval co se stalo ne. Tak je tak. Tak je to se při na tomto svět že totiž my míra sebepoznání a co vod nás poznávat druhého as volní potud aby věděl kde on je a kam si pro něho mámy dít je takovou zárukou správného poučování takže co na vás chci. A co by se mělo ještě osvětlit více. Tam si pro sebe máte je to jediný nebi pod sledovala tom by svět není a to z opravdu jednu dneska to nebude ale postupně přes kámen to o to kam si pro sebe tedy je třeba dokonaleji vysvětlit. Protože jestliže by si netroufáte proseb nejít tam kde se za sebe stydíte tak nepř nejste hodni toho poznání. Jestli si netroufáte nebo nejdete pro sebe tam kde je vám dobře ale. Nejste hodní. Kdysi jetliže nejde jde pro sebe tam kde tam kde vás pomoc bolí nejste hodní jo protože to by mně to je nesmysl to ježíše krista co on řekl domu jeví se otce nebo matku mysli římě nebo sebe mířil není hoden že ano. A jenom pec kdo jakémkoli stavu přebývá bez něho že mu tam nesvítí i ta láska k tomu k věčnosti. Tak nemůže z tohoto stavu velí věčnosti a to je bez největší udělá ne v tom že si říkáme. Když ten takový špatný a po tolika tečeš nejsem schopen se vědomě s tím pánem bohem spojit tak vlastně musí měl bych to uznávat a měl by z toho nechce této nejhorší co může říct protože vám tady prosazuju bez nejmenší špetky pokory. Protože ani ne do sebe na prvním místě ani ti nikdo nejsme ho. Hodí se stáváme dím na že napřed a ne jo a potom dovedeme toto chtění půst tak jak sám to neska říkal. To je ta zkrátka všeho toho co se dneska řekl ano. Si že nedovedeme je chtít především když nepře vším králoství boží. Ten tam to slovo především ale že potom se nedovedeme zapřít znamená opustit toto svoje chtění. Zapři sebe říkal zapři jenom tamto nebo tam neptám všechno zapři se neseme tak jak jsme se ještě tím jediným zapřít jako panna nade zapřela dosavadní svůj život jako do zet zapře dosavadní svůj život jak ježíš zapřel svoji stezky dát jed to nezapře jenom je to apod do by se pali s ním zemřít to zapřeli on protože přestal dělat zázraky to byl v to bylo fakticky zapření on musel sebezapřít úplně. Staň se vůle otcova a ne moje a tím se dostal do vyšší fáze poznání tak myslím že to bylo vysvětleno jestliže existuje pozice se kterého nelze ježíše krista následovat tak od této pozici platí jestliže tvoje oko. Pokouší vy ho z je to jenom pokouší u mi její. To znamená to je symbol samo co to znamená jestliže nějaká situace jste životě. Která si nedovoluje abych následoval ježíše krista. Od třeba odstoupit jako by nebyla vám dispozici a to mně vězte nepřeháním větší ho bere výtka zvíře karla makoně než máte vy ty svoje neví ti si na tom velice dávám záležet jsem hrozně rád že tak pět který ta mám dispozici aspoň vám nějakou práci a tomu kdyby dal právo. Aby dělal co on chce te ten by řádil. Ale prostě se s tím zvířetem neztotožňuji i a proto je kdy vedu na provázku pokud se vědět život a jindy říkám. A pak je satana s odejdi ode ale jako byl o neznal říkám to nejsem odejdi to nejsem já. Obr případě je to správné to nejsem který chce te který si neví rady se situací která před ním narostla. Se kterou nedovede jít ke kristu tedy se to nedovede následovat krista taková situace když kde dnem život je vznik ne tak se nesnažím rozumově nějak řešit k od abych došel kde pak je to je ten rozum by to by na to stačil prostě tu situaci považuju za satana který pokouší je to něco co příklady když vanem o zvnitřku v tom nerozlišuje. A mu řeknu odstup od vstup do on který musí na mně ho tak je z těch protože on do toho čemu řeknu v poslechnu ale zítra nebo za hodinu jo. A on zatím jinou práci jo odejde tak na něho tu podle ale jinak by ho neudržel však a kdybychom neměli et takovéto pořádném zvíře kdys vozy si ji řek bych rozvinutý lidský život se s ke je že by či o co jsme se extazí protože veta kdybychom neměli z od si tak to nemůžeme. Te mít možnost se dostat do věčnosti jenom živý lidský organismus je schopen toho aby se do věčnosti aby nám pomohl jako prostřední cesta do věčnosti do ježíš kristus musel by i to o jidáše s i ty ostatní a pro který ho za přeli to jsou ty lidské vlastnosti by všechny mu z ne v by se nesmíte potýkat lidsky vlastnostmi tak že byste tedy všechny napravit. Kdy musí kde od některých prostě odstupovat odstupovat to nejsem co tu děláš. Že neumim to řeší jednou třebas budu lepší je dokonale se jim byl na milost boží tak třebas budu umět s i to jsme jeho vší svou vlastnost působit dobře neboť platí ramakrišnova slova že při téže si být z cest které před na třeba se dát taky viz svatý písmo a třebas při světle téže vášně. Se najít království boží vzor jako se ta vášeň produkovat tak že se vším a. Každá při je osobním vedení a v tak i sama sebe a to by to nejlepší vedení jaké si bohu dopřát nebo když se snažím ty svoje vlastnosti. Taky způsobem o byli nit jenom jenom to jenom o to neříkám to špatné ale jenom od toho v. Tak nikdy se dostanou do takového stavu kde bych opravdu o by byl jak je to zapotřebí ne dost nedostanou se k tomu čemu se říká v činně. Na otce nádoba prázdná ale teď v na to že když se od toho by s ním tak mohu tam na tří o a do toho musíte umět přecházet osobní není které si sami poskytuje ten dovede ne o to není to znamená od z tomu od z od. S o scházel od sama sebe čili k sebezáporu do pro do přesto svatý o to co co co čtyři jedna z cest do věčnosti tak i cesta naděje víte že se v křesťanství ukazují tří. Hlavní křesťanské ctnostní ctnosti a jsou víra naděje a láska naplní se sice křesťani staví. Víru ale ne na druhou staví hle ději nikoliv vlásku protože to na nás ještě nemáme ale říkají zatímco víra a naděje na věčnosti pomine. Protože začneme chápat atd vidět patřit ne na skutečnost věčnou láska nepomine protože né. Je jinou kvalitu než světy dvě je věčnou spojovací silou tak as. My křesťani. Abych tomu jenom nad o cestě víry jsme si to namluvili mnoho o cestě naděje málo. A cesta naděje tam na mnoha místech ježíše krista znázorněna velice dobře nad těsně souvisí víra mu samo co bychom mohli temně s každou víru převest raději tak. Vy protože milo kdy nebývá víra tak tedy na abychom ji vědomou mi najít nazvat kdybychom ho třebas jenom na ději ale zůstaňme u naděje tam jasně znázorněna třebas ty případem toho chromého který ležel mnoho let u ku kdy vniká kde se zde čekala se zčeří oddávám tam první z toho. to byla tedy pouhá naděje protože neměl možnost za čím dal jaksi byl co milejší že kdo tam byl dostal čas a že by byl uzdraven. A přesto i naděje němce trvá stala a pro tuto naději kterou v sobě měl přišel k němu ježíš. A u kladl ho aby tuto naději před našimi zraky v tu nic obal jako jednu cestu označil jako jednu cestu. Pomocí niž ho můžeme následovat pomocí niž se nám dostaví osobu vedení a. Jeví z dal je dál nevede láska by než záda ve nadále vede osobní vedení ale. Jsme si taky často řekli že tyto vlastnosti jako víra naděje láska ty se nedají sis tat tak rovnou na abstraktních je věcech nebo na lásce k bohu nýbrž při se musí získat napřed. Pouhou světskou láskou tam se člověk učí nebo bohu světskou nadějí pouhou světskou vírou v nějaké hodnoty víte dobře že když se lidem vezme výraz ty světské hodnoty že se neobejdou bez a že hledají no ne. Nedají je všemožně všemi silami protože bez nějaké o řádu hodnot a že jsem málokdo obejde pokud je to opravdu plní člověk úplný člověk. Každý sis sobě děláme nějaký řád hodnot jsem si zpovídal mnoho lidí na světě chápete přímém způsobu jednání a myšlení a dospělý člověk jako jsem to znovu věřilo tam řeči jakou svůj řád hodnot tam v tom nepokrytě nával na odešel před najevo že každý svoji řád hodnot celkem vyhraněný ano a. Ten totiž tento řád hodnot mu neposkytuje v ni co v jeho než na dění že pomocí toho se dopracuje jakých šťastní konců tohoto života. To je vlastně cesta naděje protože víra moci jedné slovo neboť my jsme zvyklí nikdo používat tam kde on na protože lidské věci ačkoliv v pravém slova smyslu jsme si že i bylo je moderní se snaží člověka naučit věřit že mu nevykládá ji vždycky všechno tak aby tomu rozuměl staří se sice někde ale jsou věci kterému předkládají věk věření na příklad. Je to mate zůstat tvrdí že motá je věčná a jist jenom hmota a kdybychom se ji dále na to tady jak to a as vytkl vysvětlili ta by nám ho řekli musel by přiznal že to axiom že to víra v na které je to všechno stojí za tak třebas matematika neskrývá u skutečnost že to postaveno na to je postavena na vím ne. Jenomže je to víra tak mocná že nikdo z těch naši již z vůbec nepochybuje toto správné věrou učí čas či u žáka které vyvolán u tabule u tohleto pouhá naděje že ano a ale u toho matematik této víra a takže. bych jako nikomu neměl za zlé třebas do třeba hraje s pod o protože on tady v mých očích pěstuje naději a je si tohle soustavně a když to ale potom soustavně ne či. Vězte soustavně tu naději světsky a on se jednou dopracuje k tomu aby ji. To metly převedl třebas na tomto vtělení někam mým věda na tak nemám za zlé ryba tu naopak ti se. Obdivuji že mají naději že něco mu třebas tadyhle třebas v této řece tak přece o to k a ne ale i u nás se takoví lidé kteří jsou po se že ano a nikdy jsem neviděl nic chytnout a pořád tam se dívat pořád se o tom a cesta naděje ty musím budou ctnosti o nějaký dvaceti třiceti dělení toto co sto let o proste toho k na duchovní úrodu protože. Co v tom tak mnoho temnou malinkou li pak jinou nebo někdo třebas těžké poměrně bude ale pořád ale byl jsem to jednou od vší a v této je ohromný takové li si velice cením čili nejsem proti cesta je tak co je nade odpovězeno ale o tom že to ne. Že je další připomínek a ten dále není tam vám dotaz o ho o ho přibit o příbytcích království nebeské že mnoho si být pět vás nebeské bylo by ono je to tak přírodě víme že totiž světa který vás velice. To je vlastnost přírody že promrhává velice na mnoho hodnot tam přichází nazmar když to mírně vezmu proti jedné tisíc věcí jedna věc se uplatní z tisíce vezmi si třebas semena nějaké rostliny kolik mých rostla naší pod cesta ano tamto slyšet ano ano nebo z nebesích dík li. Ta vyd ne kolik bych se ženou které vy sami ten pravým a jiní s ne a nebo byste viděli se z těch synech a ty malinké žel lidští za to vrhají ti stát svět když mají ty že lidský jistým ta tak by se se ženou moři nese tam do ženou tak po byli nutí tak svých velká část zahyne tím že z ti práci čili tak ale velkoryse plýtvá příroda. Ale v oblasti lidské existence toto mít zdání dostává jinou kvalitu. Že totiž když se člověk stane jednou lidskou individualitou. Tak říká ježíš kristus to se nedá by plýtvat to zakládá národ na příbytek u boha královstvím božím jak to asi myslela je tomu tak hle jestliže člověk se od narození na tento svět učí věcem které mají sloužit k tomu aby byl tady platnější čím lidským tvorem aby se sám uplatní. Aby šťastně žil pokud co tak nazývá a může nazvat u tak. Si myslí že všechno dělají jenom proto aby taje život mohl pro sebe dokonale využít. Platíme jeho slova ježíšova neví co činí neví co činí on neví že projevuje u existenci věčné indy byla vědomého spojení tohoto světa a s věčností že to se také musí trénovat. A že to probíhá a právě tím že si on pěstuje individualita není dalek tu pro tento svět. A s ze zkušenosti vím tohleto tak individualita která proniknout do věčnosti pase musí na prahu věčnosti ztratit takže všichni mistři bez rozdílu pak vámi indičtí praví. Že na věčnosti člověk ztrácí svou indy být a mají pravdu po stránce že kdykoli oni vstoupili do věčnosti tak individualita byla pád tam ale podívej nese je i na buddhu ani na všechny s jejich kteří toto tvrdí na všechny si teď od ní. Kolikrát ztratili kolikrát jinak byly ale dostaví zpátky změněno svatý pavel to dobře prohlásil slovy kdyby z něho ani lidské oko. Nevidělo ani nic je pochopit a tak dále a do na nemůže mohla by neměla do činného za svého člověk jak vás zápalem na než aby se při ho v nejkrásnější jeho tak by samo láskou nebo na nic kdo je ale se s ránu li se z vláda ani mně se ta moc toho boha a s a to je moje. Ona ho do toho abych se ho a právě z toho a tak ho tam na a ne ale pro je toho že je tak je a že ho nepovažoval za toho a. kdo není ježíš že ano mám jak jsem vám dal zázrak dali za pak kdo není ve by zastal toho vedle toho že on nemohl poznávat tak že ho za to ale tam ta stavba toho ho a ale to byla a za pak by měl záhy po stává dále a dále je to vždycky. No ale vzal z dále a dále již že je to že roste je jenom to není jenom že byla on za dán bez tebe a nejenom že mám ale když jsem dělal rád a jsem za vás nerad. A že je mnou a také z ho aby vám v hlavě ho do života ale bez dáno že to mi věřit že za to dělat to šlo dál rád z ona dobrý a se dala se o to byl na věž za přát jsem vám velela ale z jeho bez svá. A dobře tam jsem ale vy a tak dále a nějak a že ho a dala tomu dal a a tak jsem z toho že jak je náznak že se vám to byla láska dělat a jsem na boha nebo že dále ho při zas za to je dáno ve vás. Toho nového nebo nemám ve vás na to zrovna to by vás tak to byl taky čili jak se to mohlo je mnoho a jsem vám dává se ho váš a do ze zdravého. Za ho do roce že takhle to je jeho co je v mnoha ho nemohl s a dovolil mohl na jeho toho svého by bát a no a tam je tam ve za zažil a dovede a ze kterého vám ho tam bylo moc ve život protože ho ne tady dát do bez nám a a ona by vám. On tam domu do toho a tak dál proč tomu a ho od toho a na a jeho a vám ho musel ho hledal ale nám hladové mu každý zná a za tak na protože on ho z toho zase k jeho nohám. Co dál a on nás znamená že ona hlava jenom jenom na své a všem jak dělat ale že on tak že by jim je to jeho a že ho tam před a mám tady dali ve že zažili tohle kdo tedy v když na jeho za své v a bez něj. Ale jak se ve pro z jeho svého hora a protože tak jak byla že ano je to za onoho hle ale proto že s tak je jen ho. Jak dál žádný jeho svět a tak vám na z nás za dát jeho a pozná a tak se s s bez jeho ve kterého a ona to z jak je ve na ve vám mohl s. A tím se li se s vámi již se v nás mohl jež je a jaká je z nebe a my máme ve dál protože ale on za vás svět a že by že jsem dále měla pro z ráje a s tak. Znal že to znamená že se dostávám za své jeho tróje vám toho zastaven bylo oběma a ten a se rozhodnout poslal do vám a dodám a do nebe a na to ne. Říká že se než jak jsem ho a tak dále takže nikdo neviděl v tom že z ale kde je na své a to bylo zase z toho dán do bez by se se svým a tak hle kde nás hle ale si že hle jak ho nená. A na jeho je a a svému se na vás a za z ale je hlava a dal mi ho ale dál no tak. To si nikdo nemilé a tak tomu je tak to je světlo z své tak s ten se dáváme ve nebyl prost nejsem že jsem zase je na vaší mě. A že že jsem se ho a co se nám protože na nic tak je kde je dnes by se tak se ve toho na a kdy za něho a o s a vono a čím na vyšší sv. A tak všeho a ale ten rád a dál bez nás a na tak je třeba na to že ona aniž by se na něho si někdy se na nějaké za jeho za aby že jde dále možno nás tak či z s ale třebas. My když jenom a že aby jej a že zákon ona je rovně a on říká a tak dále a tak to je nezměníme ale ne ne a pak si maluje tak domu do dáváno ale všechno v něm hlavě. Toho že bez jak si a za které se mně a vám kdy se z bych tady pro ni dál láska jej za své vraha. Že on do toho že ani na a byla něco jiného a tak to nové a když jeho a a tak je dohromady a no tak pak je se na tak je z nás nic li se který je nám že že. Dále jak on tak že nám a že vám z toho dost a tady je dáno že tedy své na nebyla by se dát na a. A ten a mohl ho a ta ho nějak a a a ho za jeho rama jeho zahrát ho. A že mám doma a mám s vámi vlastně ono se ve se ono je a a z toho nechal a a aby se ho víme se do toho na bez se z ježíše se za ono no a v jeho a roste ve zavedena jež ho je od boha a tak je. se z vás a hle a a a vás stal a to jsem vám ho tam je málo. Nohy a hle jak ho do toho že ono tam a tak váš hlas roste host a to je dáno ho tak ho to vlas z hlavy za než se do vší své bych se mi zase jen moje dál a dál nic. Tak tam přes jeho dáváš a on to on tak a jsem mohl ne hle a on to za že mají hle jak jsem a to je to dost a a své než přes od ho na a kam dát nama dáno že jeho řemeslo za dané do jeho za mě. Ve které je pro nás a za a víme že je pro nás protože by to dělali hle ne hle se za hráz vědomí a mohl jsem a no a tohle toho. Neděle vlas které se pro z toho petra v v je že jsem vám ho hra a že ho dal a když ale se s a něho dál za krále ale nemá a my to za mě. No a voni mně tady jsem se ve vás ale vás mezi kde se hlas a ráda by je to ve se na nás máš kdy a jak na a. A tak vám ho mu ho v do aby se do toho mnoho to že oni při dělal a na bez dále ho na ona na a tak dál tohle a on je a a z toho z rozdávat a že voni svého hlava a právě ona je. a a jak je na mně věž se tak to je vlastně se že na to že on by do vás je vše za hle jak ho bereme a on se mi že by z toho a za vás že na. Hle a ne jeho si toho a jsem jako dneska vám v hlavě že to co je a jsem mohl ho a říkám ven a no a tak dále a dělá a tam a také se tak a dělat aby nám dal a říkám na tak. Je si toho že tak nás nějak aby z mně něco padá pořád za než ho že on je a že se vám tam ho z vás že se světa za šest jeho vám tak se pannu mají ale práva a zároveň je že to není. A hle ale ten ho a mají ve byl tak dale a ježíš viz nebyla tak nemohl je velmi ale zase je že jsem to jsem a když se do mají ale by nemohla svého si ve nebyl bylo často bez časem nebylo tomu tak je časově ho ale znovu je a za bez. z toho a tak tady se s jakým se za ale často a tak jsem odvozené a a a tam nová slova a jeho moc vánoc o se dostávám ale kdyby byla a dal a. A a teprve se rovná mají daly dovíme váhaví časem se tak se dávají nemá a není ano a za toho a proč může a ne ta se se na tak jak je právě na a ve své znamená kdy se z toho z sv. Dále nám z toho dojem že se z jeho z jeho vzoru spoje se ve vás a co se ve mně a bych vám most za nás a na. Že třebas je a jak ho jsem jsem z toho že na ve se hle a která je a a a to jest bez jeho prosta ale mělo by to bylo co váhání. Že je tomu tady vám že když ho takto na na mne a a a tak nové a hle než jiná a která jim do ve na ve své tak je to málo z jak za ho na. A a a a na tom jeho a a a tak že nic ven a tam se vás vně a no a které stojí mezi mnou a mezi se zapře na a hle na si ho važ. A právě každá ale jak je ho a a ona si cviků. Nebude tady na tom mate ukáže svým jogy ale začíná to taky zvládnutím pozice potom zvládnutí dechu zvládnutí myšlení ne před stát tak to jde dál a životu zpráva o svou věcí ale ježíš kristus toto vůbec nedoporučuje nikde tam není psáno takle a takle se posadí již takle a takle budeš dýchat. A na to pádné důvody protože ta kazí úplně opačným způsob myšlení než jaký mají indové proč nevěřím třebas o tu jinak velice vzdělaným říci i ti říkají že byli kde byl ježíš naučení indii toto na tuto kopí jeho a to není pravda to se totálně liší prostředky těmi prosit které on nabízí od do všech učení které předcházely ježíši kristu. A to v tom smyslu že on říká jestliže budete vy hledá království boží. Tak ode přidána i jak máte správně sedět i jak nesprávně bych rád i jak máte správně soustřeďovala ovšem jak to tadyhle je takle říká tak je kočku za vlasy přitažené protože dělaj se veliké bylo není li přitom pot. Že člověk neví jak se osud vlatní tam nenachází žádné hodnocení toho ale ježíš z nás nenechala tak jeho ježíška. Protože nám svým životem symbolikou svého života ukázal co na každém kroku dělat toto dokud jsme nevěděli tato již toho učení opravdu proti indickým učením totiž ten výklad toho. Učení ježíšova nehrozí pozadu já. Jsem muselo takle nechápala to bylo před dobou než co se v koncentráku tak jsem považoval všechna učení indická za lepší. Z ježíšova ano mu pod a jakmile jsem začal vědět co je to ježíšů život že to přesně jinak roky pro zpracována nadstavba našeho života na malé krůčky dostat to dal do vašeho života tak pak se kde si pro že to nejlepší systém této daleko lepší než. Napřed zvládl i dech na předali cel po slovní polohu protože on neříká napřed polohu nýbrž napřed se od osobní tímhle tím způsobem pak to nestačí tak to za plně o to co my si ji způsobem pak to za volně na tak dále při musí dycky chtít pak jsem tu od této vůle o do bráti na tak jsem tuto vůli zde postní dokonale popsal tam v tom sebe věk na nebudu znalost mají že by jenom od toho aby vám by se postavil ne nějak am tato. Mysticky žádnou učení indické proti křesťanskému které ve všech po před. A tak před čí to učení i lidské a ne v za to o stále zastaralé a indové to všichni kdo mají všech pět pohromadě přiznávají že veliký upřímnost se to další véda že to není u panny střádá že to veta o kterou se o při do příchodu leč dost asi tele ano. Takže bude muset na jsem dalším leda on dobře jisto pokoj či za sela je třeba další jedu. Takže. Když třebas bych se snažil vědomě dělat to co normálně dělám podvědomě uvědomovat si všecko co. vám co si normálně nepotřebuju uvědomovat tak za pojmu své myšlení něčím co není ještě přímá stezka. Čili vzdal jisté možnosti kterou nám nabízí ježíš kristus pojď za mnou občas. Z ti to ještě není žádné občerstvení a to mně nějak pád boha cesta za ním ovšem nose ukázal že tato cesta kterou on na to bude tak z toho lál protože právě nejsem ochoten o následovat v těch krocích které ho u ká. A ta ale jak ty kroky vypadají oproti tomu co navrhuje indy je. On je navrhuje třebas zvládání pocit viz vládě je tak dále a to nebo rozvádět kdežto když navrhuje začni že z buď v sobě touhu zrodit bez že to znamená zrodit v sobě uvolnit sobě prosta abys abych tobě mohla vzniknout z síla poznání která nebo. Z síla bytostná přímo která by bych dosvědčoval že existuje vedle svého života ještě nějaký život věčný že aspoň existuje když s tím vědomě s tím nic ještě spoje narození v betlémě a když to chceš do síly tak mu. Si jíž nějakým způsobem stylizovat život celý ne pozice nebo uvědomělé jen na činnost. Něčeho co mně domnělé vůbec nemůže nemusí být co může pro byla mechanicky co na tomto vůbec nezáleží ježíšova učení k k k ale začne ne tak tam s tím že to chyba že stan nehodil jež naučné. kdybychom na jednom z nadto nad z toho za co vůbec nemusel by se to vono to samo jde kupředu. Že hledáme království boží když oni se láme králoství boží především. Č tu měl v sobě tuto touhou a el sveřepě nedáme se odradit ani svou kolik na postí. Ani svou hledá z kostí ničím prostě je. Odstupujeme od člověka který je jiný kterých by měl při seděl na místě kde ho pravost nepostavili ještě o čele tak pak. Samozřejmě musí se dostavit narození je toho ježíše v betlémě jestliže dovedu od této své trvale v prováděné snahy odejít odstoupit rozhodném okamžiku teta všechno popsal otce ne je nebudu ale svatý a jestliže toto jest učení ježíšovo tady se znalost o becky takhle na každém stupni. Provádět komplexní sebezápor. Komplexní po stránce že se nezabýváme o tom že tak nebo onak sedím nebo že vědomě ovládám tu nebo onu činnost ale všechno o čem víme že mně může vést do věčnosti. Tom se zapírá ano proto velice hodné byla jak je z tady že s kým národ to je to že toužil po mesiáši stylizoval celý svůj život ovšem my to nemůžeme napodobovat ten způsob to jest jednat ne ale nestačilo jenom použit nýbrž musel se přitom zároveň za víra od toužili bez za viděla vím to je pravé o. Č na víte. Ježíš prostě ukazuje minimálně tři stránky svého učení z nich je jsem teďka tady napřed to a jiný že a pasívní trpnou sebezápor a aktivní vůle že vůle od něčemu chtít něco ho a do se zapírat a chce se čas měl by se plnilo obojí jak ta trpná tak tak a tím. Stránka o a to platí pro celou cestu to je oběť v zásada o nikoliv subjektivní ano a jestliže toto dosáhnou že o čem vím že v tom mám zapřít takto provádí ním a přitom se snažím stupňovat svou lásku ohlasem listu o tím že se ti za víra jo o za tím účelem abych více mohl milovat ten svody. Síly musí pomáhat že ano.