Karel Makoň: kotouc-U-Zdiar-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A když se nás za ona a no tak vlas z dále a ne a hlavě a hle. mám ale se dnes a když jsem a hle a toho svého hle tak vám a tak samo ve s a ve a za že jsem to ne já. vás jenom host ona vám tohle ve za vlas na se a mám za ve a byl to a toho jsem si že z toho mám ale tak tam nemusí třebas z. A jak ne na ho za to co všechno se mám vám vezmi náš tak jsem měl vás a na nás nás za nic a se na to vás mého poznání je jsem to vás to je tak ale bez ne ne a kdy máme. Se a že jsem si na nás a a z toho že když mám ve domu se mám vás mám rád se za sebe za a za vás ale na tom. No a tak dále tak jako když se mi a mám a tak vede se vám v jsem za vás že se za samadhi a tak jsem za vás a s. A pravého a kdo na vás a takže vám ji na žádá a a je dát na a on se hrál ale aby vám tady mám. A s mnoho a a z kdo hrál že rád a že jsem byl a nesmí na viz jeho šla za své do váhání tak jak je měl za vás ale vám a která neměla než a kdy jsem žil že když ten ha. Mám tady na o jeho a když jsem za a to jsem z nás a ta zase je toho že za něho že do tak jak jsem se zase jsem dál že to tak se do za was poč je v tom že. Se vzdát svých učedníků vše se viz s tím před lidmi či se dát života osobního vedení je. Toto by si byl je osobně vedení že umře na assisi a tak dále to je sebezápor daleko vyšší ho dal ježíš sich končí stále někam do jordánu v ve na věc a to ne komplexní sebezápor a on to ovšem ukazuje tak bych kdyby kdysi jenom ve třech takových fázích sebezápor starý židovský rada sebezápor ježíš to ze svět sebezápor ježíše te o učitelském mu za dom né. Tám. Sebezápor ježíš je potom po zmrtvýchvstání kdy zase nenechávat působit ducha svatého to sebezápor za se ještě lišil li ale je to se dál. Že totiž. Třebas my kdybychom se dneska snažili od toho získat od boha nějaké poučení. Když si ho můžeme získat světlem svého rozumu. Tak bychom marně na to toto určení čekali. Protože jsme nevyčerpali prostředky v toho světla které máme k dispozici. Nesmíme odpoví. Ale ježíš kristus kdyby se byl o po vážil používat světla rozumu. Když je trvale spojen s duch jsem s pomocí ducha svatého s otcem tak by se byl provinil proti tomu duchu svatému aby by se do svěří tu proti svatému. Které my se vůbec nemůže do pustit ale my jsme opustili osobní dali dopustil rozumíte. Čili když ale dělejte si to totéž my musíme také na to jít vývojově li ty věci všechna v či když v tom patřete teď co jsem teď k tomu nad li v jednoznačně podle určitých o z se musí podvolovat a co nad se na každém úrovni na mít čili komplexněji ten sebezápor na každé ho do mně něco jiného. Ale on se v tom v čem jsem se předtím za vydělal v tom se potom je třeba za ten vůbec nemusím. Protože to všecko to je taky opačný svědek protože to všechno vede k věčně větší jisto od je aby to jsem tam byl sliby dokončilo kde celým sebeza oni či kdy kde by ne nekončila osvobozením to musí končit tak jim totální z toho nebylo čili ve poza a kolu ale po za to může být ve tato je jsem dokonale spoje s tou věčností tak je tak potom sebezápor při za potom sebezápor. F. Tak tím jsem vysvětlil byl umí komplexy sebezápor čili nestane raději jak se třeba se děje před rokem čtyři stát tím citáty kde marně se dostalo koncentráku že stačí se zapřít jsem třebas v jedné věci. A odtamtud přejít do celého sebezáporu. Neříkám že to pak ne ne mu bude jsem nepravdu ale přivolává na sebe veliké utrpení protože způsobuje nerovnováhu ty se si který se nezapírá vám ty stojí proti slast celek která se ve mně zapírá. Když potom jsem si tímto způsobem způsobil velké utrpení to dneska vím dnes za byste mně těchto chybách následovali poto dneska hlasem komplexní sebezápor i když potom tedy tedy z vyššího hlediska tak ho el tak vidím že zdaleka nebyl komplexy ale jak povím dál neví že pozná ani a proto je komplexní rozumíte mně komplexy v z to jsi by tím do hlediska to č u po pozná ani toho člověka ano. Jestliže se obracíme tu mu. Jako že ta rád a on by dostaneme od něho ale mu v to znamená něco co si denním právem můžeme přivlastnit protože ale vývoji ne jít tímto z směrem abychom si stali li se něco přivlastňovali nýbrž z je opačný vím potom vždycky v tom co dostaneme toho je vždycky velice málo protože je to ne. Ten je pán bůh si přeci přeje pravý opak be abychom si z něho dělali dojdou trávu a sami jako se to v každém kolik ve své vlastní si proti němu kdyby to byl boj proti němu. Když on chce abychom byly tu žijí tatínek projde do krásy nebeské a a proto doporučuji abys sami zvolili jiný postoj než postoj žebráka abychom zvolili postoj sluhy nebo dokonce postoj as otroka vůči svému pánu. Protože jestliže jsme si mým si že sloužily pána tak on tam si věří ča si svého majetku abychom s tím hospodařili pro svého pád nedá nám třebas svět pak něco vykonáme ale je tam svěří nějakou činnost pro a s. A to je něco daleko vznešenější než almužnu. A to je něco co je nadějné co tedy všechny protože jsi ty prvky v sobě duchovně progresivní totiž opravdu tím že jsem sluhou prost tu s a ještě viz cestu tím že jsem otrokem když není vědom sám že vůbec za to něco vztahem. To je tedy ve co krás takže z nich. zatím si můžete když takhle počínat se třebas při hodování přes nějaké svaté a tak dále se něčeho do cítit ty jsi si je to s se mi dostanete na věci z počínat jako otrok nebe jakože brát anebo jako sluha. Ježíš si počínat jakože brát nemám dojem že ano a to poznáte snadno že se nic neobjeví. Že z toho by bez nic není žádný prostě li om. Tak prosím to nemohu spalovat s by se to protože to bylo to to mělo tenhleten účinek cesty prozradili jaký poměr jste přitom měli bohu. Ježto kdybyste z kde měli po mně sluhy anebo poměr u otroka tak by to dopadlo zcela ji směl byto jiní učí ano. Bych jste se mi námi a to asi nejsou jediné možné postoje vůči tomu bohu sluha žebrák v od toho nýbrž o to je asi možné jiné postoje mi třebas spolupracovníka tak dále to je asi jsou stejně hodnotné zase na to musíte jít se na základě úrovně pro kterou ten svatý třebas radí si že svatá terezie z viz žil ježíš k nová. Říká třebas jednu prosbu každému člověku trpícímu na tomto svět dávné viz první ano a se tam dost ano to slibuju a jediný jiné spal te něco podobného říkají nějakou odměnou ne. Že třebas o cokoliv prosíte ježíš si dokonce řekl o cokoliv prosíte ne ne ne ne to se stane takže nebyl proti modlitbě prosebné. Tak toto ale toto poslední musím se si zástup to jsem si jsem to jsem to nebude to s a kdo do výkladu ale napřed než to před tím to řekli tito svá tím pro lidi kteří vůbec ty zen v této věci která vládla křest. A nic víc se tedy li to že bych neděli nejmenší naději že by se během tohoto života nýbrž postní ti mohli spojit s bohem vědomě. Všichni si jestliže po smrt se s ním spojit čili tady neměli vůbec žádné věčné cíle všechny věčné síle od kárali. Za hrob adam je vám to jasný bez vím ky protože toto vůbec nevěděli sto neviděl se ta terezie vizi je to věděla staráte za dvě sice z tam se říkám ale ne terezie si z věčně žila několik století vody tak neupadli své když sv. A tak na této chyby a opravdu věří a bez tento svět je ten že je to pomáhalo že opravdu více svou věřili a tak s vědou obraceli tak z mnoha důvodů také z jednoho hlavního toho se to věřili to věci se jim splněno to od žádali a nadto celá světská záležitost potom třebas litovali se to splnilo za jedno se ukázal se to řád neměli k ale s todo. Jsem to i takové případy z na ano to ješ to není v my když jako se pocházíme od tu přízeň toho světce aby se v nás při mluvil z s i tak by to neděláme z pozice se tak tedy by se po smrti se spojí s bohem nýbrž z pozice člověka který se udělat ze svého života prostředek jimiž ses spojí s bohem je to pravda. To jediná pozice takže ale my nemáme naději. Že na této vůle ni platí to co na úrovni obyčejného prostředníka který nemá i to za ni musíme všechno prosíme podřídit tento záměnu spojovat s v ano věřím v jsem modlil zrovna vzat z toho co jsou víc se spojovat s sám i to věřím. I to rád ale pak sis počínala opravdu špatně protože jsem tento způsob modlitby nepatří protože si opak měl při dají nejenom ne. Ti do vědomě do wu k bohu jedině tehdy všechno se stane prost. Sví když prosí boha s celým není ježíše krista. Se mi to tisíckrát prohlásili vedle že to je prosím o to o to tak to není ve ven ježíše krista. Temeno ježíše krista je podle jeho vůle podle ona mně jeho z nad o z ti. Jsi ne na to určité posvěcení ta určitý obsah kdy zámek moc v a tady jsem li ale ne pronikáme obsahu toho co je tam řečeno obsahem to nejmenuju je kdy tou u z ne dost mu v pravdy kterou vás tam se nám přeci jasné že to je vodu svou je tak se to stane a proč toto vědění je to když to je spojovací účinek protože je zastane do na to to z. Za bylo. A on vás nechce zabít. Protože dobře že že jenom žil ten organismus se můžete sbohem spoje za ne zabití on nic se v tom že. A proto nebudete vyslyšeni a to vám musím s a lidská ekg tak jenom ta ho o ti základní. No přestane je tak je se víra naděje láska od praví že oni že zatímco víra a naděje. Na věčnosti pomíjejí protože jsou zbytečné kdy pro člověk patří a víra na boha syna věčnosti. Tak láska trvá se praví o těchto činnost i své ono těchto všech nad stech. Protože si křesťani přišli na to že toto kladný před tak jisti že se to stalo pro toho že si uvědomovali že pomocí těchto ctností by se mohl člověk jak se říká co to znamená že by se mohlo by pak ti tele od lid se kde se cítí být od dělení od a a tak a mohl byto tato pod vyd. Be kde tato oddělenost nevládne není to si tele nejvyšší víme ta ale i tak by to byl veliký do kupředu kdybychom pomocí třeba víry o pomoc naděje se cítili spojeni věčnost a oni za co v ale protože se staví jevy je. Ne za takle tolik tu a moc krát nebo u li protože oni je naděje nebo být tak o málo tak i tak to nadějí citem vyd prominout a vše do potom vedení jak která se telat se tak toho od napsala o víte tato tak ve zkratce řeknu ne tak ježíš kristus se o to opět o zkušenosti které nám zanechal ježíš kristus. F. Když to o tu řeč kterou vedu kdekoliv považuji za součást následování krista ne napoví dá. Tak je totiž vše věky věci který si vzal na tvé že bude následovat krista ten nemůže někde zpovídat někde pracovat někde odpočívat někde se bavili někde látka a nýbrž on musí všude následovat krista jestliže ho všude nenásleduje. Sedíte na dvou nebo aby se a to jedno z nejhorších čeho se může na této cestě dopustit každá cesta musí mít charakter komplexnosti ježíš kristus netrpěla aby ti kteří se k němu přidali abych se mi to byly třebas po rodiny a chvilinku byly u jeho ne. On chtěl od nich aby opustili rodiny a aby ho následovali ba aby přeruší li polovici třebas práci velice nutnou pod bývá třeba od své. A abych jel rovnou v ani v při tom případě řekl nech mrtví pochovávají mrtvé ty pojď za mnou aby je dal je si člověk víme z nešel nebyl hoden. Protože o tom jsem žil máli do raději otce nebo matku od a dále není hoden a tak to vy všechno znáte. Tak když tedy i teďka mluvil ono te naději a když cokoli dělám tak se snažím o komplexní následování chápete to. To nemusím vůbec za se to nikdy nikomu neříkal ale ono je dobře aby to teď prozradil potože takhle chápu křesťanské ctnostní říkám že do hoden třebas miluje miluji nebo že dokonale věřím vůbec nebo že dokonalost mám dokonalou naději vůbec na to že nevěřím a podobně ale. Komplex na následování krista spočívá v tom že prostředky které mám po ruce o kterých vím ale jaké vymyslet nám tyto prostředky používám vždycky a za všech okolnost nejednou a no a podruhé ne ano čili když například vám teďka řeknu o takovém v jednom jak se. Anebo věta ale i když například vám teď řeknu od životech vše krista některý takový případ tak to je základní příklad kde nás učí naději i tam příkladu tomu ve na ji dale te se mi zdá být i nich neni než či byl člověk si o často vyd čili tento případ který mnoho let. Ochrnutý ležel na břehu klidní ku petře ty tam je naději že naději nebyla světa měl naději kterou bychom my vůbec neměli pavlova ale tady v dycky ho někdo předešel né. Že jednou první vstoupí jež se svěří voda do toho rybníku do bože někdo pomůže. Aby tam mohl vstoupit a on ode tes se o k mnohosti uzdraven. Tady je mnoho napovězeno protože by ho. My mu pud je v semeni tou na že by si chceme přesto by musíme si především u věnovati jsme okolím ještě si myslíme že je zdraví ani nejsme ochotni li tak touto cestou vůbec nemůžeme jít ve by vám teďka chtěl vštípit byl kdysi se to prvně dojít jistotu že jste okruhy. Spočívá naše pochopilo spočívá v tom před cítíme odděleni od boha a od všech ostatních jsem a ostatní jsou oni nám bůh je taky někde na nebesích nepřipadá vám na to že jste tedy dvě která je utrženo od tomu pod ve vašem vědomí jak se nám může být taková dvě která je utrženo od. Tomu přijdeme vším když mrtvá ještě tak slabá a pokud se v čase zasadí do země nebo nějaké vody tak zaručil tam zemře. a tak je to s námi pokud jim nepřipojíme k tomu jinému k veni nebo někam jinam. Tomu dílu božím ne tak umřeme tady na tom světě bez nároku na další život. Ano neberou o novém před do on to nemá cenu před tohleto rozhodující do tady žijeme. A. Také myslím že stačí abych vám vysvětlil že bychom tito vysvětlil nebo vštípil myšlenku že ochrnutý jsme. Je že se lišíme ve vykonávání otáže máme naději že nebudeme ale lišíme se od toho chromého s tím že soustavně tu naději v sobě ne pěstujeme že totiž nečeká ne tak ten zázrak že anděl vstoupí do vody a z vše přívodu a ono se opravdu v situaci ve které jsme takle ochranou ví. Nedá přejít. V oh plnosti do zdraví a dali se rozumně ses symbol spojení ježíše klid. Ten vědomé spojení s ním se nedostaneme se nevzdá zrakem a jediné co je třeba k tomu zázraku aby se stal že tak naděje musí být trvala nic činného není zapotřebí velice prostá přestat tahleta cesta naděje že když žádným jinými vlastnostmi ten chromý nevynikal ano ovšem si to. To miloval že když kristus ukazoval příklady takové řek bych sto pro cení u ka znova příklady. On v při před tady dodneška tohle toho nikdo nevyčetl z evangelií nikdo. Tyto pod tak je příklad že to na ne vy musíte zkrátka zjednat podmínky aby milost boží mohla působit a tady ty podmínky které musíme zjednat při cestě naděje jsou trpělivě čekat i když jinými do považoval za absolutně beznadějí bych řekl. Po číši nich hrnou pět čekat jako dítě které ještě nemá rozum že kdyby z toho bylo trošku rozumím by ten chromý jako o trošku on jako by přestal ale vás upozorňuji. Že právě my ve chvílích když se to člověku zdá být nejméně rozumné. I toho nedejme čeká tak je na pomoc boží nejbližší ta se nedá by vší hnout bych tak řek pase nedá bych spekulovat protože ježíš kristus neučí na rozdíl od tím kdy je jaké podmínky přesně zjednat aby tam milost nastala. A myslím že je to ale lepší učení než byt ty podmínky nám či je pak říkal jak máme od se na překážky aby ty pod li jim je takové technického a tu aby tam do mohla nastat protože jestliže pocit že je před bychom to viděl jako ty dobré to by ho se věnovali od ale pak jim překážek. Ale nevěnovali bychom se čekání na ten pátek rozumí a to bych považoval dal veliké mýho z této se bychom se úplně provinili proti duchu učení ježíše klid a opravdu ten duch je jiný než tu kdy na svět potírat prosimvás kdy vůbec kdy je to podivuhodné. Ale nám jóginy kteří celý život se snaží o když dání nějakých vlastnosti které v je dávají podmínku postup podniky pro vstupu do věčnosti ale celý život se tím pak chtít. Například dokázat třeba k odhodili nedýchá což je nutné aby nastal zázrak je mrtvýchvstání bych tak řekl ne aspoň částečný tato je to vám moc sled ve všem zaujetí o věčný život tak to můžete dosáhnout tímto zaujetím bez těch lidských praktik okamžik. A tak. Samozřejmě nech že teče tenhle které jim to tam bylo to bylo přerušeno ale na tom nezáleží je to pokračovat co od že je ve protože tam byla komplex neuplatní dávala naděje u toho ježíše a ježíš chtěl říci že komplexy opakovala kterákoliv vlastnost v rád dal kolik se uplatňovat velkodušně za všech okolností uplatňovaná vytrvale trpělivě atd tak dále to jenom tam kde je to o pro tu on nýbrž se vám to hodí. A ještě do popadl ram pravého protože takováto vlastního vede. Pomůže přichází dětí ježíš přišel jenom k němu. Nepřišel vůbec jak nikomu do měl možnost pod malinkou se tam do dávat. Ale ten na potože měl tuhletu naději do tuto vlastnost ho ježíš oslovil. Tyto bez káže skvělá které praxe volili mít naději aby do vás by za všech okolností. Kdo to byl ježíš. A ježíš že on říkal při při dosti kdo to postup vám měl na tak dále to je totéž ten druh poslušnost do naděje se druh poslušnosti jeden se nějak jako že to co zvláštní ostatně to je zvláštní druh poslušnosti byl poslušen bohu jestliže ani do tento typ poslušnosti tak od něho platí o něm platí. To je to u plní příkazy mého otce toho plni jeho přání ne by bylo nepřekračuje své povinnosti vůči bohu tak k k tomu aby přijdeme a uděláme si u něho příbytek jenom znám a on si ježíš udělal od něho příbytek tak myslím že to pro začátek je to v čili to je cesta naděje vede. tam ale nese při cesty naděje tak to zbavit proč je cesta naděje tak účinná protože projde touto cestou věty době tří be nad rozumem který mu říká teď te ten satan kdybych neměl mít naději. A je pokoušen tedy satanem to vše jeho se všemi ostatně vlastnostmi. A říká mou raději by si měl sloužit sobě než této naději li to by posloužil když si přímo v sobě posloužil bych za věk kdyby byl tuhletu naději znamená to naše jako na každé jiné cestě nás učí vlastnit to nauky vlastnit a říká co nemůžeš uchopit co nemůžeš vlastnit to není správné při naději které. Dání pochopit nit se nedá vlastnit a proto je cesta jednal nejpřímější se k bohu protože nevede přes úskalí vlastnit víte že učedníci páně začli ježíšem vlastnit to byl jeho jejich učitel a proto o museli ztratit naděje pokud se vám dává nemá co s tak a proto to správné. Říká že nebyl umíral naposled pak jež by tomu tak bylo samo zemi tady nechci se říkal podrobnosti před je musel se probrat celý život ježíše krista v tom než ježíše za kristu protože jak ježíš tu život nepovažuji jisto lidské početí dávné by byl na dalekou nebo že ta panna maria byla tehdy. A. Odtamtud se že by jako teprve začal život ježíše krista od u o řekl kdy byl že abela byla jsem a my víme povedlo k životu ježek roste data víra. Ale naděje zároveň toho i z ale to narada že jste jestli modlí při prostí kou trvalo pouhou bez a to je ježíšův život bez toho by se byl nenarodil bez tele trvale pěstoval ne touhy po něm bez tele povalen naděje že se to vadí na nikdy nebyl. Ta cesta naděje vypadá tak že člověk nikdy nesleví naděje že jednou ten ježíš si udělá u toho člověka příbytek kdyby tohle popel tuto naději neměla. On ten temné chromý on o převedou ježíš jak to jednou věřil napolo na jela na to jak jsem. Tak by se byl ježíš se z něho nedostavil se za milostné a tak se do také nenarodil ježíš kristus i z ale v tom národě oni přese všechno to že například dejme tomu dostali do zajetí. E že byli od jisto ale okolními daleko většími národy oni žili v oblasti je před li ne na pokraji této oba za přede na obrat. Aby mu o udržet jako malý dál vůbec. Na dění cestoval vede voleným co znamená že on si přijdeme si tak atd pak mu nebylo vůbec konkrétní důkazů o tom se tak stane to že něco vím že je tady ale pomohou mu to budit nic víc než naději. Že oni říkali proroci oni mohli pak všichni vše. Že jsem si to jako by to by to bylo pak po protože v žádném pro k není patu te pořád tomu s tím ona zkušenost která je pravdivá. jsem ten čáku si proto výmysly komu čát patřit tomu v tom kdo ti je při myslelo ale postavou může modlit plat. My víme že je třebas jenom na náš kdy byl poroučel nebo. Od povinna že v velet tak zkažené město všeho musí na spodní toho na sebe vů. Tak si přineste ale tomu tak aby tak se veliká od nápravou pak si si myslel sám z vlastní světy vy to nebyla dobrá přítele mistra ale to o byla tu dále padne tomu čemu pod kou v to bylo to o nového. On byl na opak ukázal před nebude jsem se stalo bude král. A von se o to protože ne o rovnou o kou o to od dokud tu bylo slovo nebo od látku taje mým. A to neměl dělat o do poklady na pravé to znamená česky řečeno dostal se do takový temno jako o nich mluví ježíš kristus že když že do protiví je to nehospodařit správně zdravém bude uvržen do temnot vnějších ano atd to o to znamená byl zase tak v pro z milosti jako byl před tím bych vůbec cest. Jako jsme my nejsme tak komplexně na cestě tak je to byla naděje tamto naději do tak dalo u toho kdo jeho nad věk která se navazovat pokolení na pokolení přes všechna protivenství co všechno opačného důkladně do se tak ve může stát a kdyby byla nevíme když naděje že ten než si kde. Zrovna v době kdy on přišel protože to byla dopravím svým při podroboval který ten o jen aby tam byl svého dal dal to je patrně herodes byl do kou vím vládcem a jediné že o takže nebyla naděje že vůbec bude to k tomu mesiáš je to s tato aby se narodil tam kde vůbec nebude existovat ano národů no ne. Že to žádný národ protože vymaní měli skvěle jednu za to že každý mělo odnárodnili. Jeho padli jeho jazyka vším. A naučit jeho zatím v ky to vidíme že dneska svou klam co mi ty pravé to jsou říma proti vždycky mluví síly lidé. To začlo proti dohledu od mluvit si že ono se to podařilo ale u kdo do na ve se to nepodařilo před všechno co tam dělali protože mezitím přišel ten svět ale to bylo nečekaným okamžiku protože el u sebe bylo před oka na že by dokonat tehdy přišel tak to byla ta první naděje a pak to šlo dál když například dejme tomu ten zachariáš. Dostal od anděla ta jeho manželka porodí syna a toto bylo před u sebe chci si dal pokračuji postupně tak bych to mohl rozebrat pod že na svět se o tu se na to než ta čit tak pak a zapochyboval ne a tak na této cestě za pochybovat pád se naděje a on protože právo se vzdát za které je nebe na ni. Dále je od je od jemně od on je měl jsem pravil že není k dispozici to na mně umožňuje abych mohl vyjádřit své mně kdysi ji vedu právě tuto cestu tak pán bůh ti aspoň začátku poskytuje. Tak tomu bylo a tele a ten byl na dvě jiná cesta neznáte ten je jen omyl všech vlastností. Být sví které stojí proti odradit na dokumentuje že za dvě byla sta let byla pořád ten neměl naději od po i tak je to jediný důkaz který mám od jednotě žádný kladný důkaz ne ale janetem počátku jediný důkaz že kdežto když třeba se toto stalo panně marii ji. Tak ona nad zapochyboval na říkal při celé nevím jak se tomu v než se narodí ježíš syn boží ale se to stane my musíme na této cestě naděje po v ky taková oku věčnosti právo a když měl svět. Jakmile mu to to právo ne je ne tak naděje výtečná jakým způsobem ten je dávají podmínky na této cestě aby bůh měl věta uměle je že totiž nestačí prosti pane protože ti když se u která ne třeba praví. co zapomněl těmito tady nebyli ti se musíme na této cestě tak u první kaje činna v této při se musíme pořád zachováme že protože nebem pravé tak je zbytečné před namáhat cestou naději kupředu nikam se mi že toť své odděleni od boha odděleni od ostatních jsme u držena je te a to je druh naší chromou proto musíme uznat nada nad na počátku. A to se museli pořád vědomi že dokud se necítíme být spojeni se svým bytím jako se sebou jako s otcem. Tak se pořád chromí a pořád je na místě tahleta cesta naděje ano tedy že toto zapomínáme let tak nemáme vůbec důvodu proč bychom se snažili e touto cestou jít. A samosebou satanášku znamenal naše nabude říkal by ty máš moc kdy ty nepotřebuješ nějakou naději taky když budeš sobě sloužit plně vlastnostmi které mu do boha beztak až. A ne ale nebude to je tak mu chybné lidskému takle velké představě že ježíš přijde dál tu tebe příbytek jsi kterou paní. It nic nenasvědčuje tomu že by se to mohlo stát takle s námi mluví satanáš již je váš rozum a. Naše a no tak to jsou n všechny ty největší pokud v tak v pokušení největší která na této cestě existují allaha věci odešel jsem od toho že jsem začal říkat li jakým způsobem byl kdo je člověk. Vyprázdnit nebo jakým způsobem dovolit před za napověděl o to aby na ča působit dokud se modlíte dokud prostí ten dokud použít te aby ten ježíš kristus to byl ten než si ve vás narodil tak není nejmenší naděje na ale co může spát. Že tam možnou abych narada ale dal by se nemůže. Dokud to je ten návod to jel izraelský jenom modlil a přál si aby totiž na nad aby se na to byl svatý tak vel tak se narodil začneme někdo apod že nad i všechny ty složky tam berete za to řeky jednoho na toho člověka i dělal taky návod upadáme věděla jaký do ve tohle do kalich prášku jsme všechno mi to co všechno složky jeho poštou nové to co. To ještě našeho všech. Z ky lidské ano tak jestliže tele když se byl na nenašel od země byl byl tam tou pravou malý nebyl by taky bylo ve svém aby věděli dělali toto udělali tak neměl vůbec možností bůh se uplatnit v tomu se musí dát právo do na nikoho nenaléhá. Jeho láska je taková že nikdo on ani neví. Protože obecná a mým neumíme kdo mu to do po látku tat tak velká že žení neumíme odevzdat vůbec. Příliš velké věci se nevidí nejsou vidět vidí den dokonce ve se měla před tak oni je tam nemůže dovím mnou ano čili let do vědy se nevidí jako příliš malé vše a ne tak velel kam se musel najít někdo v tom že do se narodil v době byl řek panice nebyl jsem přestal modlit ano přestal mít naději přestal mít naději. E konkrétní naději a proměnění rozhodný okamžik vyd. To v panice na dvě totiž musí mít i jediný jedinou neznalost nad před jinak jinak je dovolena nebyl to proto že panice ano a jak k tomu bodu kde uplatní bude ten život v tomto vysvětlím ještě potom zvláště takhle je to způsob. Opravdu beznaději protože jem velký dostal kdyby jako. Ne pro mi u toho jezera u toho rybníka byl řekl když pane kdo byl jsem přichází ale k čemu vjemy po že jsi tady šla čekám na ani dělá ano který včel mýtu odolávat. Měla že tam pro by se u zdravým mohl pro ty tady dali ježíšovi že tomu tak je čeká ale ježíš ale ne operoval ježíši že to udělá on stávám smysly totiž nemůžeme na této cestě předpisovat jakým způsobem budeme navštívení cesta pak se do s ním nevědomosti o budoucnosti. Absolutní nevědomosti žádná cesta nedá a veleben charakter. Ale nám cesta je potom dávat cestou naděje že mně nechává absolutní nevědomosti o tom jak se to stane a proto ta rama pohlaví neví jak se to může stát ale před čas. Toto přivolení musím na této cestě vejdete naděje existovat jediné co musí od mistra na nebo ne. A to přivolení musí být tak jemné že člověk se pomocí tohoto přivolení co dovede o zem. Čili to stejné vlastnost jako kterákoliv jiná cesta nemůže pro mít nebo ctnosti je to věc o páska velkého sebezáporu na této cestě protože on musí za či všechny ty ostatní naše stávající hlasy se to nemůže být musí zapřít svůj rozumí např všecky se s o z ti tak. Řekl že ty třeba říkají bych jako tato ctnost bych jako n na či než dává nebo tomu nebude žila nebo tak. Tak to je tato nebyl potom postupuje dává. bych řekl že ne po míní ani na kříži. Protože když potom ježíš kristus co mu která se ztrácel spojení s otcem ne protože křičíme kříži bože prostě opustil tak mu byla o pro v jednom nadějně či i když mu tím odevzdávali mu on ježíš svého ducha jeho domu nevýhody ačkoliv ho opustil přesto na nebi. Přesto při ve dost nebo se to je těžko bychom mohli nazvat že se opíral o víru. Protože opravdu kdyby byl měli ještě on tu věru. Ted tak kdy nebyl se dostal na kříž. On musel obětovat i svou vírou viz ve spojení bohem i své učedníky všecko musela by bylo by trvat i nadějí. Tak v tom posledním momentu strach to se nestalo. Moc boží se může projevit právě tehdy když dáme k tomu možnost aby se to znamená když zastavíme všechno co se v nás mění myšlenky. A i tu naději ni ale je cestu dostavit jenom tehdy když opravdu pán přít jestliže. A ono to se pozná že ona o když je to na vás ten se říká a jinde na milost. Tak máte v tom okamžiku máte právo pozbýt i naději rozumíte protože kdybyste do toho malinko promluvili takto všechno zruší kdy musíte zůstat stát s celou myslí střeše mysli vlastností. Von byl v okamžiku nejlepší vybraní učedníci panně usnuly. Všechno usne. Než přišel ženich jak se praví v tom podobenství o těch pána které čekaly s těmi prošel svými svíce nebo kam vám chci na ženicha všechny usnuly. dobyli panny opatrné anebo nepovede ne nedbale se neměly dost oleje i kdyby dale i ty nedbale usnuly pata u potem. Po pokud mu všeho lidského. To je na každé cestě nejenom na této to jsem plat pravdy dalo by se nad k na každé cestě od tím hlavním momentem který je rozhodující proto abychom se vědomě setkali. Ježíšem kristem a ztratíš li svůj život na let než že ho hledáš ztratí. Na této cestě naděje musíme umět rozhodující okamžik je to na nás na od ale jsem říkal. Uměl ten život ztratit i do naději i tím na co jsi to bylo celoživotně naším programem že toto cestou budeme to se nedá dojít jako žádnou jinou do konali nakonec pokud nejsme schopni to co máme nejraději ztratit. myslím že když panna maria byla opravdu s mou ženou. A když byla jistota když pomocí jisti na jako svobodná čistí nikdo nevezme ztratí ústup před lidmi že ona může bude by mohl být jedině budoucnosti otrokyní někde služkou a ne manželkou to nebo nemusí být tak ona musela opravdu ztratili vejde z po se dostal na žila se musí na mně dát a to bylo v tom panice joze svatý do se musel. Co vzdát dostal že my proto aby to bylo mně bylo by se měl to byla by nemůže na málem ho ten pán musel všechno věnovat e nadto ježíše aby ho uchránil uživil a proto od toho že. Takže když to neztratí nenalezne ano. Ještě jedno tak věky rozdíl mezi cestou víry je cestou naděje pod myš o cestě vědy nemíním tím od toho na příkad v tom moc řekneme vůbec či když se to říká hodně že na že se všechno staví ale ne tak že bych jenom lid řeky rozdíl mezi tím když člověk věří jež naději ano. Tak když se tady to bylo o kus jinam který žil břímě na sklonku před před pádem říše římské od latinsky tak řekl které do k a při rodu to znamená řekl věřím protože to nesmyslné pro nějakou velice vzdělaného člověka. Kdybych kdy mu tak převedli naši na to byl do toho ne otroctví je tak pro tak těle na člověka. Vedle když to postavil vedle vědy kterou vládl to bylo nesmyslné dětem nerozumné. věřím protože to nerozumné ačkoli je to nerozumné tak bych to mohl radit je to o i když je to když je to nerozumné. Tak prostě je víra není opodstatněná nějakými důkazy že tomu tak je. Ale je opodstatněná vytrvale wu a s nahou domýšlet věci. Říkáme si že všechno ve z větší o tom že existuje jenom tenhleten svět. Ale kdyby by ne existoval jenom tohleto nemám toto tu k let kdyby je litoval nám tohleto a měl jsem k tomu důvody abych po hledal tady bych po musel přiřadit k tomu co tady vidím jako něco co je absurdní co nemá smysl. Protože ten nikde nevidím věta necítím žádné z daných myslíme o tom nic žádná správně nepodává rozum taky čili vy si něco co je absurdní co je rozumné se v jaksi ano. Víra totiž je od ctností která nadpřirozeným charakter která je darem jen milostí od boha a spojí drží pravá víra je. Takovým na nemůže proti mu své slabiny že víme že to nesmyslné slovně ne ale my máme nějakou vnitřních toto do tak před je. I to je e zvláště ženy mají tu schopnost že věci které si nedovedou vysvětlit. Rozumně tele které my mužové odsoudili oni říkají ale vím že to tak je. to nemohl vysvětlit jak tomu nemám žádný konkrétní důvod ale vím že to tak je to je mi jak ano je to jinak než rozumem vět o něčem je nad semena aby to bylo absurdní rozumově absurdní projeví je za svět dal dal nadpřirozený být tak řekl nerozumný dále z ne ne z rozumu pocházejí. Kdežto naděje to je věc která se pěstovat věřila řeky pěstovat samo zření ale padlých na která se pěstovat nikdy ještě není že tomu vemu obnova nějakého přesvědčení tam mezitím musím dělat pro ji byl ale nikoli je li. Obnova jeden spočívá v něčem jiné než o bohu ju tupost a se na to že přestože nevím jak. Tak vím že to přes ten je ne. To by když je třebas ten zachariáš nevěděli jam by se mu v tom dal dal nebi dale jeho sval že ve dali se do ve dal do byla ještě být v těle. E tak nemoh tomu věřit ne proto oněměl ale kdyby byl měl základy vír byli kdyby to zjevení andělském kdyby tam byla bývala v síla je ani jakže do beztak stane jako byla síla v tom vědomí u ty tady mariině ano tak tam ta síla v tom nebyla obsažena aby byl věřil to je to nesmyslné věřím před. Že to nesmyslné ano takže se dělo tím velice přesně definoval víru a ku přestal vír kdy jich samosebou obdobné do řek vážky jako. Přestala je ale před jenom je to něco jiného to e dost mně se to jako jeví něco podstatně rozličného protože ježíš kristus ukazoval se nemusíme nic v když to bylo toho dal. E žen například. Když byl pozval si mezi sebe ty svoje učedníky oni opustili jemu rodiny do museli věřit to nebyl hle děje to bylo viděla že oprostil jevila při za ním dne po prosti do svědek radí jak. Ale ta míra nevydržela oddělen znamenal když udělal první zázrak pod a to jsem do op povím víc čili. I uvěřili jeho učedníci krista a to byla víra může mnoho nevydržela. se tady mám hatha med odporující žil v ne na dopad te že tože na při do on pozval učedníky. Že to nebyla otázka víry že prostě tady nešlo o víru mělo protože oni ho do to znali. Že totiž jste tak jsem říkal že víra není postavena jako naděje na nějaké naději nýbrž je pro strana zážitku. A oni se s ním při při všiml že ženo řekl jo že to zády řek byl základem vědy na že byl dal tak a on ten zážitek napřed neměli mít tím toto dal víra protože víra nepostará nadpřirozeném zážitku v absurdní ten zážitek nepatří do normálního života v to se s nikým neděje. Že on říkal je dříve než jsem od jsem jemně byl tam pod podkladem jinak co tam dělal toho přesvědčila že mi že že oni mohl u to o učedníka nešlo takže uvěřil zatímco víra potřebuje aby mohla existovat dvojí věd. Nadpřirozeným záleži do aby že opravdu věřil jako žádat viděli a protože to je když například ježíš ježíš dával se učili by to byl na přeložen zážitek pro když ježíš skal takže oni by byli pane kolem o a byl potom postaví je musel tu vědu je jimi dub razili podporovat. Tak kdyby se z toho nic když máte nějaký důkaz že naše věr oprávněna kdybych toho že potřebujete ustavičně i nové na nové důkazy jinak vaše víra upadá ano čili víra není to jak my si myslíme že může vydržet bez důkazu. To je tak úplně absurdní je že důkazy jsou absurdní nýbrž co je nesmyslné by nesestoupil nerozumné tenhle nerozumné by důkazy jsou zázračné že se vymykají ty důkazy by dostává víra který živena se vymykají milováni hodili rozumíte a proto se může věřit protože je to je málo do se s člověkem měli je chápete a toho popravě v jeho víře a ježto s tím nemá na věci nic nenormálního nedělejme. Proto jste si jenom aby se ustavičně od osob miloval aby že zapíral aby se přemáhal všechny ostatní vlastnosti kterému říkej nebyl je nesmyslná rozumíte. Čili víra věřila byla by možná těžší když než přestane něco vedle tiší myš cesta víry ale protože tolik mám tak málo oni mluví přes jsem. Ale bych neříkal abych nemyslel že tomu tak myslím že to stejně hodnotná cesta a že mnozí jsou lidi kteří si myslí že věří byla jenom mají nedějí ale do že neví že musí komplex je tu cestu provádět a proto naději občas nemají a proto pro v nahrávají právě ten nejblahodárnější okamžik na cestě naděje že když se mi naděje. Ztrát sví tak musím zapřít sama sebe který je beznadějný a přinuť že překlady. Čili to je ten vrchol sebezáporu který mohu dokázat a ten velice prudce do pravých ve věčnosti daleko prudčeji než kterákoliv jiná pršet v jaké my totiž tak před ne do takové míry naleznete jo tak plně věk se zapřete tak umřete vnitřně a jenom do ztratí život ten ho nalezne ano ale může doby dale komplexní i když tak je naděje nejíme je oprávněná tak jim. víte člověk udržovat tím že to absolutně nesmyslné protože ta k sobě smyslné protože říkáte si. Od boha přicházím k do bují byl. A co mezitím je jen nerozhodující pane můj konec tam můj začátek ve věčnosti iv. Na věčnosti od věčnosti do věčnosti to ve tím je to musím vydržet. F. Na cestě vír li potom dokonce platí i když na ni vyskytnout opačné důkazy které odporují projeví že když můžeme ztratit a to prosím při nebi je tato pod ním na neplatí naděje nesmí neztratit když podle opačné důkazy když máme jistotu třebas nebo je to nám naše dává že naděje neobrátil na. Ale když nám našeptávání cože víra je ne oprávněná. Jako se stalo třeba těm všem učedníkům když ježíš přišel se měl dostal na kříž tak že zdá aby neoprávněné věřit její dál ano. Tak tím se neprovinili. Nýbrž tím nastoupí to bylo vidět že se neprovinili nýbrž i ty nastoupili tu pád byli cesty kdy se musí umět vzdát prostředku k kterým se někam dostali. Když se musím umět dát prostředku že nikam dostal v abych aby do prostředek mohl vydat svůj počet jenom ten nepadne do země ale nezahyne nevydá užitku vedla sebetena je to bylo to je no ano a jestliže by tam míra nebyla ničem nám rozhodli čím okamžiku tak by nemohla be vydat. Křižoval ježíše krista o jednom mater z ve svých dání. Prosim tam ve zapotřebí jidáš tam ve napotřebí petra tam bylo potřetí všichni kteří tuto víru ztratili ježíše krista aby ježíš tím talent na k na kříž abychom my mohli krista ukřižovat mi např ještě vím že by vím že je li křižujeme krista prosím no to je cesta při které si kristus v k. Když mně. A velice nepříjemné a jsem na znali kdesi touto cestou byli všichni zády křižování když s mu vší symbolicky ale tak jak mu že přišly ke mně pláčeme říká jsem pro to co jsem udělal on byl tady dvě věci ty plakali jak o ten ve tak. Jo. Než ten je když si také s tím svým s tím ježíšem nad ale v ky ne neznámo. si ho ukřižuj. Kdybychom totiž nemuseli ukřižovat tu svou víru na konec. Tak by neplatilo suso říkají křesťané jeho víře v protože na věčnosti naděje a víra pomíjí její tento ukřižování a láska zůstala ha. Ale ta víra nemůže zůstat před před ukřižováním či krista a proto musíte víra způsobit aby mohl být ježíš kristus křižován rozumíte v ní. Ž láska po nezpůsobí cesta lásky nikdy nezpůsobila aby byl ježíš kristus při. A jestliže tam než se tam že by byl svatý jan zapřel někde pána ježíše. Jestli je to na něho ani pod kříže jediný tam stávat ano a vy ale co bylo zapotřebí aby pán již jako k své cestě lásky nebudu vykládat to bylo co při přesto toto láskou udělat. Vyšli z musel ukázat že jste lásky toho jana která se k říkala především toho ježíše neboť on ho miloval miláček páně nebo strašně rád. Musí být láska obecná. Která se neupíná na toho ježíše i potrestal se musí umřít všem jiným způsobem je tak dramaticky apod ježíš kristus od toho jana odevzdal panně marii panna na je symbolem nesmrtelné duše. To znamená aby jich pak jsi ne na nesmrtelné pod party lidské přes tuto podstatu lidskou miloval nebo tuto pod dobu miloval neboť tím že miluje tupé od od tato u nesmrtelnou tím projevovala lásku. Ale ne jinak. Potože kristus přelila povaze dělat on nikde před tím nejhorším dovolili dem. Kdy vědomost pod je doklad tat tak se na ni most do hospody myslím že by s ním taky nad a za dal. Bil do se na nežili v klášteře je byl říkat protože nebyl dali byl ten král odešel ven do chrámu on nerozumím jako a nedělal rozdílu přišel totiž k nemocným on nemocným byly bych komu hlavou když to jeho pod je vše. Když to nebylo mých všude. A proto kdo na cestě lásky být na jejím vrcholem domu. Tak musí umět obecně milovat. Není bez rozdílu na to je mistr šel je toho hoden nebo není hoden. Ovšem musí projevit lásku tak toho mě. Aby toho člověka neví aby toho člověka přivedl. Ovšem přednost před tím to může dávat. A to znamená že musí dávat přednost těm kteří se od toho stáda od trpěli. A to ne proto že bylo že by jak při tom být zasluhovali pane. Je tam ukazuje potom pastýři když byl na dostavil ostří je jedna se toto byla tak protože to je stádo opustila do toto jednou s tím ve protože vím dělat čili. Ale že že jde o obchod obchází jej dívali nebezpečí že tomu stádu nikoliv na že ta láska obec na diktována potom li uměla dělá jenom protože pomohl nebezpečí. Tomu láska nejvíc dát když je svou se nejvyší nich pomoc boží nejbližší tak to jediná ale je jediná taková rozlišovat vlastnost nebo lásky na je obecná na život naší látky druhý z nenazval obecnou vám nazval láskou symbolicky to tak při oné řekl bych ho na tom k tomu že od pro lásky od vás. Láska která miluje poprvé třebas příbuzného to je láska která stojíme měl za kristem mu nebude mít své jeho syna otce a o tak dále denním jeho ab o tom musím přímým a to mu byl na rozdělit do je tak to dělá v ky že vás to že může přináším mezi vás me č. Ale viděl. My si to nesmíte přestávat jako věta na láskyplný čím jsou část z nelásky že to obec znala toto dělá dvojí miluje spojuje ale pro spojuje. A to je celá teprve celá láska. Vše krista tato láska způsobila že se spojovat svých učedníků. Proto nebo tam při když do bylo zapotřebí aby mohl jít dál aby se mohlo osobního vedení přejít na neosobní duchem svatým v kdo byli s tím osobním ten nedalo dál svými vysvětlit jak to měl dělat než ho nikdo spojit styk nic se rozpojila a my říkáme konkrétně z lásky k vám se dal ukřižovat to pochopíte že to tak fakticky je protože láska tyto. Dvě stránky pro spojovací aspoň do watts mu jenom stránku spojovací tak by nebylo třeba to ukřižování ale protože aby to dostal pro spojovacích je třeba ukřižování je třeba smrtí na kříži a po každý kdo v atd. A proto po ta cesta nejvyšší protože vystihuje. Když je charakterizuje přesně jak dělali mu jak se pán od volit zlo dobro láska nenávist vytáhnout celého člověka ten kdo je celý život zlo vedeným může být po vytažen bych na při žilo tak ještě nebyl se mnou v ráji. Jako ta je ještě váženou dobry k o to že tohle šíje a všemi svými těžší práce ale může by vytažen ni. Ale vždycky je pod on je svým tažení nesmíte jste v tu je před bohem za své špatné vlastnosti takovým způsobem že se nemůžete ale takovým tu se ve se nesmíte pět aby byl věk skrze bude to platnou jako se k tobě bože nesmím ani přiblížit nemám právo ani po ohlídnout po vokolo sebe. Víte to je asi tak jako ta žena která trpěla krvotokem v ve vší dobu. Přibližovat se zezadu byl tomu ježíši kristu v do klas tomu od ta a byla uzdravena elišce v říkali do sami sebe tekl že země vyšla z těla. Ona řekla jsem byla a ona řekla po tři k neřekla že kdyby on do dáte na ty uzdravil u rád a ona řekla když nejsem svého rodu. nejsem židovská nemohu počítat s tím když si přišel ke svým lidem ne že by to taky byla že si připadám jako tad. Který víra drobty pod stavem tamto opustí upustit páni kteří vědy nahoře tím do jisto dovědí na nepatřím. A on tomu soud padají dílu tam do sebe ale že tohle to vám říkám hlavně proto abyste si uvědomili že člověk či se může kterou on i když není jeho ještě a těmi vlastnostmi mi dole máme právě nejsme jeho jsme odděleni od něho nad těmi vždycky vlastnostmi nejsme jeho když dělám jenom do ky. F. Tak že jeho milost je pro nás tak je připravena přede musíme ba příkladem když se takle vykládá totálně kompletní při tak víte že to tam u činna každý vrhu váže právě jeho života v tu je víc než jeho výroky bych tam je třeba zachycen ale život je nám poměrně podrobně zachycen my nemáme z doby žádný život také poprvně začít od když jsem byl pod živou odmítat. Když se tam praví třebas v bibli že jan křtitel volal se přibližoval ježíš kristus který hle beránek boží který vnímá hříchy světa tak on viděl jeho poslání. Protože nikdo a nemůžeš přejmout naše provinění které spočívá v tom že jste oděleni vědomě odděleni od boha. Jinak než když vám navodí spojení a ukáže vám jak o máte navodit a nejenom to spojí za vámi svou silo abyste ho mohli na pod v když nikdo z nás nemá moc kdyby byl sebe poctivější člověk aby se zbavil hříchu velice důležité. Že našich prosim nebudu mluvit o nebi hříších to nemá cenu za největší koho budu považovat pro dnešek pro nás a to jsi dal vše ostatní hříchů protože by je poslední v jistém vyplývají můj pocit oddělenosti od boha. Ten největší hřích který není žádné on o mu po vědním. Ale měl by tam být po vší na se na nebyl he byla na ono to bylo proto že vám to na vykládala jen předem svým přátel dom kdo byl ve čili nebylo nestačí kdy začal či v čele bych byl např tak a byl žil v jež by byl než byl život ježíše krista když velel on to když si to nedovedu byly aby konal uplatnit upotřebit převede. Dobrá chce kdybyste ne nepoznali když i tu na to do nad na ve svým životě a tady by byl vědomi od že to je jinak když do když je to na ježíš když do nich kdyby do si byla jsi byl. My musíme znám jak se může uspokojit nějakým způsobem než že rozum ježíši kristu to do si do čeho života ale věděli prosimvás o uspokojení v ten do je o to praktikování kdo o to abychom se moli řídit aby ho miluje následovat. A proto jsem se jimi dala do poznat čili ten hlas sledovat na to do ne ne to znamená nejenom sil dale o bohu. Ale dovolit mu také aby on měl v našem životě působit protože je to my nejsme tady daleko abychom si mohli dovolili je při do toho vůbec se k jeho osobnímu působení v ježíš čili my musíme ho aspoň občas mu musíme dovolit mu. Aby k nám též v tom je byl na dobyli. Ale když vím činnému. Nemoh opravu byl za dané situace nedovolujeme aby k nám tímto způsobem promluv š. dověděli zázraky a jenom proto že mu nebyl mohl mne abych vstoupil do našeho života. A teď vám řík jež abych dobyl jinak než pochopení protože kdo chápeme a abych to byl i svým činem když tou činností i svým vlastním životem aby nám vstoupil aby jeho život se stal naším životem k tomu on nás vede abyste byli jedno s pod jsem jako lásku v jedno jsem dal a tady dále a tak protože jenom nesplňuje pojmy vy abyste se tam měli debatu o tom jak tyto mým kyž plně como. To je ono to nejde najednou protože víte dobře že když kristu šlo neměl mnoho i v těch učedníků li napřed vana na potom tu padesát sedum a to bylo všechno co měl do smrti ale ty nechtěl při čili že by tomu bylo navěky tak naopak on řekl budu do když šelem to znamená ukřižován pod a on. K sobě všech byly znamená my se nemůže to bylo to že měl tak málo či nikoli že my se nemůžeme dát vědomi že on při káně nýbrž pod je to jeho smrt čili v do pod již není tam nedal tomu věřili kde by nás potáhne všechny š že nevíme kdy nám vím ka v že nemůže je on k on si že jenom povolaný že bych že je každý považoval za vyvoleného. Na nehod do láskou ježíšovo a čili kdyby se povoláni námi si dále byl tak by byl spočívá v tom že mu do nevím do ale aby vím doroste nabyli on měl on ho milovat vším když skutky aby nevím za jež skutky don po ptal v v v v před do byly aby byl taky udělalo on na víte a tohle to. Ten všemi protože není vůbec možným že se do doby za zraky nedějí. Ale když jenom z toho důvodu že mu nedovolujete. Abych vstoupil do vašeho života a šli tak dělat tím by byla jsem tam prostě vybral jsem tam jak na vše ale hle má. Ten člověk otevři v činnosti káně. My se uzavírá me do do činnosti vámi několikerým způsobem. Ten je jediný hle do za který nemůžeme. A o to byl jimi se v po čem náš činna příklad slovy je to od nás v pokušení že totiž na život probíhá v čase a v prostože ale je do bože vší v čase prostože neprobíhá. Tady že nemůžeš celek je to je my žijeme jeho na vůli oni byli ve když cvičila se ptá protože to je jediná vůle roveň čili pro na to dál bylo tolik je to není že toto jej věda vše skutečnost. Tato nemůžeme času naprosto jím jsme. Ale toto ještě okolnosti ale považoval rušit o toto se dal bravurně dovršit do žil ve časoprostoru a tím nepřestaneme ve činy jsem to proto do by tak mu tam nestojí v cestě abychom se setkali s ježíšem s větším životem s bohem tak toto na to po jedno se co to je další domu by byl náš doby když vod toho centra věčnosti že to je pro že všechno plyne v čase a prostoru. Tak tak je mi všemi ničíme. To znamená. tu byla do nás vstupuje od boha které koly v kom dáváme na malinké kousky v k na tak bylo v na kousky že to na v s v těch kousku není s celkem. A proto nemá schopnost celek postihnout. To je asi jako po v tom kdo dale v jsem pro stromy jedno bylo stromy jsou naše myšlen by se do dle události v takovém nevíme toto zatím stojí celý ten nech třebas není možno vidět stojíme uprostřed lesa uprostřed lidského přemýšlení. Proto ježíš kristus tolik je kladl důraz na pro nestarejte vší. Na to bylo opravdu přitom měla připomenout že to jenom tak to nevykládám jak poznáme od on by mohl potem. Ale na nad proto opak dal mi kolikrát i vypadal přibral čili to bylo o bylo že on se toho byli na tom bylo že ne hle v co se tam byl do malověrní čili toto přestala te v tom přeložil češtiny kdy jsem s vámi. Ne protože spal byl nikdy tak do další je že máme myšlenky. To je jedna vynese druhou do vám brání v tom věděl o boha od přijde o činnosti pozorované přednosti nebo o tom tu dohrálo. Do svého života protože toto je ten nekonečna do drž protože kdo venek přes byl ve před to bych není věděla o dal či vjem. To ještě horší protože pomůže můžeš o na měli v do na úroveň kamene tak jsem když jsem tam jenom když napřed živým nedělala mne v tak o do se nemohu vědomě spojit s ježíšem kristem. To byl všechno jiné než kámen a je člověk. Splní vědom přemůže dostat se do vědomí od do své věčné dost jak je to on to znamená přestal za ním je mi to řekla. Ten je tak je vědomí nebo ne. Může mu vědomými do že toto tato roši že ani jeden veliké proč i před námi natočeno překvapuje především že vědom protože nakonec musí to od. Částečně vědomí než člověk do si byl ve to nebo ono. To znal kdy musí při do vědomí do živou vědomě všecko syna jsme neuspěli na této cestě nějakým způsobem. Ničím jiným než citem představil hle musíme ono všem věděl jsem vám slíbil že vám znovu vyložím to co jsem v černá vykládání třem svým přátelům kdo ono se jim neboť při nestačí jak jsem si jsem zjistil napsat aby byl žit symbolismus života ježíše krista. Když byl pro když je to nedovedli aplikovat uplatnit upotřebit převést do praxe. Kdybyste ne nepoznali ty situace ve svém životě. Kdyby si ve svém životě počínali jinak než že by si počínal ježíš kristus kdybyste situaci byl. My musíme nám může nás uspokojit nějakým způsobem že rozum ježíši kristu třebas symbolického života ale kdyby prosimvás ustupují že od toho praktikování kdy o to abychom měli při ti by byli ano a proto jsem se z kdy ano kdy jak ona se ho následovat znamená nejenom jsi ne svou ale dovolit mu tak je. Aby on z vjem v našem životě protože je s protože my nejsme tak dál jako ho abychom si mohli dovolit neb musí si o tom vůbec z jeho osobní působit kdysi my musíme ho aspoň o nás tu jsme do vody aby k nám z s pro mu byl no ne slovy ale. Vím čím ni u pravdu za dané situace nedovolujeme aby nám tímto způsobem u z na by se vidí zázraky jenom pro toho že vedou on ne aby k tomu aby vám ty abys do který jinak než pochopení a ne vystoupit ist tím vším u jist tím na. Život aby s aby jeho život se na bytí to od nás abyste byli jedno jako v jedno a tak dát tak to jedno by nesplnil ne podnítí a pak jak ty podnítí samozřejmě ono to nejde najednou protože víte do když kristus neměl mnoho. Těch učedníků napřed na nás to potom tu a tu a to bylo všechno co měl ale ne tím nechtěl říci že byto bylo na věky naopak on řekl budu povýšen znamená při že mám potáhnu k sobě všechny znamená my se nemusíme kudy protože ta mám učí protože my se nemůžeme stát vědomými učedníky páně. Nýbrž protože je spoje on byl svým rodu povýšení máme právo věřit že za pod a že kdyby jiná vím že nemůžeme vodítko musí svým jenom ona že by se s každým považovat za život vyvolené od k tomu vás mám čitty kdy víte povolání na vymýtit páně tak vyvolil spočívá v tom že vím to od v ten. Aby víru kterou nabyli on měl o mým tu vám svými skutky aby byl sví pak ku aspoň o na vůli aby něco taky u jo a to neb ono si myslíte že by vůbec vod doby zázrak kdy ale jsem z toho důvodu že by to on. Aby vstoupil do vašeho žid. Například tady že s tou byl tady doktor jsem zrovna kam výtku kdy jsem to v tom pže začít vykládat on považuje za bytí. zase vím že je to právo které se dali tiší aby vstoupil do jeho život. Žádná říci mám právo také dávat pokud jsem byl dají. On se na dál právo aby vstoupil on do vyšší k a. Víte protože nesmí oděnou bytostí s tím když mně ukáže jako se to stalo koncentráku poprvně těch pět při vedeš tak to právo trvá jo. Žádná lisý to je k vám bůh. A ty máš jaký právu každý právo by život tady prosba to nebylo na to nebe ale že to byla součást toho že jsem pozván do jeho život.