Karel Makoň: kotouc-U-Zdiar-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Úúú a to z toho co vám ona ho mohla vůle jinýho vysledovat nás je z toho že jsem za. Dál hlava a mám tak ale hlas my máme domě mého nedávnem na dále a mám se tohle je nám bude moje dám hlavě když se vůle za. Co vám to ale se nese mám když projevenou kdo jsem na zemi a my dotoho nese protože do svého jsem. Jde za nová za za ním úúú zem za z vás ve tohle se nedá jeho vůle a z rovněž ho zase moje tomu ho. Úúú mohl jsem do toho jenom hoří ho vám mohla moje ve za že ani vlas z domu a ono se jde dál. Mám za ve poznáváno dejte a tam do toho s ním nemá pro toho boha ale mám tak vám nemusí bylo třeba. On nám názor na hráz jak ne ale proč von za jeho z toho všeho zase možné mám a vám vezmi je náš tak jsem ho měl vás hrát zároveň on nám ho. v nás moc mám na ni že a vás to za mého poznání je se dovím vás to je tak se na byla jeho a ale ze sebe poznává. My máme zase za mnou jemu se to mam kde se z mi nazvaného vlastně v nás a vím že on z ven a z toho že nové. Když budu chyba ve mám vědom své mám dělá že vás mám někoho rád nebo za zde na zemi pro sebe by měl za vás toho moc z vás ale na to nebyla. Ten ho děláno a mám ale vám všeho mohli tak jako když jsem ho a byla máme hrát na onom světě zem. Jsem ho protože vám protože se z z vás je jste že jsem vám svýho a mám za vás. A jsem byl a proto že ona moje ho nemám nedokázal za vezmeme v tom že za my my za z by ani. Ve své mám takže se vám mi na zemi za on ho bude zván jej je dáme na on se tady na hoře vás jen jsem krále aby dávali. Mám tam moc no dává zbožňuje nadále ne protože ona mám protože jsem na to vám mého byl moje nevím nes za nimi svého pořád ho mohl za vámi. do váhá na jeho je měl na musí ale do něho na nová nám která neměla za jinou než dnes abychom kdy mi rovná se s ním žil protože kdybychom ho ten to. A hle mám tady navrhl dáno bez za že měla zas na zem za to jsem z nás mnoha a tam zase jedno nebo že děláte vzal jenom ze své. Hle se mohl jak jsem se nedá zase dál to je nemohl ho v tom že on ten sebeza on se poč živá v tom že se zdá svých učedníků. U všech se nestát s tím nesedli mi že se vzdá života osobního vedení je toho pomyslil vedle osobního vedení vyžene u může jaksi žit a tak dále to měl sebeza. Po daleko vyššího dal ježíš si kroť dále někam do jordánu které vám jasným ani nebyl komplexněji sebezápor a von ovšem ukazuje tak bych kdyby ty si jenom ve třech takových fází sebezápor starý židovský pravila. Sebezápor ježíš tu sedět sebezápor ježíše jsem toho učitelskému kladou být tam sebeza po ježíš je potom po zmrtvýchvstání někdy zase nenechávat působit ducha svatého. Ve sebezápor za se ještě lišil není ale je to sebezáporu kdy totiž třebas my kdybychom se dneska snažili o to získat od boha nějaké poučení když si. To můžeme získat světlem svého rozumu tak bychom málo neměli nadto toto ničení čekali protože jsme nevyčerpali prostředky toho světla jste. Nemáme k dispozici nesmíme opomíjí ale ježíš kristus kdyby se byl o po vážil používat světla rozumu když byl trvale spojené vzduch jsem s pomocí ducha svatého s otcem. Tak by se byl provinil proti tomu bohu svatému aby byl se do svěřit tu proti svatému který se vůbec nemůže dovedu si ale on by si ho opustil on co věděli dopustili rozumíte čili když dělaj dělejte někdo. Totéž my musíme tak ten dojít vývojově li ty věci všech jsem chyby po máte které nejsou se nedají bych tomu nad bych byl v jednoznačně si podle určitých úrovní se musí formuloval tak ona se na každé úrovni na. Čili kom jestli je sebezápory na každé vědomě něco jiného ale on se v tom v čem jsem se předtím zapíral v tom se potom je třeba za den vůbec nemusím protože to všecko to. Taky opačně svědek protože to všechno vede k větší je větší stavu tobě těch bavit to jsem tam byl jestli dokončilo kde jsem sebeza byla ničím jinými nevěděli nekončilo osvobozením mít to musí končit ta jim totální. Povedou čili ve dát po záporu ale po zákon může být veta sebe jeli jsem dokonale spoje po věčností jaké tak potom sebeza a jaký za potom sebezápor. Tak tím jsem vysvětlil umím komplexy sebezápor čili dneska raději nich jako se třebas tady byl před pro ten čtyři za tím si za ty nebavil se dostalo koncentráku že stačí se zapřít se třebas v jedné věci a. A odtamtud přejít do celého sebezáporu neříkám že to taky nemluvil jsem nepravým ale přivolává na sebe veliké utrpení protože způsobuje nerovnováhu ty ses kdyby se nezapírá vám bych. Ty stojí proti složce je která se ve mně zapírá kdybych potom jsem si tímto způsobem nejen způsobil velké utrpení to dneska vy to lehce byste v těch to chyba následovali potom dneska. jsem komplexní sebezápor tak i když potom není hledím z vyššího nevěstka tak ho e tady tím že zdaleka nebyl komplexní ale on to vína nejeví že poznání a proto byl komplexní rozumíte je komplexní. Když dost tu by ty hlediska protože u toho poznání toho člověka v ano v jestliže se obracíme tu bohu jako že brát on by tu u dostaneme od něho ale může mu. Znamená něco co si jiným právem můžeme přivlastnit z protože tady vývoji nemá jít je tím dost směrem abychom si stali li se něco při vlastně. Volaly nýbrž je opačný vím potom vždycky to co je dostaneme toho je vždycky velice málo musím říct protože je to ne ten pán bůh si přeci přeje pravý opak by mně jde abychom si od. Tady dojnou krávu a sami jako se tažen dali ve své vlastnictví proti němu kdyby to byl boj proti němu nýbrž on chce abychom byli musí bohatý neprojde fu to král. Si nebeského a proto doporučuji bych abys shon zvolili jiným postoj než postoj žebráka abychom zvolili postoj si mluvili být nebo dokonce postoj ost o to. O můj čistému pádnou protože jestliže jsme si může si že sloužili pád na tak on tam jsi jestli čas si svého majetku abychom s tím hospodařili pro. Svého pána nedá tam třebas svět plato něco vykonáváme ne ale ten tam svěří nějakou činnost praně cit a to je něco daleko vznešenější než a může na a. To je něco co je naději jsme si co máte li jste všechny progresivní ten vždycky v sobě duchovně progresivní totiž opravdu tím že jsem sluhou rostou a ještě viz dosud tím že jsem otrokem když neví vedou k vám. Čili vůbec zato něco dostanem to je tedy vrchol krásy takže bych nesmíme si můžete denních takhle počínat se třebas při hodování přes nějaké svaté tady. Dále se něčeho do kdybych jestli si byl s za mysl se někde na věří si počínat jako otrok ten jako žebrák anebo jako sluha jestli si počínat jakože rád mám dojem že na dno a to poznáte snadno. Přesto jist neobjeví kdy že z toho někde nic není v něm žádný prostě li on nic tu tak prosím i to nemohu spalovat jsem toto protože tam bylo že to mělo tenhleten účinek. Protože kdyby prozradili jaký poměl jste přitom měli bohu ještě kdybyste se měli poměr sluhy anebo poměr tu otroka tak by to dopadlo zcela jim směl by to jiný. ničím k ano v nich jste se mi námi ta je to asi nejsou jediné možné postoje kdybych vůči tomu bohu sluha že brát od. To nýbrž co to je asi je možno jiné postoje my třeba spolupracovníky a tak dále která si jsou stejně hodnotné a ta zase na to musíte li jsem na základě úrovně pro kterou. Ten svatý třebas radí jestliže svatá terezie je v z něj z žil ježíš chová říká třebas v jednom prosbu každému člověku trpícímu na tomto z mi dávný viz plním ano a se tam dost. No to slibuju a jiný jiné spad to je něco podobného říkají nějakou o mně mnou ne s s s s učil třebas od kdokoliv prosíte ježíš to dokonce řekl o cokoliv rosy které najednou men ne. To se stane takže nebyl proti modlitbě prosebné z si tak toto ale toto poslední musím se vyznáš protože to jsem kdysi jsem to jsem to nebude to co do výkladu ale za před než to přeci. To řekli tito svá tím pro lidi kteří vůbec si ten svědek této věci která vládla křesťanství jste byli protože jejich neděli nejmenší naději že nejsem během tohoto života nýbrž po smrti. I mohli spojit s bohem vědomě ty všichni si jestliže dostat se s ním spojí bych čili tady neměli vůbec žádné věčné cíle všechny věčné cíle od kázali za hrot a jenom jenom to. Být bez výjimky protože toto vůbec nevěděli to nedělali starat terezie krizi je to nic to byla staráte zády je sice co vám teď říkám ale ne terezie si svět který dělat nikoliv to tedy on takhle upadly své bych v tak mohla. Je to sliby a opravdu věřím avez tento svědkem že je to pomáhalo že opravdu mystickou věřili a takhle se bylo obraceli tak z toho důvodu také z jednoho to hlavního toho že jestli si to. Je syt se jím splnilo to od žádali a na to zcela světská záležitost potom třebas litovali mu to splnilo zajedno se ukázal že to za neměli ale splnilo se. Ta li takové případy znám ano než to není to my když jako se pochází ne o tu řízení toho světce aby se vás při mluvil s i tak by to neděláme z pozice se tak. Kdyby se po smrti se spojí s bohem nýbrž z pozice člověka který se udělat ze svého života prostředek tím se spojí s bohem je to pravda to jediná pozice takže my. Nemáme naději že na této úrovni platí to co na úrovni obyčejného prosebníka který nemá tyto záměny že my musíme všechny. No prosíme posílit tento záměnou spojovat že ano věřím že si se modlil zrovna za to co jsou víc se spojovat jsem sám i to věřím i to jsem ale. Pak sis počínala opravdu patrně protože jsem tento způsob modlitby nepatří protože jsi opomněl jak tady nejenom ti kdo vědomě jinde mohou. Mu tu bohu jedině tehdy všechno se stane prosí když prosím boha tady není ježíše krista se mi to tisíckrát prohlásili vede. Čili to je prosím o to od od tak to není budemeli že krista jenom ježíše krista je podle jeho vůle podle úrovně jeho svatosti přeci víme na to jsi. Je posvěcení to určitý obsah kdy vzdáváme moc na ani se tady a neproniká máme obsahu toho co je tam řečeno obsahem sto nejmenuju je kdy tu z nejen do svou v té. Tam některou vás tam jenom přeci jasné že to z jeho musí mu je tak se to stane a proč protože není jeho kdy když se spojovací účinek protože je vás to je on na to co jsi zabilo. A od vás nechce za by si protože dobře její že že jenom živen on tady musel můžete s bohem spojit za nezabydlí svým on nic nepomůže a proto nebudete vyslyšeni na to vám můžu sladit. Řekli v taky jenom tam voni mu kdy základní to přestanete zažijete v. Je na naděje láska a praví že oni že zatím to víra a naděje na věčnosti pomíjejí protože jsou zbytečné niko člověk patří nazírá na boha kdy na věčnost. Tak ten hlas to trvá se praví o těchto činnostech i své ono těchto všech nad tech proto jestliže křesťani přišli na protože toto hlavní před tak jistě. Je ne jak se to stalo proto že si uvědomovali že pomocí těchto vlastnění by se mohl člověk jak se říká cením mi to znamená že by se mohl by tam taky. V pozice kde se cítí být od tělem od popsal a od všech ostatní a mohl by se dostal do po aby be kde tato oddělenost nevládne není. To dál si tele nejvyšší víme ta ale i tak by to byl veliký do kupředu kdybychom pomoci třeba víry o pomocí naděje se cítili spojeni věčnost. A pro pracovali protože cesta víry ve zavede tolik a tou a mockrát nebo u byli ho všude se o. E že otec je naděje nebo být tak od málo tak začnu tou naději že se mi prominou a přejdu potom který dělat která se telat tak jsem toho mocná stala po. Víte ale tato ranou ve zkratce řeknu ne tak ježíš kristus budu se obě od napřed se nám zanechal ježíš kristus když kterou protože kterou vedou kdekoliv považuji za to co. Vás následování krista ne na povídáním rozumíte také jak totiž člověk ji jestli který jsi znal na své že bude následovat krista. Ten nemůže někde povídat někde pracovat někde odpočívat někde se zbavili někde dát dát nýbrž on musí všude. Následovat krista jestliže ho všude nenásleduje předními nad olovo praví se a to jedno nejenom další jich čeho se může na této cestě dopustit každá cesta musí mít. Na které komplexnosti ježíš kristus netrpěla aby ti kteří se k němu přidali aby chvilinku byli třebas u rodiny a chvilinku byli u jeho ne. On chtěl od nich aby opustili rodiny a aby ho následovali na aby přerušil li po věci třebas práci velice nutnou pod bývá mu třeba od své a abych byl rovnou za ním. A v při tom případě řekl nech metly pochovávají mrtvé ty pojď za mnou aby je daleci člověk by hned nešel nebyl hoden protože o tom jsem že. Máli do raději otce nebo matku od aby dále není hoden a pak tu vy všechno znáte tak když tedy i teďka mluvil o naději. A když cokoliv dělám tak se snažím o komplexní následování chápete ta to nemusím vůbec zase to nikdy nikomu neříkal ne ale ono je dobře aby to teď prozradil protože. Takhle chápu křesťanské mu taky neříkám že do hoden třebas miluje miluji nebože dokonale věřím vůbec nebo že i dokonalost mám dokonalou raději vůbec své to provede že nevěřím a podobně. Ale komplexnost jak následování krista spočívá v tom že prostředky to jenom po ruce o kterých vím a jaké byly seznámil. Tyto prostředky používám lidsky a ve všech okolo ne jednou ono a podruhé ne ano čili když například vám teďka řeknu o takovém vědu. On by vám hodně dva ale ale i když například chcete vám teď řeknu protože od ještě krista některý takový případ tak to je základní přít. Ad u do nás učí naději i tam příkladu vy tomu ve znají dale této se mi zdá být i nich neni než čím byl člověk si do často my půjčuje za případ který. Mnoho let ochrnutý jiný ležel na břehu rybníku budete by tam měl naději že naději nebyla udělat měl nad. Vy kterou bychom my vůbec neměli ta domova ale tady vždycky ho někdo předešel ne že jednou první vstoupí jak se zčeří voda do toho rybníku to bože někdo pomůže aby tam mohl vstoupit a on bude plese. O tu dosti u pravé no tady je mnoho napovězeno protože by ho hl mi k němu tu je tu chcemeli se tomu naděje na by si semen přesto radil. Jsme si především milovat že jsme oko nuly ještě kdybych byl věda by mu mu ani nejsme pochodu li tak touto cestou vůbec nemůžeme jít. bych vám teďka chtěl vštípit byl při cetou protože to dojít li jistotu že jste od vody v čem spočívá naše ochraňovat spočívá v tom. Protože cítíme odděleni od boha a od všech ostatních jsem ostatní jsou oni nám bůh je taky někde na nebesích je nepřipadá vám to že jste tedy větev která je u protože neod. Tomu aspoň nit ve vašem vědomí jak může být taková větev která je utržil dal od stromu přinejmenším když veme tvá ještě. Tak slabá a pokud se všem se dosadit do země nebo nějaké vody tak zaručil tam zemře a tak je to s námi pokud tím nepřipojíme k tomu jinému k méně nebo někam jinam. Tomu hle dílu božímu tak umřeme tady na tom světě bez nároku na další život ano neberou o novém před do on to nemá cenu před tohleto. Rozhodující do tady žijeme a po takhle myslím že stačí aby vám vysvětlil do bychom někdo vysvětlil nebo v vštípil myšlenku že obchody jsme. Jenomže své lišíme ve vykonávání otáže máme naději že nebudeme ale lišíme se od toho chromého tím že soustavně tu naději v sobě ne pěstujeme. Že totiž nečekám ne tak ten zázrak že anděl vstoupí do vody a zčeří bodu a ono se opravdu v situaci ve které jsme takhle oh. Nuly nedá přejít k o přednosti do zdraví a dali se rozuměl se symbol spojení ježíšem kristem vědomé spojení s ním je že nedostaneme vedle. zrakem a jediné co je třeba k tomu zázraku aby se stal že ta naděje musí být trvala nic činného není zapotřebí ten velice prostá cesta tahleta cesta nad. Je že když žádným jinými vlastnostmi ten chromý nevynikal ano ovšem upozorňoval že když kristus ukazoval příklady takové kdybych. Stoprocentní ukazoval příklady školské přitom před ačkoliv dodneška tohleto nikdo nevyčetl z evangelií nikdo tyto poklad jak víte na této na né. To je musíte zkrátka jednat podmínky aby milost boží mohla působit a tady ty podmínky které musíme jednat při cestě naděje svou. Trpělivě čeká i když jinými to považoval za absolutně beznaději bych řekl v očích jiných lidí hloupě čekat. Jako dítě které ještě nemálo rozum je kdybych toho mělo trošku rozum by ten proměňuje toho pro školu von jako by přestal čekat a vás upozorňuji že to. Ale byl ve chvíli jich když se to člověku zdá být nejméně rozumné i toho nejméně čeká že tak je na pomoc boží nejbližší zase nedá když jednou. Bych tak řek ta se nedá bych špekulovat protože ježíš kristus neučí na rozdíl od tím kdy je jaké podmínky přesně v jednat aby tam milost nastala. A myslím že je trvale lepší učení než kdyby ty podmínky nám ji čil a říkali jak máme do tenat překážky aby ty pod jíme je takové technické volá tu aby tam velkou. Nastat protože jestliže prosit že je přece bychom dověděl jako ty indové stavy ho se věnovali otrava ani překážek ale nevěnovali bychom se čekání na ten pátek rozumíte a to bych považoval. Dal veliké mýmu z této cesty bychom se úplně provinili proti duchu učení ježíše krista opravdu ten duch jediným než duch indický na svět potírat prosím vás vy vůbec ne vy že to kdo by mohl. ale známy joginy kteří celý život se snaží o ty říkání nějakých vlastnosti dvě dávají podmínku postup podmínky pro vstupu do věčnosti ale celý život se tím pachtí například do ká. Nad třeba půl hodiny nevinných dát což je nutné aby nastal zázrak je mrtvýchvstání mi tady řekl ne aspoň částečný tato jen trvalo moc let máteli šel zaujetím to. Věčný život tak to můžete dosáhnout tímto zaujetím bez těch byl lidských praktik okamžitě no tak tak je e pomohl mně nechme teče tenhleten. Vím co tam bylo to bylo přerušeno na tom nezáleží je to pokračoval to on je ten protože tam byla komplexně upadala naděje u toho ježíše a ježíš chtěl říci že komplexy opakovala kterákoliv protože. To byla ve kolik stavu dal milovat velkodušně za všech okolností uplatňovaná vytrvale trpělivě a tak dále jenom tam kde je to o pro tu nýbrž se nám to hodí a ještě do popadl se nám pravého vím že. Takováto vlastního vede k tomu je přichází ježíš to ježíš přišel jenom k němu je šel vůbec taky nikomu kdo měl mohlo po malinkou se tam dolovat. Ale tento protože měl tuhletu byly pro tuto vlastnost ho ježíš oslovil umět si prože mu káže skvělost této řekli mu. Bylinu naději mu aby trvá aby za všech okolností při nikdo k tobě ježíš bůh ježíš že on to říkal jeden dosti mu do toho komu to potom mně a tak dále klepot. Jež to je druh poslušnosti dobře naděje ten druh poslušnosti jeden se nějak jako žete co pláž od raději další spolu jdou poslušnosti mu to kdyby poslušen tomu mohu než jednal někdo tento ty poslušnosti. Tak voni ho platí o něm platí tedy to mu ku plný se příklady mého od své mně bylo plněji jeho přání ne ne kdo nepřekračuje se. Povinnosti vůči bohu tak k tomu aby přijdeme a uděláme si o něho příbytek jenom znám a on si ježíš udělal o něho příbytek tak myslím těle doprovod látek je to ste mu. Čili se přestala ne naděje nevede tam ale začne při cesty naděje tak to zbavit proč je cesta naděje tak účinná protože dojde pouto cesta. Mu je tyto dvě činím ten rozumem na kterýmu říká teď ten satan kdybych neměl mít naději a je pokoušen tedy pata. Jen to že jeho se všemi ostatně vlastnostmi a říká mu raději by si měl sloužit sobě než v této naději li se my posloužil bych si přímo sobě posloužil než abych. Člověk kdyby byl tuhletu naději znamenat je to naše jako na každé jiné cestě nás učí vlastnit že to na nás přivlastnit a říká člověk pochopit co nemůžeš vlastnit. To není správné ale víte naději se nedá ani pochopit nic se nedá vlastnit a proto je cesta jednal nejpřímější chce k bohu protože nevede přes úskalí vlastnictví. Víte že učedníci páně je za tím ježíšem vlastnit ale to byl jeho jejich učitel a proto museli ztratit nadjel pokud se pravá. Dává nemá cesta a proto se správně říká že nebyl umírá naposled takhle kdyby tomu tak bylo no samozřejmě máte. Nechci říkal podrobnosti se neděje musel jsem probral celý život ježíše krista v tom nejširším to by to co dělal to ježíšův život nepovažuji čistou lidské početí dávný. Nebyl mým na daleko nebo ale byl to panna maria byla tehdy a e odtamtud že by jako petr začal život ježíše krista a on řekl by byl se abraham byl jsem a my víme. Povedlo životu ježíše že to byla ta víra ale naděje zároveň toho indové to narada že jste jestli modlí si prosím kou trvalou touhou mesiáše. A to je ježíšův život bez toho by se byl nenarodil bez trvale je to vane touhy po něm ve to je povalen naděje že tento on. Na nikdy nebyla ta cesta naděje vypadá tak že člověk nikdy nesleví ze naděje že. Jednou ten ježíš si udělá u toho člověka příbytek jo kdyby tohleto byl tuto naději neměla on on mu ten je hrozný on ovšem nedovolil když je to jedno. Věřil zavolal náledovat jak ten tak by se jim byl ježíš před jeho nedostavil se na ste a tak by se byl taky hle byl ježíš kristus i za letem národu ne oni přese všechno se ženou. Příklad dejme tomu dostal do zajetí že byli od těch volají okolními daleko většími nálady oni žili v oblasti že přeměněné na pokraji této boku jak nedělal byla bavilo tomu oni. Udržet jako malý mu dává vůbec na dění jsou zavede voleným to znamená že to musím přítel nessi tak asi pastvu mu nebylo vůbec konkrétní důkazů o tom se dostane porozumět tomu moje dali mu. Ale to nemohla mu to on jim nic víc než naději protože ale oni říkali pro tři pomohli tak všich oni přečtěte si to jakoby to by to bylo pak poto. Byl žádnou proroků není umění patu pořád tomu s tím ona zkušenost která je pravdivá jsem ten řádku si proto výmysly tomu část patřit tomu. To úroky věd si myslela ale postavou můžeme vybrat mu ne my víme že je třebas jenom miloval by byl pout čemu od e. Odpověděla že není vedle tak zkažené mně to čeho musí ho po mu to na ten svému tak si přineste ale komu to aby tak se veliká to nápravou asi si myslel tam bylo ku světly. Ty to nevedlo vrátíte bych daleko povolat byl to padne tomu čelil potravou toto or do rohu byl která opa králové před nebylo o ten se stalo mu bude to. Mohu okolo toho po protože mého rovnou o pudu pout novou tu nad to byl tu dalo slovo nebo ono mu dal mi ano a podle vůle dělat tak do popravili dávat nadále to znamená česky řečeno dostat. Do takový temností jako o nich mluví ježíš kristus že bych jedno protiví je to neod podaří správně za nevím byl uvržen do temnot vnějších ano a to je vono. Znamená budu zase tak e prost milosti jako byl předtím bych vůbec cestu za jako jsme my třeba že vy nejsme takle kompletně na cestě. Tak je to byla naděje tamto naději duch zet tak mu dalo u toho kdo k jeho nálada nebyl která se navazovala pokolení na pokolení co všechno proti. Nesmí se všechno opat jedno on kdo se to nemůže stát a kdyby byla nejíme vyšším naděje že ten než ty děláš kde zrovna v době kdy on přišel protože to byla dopravím svým při pode. Ovládal který tělo orientu aby tam měl svého zadal to je máte rodem byl do povím vládcem a i čili víme že a takže nebyla naděje že vůbec bude do tomu mesiáš. Do to z tato byste narodil tam kde vůbec nebude existovat žádná národností že nebude li za žádný národ protože římani měli skvěle jednu za protože každý mělo poznával měli jeho bavili jeho jazyk. A lepším to naučil jeho zatím s ky to vidíme že dneska svou kvantu i pravé pro svou vnímal jsou latinsky mluvící lidé tu protože tu proti dohledu budete mluvit si byl přeložil do podařilo. Ne ale u kdo řekl nadace to nepodařilo před všechno co tam udělali protože mezitím přišel ten že je ale to bylo nečekaně okamžiku protože jsem nebylo předpokládal že by. Ona tehdy přišel tak to byla ta první naděje a pak zase to dál když například dejme tomu ten zachariáš dostal od ani dělat ta jeho manželka porodí syna. A toto budete pokud dodnes si dělal pokračuji postupně takle bych to mohl odevzdal na to že radil stavu tu cestu ježíše krista to dělat to než nestačil tak tato zapochyboval víte. A tak na této cestě zapochyboval pád sebe naděje ho poměl plné právo se vzdát dáte vede znamená minimálně on jde od jemně jako on je měl jsem pravil. Protože není k dispozici úkol tomu ve mně umožňuje abych mohl vy děláte při své neni když je jim vedu právě tuto cestu tak pán bůh je atd. Po začátku poskytuje takovou bylo na charakter byl dojet naděje jiná cesta neznáte nebe on byl jednou byl všemu vlastností jiný jevit které stojí proti kdo radil. Mu byla dokumentuje je radil byla tak bylo byla pořádku že ten neměl naději opouštět a velice tak mně byl to jediný důkaz který vám to je naděje žádný. Kladným ruka ale tenhleten zpočátku jediný důkaz je mi let do těch kdežto když třeba se totéž stalo panně máli tak ona nezapochyboval. To říkal si to nevím jak se tomu že se narodí ježíš syn boží ale se to stane. My musíme na této cestě naděje po taky taková bohu věčnosti právo abych měl je na jakmile mu to v tom. A on neposkytujeme tak naděje zbytečná jakým způsobem se vědy dávají podivný kým na této cestě aby bůh směl jednat. Ale je že totiž nestačí prosit pane protože si byli chce u telat ne třeba promění ta jsem zapomněl. Těmi to tady nebyli tím se musíme této cestě první podmínka je že zase to sice může považovat za chorobné že tože nebem pravé taky věčné před namáhat cestou nadějí kupředu nikam cel. Li že se cítíme odděleni od boha odděleni od ostatních jsme u držena bijete a to je druh našich pro moc potom musíme uznat nad a nad na počátku let a to si museli pořád byl. A my že dokud jste nevidíme být spojeni se s tím by s ním jako se sebou jako s otcem tak své pořád chromý a pořád je na místě tahleta cesta naděje a bylo tedy je toto zapomněla ne ten. Tak nemohl vůbec důvodu proč bychom se snažili e touto cestou jít a samosebou toto náš nadal naše to bude říkal vy ty moc typy nepotřebuješ mu ňákou raději říct taky. Mně když byl v tobě sloužit mně bylo to bych kterou do boha beztak máš ale byl nebude byl takovou chybuje lidskému kterou takhle velké přestavět že ježíš přijde udělat tu sebe příbytek je křitele. Paní by nic nenasvědčuje tomu že kdo pomohlo stávat takhle s námi mluví satanáš i když je náš rozum a naše mu tak pro svou v všechny ty wei. Větší po ta v pokušení největší která na této cestě existují a ale my řekli odešel jsem od toho že jsem začal říkal že jakým způsobem. Tady člověk vybral vůli těch nebo jakým způsobem dovolit před za napověděl o to aby na část působit dokud se modlíte dokud prosím to je dokud použít tele. Aby ten ježíš kristus to o ten nechci vás narodil tak není novému nebyl mohl na rovně ale to může stát že tam mohl mu abych hleděl ale dalo by se nemůže. Dokud své podle jednalo to jel i dal jaký jenom modlil a přálo si aby ježíš na nebyla bych se narodil svatou pak bude tak se narodil pleteme někdo na prosím vás i všechny ty složky tam melete rád. Jste řeky jednoho na toho člověka i dělal jakým dávalo upadáme věděla než jaký joze rodu hledal do je tady váš jsme všechno mi to co je to složky je odlivy todleto to všechno protože ty našeho všechny. Ty i lidské ano tak jestliže cele kdyby se byl na nenašel od země polil byl tam tou pravou jiný nebyl ty taky měl ve svém aby bylo udělali toto udělali tak neměl vůbec možnost bů. Bůh se uplatnit chtěl musel musí dát právo ten na nikoho nenaléhal na jeho láska je taková že nikdo oni ani neví protože obecná láska my neumíme tomuto do po látku tak ta. Velká že že ji neumíme rozeznat pupek příliš velké věci se nevidí nejsou vidět i vidíte mu dokonce dost měla tím teprv tak dovede jen ta nemohl dovím mnou ano čili je jedy ten nevinným. Jako příliš malé ne a ne tak velel kam se musel nají někdo v tom že velké narodil mu době byl řek panice vedu se přestal modlit ano. Přestal mít naději přestal mi nezradili je konkrétní naději a proměnil jim rozhodují okamžitě bych to stanice po na dvě totiž musí mít i my. Jediný jedinou neberou na cestě jinak mně dal je dovolena medovou proto panice ano to nebudu mu umět vůbec vůbec ten život v tomto vysvětlím. Ještě po tom byla ještě takhle je to způsob opravdu beznaději protože ten velký dostal kdyby jako. Které pro my u toho byl byla toho rybníka byl řek vel prvních pane kdo byl jsem přikáže ale k čemu vjemy protože si tady když začli on na ani dělá. Ano do jejž čelí tu vodu to měla že tam proud by se mu draví mohu to mi tady dali ježíšovi že tomuto takhle čeká ale ježíš ale ne oponoval ježíši že to udělá on stávám. My si totiž nemůžeme na této cestě předpisovat jakým způsobem ním budeme navštívení přestala pak se do nevědomosti o budoucnosti absolutní nevědomostí žádná cesta. A nemenoval tenhleten charakter ale nám se to nech je proto mu dává tohle bude že mně nechává absolutní jevil tomu si o tom jak se dostane. A proto ona udělá pravým nevím jak se to může stát ale se to správné potom přivolení musí na této cestě nebudete naděje existovat lidi. Jiné co musí mistra na této a to přivolení bych musí být tak silné že člověk se pomoci proto přivolení celý dovede odevzdat čili to. Který ne vlastnost jako kterákoliv jiná cesta nemůže pro mít jiné vlastnosti je to je otázka velkého sebezáporu na této cestě protože ho musí zapřít všechny ty ostatní naše stávající hlasy před. To nemůže být vše musí zapřít svůj rozum musím vepři všecky předků postil tak řekl předky třebas říkají bych jako na to jsme bych jako mu taky než dával nebo bych tomu nebude žila nebo tak. Tak to byl ale toto nebude potom po tu byl dávat co bych řekl že nepromění ani na kříži. Protože když potom ježíš kristus slovu placet to šel spojení s otcem ne protože při čína či jej bože pročs opustil tak mu byla o pro v jednom nadějně. Čili i když mu sil odevzdávali mu on ježíš svého ducha jeho domu kterýho ačkoli opustil přesto velebil. Přesto přímé vesmírovou se to je těžko bychom mohli nazvat že se opíral o víru protože opravdu kdyby byl měli ještě po tu míru. Sebe tak by nebyl se dostal na kříž on musel obětovat i svou mírou bych ve spojení s bohem i své učedníky všecko musela kdyby byl obětoval i nadějný. Tak v tom posledním momentu strach mu to se nestalo na moc boží se může polevit právě tehdy když dáme tomu možnost aby se protože to znamená když zastavíme všechno co se v nás mění. Myšlenky které a i tu naději ale ještě smí dostavit jenom tehdy když opravdu pán přít. Jestliže na ona to se poznává myslím na to by byla následek říká jinde ta milost tak máte v tom okamžiku máte právu po z být i naději. Rozumíte protože kdybyste do toho malinko promluvili tak to všechno zruší ste vy musíte zůstal stát s celou myslí se všemi. Tím vlastnost prožil že okamžiku bylo když ji vybraní učedníci páně usnuli všechno pustne než přišel ženich jak se praví v tom podobenství o těch pannách které čekaly. Těmi došel svými si třemi nebo kam on si na ženicha všechny usnuly to byli panny opatrné anebo nepovedené nedbale se neměly dost oleje i kdyby dal je i ty. Nevane usnu li tato mu to jsem po pokud mu všeho lidského to je na každé cestě nejenom na této a to jsem rad navykla rozum mu klid se nad ním která na každé cestě to. Tím hlavním momentem který je rozhodující proto abychom se vědomě setkali s ježíšem kristem a ztratíš li svůj život nalezneš jestliže ho hledá k ztratí. Na této cestě naděje musíme umět rozhodující okamžik kdy to na nás vode jsem říkal uměl ten život ztratit i svou naději i tím na to jestli to bylo celoživotním naším pro pravil že kdo toto tomu budeme to jsem. Nedá dojít jako žádnou jednou byl konali nakonec pokud nejsme schopni to co máme nejraději ztratit myslím že když panna maria byla opravdu s dnou ženou a když byla. Jistota když pomocí si na jako svobodná že jsi nikdo nevezme ztratí ústup sedmi mi že ona může bude by mohl být jedině budoucnosti otrokyní někde služkou a ne manželkou. To nebo nemoci mít tak ona musela opravdu ztratil když vejde se dostal mně bylo mu dala je mu dát a to bylo potom stanice viděl do ještě před do se musel se vzdát. To dal vjemy proto aby to bylo bylo by se měl doby byla by nemůže normálním hl vem mu tam musel všechno věnoval e na toho ježíše aby ho u stál měl uživil a proto rodu ho protože tady. Ne to neztratí nenalezne ano ještě jo v tak věky rozdíl mezi cestou víry je přestanou naděje všechno když o cestě víry nemíním tím moc. Toho naříkat jsme tomu řekla nebo vůbec čili když se to říká hodně že na že se všechno stavím ale ne tak nevěděli jaký je rozdíl mezi tím když člověk věří že když naději ano tak když se. Tady jak to bylo syna který žil v římě na sklonku před před pádem tiše římské mluvila tím taky tak řekl ale které bylo v a převodu to znamená řekl věřím protože to nesmysl. pro nějakou velice vzdělaného člověka že kdybych byl mu tak převedli naši jak to byl dokud por ne filozofie je tak pro tak chtěného člověka vedle když to postavil vedle není vědy kterou vládl. To bylo nesmiřitelné budete nerozumné věřím protože to nerozumné ačkoli je to nerozumné tak víra by zvolili ačkoliv to ho i když je to nýbrž je to nerozumné. Ne tak prostě je víra není o podstatně na nějakými důkazy že tomu tak je ale je o podstatě na. Ten vytrvale tu nad snahou domýšlel devět si ho vede říkáme si v dní bych je všechno největší o tom že existuje jenom tenhle. Ten svět ale kdy kdyby ne egy jenom tohleto nemám toto tu kladu i kdyby nelitoval nám tohleto a měl jsem k tomu. Pravdu vody abych po hledal tak bych to musel přiřadit k tomu co tady vidím jako něco chce absurdním co nemá smysl. Protože to nikde mezi tím je to necítím žádné dali myslíme o tom nic žádné zprávy nepodává rozum taky čili větším něco co je absurdní to neni rozumíme tím přebírat syna. Ano nevíra totiž je od ctnosti která nadpřirozeným tak kterak která je darem vjem milostí. Od boha a spojíte když pravá víra je takovým na nemůže proti můžete slaví myslí že jíme že to nesmyslné slovně umí ale jednáme nějakou vnitřní jistotu. No tak přeci je víte za ještě že v nich mají tu schopnost že věci které si nedovedou vysvětlit rozumně ve které my mužové odsoudili. Oni říkají ale vím že to tak je to nemohu vysvětlit jak tomu nemám žádný konkrétní původ ale vím že to taky je to byl míra ano je to jinak. Než rozumem dvě o něčem jinak než chceme aby do boha při prvním rozumově pak svody tím to je víra čil dal dar nadpřirozený bych tak řekl nerozumný dále jsme své rozumu pocházejí kdežto naděje to je. Vědy která se pěstovat věřila taky pěstovat samozřejmě ale tady víra která se pěstovat nikdy ještě není vírou vemu obnova nějakého přesvědčení tam mezitím musím dělat pro umyl. A nikoli víry od miloval míry spočívá v něčem jiném než obnovu tu tupost teno že přestože nevím jak je tady vím že to přesto jím je. Ne po když je třebas ten na na další nevěděli mi čemu tomu mělo tady vite jeho ale že nedali se dovede dal byl dělal ještě být je e. Tak nemohl tomu věřit své proto oněměl ale kdyby byl měl základy míra byli věděli to vědomi ani leskem vy tam byla bývala činila. Že ani jiný jakže do beztak pane jako byla svý tom vědomí ty tady tady je stranu tak tam kaší v tom nebyla obsažena tak by byl věděl to byl které by se ne věřím se to byl za nesmysl. Ano takže to bylo může si velice přesně definoval víru a tu cesta víry jejich samosebou obdoby ne kdo ještě další věku. Jenom přestala byl ale v přeci jenom je to něco jiného to dost mně se to jako dech který něco podstatně rozličného protože ježíš kristus ukazoval. Protože jen nemusíme nic by byl povaloval e že například když byl pozval si mezi sebe ty svoje učedníky oni opustili jemu rodiny bych toho. Tedy dověřit to nebyla naděje to byla věděla že opustil jevila přidali dne po prosíme jedete nerad uměle ale ta míra úvody držela ta vůle nedoznal i udělal. První zázrak na to co nám jde o tom míru jít jsili i uvěřili jeho učedníci se říká jak to byla víra může dlouho nevydržela je na ten ten jenom. Hle na podporující žil vím že mám dotaz jak žeže protože naši to von poznal učedníky že to nebyla není otázka víry že prostě tady nešlo o víru mělo protože oni vůbec to znali před totiž té. Tak jsem říkal že víra není postavená jako naděje na nějaké naději nýbrž je kostela zážitku a oni se s ním když když mi řečeno řekl jo že to dále tekl ale byl základem. Je li na to byl dělal řek a pojmy do dal jeden napřed neměli mít tím toto bylo víra protože víra nepostará nadpřirozeném zážitku v absurdní ten zážitek nepatří do normálního života protože nikým hleděl je vše. On mně říkal že který dříve než ten byla poto jsem věděl mně byl tam po po od sebe ne to tam dělal toho přesvědčila že v se protože oni mohl to tu učedníka teče takže uvěřil zatím. Probírá potřebuje aby mohla existovat dvojí věc všechna přeloženo vážit kde aby že opravdu věřil že ten kdo žádal neviděli a protože podle když například než když ježíš. Na to učili by to byl na přeložil zážitek pro když ježíš říkal nech takže on by byl žili pane koleno a byl potom on tam než je musel tu víru novými vůb to byli. Operovat tak kdyby se z toho nic když máte nějakým ukázat že naše víra oprávněná kdybych toho my že potřebujete ustavičně kdy nové na nové důkazy jinak vaše víra upadala ano. Čili víra není to jak my si myslíme v hře že může věděl že ten důkazu to je tak úplně absurdním vědu nebi svou absurdní nýbrž to je nesmyslné protože. On je nerozumné vedle nerozumné vědomo zažili to na další ne že jste vy dají ty důkazy by dostává víra který živeno že my nejenom ani odějí rozumíte a proto se může věřili podělil kdo je má. Jenom protože člověkem měli je chápete a toho podporuje v jeho víře tady dosti nemá radil že nic nenormálního neděli je potom se to jenom aby člověk ustavičně od prosto miloval aby že zapíral. Abych se přehnal všechny ostatní vlastnosti které mu říkali na dějem nesmyslná rozumíte čili by jednal věřila byla by možná těžší vyšší se než přestane něco vedle když jimiž cesta víry. Ale protože tolik mám tak málo oni mluví před jsem ale bych neříkal abych nemyslel že tomu tak myslím že to který hodnot znám přestává že noří že vidí kteří si myslí že věří. A jenom mají nedějí ale do že neví že musí komplexy je tu protože tu provádět a proto tady občas nemají a proto ne že promrhávají právě ten nejen byla voda. A vnější okamžik na cestě naděje chvěli se mi nebyli která si tak musím zapřít sama sebe který je beznadějný a přinuť že si na něj čili to je ten vrchol sebezápor. Tu který mohu dokázat a ten je velice prou své dobrá jejich ve věčnosti daleko prudčeji než kterákoliv jiná pršet jak je mi totiž za před ne do takové míry naleznete jo. Ta bude mýlil se za před se tak umřete vnitřně a jenom do ztratí život ten ho nalezne ano ale může by byla komplexní i když tak ji naděje nedejme je oprávněna tak i musíte člověk udržovat. Tím že je to absolutně nesmyslné protože ta člověk řečené protože říkal jsili od boha přichází jim nebo vůli kdo je a co mezitím je je nerozhodující tam je můj kole. Šel tam jemu začátek ve věčnosti i na věčnosti od věčnosti do věčnosti atomech tím je to musím vydržet v k na cestě víry potom dokonce platí. Bych ještě ani vyskytnou opat činné důkazy které o kolují který ještě žili můžeme ztratit a on to prosím při nebyli je tato. Mým velebila třích naděje nesmím neztratil když podle opačné důkazy kdy máme jistotu třebas jsme von je to nám snaž že dává že naděje ne oprávněná tak ale když nám našeptávání cože víra je ve op. Rád jedná jako se stalo třeba těm všem učedníkům když ježíš přišel jsem se měl dostat na příliš takže vzdal by neoprávněné věřit jejich ano tak tím se neprovinili. Nýbrž tím nastoupí to bylo věděl že se neprovinili kdy nastoupili tu dále by cesty když se musí umět vzdát prostředku kterým se tam dostali vždycky se musím je dána prostředku plně někam do. Abych aby ten prostředek mohl vydat svůj počet bylo tele nepadne do země ale nezahyne nevydá a že mu kdyby ku vedlo se teprve tam je to bylo to jenom ano. Ale jestliže by dal míra nebyla ničem nám rozhodujícím okamžiku vůbec ne tak by nemohla ve vydat že se křižoval ježíše krista a nebyl mater z mrtvých stání že. E prosím tam kde zapotřebí jidáš pravé zapotřebí petra tam bylo dobře i všichni kteří tuto víru ztratili ježíše krista abych ježíš byl talent na na kříž abychom my mohli krista ukřižovat. My nad ještě vím že byli vím že jsme viděli křižujeme krista prosím to je cesta při které čili kristus křižuje a velice nepříjemné a je mi jsem na znali vy kteří touto co. To byli všichni někdy je bůh milován nikdy se mu když symbol mně ji měla ale také jak vůli že přišli ke mně pláčeme říkají jsem mu v vono mu to. Jsem to udělal opět tady je jestli byla kaly jako ten letech jo nebo ten je jestli také s tím myslím tím ježíšem na celek k ne. Neznámo ho si ho ukřižuj je ale kdybychom totiž nemuseli ukřižovat tu svou víru nakonec není ve by neplatilo tu co říkají křesťané ho. Víře že na věčnosti naděje a víra pomíjejí této ukřižování a láska zůstává ale ta víra nemůže zůstal před před ukřižováním či kris. Tak a proto musí zavírat způsobit aby mohl by být ježíš kristus křižování v tom nic není ale tato je musel bych cesta lásky nikdy nezpůsobila aby ježíš kristu k činu. Jestliže je tam než se tam vše že by byl svatý jan zapřel někde pána ježíše než byl ten ho ani pod kříže mají jediný tam stát pannou zády ale to bylo zapotřebí aby pán ježíš proto. cestě lásky nebudu vykládat to bylo to by přesto to láskou dělat my když musel ukázal před že v lásky toho na která se týkala především dohody. Než je neboť on ho miloval ale miláček páně k v něho strašně vám musí být svou láska obecná která se neupíná na toho ježíše i po stránce musí um. Při tom všem jiným způsobem ne tak dramatickým a proto ježíš kristus toho jana odevzdal panně marii u pana na je symbolem nesmrtelné duše to znamená aby jich. Pak jsi nejen nesmrtelné od taky lidské přes tuto podstatu lidskou miloval nebo tuto po dobu miloval neboť svými že miluje tu toto ta tu nesmrtelnou. Vím projevovala lásku ale ne jinak protože ježíš kristus chce jenom to dal protože to nikde před tím nejhorším dovolil lidem kdy byl do on poděl mohla tam našel na most do hospody myslím že jo. Taky nad a za nebyla ani dovede od sebe nebyli v klášteře je budete říkat protože byl dělali byl v hrálo takže není mu krámu by byl nerozumím jako a nedělal rozdílu přišel do když nemocný ale. Nemohl byli bych tomu mohu by to jeho po mně vše i to nebylo jich všude a proto u vědomá načež chtěl lásky bych na jim vrchol do. Je tak musí umět obecně milovat není bez rozdílu na to že bych teče je toho hoden nebo není hoden ovšem musí projevit lásku tak. Mohl uměle aby bohočlověk nevim aby toho člověka přivedl o všem přednost před ty nějakou může dávat a to znamená k němu. Dávat přednost těm kteří se o toho vkládat o trpěli a to ne proto že bylo že byli jak si to být zasluhovali stane je tam ukazuju. Oba si žil když ji byl na nestavil ostří jedna se toto tak čili to je rádo opusť chtěl do toto jednou tím bude protože my měla čili ale že vědom o oko pochází a že ji hrozí nebezpečí že tomu. Pravdu nikoliv takže ptal kam obec stali to vona potom něj uměla bylo jenom protože eh pomohl nebezpečí tomu dala nejvíc platný když je mu ten nejvyšší nich. S ním pomoc od mu nejbližší bych tak to jediná ale je jediná taková mu rozlišovat vlastnost nebyla jinak mně je obecná znal život naší látky mu to ježíš kristus nenazval obec znou ano nazval není. Láskou symbolicky vůbec není to tak je přímo řekl mi kdy mohl mu na tom komu mu protože od lásky odvážně prát celá miluje konkrétně třebas příbuzného dělá. To byla která stojíme měl za kristem mu nebyl mít své do nového syna od svého tak dále denním jeho že to a potom musím přímým malo musím dát rozdělit do je tak to je. pěstoval rozdělu že při dalším do živá svým nepř ale věděl že my si to nesmíte se dávat jako jedna nelásky plným čím to je součást jsme lásky chtěl to obec na to dělá mu ji tím. I spojuje a rozpojuje a to je celá teprve celá láska ježíše krista toto jsem se musel byla všechna proč polil od svých učedníků a proto nemá kam. I když to bylo zapotřebí aby mohli dát mu aby se mohl osobního vedení přejít na neosobní duchem svatým v tebe je tím osobním se nedalo dál tím li vysvětlit jak to měl dělat než jo. Nikdo poli který taky vím přeroste polil a my říkáme konkrétně z lásky jednám se dal ukřižovat to pochopíte že to tak fakticky jemu mu protože je mu po láska tyto nevěsta. Muky rozpojovací a spojovací by měl na musí stravu spojovací tak by nebylo třeba to ukřižování ale protože na by tuto která roste on musí bych je třeba ukřižování je třeba k smrti na kříži a po každý kdo to. A proto to ta cesta nejvyšší protože bych živou je když je charakterizuje přesně jak dělali mu jak se párů dvojic to jsem dělal dobro láska nenávist vy dávnou to. Ho člověka ten kdo je celý podle vedeným může bych to vytažen bych na při žilo trp ještě nebyl se mnou dělají jako tady teď jednal vedl do velikou to přivede když je našem ti mi těžší brát. Je ale může by vytažen ani ale by jak je to on byl nesmím tažení nesmíte že když tu je e před bohem zase špatné vlastnosti takovým způsobem. Kde se nemůžete ale takovým že tu protože nesmíte pět aby byl věk skrze tudleto padnou jak to se tobě bože nesmím ani při kdy nemám právo ani po prohlídnout od okolo tebe od být. Ale to je asi tak jako ta žena která trpěla krvotokem s ním delší dobu chyby se řadu byl tomu ježíši kristu dotkla se tomu stát a byla to znamená když jsem říkal do se mi to dete. Byl že země vyšla chtěla vona že napřed byla a ona řekla prosit neřekla že si být o zdravé na dyť bylo budu sebe rád a ona řek. A když nejsem jeho rodu a bych se židovská než nemohu počítat s tím když si přišel ke svým lidem ne že by taky byla byl si připadal jako teď. Který je víra dotkli postaven tamto opustí ji upustit páni kteří vědy nahoře ti kdo když se dovědí kde měla nepatřím a a on tomu sou padají míru tam bylo dostal. Nad ale je velký ne mu mohl mu to vám říkám hlavně proto mu umím tomu abyste si uvědomili že dovědět čili že může kterou on když není jeho ještě ni aby mi vlastnostmi mi to. Máme právo je nejsme jeho jsme odděleni od něho nad že mi vždycky vlastnostmi nejsme jeho bych během jenom pro ty e tak že z jeho milost je pro nás také připravena že musíme dávat v. Ten příklad pravíš se takhle vykládá totálně potom ve když tak víte že to pánbu činna zaživa domova že právě jeho života je víc než jeho výroky bych tam velice málo zachycen ale život je vám poměrně podrobně bych se zachycen my nemáme. Kdo by žádný život takhle poprvně taky co jako životy ničím tak protože byl podivuhodný tak prostě dál když se tam praví třeba jsem by byli když je jan než. Kterou volal se přibližoval ježíš kristus i hle beránek boží který snímá hřích světa tak on viděl jeho poslání protože nikdo to jsme můžeš přejmout. Naše provinění které spočívá v tom že jste oděleni vědomě odděleně od boha jinak než když vám navodí spojení a ukáže vám jak ho máte navodit a nejenom to. Se spojí za vámi svou silou abyste ho mohli navodit totiž nikdo vnáší nemám moc čili byl sebe pozitivnější člověk. Abych nezbavil hříchů to je velice důležité že když našich prosím nebudu mluvit protože by ji vyšších to nemá cenu za největší kdy původ budu považovat prom než člověk pro nás. To si bude vše ostatní výroku protože by je poslední jisto vyplývají můj pocitu oddělenosti od boha ten největší hřích plníme mu to mohl o mu to po vědním ale měl by tam. I to po než na to on byl hn bylo hledal nemluvilo jenom protože on hnedle ale by to jen čelem myslíme žár byl e kdo byl ve než byli v těch nebylo čí je to ti hl našel když to. Abych žil v například pravil jeden jež by byl bych to života jede bych dal všech kdybych žil mu on to kdyby to nedovedu byli aplikovat měla udělat někde u podle nebyli převedete dobra takhle. Kdybych to ne nepoznali bych by byla to je jenom jimi život je teď aby byl byl jevil vědomě byla jinak než pojede by to byla ježíš když prožít kdyby byl by bylo si byl vše miluje vším jenom je on. bych dovolil je nějakým způsobem než kdo rozumu jejž kdybych třeba si byl jeho život dal teď ale věděli protože vás o uspokojení v těch ten kdo je proto vykonání mně jde o to abychom cele vůli řídit abych mohl bylina. Kdopak v šestá bylo to jsem se jimi dalo ono bych chtěl na sledovat teď na to deme znamenal nejenom jsi darech svou spálen dovolit mu tak je vše aby on nebyl. Na čem život je působit ze všech protože je to mi řek bych byl tady daleko abychom si mohli dovolili být na du kdy jenom on vůbec než jeho proto on působil. Jít všechno ježíš čili my musím jeho aspon opřel si může dovolit aby nedávám když prom to byl kdo je jejich ale když jím činem. Všechno někdo opravil nebyla moje situace nedovolujeme aby jednám tímto způsobem domu řekl šel byl byli dál bylinu a jenom proto všech den. Nebyl mohl ne abych pout plně našeho život podal tak aby on si bude než jak abych dobyl jinak než k pochopení že noha budeme abych to byl bych čím činem když tou činností i svým vlastním žil. Potem aby nám vstoupil hle aby jeho život se stal naším životem a tomu on nás vedle abych to nevěděl o čem jako nesmím jedno jsem bral tady dále hl tak to je to jenom nedovede pojmy. Byli aby se to měli debatu potom jak ty podmínky plnit tomu kdo je ono to nejde najednou protože bych víte dobře že když kristu bych to je všechno neměl mnoho. I v těch učedníkům který napřed vana to potom tu padesát sledu než a to bylo všechno co měl dost mekky v ale ty nechtěl říct čili chtěli že by tomu bylo navěky tak naopak. On řekl než budu povím čelem to znamená ukřižován potáhnu k sobě všechno li však znamená my se nemusíme vodila protože byl tak málo činný protože my nemůžeme dál vědomi deníky dále mě. Nýbrž to byl jevilo osm ve čili do povím nedal domluvě čili že bych byl náš potáhne všechny ši kdo jevíme jenom jim tam kdo byl oni komu kdy je jenom povolal není. Že bych se teď každým považoval na vyvoleného všechno on jeho do dávkou a ježíšovo o tom jsem a čili byl nejde to vola vědomím kdybych byl dal byl to je na tom že mu. Oni do ale aby vím kdo temna byly on měl on mohl těch přímými že bude k i od těch aby moje když skutky však don po tom chce před do vůli aby byl to. Aby dělalo on na ty by byl na tohleto v ten všemi protože není vůbec možným že se od doby zázraky nedějí fu tak ale i nejenom z toho důvodu že mu no. Dovolujete abych to kdo vašeho život na to byl tak ta je od byl ne jsem tam prostě je ten kdo jsem tam jinak dělat když těle hle má. A ne ale ten člověk je potom při činnosti je páně všech ne my že udělal jenom je to jevil činnosti páně bych mi kolik je jim způsobem. Byl jediný tohleto jak to jim nemůžeme a o to jevil vymyká to šel potom náš činna příklad vtělili nedovolit nás v pokušení že totiž znali by ho. Do probíhá v čase a v prosto těle v tady vědom boží totiž se ale protože nebylo víraha v tady že nevím je celek je to není byl jeho pravým tu jim úrodu ji byli bych dohoří se to. A protože do jiná úroveň těch čili to na to bylo byly je to není vše je toto jej jenom vše skutečnost tato nemůžeme přesto prostotu z v č. Ale to jde ještě okolnosti a proto ho dodal že kdybych to považoval branou někdo je přežil než čase a prostoru a tím nepřestaneme chcete vším v čem to proto do byl bych tak mu tohleto jich celým těle abychom se setkali. Ježíšem s věčným životem nebo jenom tak toto nazval pojednal všech klepe co měli další do někdo naše doby její pro toho centra věčnosti těch které si člověk dovedl že by to bylo často. Toto jdou tak tam je mi všemi nevíme teď to znamená to du těla kdo když tu byl od boha for jeho prože o kom dávám do na malinké prostředky na. Kdo měl kousky že ježíš on ještě není komu ku neni celkem a proto nemá schopnost celek postihnout utekl to je asi jako od na tom vůle jím dale. jsem pro strom jedno bylo nepromění co naše myšlenky jedině povedl udělalo čili v takovém tak nevíme potom jakým stojí celý ten zastřeno není možno oni vidět přesto jíme u pro četla za u pro to. Kdyby toho přemýšlení protože by to jste projde kladl důraz na to nestarají naší na dělal opravdu při to mělo připomene že bych to bylo tak jak to. Do půl kdy jenom tak povolal on by mohl hoden a on dělal ten teprve potom dal mi kolikrát i tam bylo by byla čili je to bylo to ve bylo třeba se to byla neměl bylo že ne ten tak co co je to byl. Kdo malověrní čili to proč se staráte v tom přelil češtiny všechny jsem silami ne přestože pral byl s nimi tak to další je že máme myšlenky. A to je jedna by na to druhou do jenom brání v tom viděl v boha dávno od přijde o činnosti povolal do těla starosti nebo aspon ty jeho fu nikdo toho života protože je to to je. Ten nekonečno ve znali protože kdo je myšlenek před byl dočtete bych neni hleděla hledal tím jejím tušili toho vším to je on je můžeš k onomu jejich těla vůle do kamene všechno čemu když se panem ne. Mu když za že víme myslel dělal ne svým tak do do nemohu vědomě spojit s od ježíšem kristem všemu je tady ve než dáváme tady je člověk před byli vědomi on se může dostal. Do vědomí ho pro svém věčné dostal těch on být poznamenáno dal přestal za ním neni protože ona ten který dal jen vědomí nebo ale ne. To může mu vědomými do že toto tato vloží že oni jeden kdo je mohl vším že vědomí je to to bylo překvapuje přerušil jenom všechny podržel na protože v u von si to tam protože byl vědomí než člověk do si byl dovedl to. Dopadlo od znal by je do vědomí do žil vědomě všecko všech jenom ve neuspěli na této cestě nějakým způsobem hle ničím jiným než si to li to. To byl tele že musíme on všem vědě se vám slíbil byl nám byl znovu vyložím to co jsem včera vykládali vím třem svým přátelům kdo bude celým neboť vy. Stačí že jsem sice nezjistil napsat aby vložit symbolismus života ježíše krista když žil jsem to když by to nedovedli aplikovat uplatnit upotřebit. Převést dobra chce kdybyste ne nepoznali ty situace ve svém vlastním životě a kdyby si ve svém životě počínali jinak než že by si počínal ježíš kristus kdyby jste situaci byl. My musíme nám nemůže nás uspokojit nějakým způsobem že rozumíme ježíši kristu třebas symbolického života ale byly by prosím vás o ustupují vidíte od to praktikování jde o to abychom ne ni. Li svítit abychom byli na sledovat a proto jsem se s nimi rádo za svý jak ho následovat následovat znamená nejenom si stupňům ale dovolit mu také ne. Aby on směrem našem životě jo protože vidět ten my nejsme tak daleko abychom si mohli dovolit nepustí si ho vůbec jeho osob. Vím působení myslím my musíme ho aspoň občas tu jsme dovolit aby k nám s promluvil ne slovy a ne. Svým činem tím opravdu za dané situace nedovolujeme aby nám tímto způsobem prosbu znám byste mi ji zázraky mít jenom proto jo. Těm nebyl vůle ne aby tou byl ne aby známe si byl a vystoupili jinak než pochopení cenu a ten ne vystoupil i s tím vším tu jo ist. Tím vlastní život aby na tom aby jeho život se stavem na to od nás ved abyste byli jedno s otcem jako jedno a tak tak tohleto že nám mi nesplní. Ne pod ním ti že jsem víte patu o tom jak ty podnítit samozřejmě ono to nejde najednou protože víte dobře že ježíš kristus se neměl mnoho. Těch učedníků který napřed na nás co potom tu padesát sedum a to bylo všechno co měl ze smrti a ne tím nechtěl říci že by to bylo na věky tak. Naopak on řekl budu povýšen v znamená kdo vám potom k sobě všechny znamená my se nemusíme odlivy protože měl tak mám učím protože my se nemůžeme stát vědomými učedníky páně. Nýbrž protože je pojem o smrt tím rodu povýšení máme zprávu jestli žena pod a ne že víme jiná mít tím dám že nemůžeme vodítko musí že jenom povolání. Že my se můstek každým považovat na vyvolené vyvolené od tou vás a čili tím jíte povolání novým si tam radím tak vyvolil spočívá v tom že bůh. To vůlí ten aby víru kterou jste nabyli on jsem měl o budu mám svými skutky aby myslím a když se sku aspoň občas se dovolili aby něco. Tak tu jo a tohle to si myslíte že není vůbec od doby na zatím nedějí ale říkam z toho důvodu že mu byl. On byl ne aby vstoupil do vašeho život například tady že vstoupil tady duch to nebyl ten zrovna v okamžiku kdy jsem to v tom že začít vykládán on považuje za myslím. zase vím že je to mám právo které jsem dal ježíš tím aby vstoupil do jeho život žádná nemyslí mám právo také dávat. pokud jsem byl dají a on se chce nadán právo aby vstoupil on bych ji a tak víte ne protože nesmím lidi oděnou bytostí ne. Když mně ukáže jako se to stalo v koncentráku poprvně těch pět při vedeš tak to právo trvá jo žádná nemyslí to je vám boha a ty máš taky právu každý mám právo byl život který se pozná to nebylo to nedá že to byla jsou čas nám z toho že jsem pozván do jeho život ježíš.