Karel Makoň: kotouc-neident01-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snáz. Že máte matouš ne aby v praze vana práva verš ba svatý tři ji při státní třetí kde jsem nový od sporu ježíš je že stádu přeji který věřili kteří nevěřili ve z kříšení v těle aniž kristus podle názoru katolické tři a podal budou dost častý časných že janu stal na to věřili ale když to tady je jak se zdá bych světlu. Je v kříšení v těle ovšem dát do toho nevidím ale natolik si to v tom viděli oni z toho je vozu že a jimiž ještě při dát tu že on kázal v při chvění v obecné vzkříšení v těle do na že všichni vstaneme mrtvý jako on sám neboť svatý pavel řekl první vstal ona o něm vstaneme mi ano. Také v jež jak se říká těch sil do vina že to všechno dostal do tak tam tomu tyto tato ba co tam šel a v něm zažil hladký dokud čistá postu nestát jedná prostě těla vzkříšení postavy jako článek víry a to byl vyznání vývody apoštolské dali se příti boj proti natolik běžím. Těla kříšení ano či by to nevěřil tak prostě nebyli dává katolickou víru ano a potom v něm prožila i toto byl jsem zažila k potom včela která s kým v pokud vám to padesát toto jež tvrdí a tady je uvádějí potom katolický nevinná tohle do citátu například mým dané kapitola osmá budeš osud nás k to měl by toto korintským aby to na nás pád. Napřed napřed čili a že tam jsme ve dokonce také mluví že v číše nebude patřit byl jenom pravdu převádět tak tady na příklad šel desku při apoštolský dobyto se do znát ka než nad rád tím budu čili vším a při přát jedovatý do do skutky na proč trosky. Odhodlat žádat to by byla verš osmý ve dvacátých při jel následující nedostali po roku tady chvil v mu do tu po byl o tom o děláš v kapitole šesté než třetím beze chvěl k aby dal při dáte v vedené jedná ale další první to nás při je narážka kdo je dvacáté od vedle devatenáct smí tam o čemu když tělo i kdyby voláním v příčinný smrti to znamená jako by každý nedá měl v přestát ve svých ale všichni dohromady. A říkáte to je to tam byl teprve při to že dorůstal ve starém zákoně dorůstat teprve k tomu vědění domu vědom mít čili všichni jednou staneme najednou mrtvých a vidí první náznak toho to poprvé u dal byla to byl pozdější prorok aby projevovala které dali bylo a totéž druhé ale tím že na k aby v knih aby to co mám než byla dát ky ale následujících nebo ho potom. Novém zákoně samosebou dělo mi k aby to jedna pravé dvacátých trpí a číše spravedlivých ruka čili k aby do nás vládneš to vrátky ale v číše nikdy bez božími již na i ve zbožným na to kapitola pátá dvakrát i do watts i při taky verš a k aby pravil ztráta dveří začátky osmý o ztuhlá stála verš osmý i za nás čili činí a jan. By dala pád pravé začátky bude vládkyní ještě byl tady i jan ka by dale nás pravé svatá kým pád tuto navazovat na dvacátých co ty před tím to k aby do vás pravé o sum nás je dvacátých sedmý ruka kapitola proč právem na taky že oni naž krista smí jan kapitola pád pravé začátky skutky při státní osmý aby dala osmá budeš padesát již před jež v padesátých sedmý potom skutky apoštolské. Kabir k aby to ještě verš první násilně příklad by prosil nastala to verš osud vládkyní patřit ti budu se nic svých první ky že kdykoliv tím protože tam jednou při trvaly pro vás tak aby to na verš třinácti na ni a zažívat svatý dvacátých třetí a potom je tady ještě tečeš tím kapitola druha ve že nás ti ale začátky stalo u koho jsem v. Čím jsem tak dal provádt verš druhý přímá mnou muka by to ještě právem středu nás i skutky naprosto zk je pravá pravda kapitola než při hlásila co ničí první k jako tu tam byla na všech stal kapitola pata stavech citáty nemá k jana se mi ti takže oni se tady on opravdu pro svět zažít vypočítat všechny všechna místa než se mluví o vzkříšení z mrtvých ano a domu tu bych toho že obecně vstaneme z mrtvých. Obecně staneme smrti našel tu vás upozorňuju na při dát tím pro svatého pavla který nejde dali mi o tom mluví viklat si na to vedla se zažívat čáti třetí při čát třetí je to výkladu verš ču kde saduceové chtějí uvést do rozpaků ježíše krista protože sami nevěří na. Obecné vzkříšení ti těla o nějakém tom posledním soudem se tedy na to věřilo aniž kristus v tohle tom vás ta poslední stalo a obecné kříšení těla znamená všechno se v příští každé tělo vstane z mrtvých a to mně bylo zavrženi a druzí budou spaseni navěky to je v tom po se jim sodo přeci jasně řečeno a oni to ještě slyšeli od něho a chtěj tomu oponovat. A protože mistrně vybrali případ jedné ženě sedmi mužů která potom na věčnosti nebude patřit kterému v nich tají jste mi jestliže by nesmí něco bez nemravného co zaručeně uvede u ježíše je tak taky u se proto ježíš kristus je usvědčí je ten neznalosti zákona nedat nespočívá v velice důležité. Na tomto a v tom že že nevím to tam je napsáno nýbrž nedala spočívá tom že neznám ducha toho co je tam napsáno a toho ducha oni jen vládly oni nepochopili že co podobou kterou existoval národ i žel jaký že ustavičně po mi toho národa žili déle kteří vstali smrt svých během svého života. Toto abrahám tady by to i dát na to jakou kteří během života v tady zmrtvých a na věčnosti kde oni z toho aby byly mu vládne te kdy je od všem nesou oni vzkříšeni tam na věčnosti nemůže existovat řád lidský není do ve které co začíná ani co končí všechno co začíná přebrat. Ale že při jednom ženou tak také končin jestliže někdo věž kříž šelem trvale vzkříšen z mrtvých vstane trvalé tak všechno co zač dalo začalo u něho skončilo a také končí to znamená i jeli přestože dát i jako by ženat nebyl ježto od jako by nebyl svobodná. Dal li to nebo ono jako by to neměl jak tom o tomu misraki pavel velice duchaplně a to neznamená že od všeho u doby bylo řešení špatné ale oni když se říká kdy nechápete zákon v tom smyslu že když je člověk v tomto těle tak s celou řadou záležitostí začíná ale se všemi také tady končí na tom světě nikde jinde nikoliv na věčnosti je. To přeci máje by věže také dvojí planě věčná věčnosti do věčnosti sahá nezačíná ani jede v ale nekončí měníme tak taky kdo tam přejde tak nemůže tam my s čím začít nemůže tam žít například než jednou kterou tady měl to je nemožné i nemáme o tom představu samozřejmě jak to tedy potom bude s tím i tam budu žít ne nemáme do o tom ne ještě ne nedovedeme u vědomi to ten stav v sobě obsahuje. Takový člověk e opravdu zažívá spojení se všemi nejenom jednou jenom nebo si můžem pro jeho jež směšné že bych se měl rád že k částečnému spojení že tím člověkem že vlastně odělo od ostatních tam byla toho všeobecného spojení to všeho bez než číše vývoje spočívá tom že že ke všemu vrátí do všem vodu ke čemu oře jemu i nestvořenému a že všimněte pojem. Tak tohleto je základ toho výkladu že totiž oni obrana nepochopili že když žil nás zná musíte vstát z mrtvých v tomto v by v tomto světě v tomto životě nepřestat se vším co začlo v ne a to je e a to předá dělat jenom tak takových okolností že v tom člověku proběhne něco čemu se říká poslední jsou pokud jen neproběhne poslední jsou v. Tak jsem pořád něčím začíná a pořádně čím končí pořád i roztěkaná o bytost v když to do prodělal poslední jsou a po něm jedině může na tak čistění bez pro že to nemůžeme smí tak tam přerostou měly všechny jeho stav dosti takzvané dobré že byly součástí jeho spasené bytosti ano tak na než tak v jeho oděje byly ale nebyli do součást jeho věčné bytosti. Mít nezůstali součásti věčné bytosti čili on je tím řečeno na věčnosti člověk ze ustává míti vědomě individuální v tom smyslu že mu nebrání tato individualita v než spojení s veškerenstvem v to k tomu oni si to jenom. Spojení táto když jeho povalit buď v pojetí světa dobra ale na jakmile kdy padneš to jedna složka tak z vás zná tak že to tato rovnováha mezi dobrem a zlem a zůstane nám takzvaná dobrá abych si musíme uvědomit co to tak dobyla složka je vše to neni na našem smyslu do dané neboť ježíš je když kristus řekl že jej mně otočil dobyl tak jak. Smyslu že otec je dobrý ten nemůže byli v našem lidském slova smyslu že by nám byl tak dobrý jako konkrétně někdo a vidí to jeho dobrota spočívá stejné třem jiném přeci vidíme že neprotekčně svítí světu žena všechny všem příjemně život všem při je existence všem přijde uměle poznání jejich stavu ne její vývoj na tak dále čili jeho láska je charakter obecný. Jak je tohoto učili že jede na to nebo naopak na to na to odvolám dame krávy na ženu že by to opakovat tento obecný charakter lásky od doby než bych od vší vytváří nemůže vůbec nemiluje kdy vůbec o ve nevíme že to tak protože to všímáme to je co vší jako něco obecně platného jako něco samozřejmého jeho leže že toho slečna obrovská obecná v vůči všemu trám dost jestliže. Ten všeho tak nemůže je to v jeden něco milovat protože jinak je v by byl sám sobě nám o jen on jenom nemůže existovat láska vede nenávisti a proto ježíš kristus chtěl zrušili nenávist v člověku ne aby porušil tu dvojnost zela nad živ oddělenosti od toho věčného života takže jestliže potom posledním soudu přestaneme do drží jako od be. Znát ty dobré vlastnosti do na pravici boha otce jsou spaseni tam s to liší že by vždycky jenom tak pak to neznamená že že dobré na to že zachovají vědomi dal jsem chabý tato tak by řekla na malé by si dobře vědom toho že to nedobrali výklad nýbrž pro znamená že budu potom v tom smyslu dobyli jako je otec neméně neboť kdo to bych to takhle tím budu spojen když to chtěl abychom byli spojeni neméně. On s otcem abychom byli jedno otcem máme být jedno od se musel být také tak dobří nakonec na věčnost jako je on a on není našich očím vůbec dobyli chápe stal jenom očích člověka který byl spojen s bohem jako proti kristu v tom očí jeho byl o ten dobyli protože ona chápal co je to na dobrotu by tím způsobem době jeho otec v kdežto my to jako nebylo vůbec nechápeme chápe nedal kdo takle ale ještě bych k rostly. tam totiž jenom to když ježíši ježíši nazval že dobrý ne tak ho napomenul že není dobrý že nebyl jenom otec v nebesích protože je nechtěl uvést on nejel aby totiž nemysleli že toto se člověku jeví jako dobré je a on přeji musely jevit jako doby že to je to dobro božím. To vůbec ještě to dobra boží není a totéž platí o ženě tím způsobem jak nad a do země vlastním ženat tam vlastnění ženu postupně tón není to pravé vlastnictví které pro při dala věčné si vámi ne pro také vlastníky připraveno neboť nepraví že u boha je mnoho příbytků že ano to byla pro každou i kdyby bylo to vlastně psí. Vidíte ten jakýmsi vlastní s tím toho boha ovšem do vůbec nemá povahu vlastně vinno jako to dobro tamní nemá povahu a od toho dala dobrá zde na zemi že dycky být čím kdybyste nikdy tomu vlastnictvím nevěděli že to na být ježíš kristus prosimvás se na to upozorňuje tím že říká na rozhraní učitel také přes kdy je matka kdo jsou mi bratři jo jaké na s do bylo vlastně jen než tím způsobem že. Považoval svět považoval svou matku za v tu byla mu to dal li tam své vůbec ne o to ustoupil proto je ale nezavrhl nýbrž jemně svým způsobem daleko od dokonaleji rád ne než nemůžeme mít kohokoliv bráti na přidat nepodal o tu matku pod při je jak stala by nechal na holičkách ne ale jeho bylo by to strašně dale jednou si s by bych byl to jsi tady řekl by se mi to byla odpovědem rád. Dělal ne a vám dám po matku předává jenom vina je na předávám matce dáti při než jsem to utrpení smrtelné měl vším pádné do před smrtí že dokázal tenhleten akt plátky protože opravdu je třeba aby se spojovalo aby se všechno propojilo na všech u hlavních aby se dovršilo něco tady na zemi i to vlastním víc pozemské tady musím dovrší tím že ho ženo odvedl tam kam patří žilo. Do neví které jsou lidský milostné které jsou někde nesrozumitelné kdyby například dejme tomu odešel od své rodiny tak bych nepochopil této nevlastnit to není správné pochopení nevlastní doby možných odcházím proto a po že nebyla jim rodinu je že rodina by nemohl a nemohla nedělat to co dělala rodina ježíšova kdyby za ním chodili to byly nemohly čili jak. Nemohu dovolit musím kdyby o rodiny v něm ale ne proto abych ji vlastně nýbrž proto abych v k přecházela do toho jiného obecného budu vlastnictví který není škodlivý tak ve obecná láska také o bez se na to i obecná víra a tam vždycky dvě složky pro spojovat ti a spojovací vždycky tyto dvě složky nejen. V jednu z mých kdežto my si představujeme že látkou třeba se spojujeme li ma ne my taky než těmi lidmi se láskou to ve vás na obecná rosa pojem ne protože je my nikdy nepatříme do míry jako tomu otci nás musí mít nějaký řád hodno a navrch musí být na věčnost ne a všichni tomu by body není jak pod jimi tak také protože žil v i ostatní kde není kteří tak dva. náleží tak taky protože on vás k tomuto řádu když tady s vámi mluvím nastaly nemluvím jenom za nám si tohoto řádu nikoliv mít rozumíte mně na tak i když nepochopitelné je pro že tam tažena protože je že na to byl vlastně nevím to byla nejživější jsou čát vlastnictví to proti vlastnění člověka je vlastněním je v čí jsem ve může. v ženě ze ženami to byli vlastně největším vlastnictví nebylo na vyšší živého člověka duší je tělem mistra řekl v na tohleto nemůže existovat na věčnosti a protože tam nejistě vlastníky našem slova smyslu ne to je ten smysl ale jsem chtěl dovršit točíme tím způsobem když kristus bez ohledně na to že tomu vůbec nerozumějí kil lidí káže tímto způsoby že by nechá křivdí článek výkladu řekne začátek a řekne. Ale a celé nedej tímto si domyslete jo postoj bude tam nenašli řešit že si tam nemá tu v do bude s nimi vede na součástmi nemá kam ne udává jako nestali do pochopit že z jiného přirovnání kterého řekl když tam davy kdy byl ve tím právem tak řekl kdo je ten tento chrám a o na tři dni postavím ne ne nejen do chvíle též na ti to tím je to tím i za jenom to pochopil. Že ano jámy jiný aby že vám tam potom bylo jasno čili na při ni stal totiž kdyby ten by tam neměl hle tím sebe svůj chrám tělesný nestane do svých ale nikomu po neřek i ani na to se mnou že byl na toho na čem ě v ž v to bylo velikášství anebo může dal bohem se dal prorokem si dělal zázračně člověkem přestane být zázračným člověkem nebo s bohem nebo po oné. a před on byl ukřižován jenom pro jednu mile pro jednu jedinou pokud můžeme jsem si myslel že toto tam nebyl jejich uvedl protože cele o na to jim stane a toto nedali ta neuvede je mi do nad o mém že mu vyčítali že chtěl na tři dni že chtěl ožení nechal prosit chrámy chtěl nechal bořit ho potom na při ni postavím a jak by to bylo možné říkaje před soudem v když když byla. Aby ještě tečeš ve dale a kolik nám bylo v to že se tu ono se na tři dni postavit postaral dál a pro toto rouhání musí být popraven tato taky popraven byl v kdyby tam když vjemy je ten prostřední článek mezitím kdy jsem vymyslel tvoje tělo nebyl by býval po pravém a nebylo by je do splnilo taky nic z toho co tady on říká abych se nesplnilo kdyby byl je prostředím žádné. Prosím celé neříkal protože by se vám ne nemohlo plní každý z nás dost přes plni ten poslední článek v z těch tří jeden prostřední vynecháno musili jeho sám svou praxí tou zkušeností doplnit tato látku pozorní nestačí ani dožila o doplním na něho taky napřed jiní doplnili a prakticky do první že převedli do stavu poznání věčnosti dokud že jsem se mi do toho co on centra. A to nestačila tam tento musel znovu prodělat koncentráku v sám na vlastní kůži to on od doby toto bych nikdy nedělal protože vím že to musí potom znovu opakovat zažil že po do toho ne ale protože když to dělá a vede zasvěcence tak mu vede na dno u a potom bych doma dělá sám tak mu to nejde po je to před tím zažil vede do že jsem že šlo mu to a on domnívá že je to jeho přednost není. Ani to je to to bylo co bych zažije sahá samozřejmě to je milost ale když po nával své a on se předtím nedisponoval disponovat do ty jsi mistr ne to na toho žáka kdežto ježíš kristus chtěl aby ten řád sám přidal k tomu všechno co nese nemůže dát aby všechno vydá ze sebe může dát a to všechno to se nemůže dát je překonáním pochod při o a ne vysvětleného sám. A proto ani když vám tyto věci vykládám a byl tam klam se tam chtěli mít ne když je budu dokonale čele střední článek v tak aby byl návodný v tom smyslu protože když neboj se chopit toho nebo onoho a přesně toto dělat muss věřilo dalo oni svého ducha tu oni přistoupí pomůže podle svého způsobován náhledu ponechme jeho mínění do vší k oprostí a vedle vlastností které máte dispozici. Podle nástrojů které máte prudce nemáte jste si musí plnit tím prostředním článkem i váženou upozornil na to a či ve přední článek toho vysvětlení by tam chybí zásadního u ježíše to je stav ve tím peněz symbolizován střední fází jeho do jednání to znamená od křtu v jordánu do vší že v ten nevysvětlený se jeho života proto si troufám. Toto vysvětlovat abyste pochopili podobenství která ježíš uváděl příklad o ti služebník třích nebo tady do ženě to je vysvětlením jeho zázraků a zázraky nám vysvětlují jeho podobenství čili jinak řečeno když tím podobenstvím jeho život a náš život se podobá ježíšovu životu je to všechno podobenství. A se ti navodit smysl zázraku ani tolik žádat u přeměny toto s tam prosila si pětkrát přehrady protože to nevím znova říkat a nadto tam na když mu do toho výkladu který není píšu toto tam na píšu aby toto by to bylo že to tam napíši protože chci abyste viděli co by musíte tomu přidal co na vás nikdo nesmí přidat kdyby to chtěl bych miloval to za vás při kdybych to chtěl a mohl za vás se tak tam tím nepomůže. Protože vy si to musíme tan daleko když potom okolností o to ho sami a vám nepřeje mu ty okolnosti kde jsem zažíval sám protože jsem se upon dal plnou bo přípravou nebo nevím jak by do nazval v samolibosti to mám za sebou že jsem to věčností s pojem kdo tento zažil do sice momentálně zažívám ale tento zažil o takže postačí že to byla to byl bude extaze ne ten že vás oděno abych žen. A ne když si dovolit extaze třebas jednou na tom nezáleží potom jenom která která zapomenou na tele že o celý život stavět ale není to správné pokud tak sebrali pro konaná s tou operacích jsem se před jsem jsem ani koly v e vším co všechno do toho máme my vložit tak se z nás nemůže stát člověk trvale poznávající. A budeme mít pořád dojem že byl by na ani dělání ani činného to neni nežli dání cenné aby na dal ženě dokonalost to prosto jsme se vrátili někam dozadu a nepřišli někam dopředu jsem zažil do že ženou před vám předané do doby jiná nedělá ne tam jsem marně kde konal proč jsem proč o to přestala pro sebe o tamtudy na dneska doby a protože ta se o někdo ve tu chybu pro opakovat ho že. Wu hrozným berte protože dobře vím že byla potom čekalo kdybychom tuto trpěl toto mět potkalo on centra a tomu nepřeju my jdeme jsme řečem za nemilosrdní to neměnnost prvky v když vás také že budu to si jenom zkušenosti o kterých nemohu nevydržel do zkušenosti prožité na nemohu na vás ti davy se se mnou ten est vedle dělali taky že jo musím dělat za vás napřed v ti že kdybych jednou spoléhá na jiného. To mohl udělat sám aby dělala o chybu po musím pro ve sám ě je to snadné proč to sami te ale opět je přitom oka okolím lidí je chybné neodpírejte se proto on obě nese o krista a von vám dal bych pojetí začátečník dále a konečně žádnej výkladu by ho máte doplněk tím prostředním a to právě. Ten odvaž do výkladu chtěl k tomu co byly tak protože ten v před kdo v viděli tomu nedorostli ne ale k tomu nerostete vám tedy na předávám ve vykládat mysl aby byl dal zacházet chybami prosimvás počal chybami straší by nás táži ano o bohu je mi to na ten večer nedo říkáme to možná budeme příklad pro na to moje vážil čisté naučíte tak dobře. Zacházet chybami vše těšíme zacházel novými vlastnostmi to předá tomu předán znají návod obecný návod na obec snad je zažíváme chybí chyby jiné že nebude na návod jak překonat zem a všech chybí nýbrž od ve mně že překonali chybě rozumíte řeknu pane a začátek a pro žení stále při nechte vyložit svým vlastním ženou vlastní zkušeností v tím. Do toho vložíte neboť musím následovat již tak i v tom jak on to vykládal chápete stalo i ten by se provinila proti duch o jeho učení pláten pro si v čele mohou naznačit obecně o to taky obecně dal na čili on nás nenechal na to by vás při tomto např je mi danou od ženě se co je to ano obecná láska neboť tam je a že nebudu milovat jednu ženu tane na obec podoby nemůže paty jedna žena kdyby mě. Patři na jedna dal mně zas míra obecnou lásku ve mně dále měla přístup obecné se tento pravda to z toho dělat nevyplývá proto tam nemám on nemůže nikomu tažena patřit ještě před na bych pravil o zavržení navěky svatý dán ve své apoštolem praví kdo se znovuzrodil nehřeší čili tady je vysvětleno zavržení zla navěky jestliže člověk. Se znovuzrodí za nás křísí mrtvých stane z mrtvých tak nehřeší pravda že do mně bylo navrženo na věky rozumíte že nepotřebuje ale byl přímo ven nedokonalostmi rozumíte nepotřebují vůbec při den protože věčnosti žije a my tím že žijeme nedvojnosti jsme tříbeni dualismus dvojnost je zapotřebí jenom do doby pokud potřel věk ve vývoji. Lidské vývoji zdali tím vývojem třeba ještě nějaký vývoj na tom nezáleží nepotřebujeme být tříbeni byl podoben dělali vždycky být tříbeni nebudeme to nebyl velice dobře no v je to znázorněno v tu velmi málo před kybele ve našel při světla ano ale že tam je mluveno symbolicky zase ale velice obecně správně staneme o nějaké vyšší lidu který. Než se těžko přímkou na zádech jo a ta kterou mu ho potkala ale litovala nebyl že ježíš spis přečetl si to prosím na potkala na litovala a řekla mu a to ne on ženo vám proč se než než s tou s přímkou a ona řiká tyto od ještě asi rozumět nebudeš ale vnímám on dáte věcí u vloženo nejenom za sebe. Ale také za tebe jsem pochopil že nejsem oddělenou bytostí a proto na jak je to že pochopil tak nemůže ne jenom své věci protože přestal vlastní v nýbrž musíme i větší všeho toho v dobách ale pamatují ši že věčně zato neb po nesu po že není mým jen když jsem se odnaučil vlastnit nebo byl v patři jenom sobě ale který by mu je. Ve věčně by byl tuhletu skříňku jednou uvidíš že tu přímým ponesou na zádech jakobych tím vůbec nepil neměl jakoby jim vůbec nic neměl byl dale a tak něco chci žít pán nebude oni lehčí než že by on učí těžší výše teď budeš v domě těžká jako je tady není všechno od jim bude ještě vím než žení mění v ale to vůbec nebo. Buď čit a to bude chvíle kdy mu již naposled že můj on měl že spojených těžkostmi tohoto světa a tím bude končit to je to zavržením toho milého tady nevíme na to zavedení nového kde to ten člověk nepotřeboval to ostatní ne ale že to nebude příti když kristus bez námahy nedal na sebe utrpení jiných do chvíle. E z jeho ukřižování že on svým způsobem bral na sebe že jsem třebas v ty těžkosti těch šen nemocný to jsme nevyvíjel na tom že když přerod natažena že při či že jo než na vyšla síla a on bral na sebe jejich nemoc všem neprovede hledí protože byl na jiné úrovni ale brát do na sebe a tohoto nezatěžoval tu při na vás u pozorní při tu přímkou vědom daleko donese mu tak teple. Ovšem na při žil do než jsem úplně donesl tam misku dělal a přestože potom začal jiné za celý svět kříž to znamená než se to od daleko mi též do toho kříže daleko více tam nesl vší dal potom nesl tělo tím světa tak i jakoby nenesl on jsem nebyl byl v dům je tam symbolicky řečeno ano neměli na sobě a měl všechno velice krás je to vysvětlena jsem to několikrát říkal. Že tedy na psát samo dát zapsat ě o tele jen je o bych to poroby o kryštofovi ne který nese toho ježíška přes tu řeku to nikdy k němu přišel na jednom břehu a žádal ho aby je převedl přenesl na zádech přede řeku tak bych to se usmívá říkal do budu mi nestálé po prát či ani jemu řekla nebudeš li jako ta pane jíž a čím dál stoupal do toho pro vodu tímto dítě do těžší na. Pole v šeptal toho dítěte kdo či či při tak těžké takto malé a tak těžké a ona řekla je než než nebyla nestanou než u mnou nad jiné jinak nedokážeš toto doka na druhé my jeho u i že vstoupím aby že by všecko a vy vědění bohužel nastává teprve ostřeji mu dí. Bez těžkosti kterou neseme nejenom za sebe ale za všechny a postupně ve stále větší množství lidí ano a tak mu řekl toto při na by mu řekl to co si tu žil na s čím vede to byla tu na všech hříchu který dělání než tu na všechny lidi a když jsi pomáhal tuto s tím wu ale mně protože si byl ochoten oni pomoc ačkoliv i nebi. Je co děláš to nevadí to je proto jsi byl vůbec schopen čili že tu řeku kdybych vědomě na nechtělo dál tak si nepřešel rozumíte tomu tady ve že detailně vysvětlen návod jak to máme dělat to ovšem obec na ho samozřejmý také především zdrojová mysl zdrojové vědomí lidská námi. Sil řekli jsme si že lidská mysl v že ve jste kdyby mu vám tak jak dneska nám funguje je od začátku našeho vtělení jsem na svět předtím lidská mysl neexistovala ano čili o na sedění že z myslili zdrojové to znamená v základní mysli která je na slovo měnit bude. Formuluje která všechno ježíš řek chápe obsahově ani vypotřebovala těžkým nebo kterýkoliv jazyky z toho vedeme okolností že vlivem prostředí ve kterém člověk žije že je lidská mluva a tím taky povídavost lidské mysli čistou někde lidská mysl lidská která je povídavá která sice u my taky obsahově přemýšlet. Ale je to především způsob postupného skládáním vyšlé dohromady v kdežto v zdrojové mysli že myšlenky vyskytují nikoliv po skládal nýbrž v jednom v jednom pak by kou dal je bych to řekl a že je jenom v žil mezi zdrojovou myslí li k a. Zdrojovým vědomím vědomí je širší pojem než že než to bylo vám mysl protože vědomí existuje jen v něčem e třebas se mi to jim že mně bude kdyby dale vědomí existuje třebas v kameni ve všem co existuje musí být také vědomí nějakým způsobem protože v tom musí být ve všem úplnost boží bych tak řek na které se. Čit ananda a to znamená jak vědomí tak je láska tak taky existence ano ovšem stýkal se je že ten vědě umím kamenné ne nedokážeme protože ani ve naše zdrojová mysl by nám to nemohla jsem zprostředkovat protože to je látka připravena k ještě není bych tak řekl točila látka ten to je tomu dán. Z podaná na které jste dávala tím že vám to bylo třebas těžkými na trám jsou tím nebo co takového ano nebo to je dějovým ne dějové záležitosti s tam svazují to je mysl bez jisto je bych tak řekl ještě nepopsaná ano veta budovat a není že to byl začínat čát vystavil on je s ve formě řeči a ve formě paměti je to mysl bez paměti statky. Proto také mysl ne přemýšlivá která si je schopna přemýšlet ale ještě přemýšlí jeho záření třeba jen tak že přes těl co možná uvěřil to tak je přesně ano roste rozepsal není mění jak při vás tím že že že od ale je u plně jasno že mezi vědomím jako takovým a myslí je rovni jo je to to je něco absolutní žil vědomě absolutní nižší. Jeden mysli ano protože mi těžko můžeme nazvat to co je v kameni myslí vědomým mění ano můžeme do nad myslí je ale těžko je to spíš vědomí ano ano tak to by asi bylo všecko sebezápor vyplývá z povahy vlastnosti not to je samozřejmá věc protože jen člověk je každý jinak utvářen a. V něčem jiném se musí zapírat kdyby se zapíral v tom v čem mu není třeba se k sebezáporu tak by to byla pražská ale vynechávat by třebas to před tomu neni milé protože tomu si zapírat on musí vycházet z těch poměru mi tedy že proto jsem může začít se sebezáporem tak v nebo v tom smyslu nebo takovým způsobem že slečna věr v tom co ho co nebaví že seděla třebas něco z toho nebaví o všeho by to bylo užitečné. A přidá do k tomu co ho zbaví tělo tak to je takovým prostým začátek sebezáporu ale kdybych se například začal zapírat v něčem co nečiní potíže tady bych že e točil dokolečka totiž asi takhle to ukážu ježíši kristu protože že tady snáze tam ten prodělal soud dal sebe. A proto a protože let když se chtělo na tento svět tak musel zapřít svolit pobyt na věčnosti že ano to byl jeden sebezápor tam to nepotřeboval dal dal by jela a musel se zapírat do smyslu poslušnosti rodičům a ve smyslu on v tom smyslu že musím být v tom co jeho od si to byl si říkali mockrát aby se na stál. To nedostal tam odkud přišel proto vědomého spojení s pod jsem které se dobrovolně vzdal když se jsem vtělil ne on to dobrovolně dal abychom ho mohli začátku z pozice ve které jsme v která bychom mohli následovat kdyby se do toho nám dal tak to mělo se do na další lidské pozici bychom nemohli nasadit ze svého liství dál ne na jeho cestu takhle on se zdál. Ve věčnosti a přešel do lidského vtělení musel zase ukázat jak se musí musila z naší pozice o to aby se dostavilo dalo atakdále jakmile se ale dostal do jordánu tak se nepotřeboval zapírat v tom smyslu že by byl své rodině oddán a to bylo do výtečné z toho vytěžil to se mi těžit mělo takže potom po jordánu se stalo to je málo to ve mávat. To bylo o to bylo to rozumím bratři tak nazvat ne čili na tom mu záleželo kdybyste byl dále zapíral v tom smyslu že byl oddán jenom své jenom do tolik jako byl předtím jenom do k tomu je nižšímu okolí v li to dělám protože je to může někdo byl tady že to že nazpátek nebo se vracel čili kdyby byla dost okolnosti ve který žije ten zápor kdyby jako o sil který žije on žil novým. Okolnostech novým novém stupni poznání a tam se vědělo jiné dát zapírání on musel přestal věda na k vůle svou dojet před tím mohl věda o musel do vůle musel protože chtěl být v tom co jeho otce i on musel přestavba jenom vlastní vůle na to bylo to bylo po to proto sebezáporu jakmile to dokonale ovládal tak musel od tohoto jednání že vlastně. Vůle otcovy ustoupit musel tu vůli otcovu v tom jak by ze svého vědomí musel z od jak vám říkal o tom že byl na tom při žili ztratíte spojení bože prostě opustil an říkal aby mohl nastoupit další sebezáporu před jeho pro pro volnou v úplně by na to podobně teta všechno že bylo všude protože oni spise či ježíš tam míra sebezápor a způsob se do za mnou musí. Odpovídat danému stupni vývojovému ano pak oko roste ve který člověk žije a pomohl vlastnost tento jemná protože ty mu patrně překážejí aby se dostal dál a na by může může mnou abyste stavěl tomlu k tomu že to je to ten překáží kdybychom třebas co řekli to ještě cenné ježíš všemi on se musel zapřít aby třebas pro volal jidáš že od sebe. od nudil kdyby ho byl od sebe od budil ale zapřel v v dojel znemožnil třeba tu zaradoval popravou na křížila podobně tak to bylo sebezápor na tom stupni že se jinak choval ke svému nepříteli než bychom se mohla asi měli chovat mi on se choval například jinak satanáš dovedeš že k němu obal možná před let před tím než se dostat jsi byl v tom jordánu. Neboť tam byl do satanáš znázorňoval třebas tím hrdost ten ne a takovými paty onen zabíjel že on je potíral tím se nepředal kyne přemáhal ale pro satana popravu přemohl no v jiné podobě zastře širší podobě a ono co na taky říci že za sebezápor vyplývá z povahy vlastnosti protože člověk musí mi k tomu sebezáporu. Tak jak něčemu konkrétnímu musím vzdát konkrétního k ta a jsem postupně se nepoznávám ale znám své vlastnosti a proto když se ještě mám zabije rád či zapírat sebe tak je a v čili to byla tomu tomu dát nějaký je ve se jak to dělat tak je než do se mi nabýt vím že říci zapři ve podle svých vlastností. Podle znalosti ji vlastností asi tak a kdyby řekl jenom tohleto tak to stačí protože člověk e protože se nemůže napří podle toho co neznám byl to byl v něčem o čem neví kdy jsem se vždycky řečeno že se se si myslet že se zapřel ve všem vždycky jen my za mysl třebas v tom koncentráku na jsem se to ji o tohle dal do se mi zdálo nebyla to pravda. jsem vynechal třebas všech že jimi sebe ale o čem jsem věděl to jsem všechno dál a to bylo velice málo čili že je to mně nebylo bráno to mně nebylo vedle vykládáno toho proměnil nezazlíval to tím že se neprovinil to bylo zaviněno všech aby mu jim poznáním ne ale dobude z věci vám to muset dokonale. Za přijít tak nezapřu sebe všem jenom protože to vede nám ale musím zapřít komplexně to znamená všechno o čem kdy musím dát do dali tomu si komplexnost toho sebezáprou na každém stupni i jiné musel nejeví komplexně protože zná jinak ale mně že třebas kompletně protože nebyli o ničem jiném že myslím ještě zapřít a proto se dělá tak jedno to je prostě. To je ovšem nebyl by to řekne pane bože v jeden mu celý život je na by do tak bylo na nebo si pro dneška patřím celým svým životem k nejkrásnější způsob na pak si předávat proto by to pro li tomu co tady bylo ne stačí mám li nějakou vlastnost kterou dobra žil na špatnou nýbrž za ušlechtilou za je že mám také se do věci obětovat nebo sebe zapírat samozřejmě že ano proto. Že se musím zapřít celý cokoliv nám že vám to musím odevzdat nesmím vlastnit ale tím méně si dosti dobra vlastností že když jsem řekl že mu nebylo zapotřebí např je v ježíši aby se zapírat v tom co překonali je tak jsem to myslel jinak dobře si byl tu otázku po kladl on je někdo jež když jem byl sebe zápornou třeba že byl odevzdá. Své rodině a toho nebo že musel být v tom co jeho otce o to při do do do jordánu ale ve skutečnosti to byl za chybné ode jenom celkového jeho sebeobětování osoby to dycky cenný dycky všechno o čem věděl že že jedině své dělání svůj život všechno obětoval ale forma jako o to obětoval byla taková že se věnoval své rodině. Než že to co bych v tom co jeho od otce let že bych porovnat toho sebezáprou musí mi konkrétnímu si vět co mám dělat přitom sebezáporu ale nikdo jej posila o to se musím napřed na příteli když třebas se zapírám ten třeba rád rád víru alkohol a zapřu své a přestanou ho jít tak jestliže ho přestanou být proto že taková aby se let. Čil tak se vůbec ještě nastoupil cestu bohu protože jenom o tom o to sebezlepšení jestliže ale před tím si přímými k bohu tak to začíná by duchovní cesta protože v či si při by sice vším byl znamená to je vám to se nedá bylo proti alkoholu k tomu abyste celý přiblížit ne abych se zlepšil. Nýbrž abyste celý přiblížit každý duchovní prostředek kdy musí v co jeho ku z když celého neunesl také špatně volené například duchovní koncentrace nějaká když celého neunese je při něm ustávají vedlejší myšlenky které pronásledují tak to není správně volená koncentrace ale nebylo nejsem zaujat dostatečně tou koncentrací k a. Tak to taky špatné že ano takže jich nevědomě janu koncentraci jako druh sebezáporu to znamená jako povinnost třeba jako povinnost tak to nikdy nevede ke spojovacímu stavu teprve teď do společných stavu když použiju to ještě vnitřní modlitby ji jako prostředek který mně může má. A muslí odnese k tomu bohu když jsem se nesnažil dělat koncentraci pro koncentraci nebo dejme tomu to jsem se snažil a to walt na chyba by dobyli protože vědomí byl jsem to neměl pro na hlavu postaven chtěl všemi kdo by chtěl zemi čistý není to znamená když to špatný do boží že jsem vlastně k v lepší vlastnosti na tak je to nějaký krok kupředu ale nemá to následek spojovací jo. Chtěl bych že zase je něco říci a osudu a karmě totiž či my jsme si že ježíš kristus se v byla je to několikrát říkali pojetí karmy na pojetí osudu tak jak byl znám ve starém zákoně a jak byl zakořeněn myslích všech tehdejších co bylo z u ježíšových. si díváme na mi z z z z z jakékoliv stránky my vidíme vždycky do člověka nehodnotil ani podle toho ještě byl dobré em nebo ve z bída šelem stavu ještě byl na tom zdravotně dobře nebo špatně nýbrž hodnotil čistě ale jenom počkat stávám jenom podle jeho rozhodností podívejte své. Když on třebas ženě to že je to je s to mi řekl kdybys chtěla mi že věčný dal by o dala říkají jedním slovem také nebo jednou větou tou že je to říkal v že pět mužů tak totálně hodnotil u toho člověka jedině jeho rozhodnutí rozhodne že by se tak že na tom když úplně novými pas rod všechno co dosud po pro z mít dá. Při nestrannou že se nerozhodné ježíš tak budeš pořád se mít ten něčem čehosi než čím si nevíš rady kdybyste byli jeho učení že na rozhodli opustit své rodiny přestal být tedy září jaru projevy těla vším čím byly tak by byl do smrti ustaly spojení je váže na tak dále svědek oni vůbec nic nevěděl ale jejich rozhodnutí způsobilo a on to on. My taky uskutečnili že za pomoci ježíše krista samozřejmě že se jich osud u byl obrátil jak tady jste majáky lidstva obyčejných li vás a totéž platí o nás všech když jest uděláme rozhodnutí odvážné rozhodnutí které vůbec třeba neodpovídá našim možnostem a dokážeme střed přitom o. Přít o ježíše krista o milost boží obecně řečeno tak máme všechny předpoklady abychom ho za stáhli tak odvážně atd tak daleko ještě do svého osudu že jeho nikdo nepozná že nikdo nemůže říci že s tím člověkem že je totéž co nedělo předtím všem oni se věděli dali do nevydržení toho tesaře u toho ježíše. Najednou ten syn tesaře dělal zázraky protože on dal rozhodnutí musím být v tom cenného otce a dal hodnot co je to je něco prohlásit to nestačil co ještě nerozhodl že to pro nás by jim tak jsem se nerozhodl ale než ten příklad se rozhodnou přeli když k modlitbě že jsou že je sbohem protože opravdu rozumovou tak. Ještě bohem vědomě střed spojení nadto upozorňuju ten dale jen po chvíli v tom ne o to u tu v to že mu kdyby tohleto nebyla pravda tak bych nemohl na kteroukoli naši otázku odpovědět protože v závisle na tomhletom rozhodnutí je to je jak se snažím o to je klid čili do svých schopností a kdyby je může to nestačí. Tak se rozhodnout obětovat tu běd do vůle boží a stane se dvojí buď jež ale nebo znám odpověď na kterou žasnu rozumíš a proto je tím stalo to jsem si že nestalo nit protože ten dej se ptal ho do chtěl provedou zpronevěra dosti rozumíš ne že je to v moudrosti nebylo. Tak nemáme mu ten byl u škodil kdyby byl o to řekl nějakým vším způsobem ale i jestliže se dostane mně odpovědi jiné hlubší takto zasloužil atakdále něco jiného je když to rozhodnutí nedělám v učí někomu jemu nebo kvůli někomu jemu je brž jenom vnitřně než si pro sebe ale od sebe to znamená že chci se k bohu věnovat i já. Vy si je si že dal ještě někým jiným totiž když je vykladač otázku a ji obědu bohu tak tomu co by to taky ten jestliže přitom myslí oko po do doby do tato nedopadne lidsky tak musím to byl to všecko všechno co s tím souvisí ale tady je když to dalo nic jenom sám v sobě tak buď jenom věc proti neboli my když že že že se obětuje li tak je to v pořádku myslíme tak je to nepořádku upozornil jenom na to že. Jesi to nedopadne také říkám tak je to vědět o vina a do sto kdežto nemáte je okamžitým tak prosto jesi to v vybral protože do neboli že se máš rád a jeden z pánbůh by byl ano byl pak o to je že když mu tím že mám na to je a to je to to že se neseš obětovat jsi ty jsi budu před těmi slyš toho bylo do toho dobyla ještě by země vytknout copak si ještě že věřili tím dobyto do v tom je. On nedovolil kdo ho mi že on bylo domy když pak se nově jež ta tato ovládanou učil věk tím ale to je to chyba k tobě bože toto toto jsem to se váže to nedělal abych se vrátil abych aby dostal nemoh patřit na bych aby to dál von pádné to složený když přichází do otcova let do hospodářova domu a to co je mi to nesmím začít myslet na sebe to musí přestat. Jste na sebe dokud byl na poli mohla než těmi se na sebe mol do tam najíst aby vydržel při prát čili bez silami po rostly u z myslet proto on tu takle nebo tak ale tam ten dobytek povedu tam na to pak nebo tam na tu to všechno uvažoval vlastní vůle a vlastní vůle se vracel do otcova domu ale tam do jeho vůle končí na tom brahmou musí shodně vlastní vůle do se proto do. Na k otci to o pomoc odvážili tady je to v tomto svět symbolu díval není u mýtus novou uvolní ono je li protože než čím především nepodezřívejte že dostanu vyšší volně nežil vy to bych si prosím prosta několikrát zakazoval jenom dělá rozhodnut činí jeho prvou kdy je podstaty jiné závažnosti než vy kdy neděláte tak závažná. Rozhodnutí rozumíte v kdyby to udělaly tak nebi celým životem bylo přeli a nezáleží na tom ještě nebude se mnou brali able že to je život o ten kdežto jsem třebas o to ne ale odvážná rozhodnutí a takže i s tím ježíš jsem na jiné úrovně vůbec ne on je jenom jediná úroveň boží že pak do se při víme s tím rozhodnutím. Anebo rozhodností nebude tak om by budeme jako proto že budete li přestože složitý bytosti povolal měl vyvolení na tomhletom doví čili nějaké rozhodnutí nějakého dosahu nemohou udělat rozhodnutí ti takového rozsahu nebo takového dosahu je že by bylo absolutní to někomu není protože kdyby takové rozhodnutí absolutní dělat protože doprovod tím způsobem prostoru. Byla stanovíme jdou tam ve čili do roku tisíc třista třicet čili že když přijala to ježíše krista v tom svatém přijímání tak okamžitě umřela to bylo absolutní rozhodnutí to tady měla co vleže s kristem po se na nestane todleto mělo by se dostal v hrob jsem stane že tak je to nebereme neodolá či a bylo úplně po lidském osudu bylo popravě pro šelem žádnou přešla do ježíše krista přestal do věčnosti. Ale když třebas udělali rozhodnutí učedníci panně od již své rodiny aby nás se o ježíše krista tak to bylo rozumu tím jako při úrovni nebylo to měli než jej činí ale bylo to proto velkoryse oni pokud věděli pokud věděli pokud si dobře vědomi neměl nikdy než při své rodiny majetek dali neměli nic takového jenom jenom starost o tu svou rodinou o to že vás chci ženit janem co všechno dělali. A o čem věděli prodali o čem nevěděli to nedali pak ale přišel další stupeň ky kdy se praví dali že mají něco ještě o čem si nevěděli že a toto bylo bych to zjednodušeně řekl doby dověděli že jsou učedníky páně to jsem se to dověděli ten dostat a to ti pomohl oni si by se je jako. To je prostě odvede někam do věčnosti že zbaví těžkosti posledního soudu nebo co takového ale nevěděli sebou musel stát učení čili to smyslu že domu se stanou pracovat proto tak krokem ježíšem kristem on najednou nebyla řádku jakmile svět přijal tak se do do křtili je to dělal zázrak byl toto a toto on možná nepředpokládali pravděpodobně o kdo toto nevěděli že to je pochopitelné. Najednou on ještě někde byly s nimi před těmi vážili ne najednou věděl zázraky věční on tam nekřtil ony křtili bavilo je to jeho práce přímá od vyčleňuje svou práci pro jo rozdělil děl od prát se udělal bezvadně čili jedině se osvědčili podle svého základního rozhodnutí spolupracovat rušily s tím ježíšem. Tak museli zase je udělat další rozhodnutí jako se ještě zdali je v těch svých nevim po se se této spolupráce dobro rozum je daleko těžší že ano abyste staly povoláním mi na vyšší stupeň ta povolanost takle stupňují a vyvolenost ž to nastala vlastně teprve v tom okamžiku přijeli do ducha svatého to bylo vyvolení ale to se dostavuje. Samočinně samočinně úplně když člověk přejde přes všecky stupně povolanosti vizte řekl ano když přidával na to o sebezáporu pořád nové na nové služky složky které spočívají řečeno ještě v tom žena čím dále tím vědomi a ochotněji spolupracují v ni z s tím ježíšem nesmí se měl stát že by chtění než dopracovali tu veliké na tom tu. Jasně nesmím tu při to spolupracovat ne když dělám soustředění nikdo totiž na určitém stupni že nebude nařizovat ženě do na že svět tak to se ještě nedostal do učednictví u ježíše krista v když je mi učedníku čili klidně nařizovali než to že zralým vnější kristus a pak i ten mění přestaneš do jejich velkému. Žáru kdyby lila či kdyby mu podal ve pojem do doby že když je nařizoval nic jim nechybělo a to to vy všechno chybělo i to jeho zařizování by dobře mi že bych nařizoval i to by věděl před nechci s tím je mu že kdyby to nařizovat je on že kdo jím tak když ale vy když kristus radil napřed to u skutečně je na vnitřní cestě aby to vůbec dokázali řešit. nižším světě tak radil dobře se uskutečňuje např že toto co je tady říkám tuto službou službou bohu ve vnitřní cestě je vnitřní modlitbě rozumíš a proto je pro po o či zkušenosti z nad to se že v zevním světě kdybych to byl do řešila že při modlitbě tak jsem se musel pořád přemlouvat ě. Kdy je to vůle boží ti by dali nekonal my si jeho a jednou větou věřili doby tomu nevěřil protože by okolo světa jenom že to vůle boží je tady úplně opačně atd to co mně nemůže stát protože jsem to uskutečnil vnitřně na před proto vám pořád rodina seděl věčný pro ta potom vnější a když se tento udělám malý nevadí protože aspoň to strávit vnitřně ještě aspoň v tom stačím dohonit v je z z z za se to dělat z začátku to udělat tak velký pro vnitřní že to byl někdo z dostal že. Do oni tam byla když proporce vstane za rovnováha a tak určení tak je vnitřní krok a po něm se náš osud změní ve vyvolení atd povolaný že před čili že říkáte mi tady ježíš kristus se přeci věděl toho mu otec na říkali jsem si vás nevim co. Lil vyvolil si vás můj otec to nebyla moje vůle a z toho by usuzujete že tady musí být nějaký vývoji těla třebas pro svatýho petra předešlý který mu umožňuje aby si to ježíš vyvolil on byl připraven svatý petr a ne za tak třebas tomáš a svým způsobem jidáš ale kde je vyvolení byli vyvoleni od. Ten když kristus ani prstem nehnul aby si je sám zvolil do tak jsem se budujeme ale teď nastojte z mi to je právě snažíme z toho že kristus zažil udělat toto znali nebo pochopit to co tady dávno li si před kristem či to byla cesta pozor lidová nebo mi že mi byly nebo jiných i když těch starých ve vleku né. Jdou za jiných postát tak vždycky tato postava přestával člověka se všemi jeho vlastnostmi a napověděla tohleto vždycky odjakživa co li z vody ve existuje kdy sobě věci kterým ještě vyvolen ty v sobě je říkej mysli povolán ke náš doby věci který myslí zavržen ano všechno máš sobě ty člověk jako on rájem nebude všecko v sobě až. A na tobě za co se chyb než když takhle nebudeš chápat ten celý smysl evangelií a ježíšek učení ježíše krista tak nikdy se komplexně nemůžeš tím nikdy neříkal to dělat ale dar pravé pravá tam jsem a to jsem a tedy jidáš jsem s a tam jsem arci stát dán ale moje vnitřní proto dají ježíš kristus. A tím to bylo víc než provádt tím když vede nebudeš žít tak nebolelo ani vy tomu nemůžeme přidat i že jsme obrat jako nepochopili že krista komplexní pochopení ježíše krista rozumíš a jesiže proto bychom si také špatně počínaje ve bychom nemohli pochopit jaká to byla láska je to proto je říkali že protože jsem zavrhl ty špatné navěky do věčného pekla dne kdy to je zapotřebí dělat mi toto na není volen na to co je ve satanáš v ž v život. Ale o na věky zavržen tím je si o to bylo pod ním nic společnou to v pořádku to je projev lásky no nada o čem by to události faktické události pak by davidovi toto jakkoli volen a v ani je jako zavržení to se stalo a taky že to je dneska a že bylo by padá jako dovoleny kdo jakkoli voleny a tak dále ale upozorňoval že i jako tehdy tak jedné v ale to u toho tehdy. To byla hada kterou z vůle boží která je do se pole do moli řídit bral velkolepě s ten se do mana hra a tak to je poznáte celý svůj život dali pán bůh aby dali mu dal mu totiž k tomu při dost aby to mohli poznat dát větou práva aby vás zavede těch končin nese o protože to poznává když uděláte takové rozhodnutí kdo s ním do mír je odstoupíte od sebe toto jedete svým abyste mohly. Patři na jeho nežili bych tak řek nebo na toho která se tady děje jo a pak poznáte že toto co tady žijete je málo podobno životu který žijete na věčnost který žijete čili na věčnosti kde který můžete žít na věčnost tedy teď žijete na věčnosti do objevíte tak říkejte. Aha ležím na věčnosti to je nejlepší obě byly činíte život jakmile jenom dali na věčnosti a nikoliv jenom pro věčnost jako teď žijete pro věčnost a nikoliv na věčnosti tak bude vyhráno rozumíte pak nepřestanete o volil dost dělat tak dále protože ve mně ve vytěžili ta tam žijete může o tom nevíte není to naše vědomí ano tím méně než. Tím mysli všimněte si ježíš kristus když někoho nabádat k tomu aby ho následoval že on napřed nařizoval zapři sama sebe že by ho byl nemohl vůbec následovat kdyby byl na sebe napřed nezapřel co je to zapřít sama sebe to je velice široký pojem který že v protože že lid ten několika. Větami kdo bude stačit jež si existuje třebas nějaké moje příklady si vtělení ve jsem se nějak nepřestal nebo trval nebo na vědu stal jak se vyvíjel tak to je také něco moje co mu za při musím zapřít všecko jako kdyby vůbec nikdy nebyl jakobych nikde byl svůj jako bych ničemu nikdy nepatřil jako bych nic. Neměl tak jak nám to velice názorně ukázáno ježíše krista že se chce od mládence který všechno dobré dělal od mládí se to dělo chtěla by opustil majetek na kterém spěl ale jestli mám vědomí třebas nějakých při tak je nebo tohoto vtělení ale nějakých přednosti na nějaký pád musím umět to od od toho tou od si je v tomto smysl se za ted. Jedině potom mohl následovat krista že tam žena pěti mužů u kudy se lekla že on na ni není že pět může za utekla jenom pravá byla vymkl chybu by na velel kdy měla že samaritánu tak vlastně nepochopila že bych že tady říká tak je nám to zdá toho všeho co znamená to je jedno protože vět jenom sebe. Zapři je pravý způsob vysvětlení nebo bych li ty způsoby denní této sebezápor a tou chvíli můžeš následovat jestliže se ale nezapřeš toho co máš nebo nepil žena o čem když že tomáš že by se všeho nedovedeme ještě od říci jenom protože o tom nevíme ale stačí že řekneme to o čem víme že máme tak jsme schopni zásady že krista apoštolové nebo učedníci byli schod. za věže krista byl dali všeho co měli jed co o čem věděli že mají li své dalek ale za ještě všeho o čem věděli že to mají na příklad ten petr si myslel že látku vůči tomu ježíši že maja je dobré vlastnosti to se že do prvý kde prostě od to je dobrý to se to se dobrou věc nedovedl dál to je asi dělo ve oproti vzdát se vlastní dobro li a to způsobilo že on nemohl okamžitě následovat tam kam ježíš šel. Když ježíš mu řekl teď mně nemůže na se na tak radu osel do ducha svatého ano vím tane proč nemohli to vede ale to je zdát toho dalšího čeho se dával ježíš kristu v této dal před ti tím před lidmi tebe tu v kdy všeho se vzdal co měl všeho učedníků i matky všeho a proto byl schopen umřít na kříži a proto byl schopen vstát mrtví a. Když my chceme o následovat tak se musel nemate asi co čeho jsme se dosud zdali kdy se vzdal jenom jenom své rodiny jenom to co o čem víme že se můžeme vzdát tak je tady velice málo věcí se pokusíte o vnitřní soustředění podle správného rozhodnutí které se máme skla předešel spoje se s bohem tak budete něčeho co budete muset ještě navíc dát vede své rodiny. Ale to bude daleko a jestliže potom byli ochotni se vzdát tím že nic si tohoto všeho tak mohly výklad ducha svatého v ze ano a mohli být posvěcení navěky tak že neměly v jako s s si o sobě za zlé nebo ne pro že byl do svoje toho mění nebo za nedostatek. Že neví že třeba co před razí vtěleních pro se nemusí ze říkat protože o tom nevíte jak to li o nich vim se musím to taky říct pod o to těžší musí do se říci toho všeho co víte kdybych mně největší vědění o duchovní záležitost ale nedokázal se toho zříci nemohou se od že to na věčnost mu mi schválně o duchovním dále. To protože to jsem napsal to se musím umět říci před tváří boží protože to jsou pouhé zlo muky které před si musím vyměnit za celek a dokud se posledního mají vím že nezbavím tam řečeno o to nezaplatí bylo totéž tak nemohu se ocitnout na věčnosti vědomě na věčnost musím zaplatil poslední halíř. Abych potud mohl odejít pod placení vzdání se neboť to byla smíte toho se dáváte touž nemáte ne je to tak abyste ne protože to která karma planeta že karma vypadá takže dokud všechnu karmu neoddělávám tak se nemohu rod jako tak to není mysleno takhle jak vám to říkal tak to je ale chtěně způsobem tak co do že braly jen na to zkracuji takle pro stačí. Že nám dokázal že nakonec vůbec nic si nepřál jenom se odevzdal neříkal když se tam setká bože prostě opustil neříká tak zase naž čili že tak to co se nedostali jiné vím ne nechtěla než to vrátil nazpátek ten stav pro spojení který zažívá nýbrž tak oproštěn byl se ode zdál ale ono to je ten kdo choval toho sebeza a. Ó ano kdy musel by při všem služebníky páně jestliže přijme přivlastnění názorem jak atd co máme udělat tak potom to děláme z pocitu povinnosti rozumí jakmile ale op u z víme i tento vlastní názor o tom jak to máme udělat tak pak tam je jakousi naději. Že to budeme dělat tak jako on to chce a on to chce vždycky jinak než jak my tomu rozumíme protože naše porozumění je on vlastně chápe takže kdybych dělal nějaké rozhodnutí sebelepší nemůže mi vy nikdy povahovou vůle boží nemůže to nikdy nemůže moje rozhodnutím zastoupit vůli boží to se nemůže ani nejmenším rovna. Protože z vůli bylo toto rozhodnutí víme mysli jinými lidskými vlastnost takže to moje rozhodnutím dycky musím umět obětovat bohu o na že by to jenom jedno rozhodnutím nemusím bohu obětovat či je to rozhodnutí o do trvat nebo rozumíte že je prozradilo je to sobota pak je to pořád opaku tato při od života že tam ve jo ale pak to ještě že postup je svět tím. Potom jsem se fakticky obětovat to jsem nevěděl co obětovat neznal jsem ale jestli to rovnou jiného druhu takle bych k rozumu jedno jedině jako rozdělit ježíš se rozhoduje o něčem co máte udělat tak pak sebedokonalejší rozumu tím nepostavil vůli boží nikdy ne když do srovnáte sto všemi předpisy božími jak jednáte protože odevzdá byla. Von je nevíte nevíte proč se tato vědě apod se jít třebas jednání a proto bych doporučoval obětovat toto své rozhodnutí na kterém se třebas strávili mnoho času a nadto si dávali velice váže na bylo by dobře že že že dával záležet vám na to musí dale udělat správné rozhodnutí lidsky správné tím že při víte při chyby teď tím rozhodování ale daleko víte že slíbíte tím odevzdáváním tohoto. Te nabyli byste nabyli nějaké pojetí o něm o čem o tom co máte dělat začlo že to vlastně zdá se z toho musí zdát od toho atd teď zase na pro za čím že bych i že toho vzdám ale nic se mi neobjeví přečetl pravděpodobné nevědění nic dalšího co bych je jiného dělat nýbrž že ani s jeho než se rozhodlo zase pro to co ještě rozhodnutí když. To správně rod ode do zdali do své bez nároku na na to že to je naše řešení že žena na tom záležet to bylo řečeno podle vás pro svěžest prostě odevzdali sebe celé sami tak v přešli do spojení bohem do vědomého spojení s bohem a on se v je si potom mění to přestane zázrak i to slepého je tady vedoucí takže co nedorostli dokonce všichni kteří přitom si to. O pracují takže najednou co jednat jinak než jednali před tím ale že musel vůbec by se stane nezačnou jednat jinak aby po musíte udělat tak pak může tento to že to vůle boží jak do se rozhodli pak protože ho o to to to bylo božím potom na to ovšem opravován ani během toho dění takle vám někdo přes to s ku klekne a tady te atd tam že ano a to se vám na tomu se potom dávat pozor nad i jemu pokyny. Které jen toho co se se rozhodli udělat najednou začlo pršet přímo ano ale může se taky stát se v tomto trošičku jednáte s totiž náruči do vstupovat do existence boží že budete vědět že máte let jednat zcela jinak a konkrétně jinak konkrétně vedeni jaký ne kdyby bylo že slyšeli hlas svět že rad tak se ho kdy ba ten blázinec jo na to k žita budete vědět budete vědět kde je v k. Protože máte jednat jinak rozumíte ta stojí člověk nedostaví tak to je vůle boží to je to je dost jako řešení tak poznání to že vědomý styk s bohem že kdo dostávat ten styk boha po nebesa nebo otevřena na sobě takhle řada jistot které se z vyšší na svět když dospěl jistotu že synem božím jak je se mu to projevilo v tom jordánu nic botu tak to musí to vi. Se objevují není tam řečeno že jemu z z se z dále že ta holubice cestou za to co na těm pozorovatelů ano to nebylo to bylo zbytečné protože oni slyšeli rád z nebe tento je si oni mi to on vůbec nemusel slyšte on nabyl jistotu on to zažíval na vyšší úrovni než nějak kdy když nám to jako říkají ve starém zákoně takováto zjeveních v tak že si tady ruka páně. nad co tam je vždycky znamená proto o potom by svět boží tak to je slovní i tak let ta te toho že na byla ruka páně že to prostě toho boha do jeho vědomí předcházelo a on to teďka ňák přetlumočil do nebe jež kdy ním na jeho ano je tomu dal dycky děláno pád ale aspoň to nějak před od či tak i potom musíte znám. Jak nese tak ten dáte znovu pracovat na tom díle o ten by ještě je to vůle boží jako sluha bez nároku na to že vy jste si to dělali pro to vůbec nemůže být pravá a to je potom od a pak máte práva nakonec se nají své právo který vám nebude ale li se v domě otcově ne tak jako si tady pro do něho. Porád s ním vědomě jíte jeho pokladu víte jeho jídla ve spojení s ním máme vidět vyd jak za a vám to tady li tomu je vidět že sice všichni máte. Pravdou touhu těmi chybami vypořádat sám říkáte že ano dobrý věcí které když je pomohou člověk ale je to na kdy ještě to k tomu budeme názor na a to je tahleta když kristus jednak pokud doba kdy o chyba je pravda a musíme si přiznat že od těch chybách poučoval její. Kteří nebyli schopni ještě koná nevyčítal na příklad jak tady správně podob li chybějí tělem který kteří ona doma kdy velice tolerantní vůči i vůči tomu k tomu se tomu jidášovi a vůči všem dejme tomu nevyčítá třebas tomáš doby že bude věda ani o to to je vše zázrak na je si taje tak nikdo kdo jednání a podobně a aniž et. Ó tam nebyla dána u jana vám vých že nenávist nebo ne výčitka ni tak to vám asi napovídám od tohle ta že totiž také učil kromě toho jak nás sledovat její a i to učil především následovat její či daleko méně těm daleko méně připomínají chyby deštěm je. Ještě následovat těm vyčítal nově velice tvrdě chybí na při vedeme tomu vymítal tam i penězoměnce to tam to by to byli ve nenásledovali nebo ne vyčítal něco farizeům jeho následovali a velice tvrdili do vyčítal proč nebe dvojí protože chtěl nám na on věděl že to následování je také mně no. Co nám může nahradit správné zacházení chyba ale než žel tomu dostaneme tak i na jiné podívejme se ovšem na krista mi sobě rozumět jak se správně řekli můžeme velice tíž ale o tom všem co jsme si řekli umíme vedou sám podívat na k když jako na svého učitelé vám v něm učitele vidíme vší jemně vidíme učí. Ten na každém kroku její jeho cesty o tom můžeme když třeba vše me do kroků nerozumíme a všem počkám ještě nerozumíme na tom nezáleží ale semeno chápat jako učitele naše vůle a vůle velice dobrá správná a co nám teď ten ježíš kristus říká o tom od je chyba z toho jsem teď tady na stačil že totiž on sám a to to můžete na ni podívat zdáti neboť ví. A ten neztotožňoval těmi chybami v nebo kdy jim být vůbec ne on te a totéž ani bychom je následovat tak tomu od neni máme nějaký chybí to nejsem a to nejste prostou chybí on přeci nás učil jak se neztotožňovat tělem je aby to na nevhodná kdybychom sebe ve nepovažovali za tělo nejsme tělo své duch podstatně. Ve a ne od ale od do ale dech chybami své tělesnosti obchází ten nedůslednost vizte neví že to byla nejenom tělem ale musí se přestat doby jeho i chybám ovšem tím nechci říct že byste mohli nechat chyby bujet jak kdo chce ani na jenom že daleko snáze je budete překonávat daleko na nebudete moci i vybojovat když jede přivlastní když. Nebudete třeba trápí nad tím že jste tuhletu chybu udělal a že nejste schopni třebas tam v přednosti protože vím dobře sám na sobě že když jsem si myslel že jsem nějak o něco lepší tak to byla stejná chyba jako když jsem před jan chybí o který jsem si nemoh my ve že většině vší kdy je mi to vzdaloval od boha jako ty chyby na opravdu atd dobrota způsobena kněze i my chybami ztotožňoval nic jiného dokud nebudete to. Nad chybami tak opravdu se na dně nedostane není možné za na ko nemohou od i v tom duchu božím dokud že totožným těle o je tady pocit tělesnosti teple pak mohu bohem svoji musím taky pod při že tomu že tady nějaké chybě tuto moje chyby si ji tam maří magdalena kdy tam byla u těch novou že takže opravdu je tam odkládat. A ten dojem že jste snažila se s nimi ztotožnit protože kdyby se nepovažovala jenom zdá chybí nebo za chybí ani koly na člověka který je a je to ten ježíš ujmou tak by tam nemohl přistoupit ano dali řeky chybí to sebevětší nestojí te mezi a ježíšem ji v je tak i mohla. Do vody tak němu vším co mohu udělat jiného mocný zavrhnout od no o taky počítat ale dal při mně byste řekli konáte velitel lehko mi to taky mi li pata ale to by podívejte jste jak vyčítali ježíši když tam pán nějaká jiná žena nad tím za se mu tu ma ve je o na na něho anebo předním plakala podobně a to všechno bylo. I ale zenové řekli tak byl on neví s tím tu vše kdy věděl se za špatnou ženu tak byste ji budete všímat on říkal živou svítí ne že dobýt do žen tak že že ženo že miluje a tak to všechno znáte čili co tady říká že nedívejte své na ti.