Karel Makoň: kotouc-neident01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snu. Do na koni neodpovídá byl mi co tady vidíme to není celá skutečnost jenom část tuto ode potrestat do doby nad protože to není celá skutečnost nýbrž jenom její malinkým odlet ale je musel podařilo zřejmě stala že on způsobil převrat v lidské mysli v tom smyslu že člověk byl schopen jak rozhodnutí a to dělal ho i budu za věčností neboť dostal do okruh svých lidských představ. Věčnosti kdyby se mu to bylo nepodařilo dostat do okruhu lidských představ a tu věčnost ta nebyl nikdo na do věčnosti než šel bylo by to pro něho něco náhodného je napřed do musíme tak špatně pochopit jak vás to jež kristus to máme dále v čili to neni dal by žádné pochopení abychom sebe o pará hodili abychom v jednotili v této představě kterou ovi to rozumíte abychom se přesvědčí že dojem. Vím že vyšší toho vůbec udělat jakmile tuto představu na by jenom že to je mi tiší on to přes je že v tom že bude konec světa proměn nebo tak měla to jedno na tom vůbec nezáleží totiž on projevu vede vybudoval aby tam nebyla žádná chyba mezera to vždycky aby to všechno past plavala tak když když tohleto dostanou tak jsem schopen když do ve komu světskou záležitost tím zapři ve když je věčně ním no a to je vyhráno on je. Jež nám často říkal on chtěl od nás toto rozhodnutí či se vrátím k tomu že jsem vyšel neuveď nás v pokušení znamená neláme z nás v pokušení že tohleto co tady zažívám v tak či když to doplněna ano ale doba dáte ale tam není řečeno v této zla pod tím za to že na se na zbav nás zlého na to to je vlastně se zbavím jeho v tom smyslu že je všecko jenom o to pokud dovede k té. Hodili pokud dovede opotřebení on dali mon atd smrti ani ničení ničení mého vědomí a dobré je to potud pokud to nevede k této smrti nýbrž které věčnému životu a ježíš tam mít padal a duch o svět pokušitelem v tomto smyslu že když chce hodná abychom pomocí kdybych vše dostali k němu a on to jinak vedeš pomoci. Je to že bych se tam nebude to proto by tane rod v atakdále takovým bohu doby daného dostat i pomoc když když si dal bychom stali k němu tak musí v nás musí jiná zároveň uvést v pokušení že toto je jediná skutečnost protože bychom nemohli tolik do ve do která není hodno by dokonalosti říkáme úplná od ono kraj krajně hodnota dokonat i lidské dokonalosti jak je třeba se nacházíme a jak je. možno přejít na představu o věcech větší jíž ovšem lidskou představou o věcem věčný v kdy v tej po bohu to je pod tím že tady on věcech světských a jakmile nestanete ten převrat tak přestávám toto pokušení tady se modlil v letu modlitbou neuveď nás v pokušení tak se tedy modlím aby neuváděl v pokušení že tohleto stačí že tedy představy všecky jsou dostačující. Protože jakmile mi byly dostačující tak to znamená pro mne nad a nikoli že věčný chvíle totiž že tady mně navážu nadto ještě co chcete přede říkali mi el strašně složitě na se opět složitě velice složitě on totiž bych se do tak se taky vykládal protože jsem na určité úrovni to vykládat upozorňuju vás že tato úroveň na které člověka není nejvyšší možná bůh roveň. Když dál ten možnost tak tam bude tomu při to s tak jsem ochoten to chtěla jinak vysvětlit taženo takhle taky nic nevysvětloval a jsem ochoten to za sestra jinak vysvětlit ne že bych se stavěl proti tomu to vy říkáte to je správné že na úrovni se to do si vysvětlovali ale i teďka jsem s vámi či mým čím ke spojení vědomému spojení s bohem jak by se to ve vás a aby žen. Pro zrodili a svatý jan správně praví kdo se znovu zrodíte nehřeší pročpak asi nehřeší pak ani nemůže být uveden do pokušení protože nemůže by uvedena ani satanášem ani bohem do pokud s tím satanášem protože to překonal tu úroveň a s bohem nemůže být uveden do pokušení protože mu mu odhalil skutečnost která je za tím. To myslíte toho člověka do pokušení o dále dělo od boha totiž jeho stvoření pohled na nají jeho stvořitelskou práci neboť náš pohled jen to byl jakou práci této obrovské pokušení že pak toho je on je ovšem je správné nebo toto je všecko nebylo toto je pro hlavní anebo mohou v rámci toho vegetovat vůbec. Když že tomu pokud si myslím že mohu vyšší že v rámci toho toho tvůrčího v čisté mohu tak samozřejmě musím tak onoho jem pobývat se zbavím této chybné před an ale bych se ještě pokusil i dovolíte při nad ukázáno protože tím že pořád potýkáme a ono by při při prostě pro mohl by byl řečeno protože jestliže je pravda že moje neví. Ten se na tomto světě je umožněna mou představou o tomto světě tak vlastně tato představa o mém o tomto světě je základem toho všeho čemu se říká karma abych ne řekl tedy že karma je dána přestali dosti člověka a není to tak úplně chybné se na to mohl byl do byl žit. Na osobních zkušenostech které tam ne za píšeme v samozřejmě nic proti tomu nemám proti vaší přestal o karmě v tom smyslu že člověk měl nějaké představy třeba minulém životě ano šlo by přestali velice živé a že tedy neumírá zároveň my se smrtí člověka nás asi tak. I vědom nýbrž te že se o nich nesmrtelná duše vede dál a ježíš to byl tady kolikrát vykládali ze kterého toto vám ode vím některé ty představy v tělo je jen do nového člověka který se zde znovu narodil dal na světě nemyslím znovuzrodil nýbrž znovu dar jej daroval znovu narodil tomu ale že říkat tam a to je. Řek bych dost odvážné protože ona ta nesmrtelná duše ani zdaleka nemůže odvinout všecko no to bych si přála odvinout víte my mu tady je mi tady stojíme v tou o mu o do mnou motto v před je v tom smyslu protože tam pod a ne on nestane se tuš sílu těch představ která ve které se na ni na brali bych tak řekl. Jako pojem takže se stává že třeba během tohoto života jdou do vody ne své nesmrtelné duši uplatnit určitou malou část těch představ např tam v těch sám skal jak tomu říká indicky v kdyby byl je tedy myslím to je indický názor on taky tu karlovi kraj těžko nad než my když jako pro trp co by to strašně nerušil a. Že po nebe vám do vědomí to jevil ženami věnovat to nám velice sedělo protože to bylo strašně duch je o to ježíše složité ne ale je trošku jinak a takže em další typ potom celkem na nás sami těch představ dovolíme nese své duše aby uplatnil v tomto životě a dalším dále na nás co omyly byly jen když jí. Že stavy kterou můžeme nabýt co mi těchto představ si od neseme jinak než prožitím na hmotné úrovni v ale ježíš kristus nám nemůže radit přímo vyprávět se od všech představ svým lidsky mých a tím dospěli do ko dokonalosti jestliže dal mu silami je nic. Svoje představy převede je na představu o božím díle ale dej se těmito představy zaujmout tak aby převažovala mi nad všemi ostatními lidskými představami nevážil do lidské představy ale že tisíciletí se budou oni příjít jež kdy bude konec světa nebo nebude protože to je dovolit spěje ženo zbytečně protože od těch platí ježíšova slova. Jesiže vystavil přejeme si myslíte co si nevykládali protože tam se byl vím že mi ta nebo o dávat tak neznáte písmo v tomto smyslu neznáme pýchy no že ne že by třebaže všechno doslova ovládáme tak my nevíme jak k a jaký je to smysl znalost písma je znalost smyslu který je zatím smysl který je jakými písmeny velkými větami je ten převést člověka. Těchto představ a pomocí těch ve těch představ a pomocí nich je pouhým zbavení se přestat pomocí těchto představ ten do věčnosti samozřejmě jsem šel v době když jsem se tyhlety věci začal vnitřně chápat jinou cestou než kterou navrhuje ježíš kristus v a to byl dobře vím jsem nešel on mluvil přesto odvolával nebo přestal. ani lidských představ na představy lidské po bohu nýbrž i jsem šel cestou bez před ta a to je právě cesta která o sobě vyhovuje ale kterou ježíš kristus ne navrhoval to není ježíšova cesta to je přesto některých indických filozofů uznávám ale. Je to tatáž přestává jenomže jiného konce a právě proto nikam že kdyby to měl vykládat tímhle tím způsobem tak bych to vyložil neuveď nás v pokušení zase u k měníme u k jinak k nebo do viklat ale bylo by to úplně jinak ale poznali byste že vás nemá tu tím ve tím způsobem nýbrž jenom ukazuju jak ježíš kristus na to šel ale ne jak na to šli indové e jejich. Ten byl zpočátku žákem a ne ježíš ne tak u úloha napříště v vezmi svůj kříž každý den a ráz soudu ano kdo tak zapři sama sebe vezmi svůj kříž a následuj to mám tady otázku věk co dělat s pranou představu o tom. Co neznám především základní nesprávná představa naše je jak jsem teďka tady řekla plnil tu otázku která nebyla napsána základním když je nesprávnými mylně než jej než čím je nebo ne správnou představu naší je že tele ten svět byl stvořen pro nás v ale když bohem nebo tam nějakým vývojem prostě veden středověkým názor že. Teď o čem dycky nebo homocentricky člověk je s předem vesmíru to ve ten neudržitelné ani je vtělila protože si braním žid temné tento svět nebyl vytvořen pro nás je tento život tento svět byl vytvořen pro věčnost ano jedině člověk a je ten základní chyba našich přestává když si myslíme že si tento svět byl můžeme v sobě podrobit to napřed si všiml. Jeli vede k stále větším katastrofa když je pro sebe to byl pro svět tato neb pro ne my máme pravého přizpůsobit svým pod se vám a jenom proto aby nám toto lépe posloužilo na cestě k bohu pak ano ale co my děláme my děláme proto abychom tele které si žili jenom pro toho a abychom dělo pro vyšší před tohoto života bychom povýšili to pomíjející. Např před veškerého života což je tedy úplně chybné a teď se vrátím k tomu to co mu co stojí mezi tím co tam bylo všechno asi ve nebylo napsáno i jak udělat to přesto o tom co je nám to právě mistrně ukazuje ježíš kristus v nikdo v tělech komu kázal po věčnosti nikdo z těch neznal věčnost jenom on sám ano a jestliže si měli udělat představu o tom co neznali museli s tím dělat. Podle toho co znali co znamená v podoben spí neboť není možné si udělat představu přímou o tom co neznám když to neexistuje oblasti ve které se pohybují svými vědomostmi svými schopnostmi s smysly jsi domovem že dosahem svých možností čili musím podobností po o to v v v v v v z se dovím dělat o tom. Co nezná a myslím že po této stránce když kristus velikým objevit tělem jenom ukázal pravdu podobností kde kterými nám při žil to co my neznáme a nemusíme samozřejmě se omezoval jenom na to co řekli když kristus také celý náš život je podoben vězte teď pořád říkali všem co jsme si ještě od nevysvětlili protože na život je podobenství. My ji věčného života takže my můžeme v každém události každé své myšlenky nakonec se v tom trošičku jsem na to jen jdeme trošičku se naučíme napřed světa protože ježíš kristus tak toto mně aplikovat i jeho názor na svůj vlastní život tak pak budeme v každé je z události kterou zažíváme je podobnost s královstvím božím protože ty si mohl ježíš kristu. Dovolit či doma krásy boží třeba masku které je kterým založena a dala do domu kila všeho to zkvasilo tak proč bychom nemohli jakoukoliv událost porovnávat své působení božímu a pro středa samozřejmě ale v tom je třeba opravdu napřed pro zkusit tak těch příkladech na uskutečnění toho. Co nám ježíš kristus předkládá on jistě výběr udělal reprezentativně to znamená tak že když se chopíme i jeho příkladů tak že dostaneme nevydá zkrátka dobře že naše vrátím k tomu ě či se nejsi začal že totiž pro nás při je připraven od co s kým du když byl na stanovisku myš stojíme někde mimo. Byli těžkým vlastní představách ě a nebyla na nic jiného než se vrátit čili to je základní přestávám se musím vrátit jsem si může konkrétním představa a těch představ které nám také mistrně předvedl tam když si že při podoben bych je tam předá řada takže opravdu mohu ze svého života udělat návrat kdo. Otcova domu to ode potom ve že tady řekli i když neznáte ten věčný život může s tou udělat návrat do otcova domu a to my protože mi ještě no toto terezy ano a byl tam podklad nad ano třebas i byl tak by začátek v šťastný začátek udělat to na terezie ve všem asi v předškolním věku když našla ten obrázek u studny kde ježíš kristus nabízí věčný život samaritánce že. Je pěti můžu když lidová vysvětlit co to znamená že vím že je velice hříšné když kristus nabízel věčný život tak pochopila dvě věci když mohla být pozván na tažena mohou být pozván na i neboť bůh chce abychom slyšeli jeho pozvání abychom mu v jeho věci por. Na dale že bůh chce abychom se vrátili k němu abychom vešli do věčného života když nabyla tuto představu o jevy kou před starou nic z kou žádnou nad mysl mnou že bůh chce ale tak že to je to vůle boží podrobila není to pravda ale dost rád pak do do spojení bohem jo byly do určité potíže protože ve byla tradice křesťanská která stála protivní a která mluvila o něčem mine. Že někde po smrti se to dopad dostanou se ona proti všemu tedy to dostala před smrtí fyzickou známe dostala to přes ty těžkosti které mi dneska vůbec nemáme nám nikdo tak řekla by pod nohy nestaví ze ne ne názvy nás někdo před prosté před tím vyšším jsou jakkoli do hrozilo na každém kroku i budou u pálení co my víme dobře ne a ona přesto šla za tímto cílem víte. Tomu se říká mít správnou představu a více pokušení božího neboť do pokušení kdysi byl ve zkratce řekneme zní takhle to je pro tebe člověče ne když se byl když takhle na to díváme tak se ocitáme přechodně v ráje ze kterého se padá ten ráje byl pro člověka. Ale z toho ráje musel čelit padnout protože nebylo pro něho přechodně pro něho každý dělal dejte než děláme je přechodně pro na každé ti víte začínáme tady zažíváme přechodně prana ale jenom přechodně aniž si uvědomujeme při jeho zásahu bych tak řekl že to fakticky pro nás není žebrat vědomí do ráje tak tím jednáme tak že sama radil že ho odevzdá. A že v že si že si dovolujeme po věřit na něm to co je na něm velice užitečného na každém při něčem proti němu že totiž náš štěstí třebas v podivuje spoje celou naši by to jak jsem celý šťastní kdyby se třebas celý zarmoucen takže mohou říci že po momentu se poražen zázrak o nebi dospět propojena štěstí svoje bytost je propojena utrpením pokud je veliké utrpení nebo pro štěstí. A jsem celobytostně jako co konečně okolím bohu i tam jenom kyž srdečně tak tam se tam nedostal tašky k karmě dožít někde tam musí dycky přeli ale tak ještě k nebo utrpení nemůže celého pro poli ale co musím dokázat při do na to tímto celým ještě tím nebo utrpením se do něho mít nenechat si ho pro sebe netrpět sám pro sebe jeviště jsem sám pro sebe. To je že jsem samozřejmě že je to mysim po svém představa jsem představy mohou bytu mého druhu nemám na mysl si představu obrazovou protože by si dostavoval že tady nějaký od se se svým domem ne ten to není zapotřebí toho tady není schopen např je bych nebyl schopen v takovou před pro vůbec udělat že se vám někam vrátit spěte představa která ten při mém způsobu myšlení. Vůbec nevyhovuje vámi jedna bídě v jenom proto její podstata je obecně platná totiž v bez ne v těch obrazům o mu mi tu představu obrazy vám představa jeden duch přestat po na příklad dejme tomu když něco chci pravé že cokoliv světského tak mám o tom nějakou představu jak to udělat ne u mi do třeba dělat a to je představa. To je přestala nemusím si pro to znovu ne pro míra budeš tam a tam uděláš tohoto ve než to a to za než tamto uděláš to proto že nemusím si říkat mám představu o tom že to udělám tak vím minulá že jsem pak věci třebas dělal tak jsem schopen rovnou nemusím si vůbec malovat tu představu při tím že bych si třebas kdybych se nutil k tomu aby si přestával jak to dělám tak bych mu byl mohl bych dostalo situaci. U plně jiných které nepřestali nebyla by nebyl schopen uskutečnit proměněnou situaci která je na starat a mně se například nikdy nejevil návrat třebas do otcova domu jako návrat na cenného v syna je to velice když je tou podobností ale e tím postupem návratu stali vjemy jen velice na ale protože jsem takle nešel na to co se pro toto dovede ježíše krista předešel ještě doma. To si nestudoval ale představa je prostě schopen nás e něco o pravé špatně nebo dobře touž jediná věc a nemusí být do krve cenná obrazovou představu nemusí by byl zase na asi ani konkrétní myšlenkou přestanou uděláš napřed to a potom tamto atd tak dále ě k člověku. Ten představy přestavuje námi jako velice silné tušení že to bude třeba nebyla velice silnou touhu že to udělá když kristus se nesnažil se jim el nic jiného zprostředkovat než je tu touhu právě ta představa kterou novým e dělal o království božím jednou do přirovnal i pro svou poto není třeba v pokladu na poli dělal to si že se něčemu jinému tak to nebyla jede. Jediná představa to byla celá řada před stav kterými jsem maloval nebo z přibližoval touhou jakou člověk mít abych se vrátil k bohu a ne my to že nikdo do obrazové před stali to by mohlo to je že to vůbec neschopen a někoho by to mohlo velice z nás protože by třebas zažíval nějaké obrazy. Anebo by zažíval obrazy nechtěné že by se o to byl pro něco co by tam vůbec nepatřila tam si myš ježíš kristus nechtěl způsobovat ve většině lidí v obrazovou představu teď je otázka ještě i jak tedy pomocí těch představ které nás znovu normálně uvádějí v pokušení k jak pomocí těchže představ obrátily by takže na tom poli ve smyslu všechno co zde na světě jen jedné. Pro člověka ale pro boha jako od je to přestat se dostat k bohu se také jednak byl tím že je na vodu pocit nutnosti čili když třebas tu v ježíše krista naléhavosti toho že se musím podle něho zařídit a to nebudu opakovat co učení vše krista jednak ale také před tomu učím tím způsobem že si uvědomili co se tady vlastně modlím. se modlíme neuveď nás v pokušení to znamená tady někdo z vás dobře řekl že on moc v on mo způsobily abychom ne podle tedy tomu pokušení že tohleto konečný smysl to znamená že to pro nás co ten a váže se umět cele u k váze o to aby on způsobil svou mocí v mém životě. K tomu že bych neumí padl do pokušení které nám tady předkládá svým tvůrčím dílem ano i bych to řekl konkrétněji když se myslíte o čem by vám radil třeba aby vešli do chrámu a chvilek byli před tím chrámem všechny svoje starosti jako že člověka váš řád tak je také říkal nemyslete si že. Můžete mi vlastní síly ty všechny svoje starosti nechat před chrámem k tomu sílu jedině bůh jedině vám může u sebe tyhlety vaše starosti schovat jak to je k němu a proto když kristus říkal nestarejte chce znamená prosté své starosti nám a při si upamatovávám dobře na svůj. Mým vstup na tudletu přímou cestu že jsem jel měli jistotu žen metody které bude třeba použít jsou u boha dál mi že on je zná ale že s nimi seznámil takové míry do jaké bude zapotřebí a to myslím že byl že ta. Tak tohleto protože jestliže si člověk myslí že na všechno musí přít sám když to všechno u boha je vynalezeno tady byla by věčnou práci o nás svět po této stránce velice dobře postaráno a každý z nás se dovíš čas všecko co potřebuje tak teď jenom když do spolehne a to právo spojeno se teprve tehdy když opravdu. Především hledá králoství boží a ne něco jiného i nad mu nemůže by tam metoda přidána ani mít jiného co potřebujete cestě ale bude mu to přidáno v každém případě je to pouhý přídavek které stole ani za řeč protože to je samozřejmý přídavek ten jestliže bude mít opravdu takovou touhou když je bude především k i na to k lásky boží a myslím že. Když jsem se nesnažil vůbec nějakou metodu přednášet on se snažil vzbudit tuto tou o neboť potom věděl že ostatní všechno bude přidáno i tam metoda že modlitbu kterou třeba co je dříve dělal a nebyla vůbec spojovací význam asi mysl a v tom co veni a učíme v že najednou se začne mít tento účinek protože e bude mít nebyl prováděna jiným duchem opravdu tatáž. Je předá provádění v jiném duchu duchu pravdy a spojovací účinek myslím že pravil co na terezie nám tady dobrým příkladem že ona pochopila po čem bůh touží a poletovat zařídila a to byla správná metoda tak toť pokušení které přichází od boha k námi je v tom také že kdyby ve svých před tam když se oděnou bytosti. Je to li správně říkali čili začneme přivlastňovat to prosíme z jeho rovnosti převzali ne takže jestliže jsem o sobě myslí že tak moudrý že nepotřebuje pána boha not to je nesmysl a to vede k velikým katastrofa a povede ještě k jakým k a tak protože ten pocit oddělenosti jednoho bylo z s se stupňuje mistra byste než trval no a tím se měl hle přít. Dívat k tomu abyste ven trval od oddělenost aby nešlo oddělenosti člověka od boha c než čase pustíme znovu do výkladu těžším kdo za mnou přijíti zapři sama sebe vezmi svůj kříž a následuj nebo za nad na. Že při tím je e to tím vším přičítal jen v jednom v tom výkladu přímých to není li vám i jsem právě chtěl to tentokrát vysvětlit tak že on je totiž že je jsem tentokrát bych chtěl to s vámi probrat ještě trošičku nám o dni. Než se dostala minulé protože my jsme si správně chtěl přednášce dokud přednost tato první mohla několikrát ji předtím a tu bych těch chvil možnostech je to první vlastně návod ježíšův o tom že si tolik že opravdu nestav můžeme všimnout jenom na toho e vší ho a správný že tady řekli že je to návod tím způsobem na časový a s tím. U sebe en zároveň časový i na to by se tím o bodu hledisek a e e v první řadě tam chcešli kdo za mnou přijít tady že říkám než člověče za mnou přímý to bych si měl jako tuto otázku dycky umět pláž v každém životním v okamžiku protože stávám a říkám v či v čili opravdu. O následovat krista nebylo ano čili je pánem ho starám své nebo ho tuto podobného a nebo něco nejde mu o na že by pořádal bylo velice užitečné sestavit žít či v čili i za kristem v při tomto amen kdy za kristem a on na že bych úplně začal jinak je. Na víte tady ježíš upozorněn jednu věc když jed kdykoliv ven když to učeni ten do světa o to on říká že tam u trápení ale u bůh příliv přít konání utrpení veliké tak je vždycky máme vlastně od povinností protože možná že jsme si to tady říkal kdo je dušeni mezi říkali vůle ježto mně taky opustit. Je pravda ale kolikrát je třeba vůli opustit tolikrát těch je třeba zase novou mít protože to op chtění vlastní vůle to je vlastně jenom malinká chvilka malinkým moment který je se velice užiteční bez kterého to dál nejde ale který nesmí trvat po dobu když se cítíme být oddělenými bytostmi. Tam musíme opravdu chtít z vlastní vůle znamená když byl na poli jak tady bylo správně řečeno když jsi byl v domě tam musíme chtít udělat tu svou práci ale chtít tady znamená ještě něco jiného to nám připomíná tu další poučku ježíše krista kdy řekl hledejte především království boží to je obsah byl. Vůle činna ve proč ono asi takhle nemáme především bytí o následovat když je především chceme o následovat znamená především hledáme království boží pak nám dává a ostatní návod jak to dělat čili tady je vlastně v tom ostatním uveden návod jako rozvinout svou vlastní vůli anebo co svým dále dělat po že kdyby se musí. Dal při tam je totiž kolik dál vykládali jenom ty tady bych se daleko nedostal i to je tady styk i je musí umět vážit člověk kdy ji ani nemá přestal chtít když je tam řečeno zapři sama sebe no tak jaké by to bylo zapření kdyby zapřel svou vůli tam neměla novým dál vůle načisto nosem ho ve. Toto ho i do svou vlastní vůli víte či on to viděním ve všem v přešli říká známá při tu mám za mnou jít či vážil pro vlastní vůli za mnou není allaha nevzdali mně nebe zatím říká zapři sama sebe že to znamená on tady opravdu z tu bylo že potvrzuje to jsme tady nevim to mi jinam ježíšem tolikrát proto vám to tak vykládal v těle protože to jsme ve pořád vykládali když je nutná. Přidat vlastní vůli s opuštěním vlastní vůle a to tak dlouho dokud tu vlastní vůli potřebuji jelikož by vyšší neměla a byl pocitu oděno jak se o by v obyčejným kamenném ano neboli když rostlinou nebo tím že ten ale nebyl bych člověkem takovými vejde za bohem musím vždycky to chápal vlastní vůle kdykoliv jsem sám protože to můžeš způsobil. se dostanou svou vlastní boj na rozhraní mezi vlastní vůlí k existencí věčnou jakmile dostal mu tohle jsem správně vyložil vlastní vůle z např ježíšem hledal satana chtěl ten těšili a tak to přešli přestane pochopil tak pak se mohu zapírat samozřejmě od zápor se tomu řekl toho řek může velice mnoho a těžko něco nového najdu ale je to. Nutné ještě říci k tomu aspoň tolik že totiž v čem jsem chtěl v tom se musím zapřít budete ducha bohu na co jsem před tím chtěl v tom že především musím zapřít znamená chtěl jsem třebas e pro o tom na vedle sebe jít za ním tak v tom to správně musí na při tohoto že toto nevím z toho vyplývají všechny do taky mystické on on bratře že víte třeba chci. Ale jenom do takové chtění zapřít který jedinečným návod tadyhle ho ku proto takhle vedle sebe to jsem si přát aby nám napadlo že tady pro je v i maří vůle dostaneme do sebezáporu to je velice vždycky jen tam řečeno teď dalším vezmi svůj příčí každý den v prosimvás z vel z ježíš. Tím nesmí protiřečit ježíš nesmí říkat i řeči možná někdo z vás myslel že jeho kříž že i stále těžší a že tedy u u čína tělem být ochoten brát stále větší kříž nesmíte si taky mi že i když bylo že např je na prvním stupni a napřed že to byli protože málo zná přítel ve všem komplex je to je. Mu říkal ale napřed je celkem málo protože sebe málo zná jenom v tom jak je zná již zapřít nemůže nikdo ale je toho málo proklet když jste mi stalo že to daleko těžší práce když se nakonec zapírá ve všem protože dokonale zná a protože taky dokonalejší spojení do věčnosti protože ona když že nezáleží na tomu kolik člověk dál. Nad nimi všechno o čem že to a proto ježíš kristus pochoval tu domu k nad a jenom jeden peníz jo to na měla bytí a my začátku nevíme že naň díváme na koho ani si do vědomi že vlastní dělají jemu kdo jej neznáme to vůbec nám vzdáleno pak dáme co víme že máme to v pořádku ale tím že nás udivuje jakým způsobem se uměli zapírat věd. Čili ta prosimvás táž u nich není na místě protože oni se dokonale neznali než my se známe a oni kdyby byli neodevzdali všechno všem neznali nebyli mi o právními stal na tom místě kde jsou v nebi když je ti ne a svým do o dala moc zase od boha aby se jenom u dožila o nich. bych to místo mohli dál či pravé tím je na to všechno k větší možno čerpání jež síly a z podstaty boží než jakou máme my ano těmi sklad ne podivit ženat zázraky nad na ničím tak není to není zvláštního to všechno velice přirozené na úrovni jak to je ten dotyčný mně velice přirozené dal stalo kdybych s tím s tím svatým tak byste dycky se od něho dověděli ale ne ale pro jeho pokoru. I dělá aby jednala a že opravdu mým pravda jenom to nejnutnější aby do vědomi budou li věnost nikdy se dříví byl na takové v takové situaci že by o sobě mohl říci jsem udělal všechno co jsem mohl protože dobře vědom nedostatečnosti svého počínání protože mně to lidskou snahou provádí třebaže je to moc boží kterou mám dispozici tak už. To vrhá na nižší úroveň takže kdybych chtěl tedy dneska mi že mi v tomto světle tom mystik příliš každý den a následuj tak bych to postavil do jiného světla než tato dosud viděli že to příliš není nic jiného než moje úroveň oddělenosti to tím že se že to je pořád těžší utrpení. To je moje míra oddělenosti přemýšlivého i naše starostlivost to neni jenom zármutek náš pocit oddělenosti od boha ten největší kříž to nás tedy či žil myslíme že nás ježíš ten pán bůh by se křivě nepravé všemi to s těmi lidskými vlastnostmi které nás od něho odděluje oddělují čili. My musíme tohle to všecko co nás od něho odděluje popadnout on říká vezmi popadni toho ale ne jednou za rok nýbrž každý den to znamená česky řečeno pořád v ž a chopte toho každou chvíli ustavičně do toho chápe li a následuj a následuj to znamená nedělej z toho mi v protože to byste se u trápil ty musí. Pochopit že když si jisti že toto je svůj vší jíž tak tvoje oddělenost která je vlastně znehodnocuje před tváří boží tak to jsem natolik jenom tím způsobem že mně budeš následovat že bude říci že si řekneš na panno kdybych chodil s tebou bylo by pokřtí ži jakože řek malo tady ten čili kdybych byl v domě otcově. Tělo měl tělo dal ale doby na pojmy o mi věku když o vším služebníkem tam a ten se máli než tady těmi vepři čili tady těmi vepři ten můj kříž ne že bych neměl se všeho najít ale je si to neuvědomuji jakože zastavme při jedění s vepři to tom ještě došlo a proto byl schopen antonín poustevník tak z toho. Kolikrát stavěl na odiv denně znovu začínat svou cestu jako byl nikdy předtím nedělal školy dělal hodně a vždycky novou silou proto že je si do se probudil ale ne si že se být spojen s bohem tak on je začínal znovu a nemusí mohl přát chtít ale takto správně cítil znou začal znova tohoto ho. V přešli rozumíš a teď přešel nad a ostatní pravidla která jsou tady řeči a tak se vždycky dostat tomu následování a velice prudce jestliže někdy méně i jim den vně na nezačneme s tím přešli tak všechno ostatní jsou zbytečné návody ano kdy musíme opravdově chtít a na či jednou o jako. Bychom nikdy neviděli protože jestliže jsem známou v pocitu oddělenosti si žiju znovu mrtev v pocitu oddělenosti a tak jsem nechtěl dostatečně tak musím znovu ti a tím ten kdy vnější ale pamatujte si že i jinde nikdo chtění musí odpovídat i my tedy dosti sebezáporu znamená jak i ten ještě v těle tak i zde je tomu symbolu odevzdat toto své chtění. A to musí být pravým smyslem ve vnitřní modlitby a tam bych smyslem celého mého života v tom co teď jsem napsal ve nemám rozloženo jsem citoval co o terezii z avily a si tady oděl bych to řekl před pro tam bude napsáno ona říkala osobě vizte mění víte jsem založil dali úkoly klášterů třebas padesát dejme tomu jsem pořád činná že ježíš. Unavena nedivte ti by přímý mýma nohama kráčí kristus tam mýma rukama pracuje kristus to je to správné pochopení které nám chybí kdyby pořádná do toho skládáme příliš mnoho o sebe a tím příliš málo toho do toho máme vložit protože by do si přeje ono si myslím že si přeju. Víc tak jenom přidáváme svou vůli k jeho když je to neni přidání přivolení když jem pojem o bolení moji pojem volní projev nemá nemá smysl přivolení panny mariině přivolení svaté joze fa a tak dále všechno přivolení ztráta jsou přivolení ježíše krista před smrtí na kříži pole toho kde jsem a co to být právě že ano tak to není správná správné užití vůle tak se vás možná vám kdož u klamal a tím jsem předtím říkal. To je to jako nedbat na ni ve nedbat přitom chtění ježíše krista to by nebylo správné ano jsem ti ti k vůli němu protože on tam přeje u sebe on říká o mně o mně o nikom jimi že jsem ztracená noste proto je ochoten op je doba nestál devět které pro ve stádě všechny daleka tají za mnou ale na tak dlouho jede a pak mně myslí na vede rád a. A ne v ti na bedra hodné tak jak tady jste mi kladli teďka o tom masku jeho tedy vám to mám dělat tomu že jo no on se nedá e dát obecný návod protože každý jsme ji někde jinde ale v žádném případě bych neradil si říkat pane bože dělal li s tím musím ve všem odevzdávat nebo tak nějak si to vykládat i bych ji považoval zdá nejlepších. Působí zasvěcení o tady jde o zasvěcení dotazy a odpovědi číši musíte mluvit tak člověk je v rukách a dát taky a čich potřeba do citových výklad pánem bohem pak ještě svého nikdy jsem neudělal chybou nikdy ale je to ten důvod byl pro svazky vět tam že si vždycky stali jeho zásadní. A nehodily někdy po mně kamenem či jsem jim to daleko toho váhání wu jsem když jsem oddělen od něho tak aspon z toho ptám o to mi to když něco potká co mně že tu je nebo to a to je třeba pro stávání se tak přeci nemohou stát tej ve své stávám k úvodu. Tobě stávám od sebe nekladu si o to mi tu pravdu i jemu otázku kladu jemu ano abyste mi to kdykoli při když nevím svým že dělám něco pro něho když když se na jeho poli na příklad na něčem začnu pět nebo pak tak to je mi ti takovým upozorněním kdy za tebou čili přijít za tebou ty těm. A znova a to stačí ne jakéhokoliv vysvětlování a věřte mi že se dostanete když je když vede přesvědčit jdu od když to neni pravda smíte o totiž není to pravda jistoty říkáte ale ptát že opravdu spoj jíte o jeho vědění a o jeho pomoc to je spravedlivé to je správné adam radil ě ten známý starověký návod zasvěcovací. Od vás chtěl odpovědět proto jsem proto aby z toho že tady není před to je způsob zasvěcování když kristus odpovídal na otázky odpovídal i tam samo poneseme to je protože dali jejich těžkosti ale odpojit dal na tak těžkosti které vyplývají její život to znamená o byla na jejich dotazy tak vždycky žádným do stav nenechal jsem po vědění i když to bylo i oba pojmy které třebas novým v nich bylo to jen o nový nerozumně. My nevadilo každý na se volně tomu porozuměl ale odpovídal ještě nikdy po tak tento dotazu kterých se nemysleli jenom jako věda člověk nebyl vědom o ti co on činil nýbrž že jsem chtěl následovat nikdy jsem tak nikdo tam neměl me do pověděl u kdežto my to tam vím bylo tuto vedou tuto nová hodně jeho vše v při že ano čtyřicet pět let mně to třeba ani. Ten dotaz nezůstane odpovědět upozorňuju vás že ten nikdy také jako synem vykládal čili něco nad to není pravda jestliže jako třeba říká katolické jen před byl svatým přímá ani zase jen při ten člověk tam říká bez postíš mně pane bože e li že když my se mrtvé v ne a tak dále to je že nemá mu to za zlé protože mu to je to věta. Předepisuje bych než ni na dřívějšímu to o li a ale e měly měl by si to vážit tedy co se co se nemá říkat protože je to člověk není toho boha ani není ani mrtví neni ale říká to klidně někam potom do to říká ani neví co říká na tak se modlí otčenáš a v a tak ti praví že modlitba a chyba na chybu chyba nás tím tak to se chtělo spoje v tom. Nejběžnější způsob dotazování mně nejběžnější jej doporučení plnější co my máme nitě dělali ježíš kte nejlepší do to by na mém místě dělal ježíš kdybych dal kdyby šel do brát te a tak dále všechno kdyby to vydělal a na mnohostí takovým do to jsi byl tam odpovědět ale sebe do rozhodovalo který je učiní. Ano protože jste protože zároveň ho tím následují rozumíte kdežto když si říkám jsem takový nebo matko ne a e e patřil nebo nad kovy ho v či všechno dělat pro sebe a tak dále tak to jenom vypravuji a e e to není správné ano protože to co tady pojem o tom říká ještě že nejsem takový jako tam ten pravdu chci. Ji nikdy než tady tekla na protože sebe protože kdybyste chtěli tak by to dopadaly na aby se připojili k obrovské síla vůle boží a ta by vás odnesla byla to láska ale protože tomu tak není protože než nad ale nebo na to co na chceme tak se toto neděje ano když dosud ten todo krást ne. Jakých stav potom bude následovat ne jaký mám zaujmout duševní stav tomu nerozumí teď jsem dali jste mi kladli byl to otázky že nerozuměl přesně tomu dotazu ten mi totiž byl když klademe na tuhletu otázku je taky nikdy než smíme klást pokud dar bych to řekl jenom tak svévolně nýbrž. Že my musíme pociťovat nějakou potřebu tento dostat ne proto vás pořád učím k tomu abyste měli potřebu se ptá a ne snad ale vůbe ne nad ty vůči toto nad protože látky učit pane tomuto systému dotazování celoživotní ale el to musí být potřeba do musí vaše potřeba ě. Podívejte že nikdo by bylo nebyli věda vých vede pletu potřebu vědět tyto věci že to nedoví nikdo nedověděl to musí opravdový v potřeba ještě to není tak je tupí ti ti že proč činí to poznání protože neměl on neměl tuto potřebu a proto když se mi to v tom světe při může mých potřebách světských tak to zprávy vně. Převede naší potřebu světskou na potřebu duchovní víte které převodu můstek protože když si uvědomíte aha tady něco pro sebe to bych měl chtít třebas to krista při po takovém dotazu člověk vědomí čili kdy výkladu především tak li dotaz kdy jsem na takovém přelomu svého života a to se mi stane mockrát za den ježíš je mi do tam nejde. Že k tam v přít je e že tón vzbudili nějaký od potřeba o lidech nebo tak a tu je třeba opravdu tohle tat ježíše krista protože bych ti moh škodit ale nebyl bych tím pro bičem tak jak on chce nemusím čekat odpověď prosimvás není třeba na kladu otázku ale neruší tím že i další činnosti o na dál. No kolem vydá a jakmile není v činnosti za padnou do stavu kdy mně stačilo značně vyčerpávat nebo kdy činím ustaraný tak ne proto že taková ale ta dotazují ne vězte by do vás taky nastane po těch pět ve světě letech dotazování ne když je tady je u na daleko si to. Nevadily mi že tak by si byl jako ale když to budete pořád opakovat tak věřte mi to že veden potřebu před ona ta stavíme nepřirozeným způsobem jo potože jste to zvykli a sami přestanete chodit nebudete samy tady jsem vám dal recept jak nebýt tam víte co jste mi o o nemohli pokud se musel počkat budu že dal tyhlety věd. Čit protože nebyla řídí příležitostí pro mýtem toto je i jedno z nejí návodnější co ježíši kristu je vůbec proto na to dal tak velký důraz na to všichni že mám děti to uvádějí že to je první to řekl tomu jsme daleko podrobně jered kole rozumně než jak to vykládám to budete zažívat ekg vám to říkám tak řeknete hadr makoň tento říkal špatně co to teďka prožívám to vykoupal vážně protože to se nedá slovy vyjádřit co při tom. Člověk zažívá nemít to ani pásku by nevyjádřil jakou pospolitost velikostí boží člověk po takových po že ji dotazech kdy bude od toho abych aby se zařídil podle vůle boží jo to potom zažívá oprostí ještě bych žid tedy že nebyl by ten návod sil úplnější snad kdybych neřekl že ten kdo se také dotazuje. A v potřeby neví sám nýbrž jednat z vůle boží s jeho pomocí a jeho moudrosti že ten nemůže s tím hospodařit v žádném případě pro sebe nesmí nýbrž on musí být ochoten kdykoliv tam jsi na chce mu bráti všechno nejenom toho co př. Vydělával ale když bude roky všechno co při dal jako v těch hřivna v tom při podobenství vody na a aby toho nebylo příliš mnoho co by musel na kolena před je mu dovoleno aby byl vypočítat vých k němu do byla by to vrata okamžiky ano kde mu to dovoleno ale my vypočítat v vypočítavost du zná vypočítavost ale to je nese jak těžké to bylo pro ježíše krista byl. Vtělený bůh musel všechno odevzdávat co obrovského tady na bylo od svého otce nakonec najednou modlitba bych ti nikdy při své ubohé lidskosti netroufal toto někdy odevzdat kdybych jednou získal takovou mo jako ježíš kristus jako měl ježíš kristu tak bych ti jsem moc mon by se rozmýšleli i o je to od si bezezbytku. do míry že bych ještě od něho opuštěn vite ale proto vám radím ě k děláte po žil za lepšího než se mi sám za že vám při tím proto vám radím abyste odevzdávali všech ten užitek z toho co jste tímto tomu dosud nebyli hned jemu a k tomu bylo třeba mnoho komentář bude co to dělám pro to jsem říkal to jenom naznačím. To není to že tak něco chiméry že někam do nebes z odevzdávat ano musím konkrétní podobu jo aby to nebylo najednou moc abyste vůbec domu je to ode jemu to ono nad do tomu kdo v když že vám velkým majetek takový že na tom velice kým ale ještě to je li někdo jako dítě jednáním tak na tom nelpí samozřejmě jak mu to odevzdáte tak on tam vezme pod tím je zase k spěl ne snažíme ten zase na holičkách. Rozumíte mně byl vším pořádku máte možno on ho musí za a znovu k s tím mít smím v atd tak tuto hru lásky ustavičně opakuje te do budu plného toku lásky ve které nevíme hle rozumí tak tady nemusel látky plného spojování ustavičně stoupá a to když ježíš se stane v umíte tak telat na začátku tyhlety věci člověk. Dělá hlavně proto že se rád jsem při cele dokonalejším způsobem než normální člověk ale přesto se na dala protože mu není dobře že sám ne ale správně by to měl dělat z lásky bohu že nechce být sám ale že ho rád a. váženou protože toto není třeba vás učit tomuto nebudu vás učit protože když začnete s touto metodou ta zavání naskytne se vám sama stará v která a s pád nebo tisíc která příležitost k tomu aby se osvědčili v tom co vám tady říká ano že totiž jenom. Budete mít možnost se dostanou situací tím nových toto jsi nikdy kyne dostali neboť navodí že ji jinou úroveň událostí ve kterých se dostanete k novým konce v k vám novému řešení na úplně novým situací od začátku do konce toho mít dojem potom dáte za pravdu co je to osud že to ne existuje věci to nedá definovat. Nějak jako o tuto smyslu karmy nýbrž že to je opravdu něco s to závislý na člověku a že s tím může zařizovat ti pravil sval smyslu co chce když správně užívá vůle takovým způsobem že tam řekl a teď ještě tady mění na říká že nemá pocit lásky bohu takový jako třebas aby měl schopnost mít nějakému. Bližnímu kterého rád samosebou tu lásku osoby nikoliv obecnou k kterou tu zaručen za tím větší než lásku bohu o tom není pochyby prožili či že se nedopracoval vůbec k obecné a pád to není způsobeno tím že mu žen by nechtěl milovat nebo nebo že bych neuměl milovat ale vy zatím pře. Je vším miluje osobně ano to je způsobeno tím kým ale bych chtěl říct něco k tomu to osobní dělat protože jestliže tam ježíš kristus říká cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých mně jste učinili tak tím zároveň říkala kdy po mýtem milovat boha kdybych mi že neumíte každý z vás kdo máte kohokoliv rád umíte milovat boha po nemůže. Na že milujete pak jak dovedete to znamená konkrétně vůči tomu koho máte rády a tím zatím s u sobě ne při dalším pocit oddělenosti takže on nás učí abychom se to na od čili to tímto novým domnívá ale uvědomovali si že tím milujeme jeho. Si to uvědomovat pomůžeme kdo dal jsem se dovědět podívejte své když tam již kristus řekl i to vám velice snadný úkol e pro sebe protože se dotazem dovím se mi tam chybí vně tak třeba než u když kristus řekl v tam tím co je to co napravit čili přitom z kříšení. Když ho ptali aby jsme viděli dalo vět nebo kdyby věnují mi nebo kdy jsme dali stal ty tam jsme navštívili nemoc na tak v žaláři za podobně no a to je nepít komu dali dali někomu na jednali tmě tím je k učil aby pochopili že ho milovali že toto s tam bylo k tomu aby on mohl spasit rozumíte. Čili jejich proto se mohl uměl milovat na maří na rovnou an mu již v ježíš k ti či oni byli schopni svým způsobem lidským osobním dospět sluší jasné že lásky ano a pak stačilo aby jenom tento proud toto světlo obrátily smiluje k němu tím tu mít k aby toto vy řízeno ale běda když. Ne obrátíme ještě přijdeme z toho osobního tomu nad osobním nebo od řečeno obecnému domů v tou která se k bohu tak je to je asi všechno o to rád že bych myslel jenom ten nemiluje boha kdo vůbec nemiluje víte ten nemiluje boha ale kdo miluje ten miluje boha že o tom neví ano čili vždycky. E nechápu ke před se o našimi těch lidí kteří jsou schopni pro někoho něco udělat nemám vůbec svou hlava ale co by ne jeho mít k tomu vybral zná jenom sama sebe a nikoho nemá ale je rád kohokoliv i když že je to láska kterou vím považovali za velice miskou třeba ale on rád a či mi jak jim dal tím je vím. Hoden toho aby byl poučen jak tuto lásku obrátit k bohu jo protože to obrat před dobou ale i pro nic nemám tomu i to co mám bude třeba na ano ano on nějakou lásku tak může být k tomu ještě přidáno bych tak kdybyste přitom to dotazování nebo potom to do to co váhání slyšeli hlas o. Okamžitě přestaň cestou po metodou to jediný případy byla to na to dala se neosvědčí to je z začátek toho že se metoda neosvědčil e upozorňoval že když například třebas svatá kateřina sienská rozum milovala pánem ne nebo satana parku tu nimy svatými a tak dále tak je to mně činila nečinili. To na svůj do ta nýbrž tyto hlasy slyšeli ano. Protože není uměli lidskou představu o tom jak se stýkal v bohu bohem čili že vás týkat za jenom lidsky neměj jinou stavu a proto bůh přestoupil na li v úroveň lidské představy. Že je to těžko děje člověka když ničíme pak na boha aby sestoupil na úroveň naší k i ta naše představa pokud možno to neni že přes přiblížit svou úrovní boží úrovní tane abych k tomu co ztráta opak na musí být vzorem dát to řekni stav padalo řekli ježíši nejsem hoden abys vešel prostředku mou. Ale teď jenom slovo a uzdravena o to byl můj služebník to znamená ty nemusí vůbec ani by dělal tu jenom prostě můžeš chtít dalo toto stane ano a tak taky stalo proč vám to říkám protože. Ten teď nikam stále jenom ten byl příkrém nejlepší víry a naše křesťanská tradice z toto do dobře nepochopila pořád si dělá si boha tu bohu s tím degraduje svůj vztah k bohu protože že byla žid že také nějakých táž ale co může dostaly se že on může dnu. Visí se dostaneš tomu kdežto služebník nebyl dokonce otrok dostane daleko protože umýt nechce nýbrž jenom sloužit anebo určeno otročit protože brát a chtít něco pro sebe dycky neni dostane teď jenom almužnu ě protože nerozumíme lidsky k tomu co od boha můžeme chtít. Když například svatá kateřina svědka nebo jen na s tak u dostávala odpovědi není proto od volně dostala které rozmluvy s bohem se jím předváděli tak si mysleli doví co mají dostali almužnu ne protože by prosili ale protože to bylo oním žádali s tou úroveň daleko na vyšším rovně byly tisíce nad ti světci kteří. E tímto způsobem nešli ano pád vteřiny nepotřebovali v když že žádný hlas ono totiž když teď by hlasy dycky je velice nebezpečná záležitost protože mně neumíme rozlišovat kdybychom my umyl již na tak by to bylo dost toť byla by to neumíme a proto se nedá obejít byla by jinak než dát si jejích jediné co může doporučení pád se vše hlad kdybyste osobně se objevovaly nějaké. Hlas čili tak bych si šel lehnout do blázince by to byste byl než její činnosti tam pro vládu ničím ničeho jiného než toho ven před činném způsobu myšlení vím jedině člověk mluví je si bůh nepotřeboval mluvit protože to by byl nepotřebuje ustane protože nebo se o učily abych správně vydělal co oko nemůže vidět abych správně že to ucho nemůže slyš. Et než si myslíš že ani vět ano a teprve pak tu správně slyším vámi vím co pak si mysíte z když to řekl nikomu že oni to slyšeli neslyšeli protože to prostoupeno ušima to jste či máme dát poslouchat to on říkal a potom ho oni řík oni mít máte uši k když není neslyšíte máte oči vědění a nevidíte protože pro mýma očima a tou mýma masem tam nedá učit ani že jo. Tak na to vás upozorňuju že tyto věci který tady vykládáme se nedají v když že se nedají vidět jesiže začnete v když že je to velice upon žádné an do dno jenom velice málo z nemůže dovědět smíme jsme nikdy v proto na úroveň zpovědi mu aby to nikdo na nebyl znali od klid v mu od jakékoliv posedlosti to nikdo posedlosti vůbec v rozšiřování vědomí. Tato rozšiřování vědomí nastává takovým způsobem že nevíte se o jako ježíš kristus říkal o tom duchovou nevíme odkud vane na kam vane dělat tato při vane takto od vane že opravdu nic se neslyší jako jako duch najednou do tady je nic se nevidí ni o do tady ano takovým způsobem tu říkám am blok najednou to tady mně no to je to to pravé to je ten pravý způsob. Vnímání nechtěně to dobře říci je tedy jakým způsobem to taky se to se nevím třebas konkrétně všemi třebas tu třebas nemůže ani my že si smíme každý z vás bude mít denním dělala aby si třebas jako někdo kdo o pomoc z mu v jít ne aby se o to dokázali mluvit u plně vůle zapotřebí do tomu dokázat mluvit daleko důležitější je abyste nabyli novou jistotu o věcech. O který jde teď je neměli ani zdání ano. A tato jistota se rozšiřuje zažila el postupně mám od novým a novým věcech a o novém na širším okruhu jistoty které jsem předtím neměl tak to jediný způsob vědění todleto nová jistota a teď to tat která zastíní všechny když jistoty staré překryje která ukazuje tuto jistotu novou jako hlavní takže se to následovat. Se dal první kdo tuto o svém životě měl bylo že jen absolutně nutné tímto životem přejít do věčnosti aby mohla toto byla tentýž okamžik se to udělat všecko půjde obr když to půjde mě. Na to byly tyto kdy to by to nebyla víra dobrá jistota. Takže jsem potom především chtěl tohle toho jsem byl o tom e tak u již těm nedošlo že o ničem před tím jsem tak beze slov a bez čtu viděla o ještě nebyl od překvapující ujištění a taková to bylo první při začáteční samosebou od doby se nedostalo mnoha mnoho jiných ujištění ano a drobnostech byl velký věcech a každému z vás nedostane. Byla jím poslechnete totéž kristus tady v tomto suso dneska vysvětlil ano přešli následovat atakdále a to potom že dano ano prostě na by dneska na mně dal rád řekl o lidské totiž se provedena týká zdali je velice složitá. Ale je nejvyšší na abyste se tam trošičku by vzali lidské vystupuje dvojí v úloze ten oni od i a jak on mně to de a to mně jde o staráte a abych mohl rozvinout tvoji osobnost je to největší požehnání že to moje nerozvine a tím to je moje a činna a tím do stavu na pokraji možnosti při do věčnosti. A on trám může nastat dvojí pro vás je že to moje se stane a pramen který vrhá je napřed promluvím protože tam do prvně vám možná dost jak ne pro mi o toto druhy by na to svoje stává a stane když kristus sám ukázal že ta jeho a podobě satana sama teď poušti po jordánu o to mělo podobu ustat. An to bylo jeho a jeho vlastní tak podívejte své tak bylo a ještě by že se vrátím dobra tím na kterou na stal neuveď nás v pokušení že ano protože bůh náznak o vadí pokušení tím způsobem že na ona na které jsme dovoluje aby se rozvinulo naše a takovým nebem že by na vytěžil o. Jednou bytostí ale tím sobě v jeho li osobnost která by mohla rozvinout vlastnosti a že ta panna vinou který ji život protože bez lidských vlastností nemohou rovni rozvíjet lidský život a lidské na to musí být svým způsobem nadále samoty by třeba ho kdy nebo nemravný nebo nebo nějak založil ale důsledně nějak založený a toto vyvinuté vlastnosti je těchto víru svých lid. Ji vlastností je snadný přechod do větší do věčného života bych stech nemravné a to vede váma vyvedena třebas absolutně milující jan miláček páně že v tak by to o to a to že po do do maxima se dostat vší vlastností v těchto vlastností tak nevím tví se může jít snadno do věčného život při od pak rád že takle který její. je požehnáním že to není pokušením od boha že nás nutí k tomu abychom rozvinul nebo tím vývojem který tady je do stroze přejeme že nás k tomu abychom rozvinuli vlastnost že nás k tomu abychom věděli jenom o svém lidském jenom otci vlastnostech ani krajnosti nevšímali to se nám zdá být ne nestranně velice nehezké od a na boha ženám. Nedovoluje abychom měli a oním ponětí o tom že on když je mýho ani nemáme o ale oni jenom o tom co tady je ostatnímu jenom domníváme nebo věříme že pokud se nepřesvědčíme a hrozně málo čili velice co děláme a velice málo a s tím deme protože že mně je situace taková že nejběžnější v tom. E do věčného života je tu rozvinutého li do života při tak ti rozvinout lidský život a tolik kdy ono ba i když je ale svůj život pro spoj na dvě strany jak on říkal sedě na boží nebo živý tak tím se dostane rozvinutého života takže dejme tomu maří magdalena v měla v jednotný způsob myšlení na prostě že v že nové v ve se no a tím veta. Hra na pokraji správně by pod li svatý jan miláček páně od začátku věnovali vše krista aby ti patrně to byl který od že ano takže se dostal na pokraj toho správného spojení tady se snadno a nemluvil páně na od těchto dvou záměrně o nebo protiváha abyste viděli jejž ukázal ten život je že tato a představuje nejsnazší přechody. Doby jeho život žádná modlitba žádný tak být ctnostný život jako třeba vedli farizeové je na svatbě mými rabi protože to bylo formální kdežto to milování nad jelena i ty magdaleny tam byl to nebyl formální dal to ti tím který oni byli tam byl od taky života a dostat za dob takovéhoto stavu vězte. Jedno před nějakou vlastnost nebo před nějakou skupinu vlastností nebo přes všecky lidské vlastnosti tak jeho život na vydej jeden jediný těle ničím nerušený který jen vrcholně připraven do po do věčnosti tak to taky mnou a je tam to může být i v tom ne na ty je to vlastní příklad který život se mu protiví se vším co mně ale může. Do být dokonale proti není ale je přitom pád sebevraždu samozřejmě nebo nesmí být dovoleno aby páchal kdy se například třebas tu hlad ti ne že jednáte světech v těle a pak a že bylo by po že dokonale užil svýho života neušlo oka všech měr vám v jedno od života užil šel jenom na koleje je ve čemu kristus neříkal máš ode úkol o té. Době před janem a jak tví jan ne tak to by ji vede a to by obojího pak by vám do dělat to je maličko o všech je že by jistí za prost ti dát a tak když si všichni byli takoví ale anebo to ve ten velice a kdekterý kdy jednotu v ctnosti takový by tak že ten páter víra by jsem roku přestat od svou to jsou spásonosný způsoby života jiné nejí to znamená celý. Života tažen jedí jen je správný je život a teď když se toto moje stává satanem když tele to od něho že jsem nastoupil brzo na pět a ten an tak jsem třeba tam u svoji nám to vysvětlit na než jednou to tam za v ale ten chtěl od ježíše aby se vrátil. Ad pátek vlastnit ne tak to všechno budeš mít tam bude při ten je tak toto všechno je dál kdežto on se dostal do fáze kde vlastnit ve měl o kterém on se sám vyjádřil že nemá od nemám matku nemám bratry nemá kam by hlavy on měl a končilo tím že neměl ani učedníky neboť k tomu že i tak je nebo se za ti jan si tam. Maličko neuzříte tím který vlastně dál ne tak tohle toho je ptáte ve které se naše a stává a stane kdykoliv od nás tele vlastnili přivlastnit si tohle toho tak se zdá být pro nás požehnáním a tak a začíná být pro nás po uši jiná pád. A to platí ale i v takovém případě že nás naše a k tomu abychom si on byl děly třeba stav ve kterém ježíš kristus opravdu sám na sobě zažíval když po učitelské dáte že se mu nechtělo li na že bych chtěl zachovat ten ta ve který byl na požehnáním. Není živu kdybychom od někdo zná zažívali tak by se nám jeho nechtělo zaručeně ne on také říkají vět je to možné otče odejmi ode veden od za n že se mu z toho co stavu než a chvíli kdy svoji přestože bylo mít ženo potrestán se toho vlastnění nebylo když ho od staráte e toho vlastnění právu. Ten ta se mu jevil požehnaný ano na to vás proto že tohle to je nebezpečí na každém stupni o dobrem je na každém stupni nemůžeme jeden svého které na mně nějakým způsobem na vyšší úrovni brát seno vepři a to se nám může stát prokletí a stane já. Nebo jenom jednu věc že třeba ve víte světem za v tom že mně tady ve že si pro žili žena příklad tohle to co tady mi zažíváme ve hmotném životě tobě se na vět tam na že prožito třebas ramakrišna nebo i to a krátká nebo těch vyšších všem o ji znám že tady je ale pro děly do takový vyššího světem a tím je to zaviněna. Že oni se na taje nějakého stavu ve která se před čili nejsou závidí třebas na mostě a to je přesvědčen že mu stane existuje nebože kam na a vůlí dali tam to zdali je vysokém způsobu hodnocení a a kde kolem staneme a tam začneme říkal buddhi a tam se mi na pátek pád se na sebe jen nedá že promění ve slovu volný nebo tak něco. Symbolicky řečeno čili nevím není tomu kdo vám třeba řekl jsem dokonalým nebo jsem na konci kdy nebo jen na tom nit bo odjede jsem váš učitel kdo takhle bude mluvit tak vám že nebo sám sebe klame v nejlepším případě o na že ti jeho vším ano ale proto jsem mohl říct jsem není než otec. Že byl veliký ale semen se protože věděl nad sebou se i na sebe netvrdil je stejně bit jako od mít jiné nebyla pokora to bylo poznání které nám vnuká abychom správně poznávali věci kdy víme jsme podlehnout tomu svému které i ten dycky jsem na tom dobře a v každém stavu v jakém je že se o hranici a tam se za ty pane je mi tady dobře. Zůstaňme přitom a s tím tou chvílí začíná být a stane protože ten který moli ale který byl ve stádiu toho tvoření božího ten jde pořád kupředu a nejtvrdším způsobem se tam trestá když se chce zůstat a kdyby ji či způsobem jak se jsem za stát a kdyby si tele ten co co se nám může přivodit je že člověk si se za páter ten život. Že on tam řekl kdo co se zachovat dostat že umíráme te nevím vnější tele dát toho těch semen si zákon a ten pád ve kterém to není žádná karma kde nás jeho od naše neschopnost správně myslet ale bylo mi že to co ta slova ta se musí končit jan ale to stati o všech právě na každé jiné úrovni kdy jak jsme si tady říkali. Několikrát když třebas ten žák krišnu ardžuna se dostal krišnou do ráje na takovou přeli skutek poradili nepřátel tak vyčítal krišnovi podívejte jak tomu přijdu moji neptáte to si ji brání od říkat do hlavy že v tom ráji je tady si odpočívají. Tady tak návaly rozumíte k tomu to není požehnání ta požehnání tak je tam vývoje a jestli je ježíš kristus pod i dělá spasené napravit ci a navržené dále věci tak říká posty dělám kdo jsou spasený věčné jedná ti že to nebude mávání rukama nebo činnost vyjádřená pohybem myšlenkovým nebo v já. Která pohybem o li kde je jenom pohyb od li stačit když to světel si pohyby an to je prostě nedokonalý stav poznání jako bylo kolik stát činění jednání tam jednáním nemá žádného pohybu není žádný pohyb ani myšlenkový ani moc bůh se od se nikam bojovat aby tam byl protože říká lidově že by přitom ano. Tak by dovím dáte podle li živé dobře věci ale je všude tam protože se nepotřebuje oni provádt aby tam byl protože jeho činnost jiného druhu než pohybová a tak když se dostane a kdybychom se dostali do tohoto stavu kojení bohem ne že bez námahy znamená bez pohybu myšlenkového ve líbí máme tady zkušenosti nebo to ty které bychom. I těmi by vůbec se nám li tak je vám dobře víte a.