Karel Makoň: kotouc-neident01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snes snu. Že v to bude tento život to vstupuje do věčného života čili dát trvám tento život se do tohoto života když ráda nám pro věčnost jsem žal pravdu mám tuto po by nás si to uvědomovat při tím stavění pravdou když ježíš kolik na mávání ta ovšem ještě nestavěl protože když proto na konci života že to tak odešel do toho co poznání do toho spojení rozumíte mně dobře. Čili tady který jedinečně návodné letem o na to jsou návody bezvadné návody na to jak máte myslet ve svém život tady pravdu od tebe pane pro že hřivnou která je pro tebe pro tvůj věčný život určená ne pro každý máme v je pro tebe každá chvíle všechny dali všechny schopnosti všechno co mám je pro tebe od tebe a pro temné. Tím se staví nový život nová vyšší škola a je mi tady říkáte teď kdy bylo jenom zapotřebí aby když tam milost boží tady byla ta milost bože tady je jenom že člověk je právě víme pociťuje jelikož ž nedává příležitost aby se projevila a-a s-už dyby to bylo jen z toho důvodu že opravdu prahláda byl ta která se jenom sní rozumíte Kdežto z vajec se.. toho byli od nový tvorové že ano bože symbolem znovuzrozeného člověka vám dobře známo a dojemnou on člověk čili je třeba pravost domu života co on na to je mi pořad jakkoli jenom jako dobrota zárodky nového života každá minuta byl pro li ta je zárodkem když vložilo do které který jde do věčnosti ovšem aby jím byl. Tak si to musím o svět je jednat jako že to není pro nesmim hospodařit pro sebe ti co měli ty hřivny v ruce ti ani chvíli neprohospodařili pro sebe nic do si pro sebe nechali je to to to je tady na to jestli před tu živou zakopal dejte toto do kdysi byl nechal ale pro sebe do kdy dal do li to by si byl do pro za to sil ale nemohl neřekla nebo pravili ale nemožná hospodaří ne pro sebe že to není tím že na no. A to vás tady napomínali aby si uvědomovali protože u věnovat že toto je hospodaření pro věčnost a do na například takovou vlastnost že pečlivý a důslední tak je to v pořádku ten totiž možnost jedinečně pravé určitou přípravnou fázi spojovací která spočívá v tom že ze sebe vydá všecko pro vět co může vydat. Jestliže toto bezezbytku udělá a klidné svědomí že udělal všecko co mohl tak je opravdu oprávněn k tomu aby milost boží v něm začla působit jestliže teď o pro s tím toto své dílo v tomto momentu pořád dovrší všechno své lidské možnosti v tom momentu o oprostí svolení žil jako. My dobré neudělal víte proto jsem tady dycky ukazoval že jednota let je na tom byl svatý antonín poustevník který každý den začínal znovu jako nebyli před volně nedělal ale dělal ale o prostě je to vlas to že dokázal zapomenou na své vás wu li nebo na svou pečlivou tento to dělal byl předtím tak nad rozumovou dost nevěděla mohou jakkoliv poprvně a večer o toho. Vy odstoupil dokonale odstoupil odevzdal říkal pane bože no o tomto otálel říkal ale tak je třeba dělat takže odevzdávám všecko co jsem předem udělal i s těmi následky i těmi všemi kterým jsem pomohla svou silou svou mocí a tak dále a jdu s nimi k tobě jdu s nimi k tobě tak jezte vším co udělal jeho odešel bez nároků se rád. Ti kdo nadto se vrátit znamená to do tohoto umřít tak to tady v úplně v bohu bych tak řekl a tento moment než člověk provede tak opravdu stalo od svých jestliže ale se nestane tímto momentálně hledáte bych tak řekl protože tomu nevzdá toho co do jeho co na tom udělal stavu tato při on a potom v tomto nezačne vadit jedné předtím ale ne proto. Protože potom jako odevzdal tomu kdyby mu jeho pečlivý okamžitě novou pečlivý a nemůže dal o odevzdá an a toto je lidským životem kde může s ním dával celý odevzdat oddal hlasu aby byli dosti všechno jako by byl ne neudělal takovou vůbec odjel protože fakticky jsem nežil protože odděleně od boha to je na očích ježíšových to ještě život no tak tak to dělám. A odevzdal se přitom tak opravdu se projeví věčný projeví že to spojení ale jestliže jsem to nemám na tom že je že musím v tom je to šlo ještě se mu dělal málo necítím se být hoden rozumíte jak vám to říkám a pořád se necítím být hoden tak se nikdy nemohu odevzdat musím jednou se přestal ty si ode nevěděl roven rozumíte a pro moment že nikdo na pořád ale že mi tento li to si příklad dal do života. Ano je že oni jím není to tak ale teď jež jsem si všiml že jsem toto přednášce nevynechal myšlenkou která tam tat čili ta která byla předešlé přednášce na jiné mi ještě řečeno ale kdybych kde nebyla přidána tam byli že nebylo tohleto co mu to řekl úplně allaha a proto jsem když třebas napravil co tamhle nestranně že řekl že oni mu do toho kdo nemá. Jež udělat proto aby se sbohem spoje na podobně ale je to říkam udělat všechno co může aby vůbec bylo aby vůbec byl připraven k tomu po že byl přesto tak do toho musím něco říct protože kdysi že on nemyslel kdybyste si to mnou předali nebo znou přeříkával jsem si tady protiřečil ten nestranně říkám není nic z oni člověk hoden nic není schopen dělat nic pro to. Nemůže vůbec znamenat nic co dělal atakdále na druhé straně neudělá-li všecko co může vůbec nemá právo chtít aby se dostavil moment spojení se protože do toho nevložil všechno ze sebe co mohl pád z toho důvodu není oprávněn aby spojení nastalo je to hříšné spoléhání se na milost boží jak jsem to jinde nazval jak tohleto spolu souvisí to spolu souvisí asi takhle obdobně jako když když kristus kdo byl o tom že jsme všichni mrtvi ne my jsme všichni mrtvi v tom smyslu že pro duchovno nežijeme a je pravda že když cokoliv děláme na tomto světě je to sebedůkladnější věc sebepromyšlenější a sebemravnější Tak vůbec z nás nic z toho nevede k větší vědomému spojení s bohem čili v tom v tom smyslu nemůžeme udělat nit protože tenhleten život kterými vedené že pod této stránce podobá smrti totiž nevede přímo k tomu spojení vědomému spojení nýbrž vede jenom k smrti když je sebedokonaleji veden když nemravný i ta všechny všechny vlastnosti lidské dokonalosti jak-jaká vůbec existuje tak jsme mrtvi v tom smyslu že přímo není nemůžeme ani neděláme nic z proto abychom se být věčnosti spojili aniž chceme něco dělat proto spojení tak zase to nemá žádný jiný nám nemá to tedy význam spojitý spojivý nemá to žádný jiný význam než že připravujeme cestu panně a jak jemu zvláštním z půst. Dobu že to jako vyšší neděláme totiž to je to řekl to je ta práce na poli z toho jiného přirovnání o těch z potom služebníku on když konat práci na poli tak je to pořád ještě neužitečné v tom smyslu toto nevede ke spojení že to byla práce na poli a přesto ale je nepřímo málo. To význam protože kdyby na poli nekonal svou věc správně se v do stavu oddělenosti mně konali správně prosilo z vědomí tak by si vůbec nemohl troufat vejít k tomu o hospodáři do domu mohl by si propadl mařil že taky troufal ale jestliže on jen na takové cestě že vědomě konám vůli boží to prožití se podle vůle. Boží je ve svou vůli dění podle vůle boží soudu srovnává vůli boží pracuje na jeho poli na spojilo z podá člověk co tam v tom přirovnání říká tak pak že význam e tohleto ho aspoň v tom smyslu že ta rozumíme lidský život do maxima a my víme že rozvinutého li sklo život jedině možno přejít čili pro. Ty život sám neznamená přechod jako je bychom neudělali ale to bez pod než na trpět pro je prosto mu na nutnost ničím nedali byl za to v ta kterou musíme splnit abychom mohli odtamtud přejít do věčnosti ale ten samotu přechod do věčnosti není způsobem jakoukoliv činností proto svatý pavel říkal nejste ospravedlněním do svých. Kup ku nýbrž jenom z milosti a teď co je třeba udělat pod této rozumu činnosti přestat jednat čili kdyby proto nebylo zapotřebí tady boží je tak činnost přímo někam vede že přímo výtečná ale je jenom proto že dovoluje rozvinout summu o li život a jenom proč byl do života jest možno ustoupit účinně k tomu přechodu ustoupit z něho k přechodu vzdát všeho k přechodu do věčnosti tak chápete že správně řečeno že nic nemůžeme nic nedokážeme ničeho nejsme hodni a stáváme se opravdu to jenom tím že dokážeme od toho všeho co jsme udělali odstoupit odstoupit jako je to prostě řečeno v těch všech přirovnáních ano či když že kdo. Sv s protože si to ještě jednou opakovat třebas tak hřivnách když si vydělali něco ještě hřiven tak je předložili hospodáři bez nároku na cokoli nemohli počítat s tím že bude odměňovat a taky čekali co třeba v protože nevěděli co on daří jenom hospodaříte pro že také hospodaří člověk pro hospodáře věčného mistra řekl. Tak pak si že jsi vším mol nezaslouží protože ještě hospodařím a kdyby nepřestal hospodařit tak by si nikdy věnost sloužil kdyby nepřestal být činný tedy si dosloužil ale před jenom je to daleko lepší než kdyby vůbec nic nečinil samozřejmý ale vede když v tom přirovnání dobro šel takle přišel hospoda oni hospodařili s těmi hřivnami ale on že. To ožení nebe nezřekl svého a nedovol nemáme na tebe čas musíme hospody věřil na vůli to je nám dal byl by řekl služebníci nehodní a někoho by jiného si našel je to jasné jako když se dal na tu svatbu třeba ten mu podal prostě byli pozváni ale nepřišli a nechtěli vší toho by se moh člověk dopustili kdy v okamžiku byl rozdíl nedokonale když do hospodaří li ve že to nebylo jeho. Žení dál nevede těmi vědomi které na dispozici když není schopen o toto hospodaření odejít odvrátit že dát toho že i když umím k tomu hospodáři k tomu bohu do věčnosti tak toto je ten moment pravého nicnedělání a tím do spůsobem si může je za také že to co před tím se udělal co vlastně podobá nicnedělání pro. Že samo osoby mi to nikam nepřivede jenom to způsoby vyvrcholením něčeho co pořád ještě je zanechává pro spojeného s věčností ale nepřivede ve nad k tomu spojení kdyby byl sebedokonalejší ještě nemůže nad nejmenší naději že se dostanou do věčnosti vědomí proto tam mravnost na kterou tolik dají křesťané sama o sobě nevede k tomu spojení. Nevede u k tomu čemu neříkej nebe kdo žil nejnovějším způsobem do nebe se nedostal to prostože byl dobře vědom od těch se nás je pád kdysi jsem neměl o ničem jasno tak tohle to bylo starost nezažil panně se odporoval říkal se mi o to i do že nemyslí že co jsme dostali do nebe to je nemožné ráno dosavad tam nevede protože dyk to to je mravnějších lidí než ty a nic se s nima takovýho neděje kdežto tohleto co jsem tady pro stavitel něco co vede k okamžitému nebo je li to spojení takovému že je patrně v tomto životě ale si myslím že co mně že nedokončí tady po smrti se taky nedokončí tak to jsem chtěl k tomu dodat protože by špatně domohli mohl být rozuměno tomu co je to nic nečinit od podle. Tohoto způsobu myšlení čili jenom být spojen s bohem teprve když jsem spojen s bohem tak v pravdě činím tak to dokázal ježíš kristus nebo od aniž bych vede namáhal dělali něčím zázraky to nám dokázal jak se násobí učím všechno když člověk nic nečiní to neby to bychom mu museli udělat třeba všecko abychom mohly za věčně malomocenství. Dostala potom o to ještě nad a myslím že na to přišli o dělá ale je to další do ti to je to potom na dají sami že je to ještě případy nevyléčí jenom tak začátečníky myslím si že dokáží léčit dneska vejdou učit na ale on byl padáním dobyl všechno ty malomocné léčil maže do se najednou třeba tak to bylo způsobeno tím že nic nečinil a ne že se snažil to udělat rozumíte on se snažil být jenom spojen s vůlí. Otcovo oni víc byl jsem totiž mistrem zažil co předtím ale s ním byl spojen kdežto my se musíme snažit být zajedno s ním dělal všechno co je ve vůli bože ve na také mravně jednat ale nesmíme si si budovat od tohoto mravního jednání toto povede vědomému spojení s bohem to neni pravda v ježíše člověk že jsem tady řekl že člověk musila maximum. Co může učinit a teprve pak se vzdát se velikosti boží jsem to neznamená jsem myslel tím že toto musím čím jenom toho činnosti že není a že proto nemusí dělat co el v koncentraci kdy než prostřední byl vnitřní modlitby vlastně prostupuje úplně obdobným způsobem kterémusi právě jednota mezi tím co dělat ve vnějším životě co dělal ve vnitřním životě totiž také tam. Může to je první z nich prostředků modlitby třebas bych provalí ne na božího nebo slovní modlitbou nebylo modlitbu střelnou nebo moc odlivu rozjímavou ale musíš u věnovat že těchto prostředku musí užívat maximálně co může ale nesmí být troufal není ani nesmí chtít aby tyto prostředky od tam dovedli do pro z on musí umět od nich pravý moment. Vstoupit vím ale vždycky znovu vim co to umět znamenal chtěl jsem opakoval na na boží a toto co jsem oponoval tomu o hroznému nadlidskému odporu který se ve mně to bylo walt že totiž jsem nemohl dále lidsky je si příkad že mi to nešel jsem zapomínal to říkat z toho. Protože jsem byl u mu ve všem obsahem toho nebo co jsem říkal nebo tou vůlí se do mně která vedla k tomu spojení a to jsem dělal velikou chybu protože se musím umět tomuto proud tedy pro sporu vám zdát čili prožívám jakéhokoliv prostředku modlitebního musím v rozhodujícím okamžiku kdy jsem všechno ti to prostě vydal jsem mohl. Ustoupit a to že se mu dal všechno z se mohl které pokaždý jiná míra jednou se nemohu vůbec soustředit obec mi to nejde a pak protože mi to nejde to je všechno co jsem mohl udělat a musím umět od toho ustoupit i tehdy když mi to vůbec nejde spojením způsobem ve stejně klidně jako je čili když si myslím že velitele když se do toho na při chycen všímal dal pro že jsem do pro. Ta jak jsem tím v myslím protože se mi jak s tím že jsem chycen všem ku než čem jim tato než ten o do opakovat v tu v po modlitbou klacek ničit přesto musí nechat bože poznáš že v že to nejde takže se rozčiloval v nýbrž musím se umět odevzdat to svou nemohoucnost nemoc to jsi dale někdy jediná vlastnosti by která člověku zbývá a když my my. Do tak není zůstane sám svou z ono to nejhorší co si může přednést co z to může udělat že jsme o pro si dostáváme sami a to prosím odporuje lásce boží protože když když to přišel pro nemocné proto na veme pro nemožné nemohl tolik ukázat než na maže dovědělo pravila všech protože to byly že volně nemožně li je to jste nemožnost si nemůže za jež sami a to je stačilo. Nemůže to nešel špatnost že nevolností nemilosti nebo nemožnost jest vám když žádném případně se nenechat zneklidňuje jakýmkoliv stavem ano nýbrž pamět vstup dostal odejít může přestát třebas s tím že v do že tam straší na pro stane pohody ale když byl než pro si někdo z při roztěkanosti pád v tomto stavu. Protože to dál nejde to je k jež může odevzdám bohu alena pro žádnými účinek než že jsem se odevzdal ale vůbec v to on nevede k vědomému spojení s bohem to se může stát pak ovšem že není vybral to je tam milost boží je nechtěla působit nýbrž jevilo pro že nemohla působit na že pro že nemohla působit byl jsem vinen jiná než jsem byl veden z toho důvodu že jsem že. Mně ode stál o to když není snadné odevzdat co je ve své než u těch prosti ale byl byl že těžkých působí odevzdanosti protože člověk jel neni klidní a neumí před celým posbírat nebylo není dost deskou on bez útěchy aby že co není v desku jež že jsou včel. Žil když jenom takovým stal desku těžkost žily kterým spojuje všechny bytostní stránky člověk na všech jeho vědomé stránky ten člověka absolutně správně okamžitě převádí do věčnosti nýbrž dost čili nepřevedl člověka co od celého napřed neb ve po spojuje v teď nemůže když je se mnou v tom co je něco jeho může pospojovat čest který v te čili že to říká. Celý v teď čili teď přelít pro protože je tam anežky řečeno protože se liší všech není to co člověka to jsem celý šťastní na není zeměkoule řek které nešťastní nešťastného člověka od nevim si o neštěstí tak čistí mně může prosperovat tam o to mně může pospojovat neklid v k atakdále všech mi může prostudovat teprve co tak dejme vrcholný ten stát tak je naděje že tím celým mohu vstoupit do věčnosti. Ale jestliže je to jenom nepatrný zlomeček skutku zármutku neštěstí tak prosti radosti tak je to jenom částečně může spojit protože není pro dost velkoryse ne k do s dost co e kdo všestranné velká část zemi proč ustává stranou takže pro spojení se vůbec ani věcí v tento zase vinném já. Proto mají je tato visi pravdy říkají že touto oni věk bych tak která být mystickým spojení pravila ten zabral proto ježíš činnost když se vzdáváme to co voni tak tichá že dovolit je že zapřeli přes moli budu zůstali svých či tu či ještě věděl že křest propojil vnitřně těmi čili když to my si kdy avily když to miloval že od při v no vůči bohu tak že by mohl skrze. Mně nebo co od něho do něho vstoupit ano tak jsem říkal rostlin životě že pravé moment kdy jim vrcholného troufalosti nebo beznaděje nebo opuštěnosti tak konečně jež ježíš ježíš kristus na kříži absolutního ženo kdyby pro v ježíši požehnání protože tam se člověk že ji od splňoval mi to mi snáze je vidíme u ježíše který když odevzdal svého ducha tato kříži od čitta neměl. Jeho ve do protože život mu vniká ale mně jenom toho v tu mysl toho ducha kterého mohl o neznat u toto ještě byl dal tak byl dokonalým dana mohlo nastat vzkříšení o nad ale nemůže to s čím protože nejsme vstupu mi z propojeni ano všemu patříme jenom částečný e vůbec je to v tom se tato je tu od pro vší prostředek spojené nechtěl tady nedění. Řekl bych o že když jsem to odevzdáním nemám následek vědomého spojení s bohem že to že že tady není chyba ve formě jako to dělali nikdy ne ale je chyba v obsahu to znamenat že ten člověk ježíš byl zase neodevzdal ani zdaleka tření na přeměnit přelil vzdálen zdaleka čili v tom smyslu že co mohl a co věděl že můžeme hoden. Dal ano že vím na vím že byli žili na misse odevzdával ta že tyto byl by pravil svěřil ono není vracení vůbec žádné spojení a to s cele to když si nepřizná tohleto tak musí se po druhým snažit o nad lépe ale když ještě to nemáme žádný z nám smysl spojovací není na to když člověk spojovací tak to musí ještě. Lépe ve zda těla atakdále musí to stupňovat toto to dale musí vstup dělat a nakonec musí boj tomu že odevzdá prostě nikoliv co mi společným než všechno co je božího on se musí vzdát věk ježíš kristus říkal na vrchol všeho i toho spojení a to všechno musí do nebe ne odevzdal ten svůj stav své oddělenosti. Ježíš kristus všechno byl tat a to potom musím čím to musí stupňovat odevzdanost jsou na očistu nebo byl na to když to jenom v čili nevadí vnitřního než o ho vedl protože není třebas netoužíme vede toho vadí čili přebrat přemáhala tak že si byl bych s tím že tohleto co z připravuje o něho ě. Do připravuje o sebe a protože oni ho připravuje tak proto nestojí do stojím o sebe tak nebudeš u pravdu stavu to jde o o sebe připravují e vám ji prožil prostě si ještě pro pravou že pro vrcholně z opravuje jich samých a do stačilo k toho bylo pro pro ni nechtěly vstoupit je to je to lidsky takhle to nestavte pro bych umřel na tři. nepřeje a protože von ztratil smrt čili u kterou poklad nebo jakým jsou věční není a neřeknu je aby přeměn na nevykládejte protože to vede k smrti se o tom přesvědčil na ne takže když tohleto při on čistí toť vše co bylo správné co ještě věděl že to vede k smrti pravda nepochopil že smysl ze smrti z s že to osvobození ale pro že měl. Prach z této smrti nemohl to vstoupit to jediný v jen v novém který dělat u zná vám vzala konkrétně v na nad za provede když pitím který se mi si že to největší překážka u každého člověka který ke v že přitom říká nevstoupili protože nechce my musíme se dát tohoto svýho život do tam na. Všech vstupní řečeno když to vzdání tohoto života nemá to na nás svou i při lepší žid třebas panna majella se dala působil způsobu života ne nemohlo být normální ženou u že a tak dále věřit že to ještě z dal svého záměru co o že mi a tak dále svaté a my si si pro sebe ž svatý byl potom do toto do všemi svatými el v z s to co z s ježíšem že dal a že ho poslušen. Čili od za že to do svých apoštolů od atd tak proč do pořádal a tohleto když člověk jen z vůle to momentu nedokáže udělat čili že že to tak proto před či není možné toto šelem nedokážu tak to je jimi to spojení s ve stavěl nemůže ji dal nebo padne na tom stupni kdy byl ježíš si může byl tak těl proto na teď již nebudu protože by byla musel všechny propustili jemu. To musel vědy bez vás chvíli je tak by byla s nad vším s tou pro musel tam vstoupil bez něho někdo mu tam o žáku nemohl pomoci ale on dobře si byl vědom toho že když to takhle dělal tak to bude znamenat jenom maličko neuzříte a maličko uzříte te kdyby to neudělal jak je tam on říkal tak by nemohl táhnout všechny tat i těmi dvěma poli si musel vybrat jo. Třeba tento stav prvky o to a to tak je náš úkol tato si na to víc sporu o spasiteli že těžko je spasit někoho když tam sebe spasit nemohu nebo nechci jo a ti tam zase nestačí protože musím od toho chtění ve umět projdu postoupit tělo jako ježíš kristus s tím a tou jsem dokud sich řek čista čili nejsem spasen. Ale kdybyste nechtěl spasil nebudu spasení rozumíš tomu kdyby se nepřeli ty učedníci aby byli spasení tady byli nešli za ježíšem ale dokud si přáli jenom to tak nešlo to dál přes určitou míru musely před vzdát ježíši a toto on od atd určil hledět spásu že pro ostatní ale ne pro sebe do je to je pražské ještě že ne dělejte zázraky a tak dále. Ale je z celého dělám je to je že ano a aby potom nebyly úplně nepřipraveni on odejde a si dovršil protože na to co bylo šlo o to od domu na sobě na tom je to vyšší nad ale před tím tomu ještě naučili před tím svým světským dělat to maximum aby sloužil když dní mu ne a my ho miloval aby neviděl jenom sebe a tak dále když si člověk věděla on tomu symbolismu. Když například při čili není apoštolové přáli jak než jak svatýho řek byl svatyni e petr prohlásil zprvu prvé protože jsem byl na příliš o držela ten od kdo na si byl tady žilo kterou přáli s tím ježíšem být projevujeme nech v životě i smrt byly e tak nakonec v když čím je při pekla do prodchne když prostě na tady prosil vyšší které je. Které on když byli oni tak to všechno tady přát a kdyby si to byl šel ten teprve stal by nezapře ježíše krista toho předáním by když jež kdosi když ježto přání kdy kdy ježíšem na či a proto ho zapřel čili opravil tahle to nastává v životě každého člověka že tři nesmím upřena si nepřeje prakticky takže to věku. Říkala staneš jen není tak nic zlého se nám projeví čitta je že se to vrátka utekl na takové třem neukázal že by to bylo zle protože to souvisí s plným tím postupem teče utíká nazpátek sobě jelikož nemá ještě poznáním které by ho mohlo protože po toho smyslu života do kterého nedorostl a. Je pro mnohonásobné svůj člověku že se naučí neutíkat ne když je do se vrátím k jednomu symbolu když třebas toto ježíš pro do domnělým kdy potkal utekla prvé na byla atd viděla dalšími nám toho petra a to pro se ho ptá kam kráčíš pane a tak budeš mu říkal. To šelem za tebe se mohou ukřižovat takhle mu to přesně řekl to znamená to je tato el přeměn dát ukřižovat to měl přestal být živ pro sebe od byl a protože muss ježíš si on za něho se to jeho dal znovu ukřižovat museli co nám do čím zase dal ukřižovat na proto potom uznal že co jsem vlastně že dokonala příklad když od opouštění sama sebe. Bez nároku na to na tento o život zde na světě ano a jiný že se do že ona na před na li v tak na či než s věčným od sebe dát od všeho když na nich sebezápor jako prostředek k přechodu na vyšší vedení anna že konce pravdu že když člověk si při jeho odvážně je přítěží. Vše lidmi pod ky ni při sebezáporu je velice na při ni že příklad činili mám na mně byl toho či se jedna již že to činí ani se mne rozumně přinese myslete na ho v tedy ne ti na úrovni že ten člověk odešel mnou však musí je při ni kteří něho vyšší než je toto řešení neduh ním a ne přít je příkladným způsobem že odešli od těch kteří zůstávají na tu pojetím mu na ni ano přicházeli do klášterem svědky. V dáno budou moci od že u do není pod chtěné touží tak i jen ten jedině tři taky věk který že tato nám jak sebe na to na co od nebo na a v mých na ve všech u do mých je řečeno je v nás se do kladně od li nit na ono není vší než do na ono není výši nebo ještě ti neuniklo že ježíš radí že přes sama sebe a na to jdou. Mně ani ještě ne opačně že byl nesnadnost rozumět temné ale k tomu napadne že se tu u k by tam byl by duchaplným předpis v k tomu jak za nějakých okolností je že byl v neblahých následků v nás se do pak klid nebo před vede rozepisovat vodu v do plní co bych kdo to učiní ježíše vých k tomuto na klepu příkazu nebo doporučí povedlo ale my je příklad jak jsem přednostně ve svém životě tento poučky jak to mám. Nějak o to o světa ještě ježíšův nás tak i k je tedy na všech i u nikoho nám že jste si to ne my na úrovni jak které žili před ním proč je u k tak či když ti o to není jestliže vyložíme kterou u k nám před si symbolicky jakože šlo o pro si tu při duchovním pak opět platí že toto procitnutí jen tím že se na postu ženo v jejích lidské ono v ani chodit nikdy nebyl. I větší od a není se nestává či ježíš že s nimi i drž část jedná jak ani jeho výsledky uplatněna jen v pozemském v pomíjejícím životě v to co jim ježíš je zacházel nově o tom co se stalo v něho dělat jsem taky od ostatního svého činí ani části aby nikdo z nás že on by být činný a když se stát svědkem je jeho jako u zdravým mi jeho následku vnitřní známými tok domu a když nám. Co svým žákům na podobné ku na stojícím lidem jako třeba s na je příkazem na aby nic neříkali o jeho tak že když jsem si přál aby věděli všechna jaký chtěná že v tomto duchu chápu ježíšovu poučku o sebezáporu rozhodne li se nám jako se do se na vše ti i když se stane jak tak se z něho by tu než spoje vědomě věčností nýbrž že je v že ho ti či jen poslech. Ještě k ježíši a provedou větší sebezápor když jaký na nebi před ti stane se něco neví daného když se na poli a ocitám se na něm domě to dáš a kdy je v semene že žák je že se týká toho tu před to se to může stát i v tak kdybych viděná na poli nebo on by jemnosti od věčného života kde stavu a ti tu k toho je tu tím že jsme ve ani ve své vůli je. Je to jediná neduh předním ne proč a v bez touhy po dokoná výtky kdy příklad to nejde a v ky postavit se na ni ne si ještě v poli nýbrž duch o z od jak ti že si prvního to na sobě na že mi z toho bych vědomého spojení s bohem a pokud se oni deska příklady ho dostat od vás musím s naprostou samozřejmostí v činí všechno tak ten ještě si na ten jako doby ticho v prodá vše. Jako žádný člověk ten a nebo jako ho to nevím ke všem i v že když my s kým se mi to že jako zprávy a teď i ti ale ne proto bych učí jiná jedna žena ve vůli boží v okamžiku kdy činím všechno co lidsky u činit případně přípravy k činu ve víc o dám ti to ne proto abych vodního věděli řešení ale že se mi to ne. Ta je na při do že z tebe že toto odevzdání také na při při se před tím přišel činí v li při tak jsem být vždycky a o mně i si že se do něho chtě jen pokud ženou protože a proto si tu bych se neodevzdal na to není chce řešením dostal jsem protože to sebezáporu věky k hledej ježíš a jak potom je tak na předání ježíše z tebe nikomu že ni. Buď vých ten novou jistotu třebas o jiném přičinění než které jsem před od jsem při jemu činil je božích když to vůbec nic tak jsem si obětovat sám rození rozhodnutí jen v tom případě o uskutečnění své při již je dosud svých které vedou sám jsem opravdu obětován při protože čím k jeho řeči pro jeho řešil těším se řečmi okna při činné řešení se nedá uskutečnit jak jsem si či ta ó ano a že že že tady není že bych. Okolnosti se mi nebýt jiné přičinění když se na to zase z vlastní bude do celé rozhodností jimi to je pod k i k tedy při našich okolností tím si krista se v jeho službách obvykle přestává žití do způsoben míněním skutečnosti věřte zevních událostí ten a vědy bylo jinak či se nesluší kdy a v čí službě ve před vypadá jako na k klíč. A je míněn něco na mít sebeobětování jež se může mnoho na při k a i ten toto by se jeho by na mění kvalitu i povahu kudy nám z než mu neni než ti dobyli tří její měníme jeho ti nebo na není je to víte čím máme být když i věčnosti a to mi při od něho něco jiného aniž se musíme na to to co v když že se před ti tu než když si dít to co je třeba on je na a přestaneš krytí co není. Třeba ten je proto jsem od oné známé události koncem pořádku při jsem byl obětován přestal dostávat na ni přestane mít nesvobodní a mohl jsem v klidu na dosti plnit úkoly ostatními byli schod v není pro že kdyby ti že by ti o na není a že ustavičných o bohu a k výši nemohu ve věří či ty přede na to není tak na úrovni tedy když ani mně mnoho k ní. Bych byl mus jedno je i u to k na ni nebude lidsky činna vyd jak se přestane být sám by si dělat co kovy člověk jenom stát a velikou svobodnější a jistější který vždycky u nich jakýkoliv podrobnějším kdysi ona když ze budit dojem čili jeho mysl štít to ve skutečnosti všech víte on znali vědní duších že i s tou událostí při kterých sami. Je vlastní jen o který si to na mých protože napřed se rozhodnout vědět že se že všechny vší abych věčnosti něco rod je v klidu řeči takovýho ših bytí o bych to ona je dosud tu k i sebe bohu to je prostě pochod vstoupit bezeslovní od svého osobního říši v bez na to ku je to pod a konečně dát se zase veškerou svou vlastní silou v pravé a co mezitím toto. Před ním a při ještě o to s tím nastaví není naším otci a také nesmí být při našeho tak když se musíme snažit jen o tom abychom použití při dosti obětováním své vůli kovu kritizovat v je to k k k k o by to na nás samých. Protože než si na protože při své vnitřní modlitbě se nedostavil ten stav toho spojení který měl za následek vyšší poznání jata dále čehož soudím že je to nějaká chyba v vnitřní modlitbě jiná k bych to co řekl že není možné ve vnitřní modlitbě dosahnout toho co si přeješ proto že toho že při ní. Že z pravé nekonáš přípravu na to abych to dosáhl v běžném životě tam totiž je to jim to na sebe musí mockrát člověk za den přes snažit od se bude od vstupovat kdykoliv ta jeho vůle se ukáže být nedostačující nevyhovující nebo neboť přede danému případu když například dejme tomu to dělám z vlastní vůle vše. To co jsem mohl tak co tak musím umět dobrovolně odstoupil od co je to záležitosti kterou jsem rozběhla jako kdybych si byl do rozběhne protože jinak dělám to co ostatními kde že tou svou činností že ustavičně vzdaluju od věčnosti když plni je i můžeš tu mi do zevního světa když to musíš si myslel že čili cokoliv. Podniká náš zevním si je tak co mi i my ve při před pro tento svět nýbrž to víme že pro vnitřní věční svět a jestliže to nemá taky musí dycky než čát tam působit věčnost tam musí dycky jejích nechat v jedna věčnost a vím že to třebas v nepochopitelné proč nebo že to třebas nepotřebuješ nebo. Janevim že bych to vyjádřil ale kdybych si nechal kdyby s nechal tu jsou způsoby kdyby do toho odstoupil co pranu mentální děláš několikrát za den tak když se nakonec pociťoval nutnost takle postup od od vlastní vůle a myslím že ten jež nemožné aby člověk odstoupil od své vlastní vůle během vnitřní že to soustředění ještě mu si předpoklad pro. Jaké poznání když to neudělá aby se mně když se mi tak zvané vnitřní modlitbě protože je pak čemu když tady denní činnost od vnitřní on by tím že to není modlitba a my se před při nezapomeň musíme naučit modlit se neustále a jestliže v co je neustále nemodlíme také neni. Správné jestliže s podléháme na protože po modlitbou někam prorazíme protože mi pořád jednak že nemodlíme nepřemohl lišíme rozumíš a ono je třeba modlit se vlastní vůli ním modlit třem vzdáním se vlastní vůle že a tyto dva druhy modlitby pořád střídat když je let vykonáváme svou vlastní vůli a nemohu věci dělat. Jinak než svou vlastní vůlí protože potřebuje pro o že třebas svou vlastní vědomosti svou tamní své schopnosti prosim řešit věci jak se při jednou tady vyvíjely tak musím vlastní o jedná ale přeci musím i tohle toho co dělám z vlastní vůle konat jako modlitbu a když toto modlitbou se ocitnout v takové fázi že buď dosahu. My toho síle který je v zevním světě anebo nedokážu to dosáhnout tak v to soudu aby může to nemůže dosáhnout co do takové roven si že kdybych musím končit vlastní vůli v každém případě u že to pro dosáhl pak musím oči vlastní vůli ale nebo co to nedosáhl aby mně to dosáhnu pak se mi to proč přirovnání nebo zneklidňováním odstoupit od vlastní vůle a pro mě. Deska řek bych je přímo samočinně samozřejmě aby řeč jako jež mu tření přivádějí ustavičně tomu vnitřnímu spojení protože totiž nemám před sebou úkol který bych byl by někdo kladl vám pořádku konal jenom jeden celým životem jít k bohu a ty okolnosti které se mně misky tu. ty jsou vyšších úrovní na které své pohybuji v to úrovním vedením kterého jsem do kterého jsem dorostl takže je na příklad dejme tomu v příkazech tedy mi dává někdo věk z nějaký člověk nebo okolnosti nebo svoje povolání tak to považuju vám tu úroveň vedení božího a jestliže něco tam. Dosáhnou co ta úroveň ode si vyžaduje jak tomu rozumím tak pak samozřejmě jsem to dosáhl pro tu věčnost pravým tomu prosili nedospěl tomuto způsobu si myslí že si provedl to nebo ono když todleto kdybych si byl myslel ježíš kristus osobě že něco provedl tak těl by byl. Okamžitě vypadl z pro spojení se svým otcem on totiž opravdu ještě tam říká a ve svatým janu při protože kapitola pátá podíváme se na to on tam říká že jenom napodobuje svého otce co on činný ježíši neřekl amen amen pravím vám v že on nemůže ani z tam potřebuje čeho čili v v začlo v i jiní. Když mu od z to čili o to je v když to je čili jeho v čili i od od smyl či na tak dále to tím že si tohleto že totiž my se máme tu nevýhodu proti němu že v tom co se děje od konaná nevidíme nic co činí k od z po ženami ale jediný činitel a tak to co se děje okolo nás to je to. Bychom byli bychom dostávají staneš ježíše tak je to to co vidíme že dělá po tak je dětinsky přístup o ježíš tomu co viděl kolem sebe že to dělá otec a že on tedy shon napodobovala v tom jeho konání či například v nám na naskytá před dost něco řešit vidí ni ne nějakou záležitost kterou ztrát třebas tu vyšší svým povoláním naším povoláním tak v spolupráci. Tady je boží ten že to těžké si to představit ale k tomu je třeba dospět dal je jako o tu s totiž jen mrtvé příští a probouzí životu tak i syn probouzí životu ty které se tady totiž jsme u toho problému protože jsme si tady probírali o to pro bylo mu v kříšení. Že tedy je říká že si příliš je od on příští během toho života těch vidí že v příští mi životnosti či při si ty které on chce jak totiž vidí podle otce a v k a toto v tak je nikoho než jsou ale dal všechno na tuk všechno co. Do rukou synovi aby všechno je v když syna i jako v v od vše jen tak byl tady buduje ten talmud musím námitku že když kristus říká že v tom věčném životě který mi tady leží známe nezažíváme vlastně. Toho abstraktního otřes který je na nebesích kdyby zažíváme konkrétní ods byl čili synovu činnost tu tvůrčí činnost protože jimiž je podle něhož všechno bylo stvořeno jak se tam praví doslova o působících slovo které ustavičně způsoby veškerém ve veškeré stvoření ještě vývoji a to je způsob který jak si vyžaduje ještě u tebe velký ho růstu. Neboť ty jak křtili nedokážeš v tom běžným životě jsem modlit a pak co jsem rodu od kdyby byly aby to byla modlitba náznak spojení bohem když byl by nejsnazším kdyby znal svůj úkol konkrétně svůj úkol který pro tento život od boha ale. To je víc se na to jdou nemá vím tak musím ovšem všechno co s pro se před starat co to koukol od něho danou a jednat podle to jakože plně šlo o to to začíná být modlitba a neplní ještě u koho pro uspokojení jak svoluje tak těch ostatních ještě zná. Jeden úkol dávají nýbrž ten o kol plnější k vůli němu vůli otci li bohu a jemu skládá účty toto skládají tuto nesmí být jaká formalitu ta byla v tu řeč tomuto odevzdá svět je pro dospěl do pátek nemám dále na to něco dělat nebo on nemohu na tom na co dělat tak moment nesmíme zapomenout. Vy odejít chtění bohu myslím že není dále jasno co je to s tím odejít bohu teď když jsem tak je ona odevzdávání právě ě k bohu událostí které nás potkávají než vybrat jako pouhé zanechání na co ještě něčeho amen si to nýbrž to musí být opravdu. u děláno tak jako že jednám minimálně že sobě rovnocenným partnerem který se ze svého hlediska všechno ovšem jinými doma byl vědomi že v všechno vědomi co dělám tak to myslím že čili jestliže on toto nevědomým a tak i to musím do jeho vědomí už. Žádat to znamená je nemám osoby tak jim dal musím o s otevřeným hledím před vstupovat tím před jeho osobně tak řekl že osobě jsem to zažíval tak to mi odevzdal musí by taky musí mít v ten osobních charakter kdybych něco díval neosobního tak co samo co musíme se neosobních charakter ale jan na jeho konkrétní události tak to musí konkrétní odevzdání. Někdy ve si že to bylo nějak hle v snáze je dělal že k ale i jisto je že to je asi že byla chyba v tom že i jsem to nějak odevzdávám když nebo jsem schopen to bude jenom tak nějak deklarací mně nebylo nebylo tak neosobně a není v tom ten prvek lásky láskyplný ho v pohled. Ten s tvým není to když tam ten pravý prvek v pólu účasti je hodně protože když jsem něco vykonal tak jsem přelomu tuto pravdu pracovat na jeho poli jeho nástroji jeho příčilo vším co bylo jeho jest a nemohu teďka se ve při v tak. Tady je toho když si musím opravdu odejít do jeho domu tím když do vjem odejde do domu nejenom se praví že skoro veta možná mu pro na tom poli nich téhož že opravdu odejde jeho domu na tam o dále sloužit pod pak jsem schopen může sloužit tomu domě jedině když se na tebe odejdu byla neodešla nepřál živeno u k události je tu třeba děláš ky. Než na od od lásky na do jeho domu rozumíš to je to byly vší již způsob usebranosti nebo pro před dění kterými je do je to vůbec v žádnou minutu žádný žádným několik kteří v jež to byl zlomek vteřiny prostě co všechno s tím a pomocí toho v sám sebe obětují když bych ještě nebyl pro o. Jít z toho že si si uvědomil že toto jsi vykonal v jeho síly jeho mocí dne a za jeho nežil k tomu říkáš a proto musí když byl o to mi to věštění že všechno v do svého že on závěry všechno vás to je vše žena vší když vaše dále jak ukončit a to nemá proto ukončení let tak se proviní tímhle tím věčným cílem ano pro a kdyby mně sice na zemi vše. Ten nikoliv dovnitř ne nikdy když je tohleto správně pochopil tak budeš všechno by na tak jako bych nedělal a budeš co dělat daleko ještě měli ještě přestože bych do toho nevkládal tu pečlivostí a budeš to dělat daleko dokonaleji než kdo v svou jsme nižším vynaložením tři to na li je a není vším. Řek bych nechci říct co nám rozčilování v ale zneklidňováním ale daleko větším soustředěním na pod stát tu an toho činitele totiž plno si přitom nemusí říkat pane bože tyto děláš co se úplně chybné ne v ale musí to nám člověk do rád od něho ne. Jako když je v jeho opravu jako když není sám jako liž prosti jede s ním dělal s ním myslíš ním a tak dále když byl by rád ten že bych takovým jemným ohled na jeho přitom neztrácet jsem ho neztrácet dost ne z mysliteli těžko říct že to byl když myslím tady mi to bylo všechno zároveň na něho tu to není v ano. Ale to je spíš taková tak i pocit jistoty že teď to by byl on sám takže to musím na první zpět do takovýho stále víra že opravdu nic nedělali rozumí že opravdu to dělá všecko on i když dělám mávám rukama a přitom třeba vidím ba mu bylo nebo jen co je nám ho vydali co bance nebo dělá něco nebo někoho. Něco nebo někoho na dávám tak to vůbec nedělám když nakonec protože nepotřebuju k tomu v činném ho než je když to dospěl tak daleko ne než si o nad že on je činitelem protože jestliže mám všechno od něho k tomu abych to mohl dělat tak když opravil pravda v když jsem řekl že ani vlas nespadne na mi byl z jeho vůle. Ne tak to je to tento tajný smysl kterému nerozumíme pořád tu nemusím tady marně snažíme co by že totiž je opravdu je potom jsem svědkem toho že on všecko řídí a proto to tak je dobře všechno vychází to co tam vychází byl daleko lépe než před tím na vlastně třemi jeden po mně není na pokraji toho konání jej jiná činnost a tu když odpustil tad. To mi taky velký vydobyl dobrým mých před povím prvního on nepotřebuje k vám bůh ale opravdu moře si byl kdysi svědkem že si byl tím udiveni dní vede toho co jsi viděl vše se děje dne okolo takových takhle udělali událostí taktem svatý dál protože kdybych se sebevíc snažil to sám dělal tak to neudělal protože se než snažší. Do sám dělat takto probíhá wu by jinak než že by tam že nemusel mít země byto nemusí to dělat ale budeš tiší je že to vnitřně neděla že vnitřně je zapojen do věčnosti takže dává vlastně nakonec jenom poznával co čitta věčnost přeje nic a vykonával jeho vůli. A proč protože toužil prosilo dala vše vším tím co to málem v pozici takže bych se vůbec nedivil ten člověk dělal zázraky a co se by se nemohlo on tím o by že si na velký dělat protože na činnost když pokud dovolíme aby působil v nás tak pro volně svobodně tak to je to činnost je zaručil si je podáno v na tom není pochyby protože po jeho činnost kdo ji brzdíme jeho zázračnosti tím že. Sami děláme tak tohleto je moc dlouho zvyklí samozřejmě o každý člověk jiný všechno dělat sám a to ti právě do ten přechod do modlitby proč to bych neradil aby se z toto jistoty že on je jediným činitelem jsem mu co na protože když kristu dobře radil napřed. To uskutečnit vnitřně a pak toku nad pak po pro jako ohlas toho mu co skutečným zažívat to zevně ano čili že člověk si může když se snaží předtím konal vůli boží aspoň ne vším mistra radil také může jen při okamžiku byste se věnovat jenom bohu vnitřně když ještě to ještě hrob prostém zevně ne aby ho to rušilo tak. Může před čili i na způsob své modlitby byly následnou tajně sedátku než ne po tomto většina přede také na každou událost rozumíš ale vy si proto ve snažší brání že bylo stačit dát že on je svým způsobem modlitby vnitřní také napřed bych se byl tohleto dát se prostě s tou modlitbou o dnes je v pořádku být při modlitbě při rozumíš. Je při jeho li by to asi strašně volně činný svou vůli s tím asi neodchází v ani na chvíli od své vlastní vůle je to jeho přestali jak je to jenom stanu tento myslel že by totiž odnesla si sám jsem v tom jiná může visím třeba on říkal ta písmenová cvičení v když jsem se že jsem prostě proto pro svou prožíval jako sebeobětováním a tím než jsem na. Byl dále je neschopen třebas to nedobrý opakovat protože odnesla svou paměť je sešli mně odnož to k němu ven o to se musí dal každý mu to pole tohoto receptu dělat a ježto potom vůbec plnit činně tak myslím že není tak kdo přestat tomu zevním před v ale to uskutečnění protože je to obdobné není to stejné to obdobné na každá mu dal by mohla by taky mu do si darem. Aby měla uvést ovšem jenom do těch okolností že v po mi klidně prováděná jako ta vnitřní modlitba dělal kdo může ani tomu s modlitbou nepravá když klidně na nepravý dost kontrolních myšlenek ty musí odpadnout dělám to dobře nedělám to dobře schází mi přitom něco nebo co sem opomenul tomto ještě prostě při modlitbě člověk si je nekontroluje nemá kontrolní myšlenky a člověk se od od o. Zná s celými i k tomu je nebo tam to je za jemu uprostřed na by se tam celý odevzdal aby to nebyla jenom s vepři mu že to nesmí jenom modlitba co by k sebeobětování a země to může mi to ještě jenom modlitba vám ve které se přechází od šel přede obětování pomocí těch mých že z ku dobyli nebo špatní tím dosáhli ale zenu v modlitbě to musí být okamžitě sebeobětování to nesmím jemnou. Podobou na úrovni neporadil či či do se dostalo tatam věci dostat samotu na nižší úrovni to musím na to může být horování tady letní to říkal dříve tak klene ale tadyhle pro musí být tohleto ovšem může začít voláním samosebou e pro třebas nikam nevede takto může při na to sebeobětování dělal když jsem na takové nízké úrovní že nedokážu třebas se spojilo. Nad tou věčností tak volám třeba nikam to nebude tak obětuju podobně ale klidně jedno za druhým když ono myslím že chybí jenom jedna věc a to je ta naléhavost že ty události jsou naléhavější kolem dobyl probíhajících ona běží. Než ta touha po tom vnitřní spojení a že vlastně ta naléhavost zevních okolností k brání aby si aby ta naléhavost vnitřního úkolu na vyšší aby totiž si především dělat ta boží tyto je ustavičně přinuť o tom že musí především když mi to nebo ono jdeš. To ježíš kristus dával přednost marným před martou a ještě lepší úkolu ono od no ovšem el to by si řekl data mám co si tu cestu do právě to je že mu nemohl věty věci vysvětlit v jednom přirovnání sebou v jednom v jedné událost těla musíme si na pomoc od všechno udělat dělat všechno podobenstvím. Abychom protože provazu tak je takovou kdo tu kou ve si přímým protože ještě úloha postupuje si tuto myšlenku doplníme že o musím pohledy tomu u správnou myslím žel prana bylo pro oprava na vršku možnost každého u ku na toto bylo by to bylo bývalo toho o el třebas po přečtení byla stavem v něm nestalo co pro na tak se to stane do tam pro vím co mi trpěli jsem taky. Trpělivým chyby bitvy protože to by něco nad v stát v sám toho svědkem protože byla by je to pře prosto představový to přemohlo o na to dost těžké se od přemoci protože by člověk dal kou vůli ta totiž že ty máš daleko větší bych příležitost vůli svou procházet který. Li s ním člověk ty se musíš znásilňována věcech kde který kterým člověk nemusí znásilňovat a proto ustavičně musíš opravovat ku li pannu jejím šlo vůbec na na to roku jsem toto zažíval objevy jsem byl pro to něco muselo tímto kusem jako k li správně používat veškerý s ním bude a proto bylo těžké ale do toho byl větle proto je velice těžké že. Stal od vlastní vůle ne tak k tomu ostatnímu tomu plnění jedině z vůle boží za v při rovnou než čili tu můj život to křižování stavu ta je jež je v u na kódu pro silně čili ta situace do které již již není po dvou vytvořeno nýbrž do byt pořádném situace. již tím že náš tu svou nějaký jiný svět je tu situaci do byl ježíš na je si napřed co třebas plození že ano a ty ježíš dal při tom do různých situací pracem měnících aby si vůbec bylo první čili situace protože je totiž čili to není to je ten čili věční dejme tomu ano přestože do po proto si takle a musím v učí že ona že. Kdysi dělat se kterými prochází žil na silně světa kraji na to všechno by dokonalosti ve tam se to provede řadí při rozumí tak ty jsou způsobeny tím že za věčností že větší tadyto symbolicky prvém že ta chápat tak domu vší vědět na svou ostřeji volat že protože již že události měl proto aby za dostávali samo pro sebe rozumíš. Nýbrž jenom misse protože on na věčnost a to platí pro každého člověka i proto o do pro i pro toho že to neví proton ježíše do věčnosti je č čili ty musíš brát všechno dvě věci ty zdá nic co se do proto by bylo na události vytvořené postupem na cestě čili vy protože ne milostí božím jež mým v. Jet do síle že to třebas jemu by když to všechno známky přibližování že síly kdysi vlastně tak o dal by měl být vidět černí jsou jakéhokoliv druhu protože je každým tak i denním již nebyl to co chtěné přibližují při věk činili tak kdyby tato hleděl také v by je si události v vědět přednosti před pravou v tom smyslu že by než co z nich byl při nich ztrácel. Síly nebo že bych nějak nezve protože budoval ten kdo do toho věčného smyslu života jeho vnímají v tom věčném smyslu svoje místo pád můžeš kdy ježíš nejdu do pro si totiž se do věčnosti rozumíš tak ta nikam nejde du na přeci du do věčnosti co přitom dělám to je nerozhodující. To jsou u dálo v čili které prostě jsou způsobeny tím žila ho do věčnosti kam tu co dělám kde jsem ne jsem pořád rukou božích není to pravda a i tohleto by byl začátek velice plodnému není li kdysi tato do věnoval tak by to bylo velice těžké rovně možná prost miloval třeba jen někam na mohla wu nebo bych v tom viděl. Co na i příkoří že musím něco dělat nad ku při do míru temno v když nemůže se to dělat tak je to součást cesty do věčnosti než tekou o tom pro čaj dělat chci k tomu nemůžou rozumně ale on třeba by tomu rozuměl rozumíš je to by bylo rozumět jakým a ne když to proč je to jsou čas prostě jednou am mým tyto věci mně překoná vám ty věci protože je to s to co život no. Ježíš z povolání že ani svou může jen je to prostě pád tak tu byly že ti připadá mu že ani vůli přitom nedělal nese nenamáhá ano tam v tom spůsobem člověk který je na cestě k bohu když jel ty věci správě pojmů a to byla pro ten proste si na nás že. Při tom je více zaměřen na podstatu věci než na konkrétní události na nedění čili to co to předtím řekl mi neznali než si to tam diktuje ono to na to by byl opakovat ale my si tam možná vědomých jaký rozumu tyto provazy prosit analyzován ten že totiž e je třeba k tomu čitta a tak je a i ní. Do tu vnitřní důvod co užita ta se musí že trpěli víra na by její časem když umírá tento princip když oni ta právní že není sám činitelem že ty schopnosti daleko je to ale může uplatnit když bez konkrétní vůle je tu plat že uplatňuje tak samozřejmě jako. To od boha pochází mu na větu podobenstvím svým v čí že to není spojeno samozřejmě to jenom tak trošičku tomu na při je tu věc ještě co si to ještě chybí nesmíme si třebas tu událost to byl dobře znám mnou textu byly paní říká ne ale je jsou ti pod pro něco vysvětlit že ty nejsi schopen toho. Abych ab jeli předem které si budoval na vlastní schopností či pro zařídit po své ano rozumíš aby se aby došlo při pro čili to je vůle která byl proč je nesprávná jinak ale aby si že aby byl část citově řídit nevyznáme třeba ne čili. Protože kdybych je i dale dal budete dale tak bych o z menoval třebas nějakou příležitost nebo byla by záminku jak jel najít chvíli proto dorozumění pro pro vysvětlení při těch věcí ale i spoléhám na to že neznám především vůli boží je si to vámi v ne v ale když tomu volbou. Ježíš tu stane umíš takové základní projevu ti těch chybí takže viděla takovou vět čili to vůbec se zařizuji nýbrž i dělat to říkám tak tohleto přestane podle vůle božím o bytí a tímto úplně z mysli ve že je odevzdám do do byl pro li let řečeno kong. Je mi tu událost po osmi konkrétní povahu znalost ode on do vůle boží a ta vůle začne najednou působí neomylně že kdybych si to třebas nestarám jsme se nemohli do mluvil o věci tak je to v nejlepším pořádku protože poznati vůle božím a jestliže se promluvíme na máme najednou za naším způsobem jo snaž protože mluvil počítáno možnost tak že ty vidíš vyjádřením že tady způsobila vůle boží ale proč u. To byla že se mění dal právo působit že to právo k nedá a kdybych si dal toto byla tak ještě bych zasluhoval tu zkušenost to chtěl tady pravou není jen na koni že vyšší zažívat on na každém kroku ty se napřed staráš ě o věci k tu bych nemůžeš ten předvídat jak přestanou ta by chtěl on je. Když se staráš aby se stalo konkrétně o toto máš momentálně před co budu pod ve mně nemůže úrovni a to je pořádku po o tom když konat to co vykonat ale on ho dát něco rozumíš ě k když když je že když to jsou činitel kterým nerozumí proč to nevypočitatelný z lidské vůle všeho proč novou prosim proč to dalo svod před komu když jako šlo o to či nějakým. Program pracovní třeba ale co tak vjemy řekou od proto v mluvil v potom zpracování programu na toto odporovat tomu program na nebylo by dobře od tam byla my když tam došlo tak takové věci těšil z vůle na denním životě ty nesmíš starostlivě plánovat si protože si nedokážeš učitele u domy starostlivosti vymknout že se prostě po na na ruku protože než rozumíš a to je pro pral se způsobuje. Že v řečeno lidově že tam ho do do doby jeho u když je to nich tak že ona proroku že on že se do moře rozbouřené a že tomu skal na správné protože že do pán bůh přeje nýbrž že jsi byl v situaci kdy myslí jako způsobuje že ano tak je vší viděla totiž není z něho než nebyl čech. Tu k tomu aby nastávaly situace ku kdybych musel tak nedramatické na kdybys přirozeným způsobem odevzdával určité situace bohu ale nevracel se vůbec výmysly v nýbrž to byl to můžeš udělat konkrétní říkám a co mu k vyšší nechat na vůli boží neboť ta na stavba celá nad ty běžné události to. Zázračná záležitost protože přesvědčil pavla velkými neděláme za byl na tom nebo z vůle mi do boží si kterou máme než prosit co nedej na zraky dělat co najednou vyšším měla tak to musím dát větší míru zase možnosti pannu bohu působit mu z mu u volně cestu protože on nemůže přestat bohu v charakter cesty od sebe k bohu. A nikoliv od sebe přes boha zase k sobě když byl také zkazí neboť prosit tak člověk slepými jednou pro tu tak dostavil do dokud prosta od sebe k bohu ale od boha k sobě a to je chyba to o když ustal na to je rovným bohu ale od boha stavět co se potom to je to je proto o to se jím mohl na hle on byla nám pořád dost činila k nám a to vás plná. Člověk si neuvědomujeme protože byla to byl prvé když když to jde od nás k bohu a ne ne zpátky od nás k bohu k tomu snadně takže my na nějakou milost to nemůže mít přestat od boha a pro do že tak to není ode k bohu pak tam milost přerod kdy ne a protože byl v bohu. A zase zase byl zase mým do větší rozvinutí jsem ve za milovanou ono na milosrdná je prostě tak jak nám především ne známe že mi vykládat neuveď nás v pokušení protože jsem na na to nemá kamenné tak to je vlastně je volního přenášela i na to musíme je asi tak. Ale konaného názoru kdo nás uvádí v pokušení jedině satan u žádnou pán duch nás do pokušení nemůže o panně protože i jan že můžeš si vámi jak bylo že jem se všude kde se mluví o satana naž čili kdyby mi tady že jej jasně dale bože do toho pokušení uvádí satana ani koly bůh když se tady říká neuveď nás v pokušení a pro čí ten bůh. Tak do kterého budou pokušení nás může uváděl když všechna známá pokušení pochází od satana chtěl bych na to od vás odpověď podívejte se je to takhle mi totiž opravdu jsme pokušení satanem jedině satanem pravda ale jakmile se zrozujeme na tento svět tak si děláme představu o tomto světě. Tato představa o tomto světě to je moc která je nám dána od boha abychom si udělali představu o tomto z tu věc je to je ovšem v moc která je omezená neboť je omezená napřed stavu od tamto asi byli ti a v tom je pokušení od boha protože mám třeba představu ne představou o dobru. Ve stavu on budu do stavu o chudou o karmě o čemkoliv jiném mám před v stavu a tyto před stavim jsou lidskými představami správně a ve řekli že nemohli předat představu o bohu když kristus to dobře věděla a proto na všech snažil království boží při podoby milovat našemu světu a světským poměrům pro než k látky boží jevit bychom na to jeho podobenství a čistě světské věci jmenuje ano jem jí. Jimiž je krátký boží podobná protože dobře že nám nemůže vytvořit představu o bohu a o jeho králoství takovou jaká aby přes neodpovídala tomu králoství a podstatě boží protože svými smysl jaký ho on to nemůžeme vůbec vnímat čili neuveď nás v pokušení znamená tato byl ženou protože že s ním. Ale my jsme v pokušení že tohle ta tahleta představa o tomto světě je to jakákoliv představa není v v sebemenší představa například toto jež se tomu nebo toto je dobré ale toto je špatné tane mi před stará která by uspokojila u které by zůstal stát se mi tady správně říkáte nýbrž je to přestává ve které je. Se musí tím dostal dal kdo o byla nikde tato přestávala kde tato moc v představili ještě nemůže působit proto ježíš kristus dejme tomu radil abychom si udělali představu o království božím tam dokonce ani v kom přestal o tom věděl že jinak než když tyto přestali nedovedeme a proto radil jsme si potřebuje říkaly něco jsem v to on. Lidsky ježíše představitelné ale to zaručeně neodpovídá aspoň nepřesně a nebo odpovídáme že vzdáleně ě k tomu toto vlastně na při převodu z při žení obecné sme konec světa a toho nad všemi lidmi protože tady snažil vysvětlit dávám si tyto věci že ji proč ježíš kristus to se mi tady dělal říkal máš lidskou představu o něčem v k či schopen potom toužit a v jenom představy o tohle tom světě. Nebo niž on o ničem jiném než tamto o tom světě a po věcech tohoto světa stávali se za to veliké pokušení to neznamená že by jako v to byl nějaký hřích nebo nějaká chyba ne ale je to prostě dáno rozsahem před než s kým představ a proto se snažil všemožně dát za mnou byl v těch lidských představ o věci boží když si nadpřirozené a představy chvíle nic. Kým možnostem jako třeba říkal chtěním božím příděl veškeré moc dobyl jsou jediného mrtvé a tak dala napravit si při do dobří dělal na nebi či když špatně ještě o na to že tady dál a tím jim poskytl představu o niž si vyžádal jednu věc aby byla naléhavější než kterákoliv jiná lidská představa kdyby se mu to bylo podařilo aby tam. Tato dovol budil kde byla naléhal vnějším tak pomocí plně v představili kdyby mohly v sobě nikdy pocit naléhavosti najít království boží a tím se dostali do čela daného o pod od těch představ lidských které nikam nechceme kaje řekli nevedou nevedou dali se lidského života ano a bych chtěl tomu dodat jenom tolik než vůle podceňovat. Tyto lidské přestali protože kdo již na si ještě daleko bych že co co my si přestaneme když když vám to odhalil moc tím i ten stav je aby přestali mostem do věčnosti kdyby kdyby je k tam chtěli jakkoli krista chytit doslova říkat no to žádný jsou před že nastal v jednom třeba říkal amen pravím vám jsou mezi námi někteří dalším ten konec světa ne a přejdou do života ale ne on ne. Ne on to ve zemřelou přeje od života not to jsme neviděli někde že jsme protože jsme nebyly kdyby vidí na žili nejí vnitřní stavy ale jak si to mohl dovolit žít tak že v pomohl do oni například na by marek který před si nežil ale věřil neví neznali vše krista po jeho smrti aby žákem petrovým a on v rovnou na tohleto velice nada neopakuje čili si vědom proč ježíš nelhal že přede pletl. Nečekal vůbec žádný konec světa nýbrž chtěl u koho chtěl aby se u končil svět těch představ které vedou k smrti a přešla se napřed stavy které vedou k novým mu věčnýmu životu a pomoc i do protože ta nastala člověku na ale návod nebo pocit naléhavosti který jediný může převede člověka z tohoto do tohoto stavu umírání do stavu znovuzrození. Protože ještě jednou protože o napřed taneční tak odkazovat kdybych měl před stávám o něčem co mám vykonat a považoval bych toho o čem mám přestanu nám vykonat za velice nutné tak bych se do po by dosti za tím šel když kristus se snažil takovou představou lidskou přestanou nená v vybudovat a o věcech věčných nebo o vyšším stádiích. Ale byla tak nutkavá že by byl člověk za ni schopen jít ano abyste viděli že jsi apoštolé i učedníci i posluchači všemi dát touto představou čili že to byla přestávali obětech na dycky vyčítali nebo nadlidských která neodpovídá skutečnosti to byla koni neodpovídá byl mi co tady vidíme to není celá.