Karel Makoň: kotouc-neident01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snu. Čili co tady říká že není i dejte své na chybujícího člověka jako a že by to byl on který ji on je věčný an v jan a to co vidíme že chybuje to nejsou jeho chybí do na to to co vidíme mně dobrem. Není jeho dobře proto ježíš kristus mohl ti jany ven nebýt protože přivlastňovat ne že by nebyl od ve je dobrý je rozumíte mně ji on byl dal a jeho těla nepřivlastňovat kterýho přivlastnit dobra dosti nebe ale i vy k němu žádné dobro nepatřilo k němu nepatřila taky žádné slova on vykonává neztotožňoval těmi chybami vede člověk měl tak a to je to je ustal jak nás nabádá k ná. Do váhání děly této jako a kde byste potom byli učedníci mohli na vtělovat vidíš pád kdyby démon věky nemoc kdy se od nás tady jsem před malomocný doma mate by do něho ta an není jo pod žádný jestli je to takhle to tady vykládám tak k pak na nebo na tak dále tak říká kdy ve větším když dítě mezi všemi přeplavíš se před. Od ti una ze svého poznání a on právě že měl tohle to poznání tak mu je pýchy by nevadily a on mohl je či nemocné kdežto my nejí ne nejít k otci my chybují řekla o řemesla nemocného tedy nebyly křitele toho času máte bych aby chyby vim vo nebo co bych a k nim mohl dělat toho ježíše on nemá touhu hledět. Jiného že se k tomu za nemůžeme ale když jemná tou u tenat ka tak k pak je taky naděje že umí odstoupit že si od tých je že se jimi přestane ztotožňovat a to jediný způsob jak správně vládnout chybí i my že se to nemá protože že byste jevy vlastní síly překonali domy všichni jedno vlastně říkali to není možné a odstoupit od vám řeknu nikdy vší či máte moc. Ježíš ji máte málo když měl největší potíže těmi kteří měli málo chyb a považuje za velice dobré že ano a přijel ti farizeové ale měl velice snadnou právě zlo ten by měl na kříži velice ano brát ještě ne zenové ráj a to bylo snažší protože on se přestat zažívat tělem a vše všemi těmi i vám říkal odstupoval že u mělo tu ono čeho osob o to na učí to je následování. Tak ještě jednou tu opakovat u čína dvojím věcem dokud jsme ve spojení tak nesmíme podceňovat znalost vých ji tak že nesmíme je nechat bujet volně pojem pochopitelně to by dán tat tak dlouhá kázání nevedl jak to jsou chyby jak je rozeznávat jak pro ni bojovat vel dojem nebe je tak vás ta a tak by říkal tak na tedy ten na to o né. Ale von říkal za při sama sebe a následuj se to zapřít sama sebe nikdo nemůže při následovat dokud sebe na hře zapřít sama sebe že ti to je totální zapření on mně říkal zapři dobrou stal a podobnosti špatnou stránku on říkal a kdy be a dobré vlastnosti nebo špatné ti takový nebo mako ty ve ve musíš celého tak když takhle tebe na kříž tak si vůbec o ten na sledovat. To ta čili vizte strašně komplikovaný bytosti a na této ve bohužel nepřišli být ta že když je to tak jednodušší že v ne tak i sebe zapřít a mně je to s naší když mám chybu zapřít a mně nebo než se zapřít na dobývání nebyla rovnou bráti doby nadto se třeba při že jde považovat za dobrého ne k tem jsem byl lepší než své život tak. No oni měli potřeby jsem neměl vůbec se neměl ty pod od a dále an neměl jsem a to mně stalo málo který od toho boha a jak on je když mají ty chybí jezte obraz jinou chybu že jeden nepronásledoval třeba ti být a zůstával dni a to své budu byl ve své on teď i. Ve zem a to v lepším postavení to nestojí ve na ale ve vší své vší postavení vědomé spojení s bohem toho v tom je dobře se o ni o nejde nevycházel z něho ale pokud je moje si to napřed taková že ne odjet bohem tak od toho je nám chybí menší nebo větší kdybych je přestal dělat tak to spojení oka na an činy větší chyba. Je podle mého názoru v tom a to se můžeme poznat všichni tak ne že totiž netoužím po tom spojení a že to nevadí že jimi to mít za dva že ano a že mám že se mi spát to mně vadí a několikrát veden třeba ale ani jedno vedle nevadí že jsem úplně oddělen od svého od že nejsem v otcově domě v tom jenevadí tady je tím ne jen pletou chybou bych v pekle nějakou chybu začít tohleto začněte. Tady je protože kristus první do udělené svými učedníky že je nenechá samotné ještě jej říkal na ten kde on se se mnou na tedy ten neb po víte no a voni dokud jim byly taky mít nechybělo jan a vidí dokážeme být třeba mi do tu sami ti tam na to možné za to jste nabyl jako chybu ostatní chyby. Tou daleko zatím a všechny vyplývají z tohoto základního zla odděleno všechny na jmenovali byste ani neb ode právě nepodala ani jedinou chybu která od tu vedly nepramení napravení vybraní všechny oddělenost od boha neboť kdo se znovuzrodil ten nehřeší říkal svatý jan ale je tomu ta a nelhal ano podivit že bych byl velice nerad abyste dejme tomu. Hleděli na od být poučováni o chyba třeba takových pasáží které žili mně zapadají do určitého vývojového stupně že v ty který je ne opakovatelný a hle kterým člověk prochází do pro v jednou za život dejme tomu to co se dělo v zahradě je třeba je nám že oni se je to byl. Lid se ve všem ta před smrtí na kříži tak temná smyslů to nebylo pouhé lidské počínání to bylo to byl velice pokročili stát a my je nemůžeme na počátku je nebo pro střed kde nebo an když nižší fázi řídit těmi v době kdy opravdu tady to nemá chybí. Tam jsem doby že oni usnuly to není chyba nýbrž dojemná je jenom že vlastnosti že o musí ano tomu momentu by ne od ni tak by nemohl mi e nemohli ježíši a oni ony do sice vyčítá že oni jemně vyčítá ale to jenom proto aby nás upozornil. Že my ve v nevědomosti to co budeme dělat na tom že nebudeme ještě tak dale své zkušení abychom si neměli za zlé že takové dobré vlastnosti které máme na najednou do i čem a že spí rozumíte předem za ne jsem vím kolik jsem si tady na vyčítat na poli tak voni si dobrý ne a tak tak jsi zkrachoval ne pro na takže co by se to děje ale táto tu kdo je záležlí na ni ale že bych chtěl říci. K tomu mně šlo ano opravdu ten ne ne to bych to chtěl komplikovat ale ne se do dobře postupovat od těch návalu které se dneska dál z toho důvodu že jsem to líčil ne proto abyste prodělali tak jak tady bylo řečeno jenom ta nýbrž abyste vycházeli opravdu odtamtud je říkat tady emil kde jste to znamená musím dospět do toho stavu který jsem vede ale líčil. musím dospět do toho na sledoval se musím přiznat že normálně nenásledují a takže kdybych chtěl líčit jak soboty do jenom obec měl být anebo že jak jsem to fakticky dělal ale obecném ta obecná pane nad ovládám tak i jsem třebas před tím že na ty na jen ne postrádal boha ani ona je to s tím vůbec a. To je stav člověka který dokáže vyšší sám pro sebe nebo pro společnost anebo no pro někoho pro nějaké své zájmy a vůbec mu nevadí že je oddělenou bytost ale jakmile mně to začlo vadit že jsem sám že si žiju pro sebe a že nežiju pro věčná tak. To byl ten moment kdy jsem se mohl stát učení učení je mi pádným zasvěcen ale v učedníkem jaké chyby ještě u či čili vizte napřed může na této toť stát učedníky a učedníky se stává ten je nám komu nestačí být sám anděla něco pro ježíš je tento. Ta dosáhnete tak pak se s těmi chybami jednání na pak začne mít člověk opravdu tomu mu nehřešit a nedělal žádné chybí při tím takovou nad tou nemohl vůbec mít a jest měl tak to dělá jenom že se ale teď to nedělá od doby od sebelásky nýbrž protože. Učedníkem páně rozumíte že dal nechme které by se vše tak nechoval bych je učení jak by mohl vedle něho takle i místa kde by se mohl vedle něho ukázat tak asi v to v takže vám že že jsem měl největší mistra ale přímo panický strach z toho abych neudělal nějaký hřích se nikdy předtím nepociťoval takový že jsem neměl tak je pocit nikdy. A se vám ta kočky mít strach předešlých se napřed chybou i před život předešlých ven chtěl dobry že že to prostě nebylo varování jo ale tahleta kus kost li ho v způsobovala před jenom ta že člověk jsem mohl řídit všemi příklady ježíšovými jak se chybami jednal. U těch kteří nebyli bohem spojeni s bohem spojen tehdy se ještě do učení potřeboval milovat hledím země on se s ním a si to neuvědomuji a proto musím být jimi než kdyby byl sám jakmile začnu být sám jako před tím tak jsem odešel z učednictví pro jsem si u věnovat sebe přestal být jeho učedníkem tak jsem nemohl opravdu nemohl dělat. I chybí než proto její nevim co by byl tedy ve za tak klidu do jsem ale teď jsem taky byl to soustavy začátečníka začátečníka učedníka ne ale vono to když se skalách ono se musí dál když jsem dělal tedy všechno bych sebou vůlí byl tanec z to si to uvědomuje do byla vrcholná byla v jsem jsem u vyd. Tak není tím že jsem dospěl dalších chybě co jsem ti kdo ho on nedokázal uvědomit že jsem začal mít v sobě zalíbení v tej nevidí jako v tom přibližování a možná že většina li není sobě protože to přibližování nebylo tolik jako toho že jsem vodil v čistotě v čistém vládne ale pozbyly. podoby jeden a potom od centra ku jsem se musel jsem jsem začít zaujímat jiné postavení všechny chyby to jako ztotožnění se s tělem nebo se svým a zemřel držela dál ale že s tím tak že to je brž milování bez příliš živý ti rozumí v to jsou všichni přišli vím že ji mám nějakou dobrou vlastnost kterou se ztotožňuji nebo špatnou. Které se obáváme ho todo pro následuji anebo se svým s tím co říkám že jsem a že s tím že to byli tak to se co to je i se svým příživníkem toto ne totiž nebylo věčně do začlo zvykat od doby jeho narození a všechny přednostně živi chyby tak i v době v v je jiný a ten neměl a jestliže se začnou ztotožňovat přišli v ky tak začnu již ve při v pravém slova smyslu. A když jsem se ho při tom koncentráku tak jsem pochopil od toho co se s vámi ještě neříkal z toho jak kde by stopách chtěl zabít to na ten stav by je byl na při a ona to nevadilo protože si pořád chtěl být dobyli nebo se z považoval za zlého a to si přece nebyl ky tím že to je s tím že to je na nebo kdybych. Jeví takový atakdále rozumíte jak je to to je obtížné zaujmout do hlavy ale je třeba k němu také dospět že když toto li je se indové říkají mně ne a rozlišováním ne od správného a velice doby cvik protože když a všechno to co. Tady projeveného bytí dispozici považuju za nikoliv nad ale ono se znáš od toho od tu kdybych to dělal řídíme býval tak jsem se možná ale to nepřeje nebo že jim rozumíte se nedá o na částku dělat a teprve v fázi když pro z poznával že to nejsem se to stalo tam míra poznání takže vím že toto je ne a to jasně vím že toto je ale ty chyby vystoupí. a an když kristus jasně ukázal a e s tím že při tom jak budovat něco na našem ten satanáš to to jeho a on se s nim vůbec bez o to dva ani jeho názorem něčím no tak a proto také neposlouchal taky bude sloužit jakmile totiž začnu sebe a všechny vlastnosti lidské považovat za příliš kdy výtky tak. se s nimi přestanu ztotožňovat a jak se snáze ocitnu nad ním ale teprve teď se od ti dávám v oblasti nad námi že pravá duchovní cesta začíná na tamas jsem nad byl nad časem a nad pak o člověk nesmí být ani tu kým kamenném to je tamas ani tupí. Že ten kterýmu najít nezáleží kteří že nechce dostat nikam dál ani že ani člověkem na že vždycky je nám třeba touhou se zpočátku velice dobré ale to není vrcholného ani nesmí být člověkem ctnostným jenom ctnostným který prostě si žije uvnitř uprostřed svých ctností když on se musí dostat za tyhlety ony jsou ony sama načas atd. A teprve za námi začíná správné poznání když vím že tam to jsou všechno vlastnosti které vlastnosti tohoto života je to nutné abych mohl v protože tento život se dostat na ku na ty vlastnost tam totiž na ty na to ti nemohu dostat než skrze kdybych je z víme odstranil nebo přijde podceňoval tak vše vyšší se nemohl dostat. Na mně se musím s ním vypořádat tváří v tvář jakoby se svými odpůrci nebo že zdržovat či nebo se svými přednostmi se vším se musím umět vypořádat vně mi totiž je mi přednost ale jak je těžko radit v sobě protože správně jsi tady by řekl je třeba ve vědě a vycházet z toho kde jsem. Jestliže jste nepovažuje za chybujícího člověka zastřen nemohou obalamutit jsem chybující člověk neví láme nic jiného než ho pokládá nebo se napravit ne proč ne na to k tomu nic nemám pokládá napravit činit pokání pořád ale dobře svatý jan říká křtím křtem ku pokání strašně málo. vám dává sílu k tomu abyste činili pokání tím řekl duchovní sílu předávám aby se moči pokání ale ten ne ten co on přichází ten bude křtít o zem aby to je něco jiného ten o to jít opravdu z pána líbí člověku ten oheň poznání že on přinese svatýho není spojoval ten pádný že i každé pokání ten prostě učiní výtečné na protože. Kdyby člověk uprostřed toho poznávané začal dělat pokání takto poruší všechno takto poznání dostaví kdyby byla janevim to ani maří magdalena nemohla ě ode vody že by řekla mám vás tak to byl do toho jsem nepatřil jen to ani za nemohla dělat nebo to se musí mu než svěřit kdy jsem byl pořád jenom o trpí ne trpnosti jako byl ten nebyl lidé aby věděl řekne. Jsi pak nestranného smiloval od ale drzost také nebyl člověk musí být an když na tom strašně ne tak když tak je li z ky přít lidským přístupem věci ne jako by to nebylo jiného tak to opravdu snáze přestane být jeho on si musí najít formu jak se toho zbavit a nadto lehkost přístupu ale kost odstoupení od všech. A to je to co může na každém stupni fungovat když musím umět odejít od toho v čem jsem pokud to není spojení s bohem je od toho nedovedu odejít to znamená se nese nezapřu musím zapřít celý ten stav ve kterém žilo tak nemohu nás dva že ano neboť se to zapřít sebe ano odejít opravdu toho ta. Ve kterém jsem neseme nad jinam do míry že bych následovali vše krista že ne ale zase tak jako abyste to nebrali o tak od než ženě protože si myslím že ti učedníci co jsem tady několika opakoval nešli zatím ježíšem z toho důvodu že by byli miloval ježíše jak si myslím že milovali sebe v tom o men tu když že za ním při tohoto zachránit. Přitom konci světa ne a to začátku stačí že se všech se zachránit a ona s časem se mu ukáže přijde do takových hloubek že pozná nechali nemůže ale to vší když tohle do pozná je tak daleko že všemu než se na tam taky nemůže na spát rozumíte. Takže e mu stal nevadí že že jako dvě začátku takové chyby že si přát přál všechno pro sebe ne on je tím chycen kristus ukazuje že tento život taky ten smysl žena chyb do nad tak v ky kterou on tam taky říká někde obě ji s telat takových povaha víš že tam. Praví anny lepší to své v písni ve když i v i v s s s s s a on řečeno symbolicky a to pád denní o ženicha nevěsta pro do tak velice krásně vysvětleno sám i jak jen člověk je tam ven vlastně a je to něco opačného než žel jak je pán aby s tímto světem ano a bych byl moc rád kdybychom si příště by. Světly an neuveď nás v pokušení jenom tohle neuveď nás v pokušení protože to vám se sice vysvětlil na různou ale pro tu ale teď protože daleko mu byly jelikož šel tam pravé podle mého názoru klíč k tomu jak se zbavit chyb jak se zbavit jak zacházet s praně kdy chyba. Protože ona totiž všechno není naší vinou než při v jenom popele na hlavu tam obrat ježíš kristus říká ale neuveď nás v pokušení by byla duch v nás uvádí vší on spolupracuje na tom pokušitelského že z toho důvodu aby nás k sobě mohl při vám to je taková hra lásky. Které těžko rozumět že když ne jsi otec v nebo matka ne dítětem tak jsem mu než že je krát z chovají a neukázal se mu opravdu zří dokud to dítě začne plakat a to je ten moment nenaléhal od ale jak. Měl jsem plakat tak mu řeknou nelpěli kdy jsme se jenom s obaly v upozorňuju vás že platí zkušenost s svatého pavla který říká to přesně nemusí to co jsem to dávno četl ani oko lidské nevidělo ani po k po lidské než když se na ani vede je někdo představit jak dál veliká dává je při práce na pro každého. Člověk neví králoství boží ano česky řečeno je to schovávačku na všechno je připraveno ten otec si jenom také jsem jen že nás tak pokouší ten zevní svět to co on tady stvořil ne ta tři věci ty věže které zastírají že toho. Od se za také jsem mistra řekl ty nás to je do míry že my se od milujeme krásné těch kteří mu nebo jenom dobře i bez toho otce to je to veliké pokušení ano a tohle to musíme překonat a musíme začít symbolicky řečeno plakat a pak. Dostaví zkušenost že stav sláva a kdy připravené jakkoli k osobě řekl než abraham jsem tak také za sláva a tady je je není tam je řečeno u boha a mu do mu mnozí při by k nové ještě to tam dobře nýbrž jsou ne nebyli k látky byli v tom nám v přibit k nové sám tou nebudou. Co tam od věčnosti kdyby tam tepre začli být tak to neni věčného ty jsou nám ano a tak i ta sláva a to všecko a ta přítomnost boží je tady to tady je že mi to nevidíme takže tohle schoval je to hra lásky ni ti na to není ale přitom je toto pokušení že zapomeneme třeba nají toho otce že hledat si myslím že toto se jeti velice často. A že ve že zapomene na pravý smysl védy a že zapomene třebas na toho koho mělo hledat a protože si hrát někdy nedat výsledku za vlastní písničku to se snadno stát a to je potom na toho pokušení které tady existuje ano to vede se to ukryt toho bytí toho otce nebo toho boha. Mám mnohonásobný nou podobu vám trati je nám řešit v protože byste nesmím dostal vedli co bych na slyšel totiž to nemá jenom podobu on taky mi tady líčíte ale to podobu daleko že když k tomu bohu podívejte se z chandogya upanišad a to jsem často citoval říká miluje li kdo no svého od své né. miluje mylný matku mi ježíšem mil mi že na tak dále v jenom pro miluje a potom ta jíž by krásu třeba jen vydělat když si krásu ohně jestliže to krása o mně nebo něco krása v něm vy to je moje krása to jsem ano čili ona ve skutečnosti jestliže miluju třeba bližního tak. Fakticky vím boha a v tom mně vlast ky není pro nic on sám ale a fakticky vím an dokonce když je do sebe tak miluje a jenomže my tedy za tak velká překážkám táž velký že by to již vůz ty v ven protože sám sobě ši v vinni a kdežto když byl by měl tak tam si mystice ve jsem od. Tím mně při tak to je veliká výhoda ale upozorňuju vás znovu když je ve skutečnosti je to velice snadné nahlédnout na toho koho milujeme koho vidíme kým se stýkáme bych vás nerad ovšem nebe pán ti to nechci to je nesprávné ale podstata všech. Věci dobra říkáme že on ale nám podstata všech či o na pořad protože v je podstatou všech sil které v tom jsou ne v takže nemohu o ten milovat něco jiného než jeho a jestliže dojdou potom k takovému závěru že to nejenom říkám jako to tady říkám ne že to pociťuji tak pak teprve fakticky nemohu řešit protože anděla co koly. to vědom dělám jemu ne při hospodaření s chybami teprve tady správné chybami musí nedopadl tak jako když jsem hospodaříte něčím buď jako při živý ky když se vám to hodí ale nebyla to řek námi když se vám to hodí prostě podle okolností vždycky stát aby vás. To nevyvedlo z míry abyste vždycky vycházeli pozice ve které jste ne nějak by uměl po vaně na to jít že dneska jste příliš po si třeba nebo jsem třebas skal když ni tak nebudu se sebou jednat jako když u mýtem tak on vnější vniká a odstoupí odstoupím a budu ho donutili abych. Se ten hříšný obětoval bohu aby co stačil aby ne existovala aby nemohl bez se do příchodu víc sám ho prostě jak se správně řekla s tím hřích ten tam odvedl jako ve zpovědi asi tak někde tady je e velice dobrá věd tady bych k no tak lid katolíků tak bych při zacházení hříchy nebo v st. S chybami e jim radil aby zacházeli jako hříchy obdobně jako hříchy že to že by se nesnažili ne ten hřích překonávat protože on ne překonají dříve ale když ho než odevzdání bez povinni říkat tolik ten svých odevzdá bohu je to pravda a pán bůh si s ním nějak to zářící že ano. odevzdaná a bere vzápětí v tom přijímání od boha sílu k tomu aby ho to byl on překonávat je to pravda ale ne aby ho napřed překonával na a pak všechno ostatní dale ku úplně opačný způsob ten sebezápor na pravý sebezápor proč by nás tam že od toho hříchu ustoupit a pokud možno a tím způsobem jako se to dělat ve zpovědnici já. Vám nepřijde jenom hřích jem nýbrž že tam při do sám tak bylo když to byl by se ne jsem tam sobě ježíš u k na jsem tam i s tím ježíšem a a čím dokonaleji se mu tím když jsem čím se tam vím svým ztotožnili prosím to je hledím něco opačně ale natolik byl bych na něco zcela opačného čím by se je zažili tím je větší nevěřil od něho budu moci odstoupit kdybych já. Jako katolík ovšem námi jako katolík nepovažoval vlast ve vás volili tak bych těžko a měl sklon se ho david ale pro tato bychom musím vážila zas vůli a vrcholně ras moli al ale e ne správně že ano a teď ho ale musím spojením způsobem stejně si jen dva dvakrát ženili odevzdat bohu jo a to právě když se s ztotožnil předtím při jako katolík. Jiným způsobem to nejde tak mohu že i s tím ježíšem se bez tomu bohu ale protože se s ztotožnil toto toto je veliká přednost našeho ztotožňování s tělem rozumíte nebo vašeho protože váže naším čili můžete o tom že si totožný kde vy se můžete odevzdat i tyto byste mi vých ten i do nedokonalostí i vy si ztotožněním ale nezapomeňte i ti si ztotožnění že. Důležitější než se vzdát nějakého s výchovou když je též tím na ten ježíš vedli nebo že bez ni taky měli jak to radím s tím bujet vedle mně nebo s ním prostě ovšem na nadi opačně neztotožňovat se s ním tím začínáte u jíž je protože nemáte k dispozici zpověď rozumíte mystika první ale natolik nadto ve takhle a bere si od boha potom sílu. Že se každému nedá radit stejně náš je do jaké prostředky prudce musíme vždycky těmi prostředky které máme od kdy bozi jsem měl to štěstí že jsem začátku že by mělo wu by pozici katolickou obyčejnou katolickou zpověď a tu neštěstí je že jsme ve zpovědnici něž neměl z čeho odpověd co by vyšších chu. Ale chyb a ty jsem považoval za důležitější než ty hřích takže když jsem tam zpovídal chyby že jsem byl svolili a jenom pro sebe jsem žil ještě v ježto přijel tak jsem mohl s tímhle tím vody bohu an v tom je tou vůli která zatím byla tak to by vám taky doporučené tu zpověď byly to vám nemohu obecně doporučovat samozřejmě. Protože máte protože svou cestou ale mohu vám doporučit abyste vy když jste toto mně byla by se si s tím nelámal hlavu s tím totožný vydávám velice nedění neztotožňovat se to všechno v pořádku na mým jinam ale nevíte prosba když sami se sebou a odejít a jemu to je tady říká říkáte a jak to udělat tak že člověk je při těch u na ven. Totiž málo když se člověk ustává že není převládá takový stav se kterým se celý ztotožníme když jsem u na ven tak se s to mi se svou unavena jsem unaven čili to je pro ku úžasná příležitost abych se odebral bohu protože jsem u na ven ne tak je to víc dám každou ona mu vida kdyby tisíckráte. Ten požehnaná umím ano protože pro její jedinečným požehnáním v tom smyslu že nás kole že se ztotožnil jsou onomu se cítím unaveni se cítím unaven a to mně o že bych a ona neví odešel jsem ten nemocný po které vše ježíš kristus může a to vědu o tomu tak opravdu svou namu a odejdu k němu a one u bodu bohu na dně pojďte ke mně všichni kteří jste unaveni obtíž není prací a tak dále na to před tím je si do té. Jedinečné návod od toho užívám třeba tisíckrát veden protože že vás bych tam ten unavena ale jakmile jsem tak začnou mi to radost ženo ale to on nám ho tomu pánu bohu v jsem měla dost mi byl s tou radostí a cokoliv pociťuje že mám a ježíš skládá veden pociťuj že co mám jsem člověk jako vy ne říkat a nám teď náš a po mít nemá tady tomáš hotovo buď na ovšem já. Když to také nevykládám taková ale deklarace by nic neznamená žádné prohlašování není ještě odevzdána prostě pociťovat statku námi a tam vede k tomu abych s tím stavem odešel protože k tomu bo na příklad dejme tomu ten stav na je to teď budu při spánku se před tam by na to jedinečnou vědě když nás téže okamžitě v onom stane svědek aspoň protože dokážu dokonale že ano. Okamžitě no protože vím že ten nemám v tomto tělem stavu co dělat jelikož připraveném stavu se nám že na že ano tak sám odejdu a že když se v bdělém stavu tak tam odejdu ne za tím účelem abych usnul ne že by za tím účelem abych mu patřil jsem v tom tělem stavu pak tam totiž je jenom to co ona mu nýbrž tím celým zbaven s tím celým ne. Ne e ne nevím něco z toho takže nemohou usnout jsem že totiž to řekli jak to udělat abych jednou usnul tato jel dobyli aby vůbec nemusí od dal to je mi jasné že to je tento nevysvětlil stane tak jemné že dělá že se musel mockrát na rozhraní spánku že to byl řešit to je rozhraní spánku una na vede k o. Hraní spánku a ten to člověk musel jít jednou pro vždycky si to vy řešit a to se nedá když i v běžném by tělem stavu to se na než jenom při koncentraci v dostat se na okraj stánku činy a na tom jo neví takže a tam se odevzdat na tom oka li se odevzdat je a tu se naučíš že z z toho momentu vrcholné ku námi. Přeji do věrnosti ale vyšší která není země a jestliže tohleto se naučíme přede ničím za o tak těžko potom to může tak by tady nevíme když na kam mám asi tuto zkušenost toho vnitřního stavu ano mám tedy stav takovou vlastnost všech ten přelít po vložení ale on nám ale ne že bych tam může jste mít celý ten na to vás pohlcuje. To vás kde pasivně tenat taky jiná i tedy zatím stav vás také k konečně možná že radost víte ale něco mezitím nebo nějaké nadšení pro něco po vás pohled že to je taky výborná mně když čeká pohlcuje radost pro nadšení praně a teď najednou zastaví zastavil myšlenkový pochovat a on si to že když tvá k bohu pro svou radost. Nebo že si na činím to byste koukali jaký to a že tady jsem před tebou boží v touto radostí a tady jsem před tebou že jsou na no a tak dále rozumíte tak asi proč jsou nejen nemohl přitom tady přitom začal mluvit tak ale to se vším musím je když si to musíme je že jsem předním prostě odevzdávám faktech dodávám bez něho není ani slova se s mi říkat jak se to. Protože říkal z po jenom o jednom že to dát na něm že v se musím sebevědomí pro čisté vědomí tam slova nemá žádné místo a to bych udělal velkou chybu jo ne tak především ne o tom že poslední nejvyšší pádné. Trvá tři dni o na totiž je mi že nejvyšší páté ale je to přechod do nejvyšší fáze přesně řečeno ano protože ta přechodná období která nám ježíš kristus ukazuje ve svém životě ne tak trvají beztak poměrně o li že budou na je tam naznačoval třeba dejme tomu ě k narození káně trval několik to je s tím co si totiž si přáli aby se narodil to byla příprava. Jenom nadšena příprava proto aby se narodil nás ježíš je třeba staletí to on tam oni že nemůže do bral doslova právě tyhlety ni jestliže tam mluví tedy o staletích věk která čekal židovským žádal takto jenom ten vím nám že člověk dospívá do toho stády kdy je připraven k tomu aby se v něm zrodil kristus. Velice pomalu nejpomalejší a to konečně vidíme na sobě tím je to jenom proto nejpomalejší i fáze že to ostatním všechno bylo nechali to je pochopitelné protože člověk za sebou nějakou zkušenost jen do si dojem o do jeho života a proto všechno mu že by byli takže nevědomou k přípravě v jordánu to bylo potřeboval při to protože to jenom jeden mi to stalo vším že ano. Tak v přípravě to toho příliš by potřeba přerod čili potom při roky tak tolik jak tam je a že vy si taky a při dal též v kříšení potřel tři o li je tomu při to je třeba byli při ni čili že to nebyl symbolismu v tady velice dobře propracováno tam dale a ve staré mystické hebrejské ten nesmíme brát doslova. Tyto museli do na tři ni i když nám tedy indové říkají oni proto pro staré tradice je že miluje dal na samadhi znamená ten nejvyšší stav soustředěni ve kterém se člověk vědomě spojen s bohem ale bez známky tělesnosti to znamená kdyby držen neví o tomto světě ten po je názor musí trvat tři dni trvaly kráčí dobou není muss. Věčně ovšem oni tak je to prvních žena při jedeme tomu aby se vůbec dostal do vytržení samadhi tomu je třeba od co on na to on dokonalého pro sedění tytéž tam na to všecko nemůžeme brát doslova protože záleží na tom te bytě zaujetí jak si myslíme že když se překonají určité vývojové fáze jen že není třeba. Žádných minut na ani vteřiny pro mými něco než časově ten si od tří do jedni anebo při světě nebo v síle znamená pro mnou k němu do bytu činnosti ale je vám dobře známou že natočeno za oči vých okolnostmi je nadměrná aniž ten člověk v sám ze sebe tu schopnost protože situace ve které žije. Ho nebot toto se dostávám do toho mu tím kdo to dostává a proto říkat co si proto život vede k tomu se musí rovnou okamžitě aniž kristus si právě hodnotil tohleto rozhodnutí a touto i u toho rozhodnutí všemi jak je dal a rozhodl od když je kolej ani tak práva musel od že to na to úplně jiné úrovni a nepoznal tomu ani pro oni na tak kdybyste do rozhodl je toho do ale nebylo by tak bylo o tom je vězte tomu. A tak taky ten ježíš kristus sám ukázal on když čím ab o pravou mírou tohoto proto dělal to je mi při třem jedni když se tam vzdal okamžiku nejhorší by někam narozen oproštěnosti od boha do když se ho vzdal otázkou pro jeho postil a přitom do vás do ducha tak co jsem mohl umřít klidně ale pro něho osobuje nebylo zapotřebí těch tří protože protože v době toho člověka. Na potřební takového při denního umrtvení a to že to že pro li to je právě padat to tak proto to musela mu to do protože on dal všecko ukazoval od jednám ale je mi to on není jedno od začátku obor zároveň mi jeden opravu bylo v vjem kdežto my si nemůže osobě myslet že jsme prožili že vědění o se o to mi to že to bylo v ti a proto to co je někdo kdo při tří dní abychom se totiž vůbec nedivili že když. Do něčeho vejdeme do nějakého stavu že to nemá hned následky vzkříšení třebas byl o tom narození v betlémě to co kdo z kříšení narození do do jordánu to je to si činnost kříšení narození do v podobě ježíš vstal od víte protože křičeli pořád ničení vede do ve tak jedno z kříšení ale abychom byli připraveni že on on nemá bezprostřední nás jedno že na nižší je co na to čekat. Aby se člověk jej dokonale vyprázdnil tak on musel vším denním denním hrobě ukázat že co vám abyste kou úplně zastavila veškerá činnost která člověka dělá člověkem aby přestal toužit kým žít byto do vložíme že ti ne tak činnost a e e si jak to mohl tak skvěle předvídat že to do tak by byl vědět. Začlo to nebo do na jiná jenom z po na to jeho věda ale kdo si že doby tři dni že rostou ona je dvou a tak dále znamená ne ta činnost jest na tom člověku je na vás a on musí nechat úplně toho z toho veškerou naučit na tam že nesmíme dobrá doslova toto se může stát jen na rovná není bavit k činnosti to my dneska neboť všechny stavy které jsou. Tady ničení jako vytržení to prosto stavy které ježíš kristus sám nezažíval například zatím protože pravil že byl vytržen do třetího nebe li době než se setkal s ježíšem a o to řekl že nevíme dobrou byl v těle nebo mimo ale ježíš kristus nikdy nebyli držení když že za touto tomu co známe když třebas kdyby to byl v tom v jordánu tak stál. Jak se atd li ta si klade proto dobře říká že bez byl s tělem kdyby u pravdu nějaké extaze tak pro podobni o dělat to to byl tak či on byl na oděje ale ne proto že je to jednu krát že stále že byl při vědomí byly v ten ježíš nepotřeboval odejít z tohoto světa nebo tato od extaze je které mi prožíváme věčně o protože zastavení on taky řekl když se stal přeli třebas na horu tabor kde ty tři. Prožívali stavy proto nevěděli promění káně a mojžíše eliáš že o to pro ostatním pravou mající on taky řekl to do pro všechno na oni tane byla proto je tele ale pro by do tři z toho dělo a toto se pro něho bylo v zahradě že se vám to to znamená teď zase dal dala pro nahoru na toho na to tak že jde tak je to za nejde se na to všimněte si to by již jedné protože říká projevy tohoto vy pranu musím být i tam volal to je. Vám stará rada pro jeden o nic se na vůbec toho kdy o to o mou ku be a co přesto je návody pro každého co se od či ve stavíš je to menšině ještě na apoštol představuje ovšem vím věčné bytosti ale jistě vím než zase jenom jedna jste si na to snad vykonal čili dělal to je celkem velice řídkým a on tam ježíš extaze žádnou nezažíval protože v extazi na něm mluvil tu slyšeli jeho. Ona ne ovšem oni museli mi to že mi do jiného stavu duševního nebo duchovního protože by dobyli do nevidět oni tak tam bylo řečeno že to přes cením těla pletly takže teprve je čili když to je tam také na věnovali tak mohly teprve mluvit velitel řekla potravou pro byly to miloval že tady nám svými mu dal mu tam dobře pro do větou všechno znáte tak to je ta první. Otázka jenom bych věří že čas všude v by by je také svým bo že to dovedlo doslova nic se nestane protože všechno taky doslovně znamená ale na nižší úrovni lid čili když to nebereme jako doslova vět sil doslova danou nýbrž jako symbol časovým neboť to bylo prostorově tak vám to řekl není pekla člověka že pokud se mi jevit jinak než časově ano abyste. A on to ukázal že v tom něco víc než v pravý čas to byl že je to musíme mně bylo mnoho to z toho časového symbolu an tak ten tady na tomu za to že bylo by dobře ještě domu dodat ten že to co ježíš třemi kdy volně ta tam není že to je ta tam proměněním pro vyšší a tak to jde dál u pozornou nás jsem že jsem zase je to časový svým bral. To není není absolutně platný který jenom relativní pravda když třebas nazval o čili to právě lidského vývoje za očistnou pro že to na osvěcovací bylo přitom za spojovací tak co bych chtěli od celkem ježíšův život je za první očistná byla do toho jordánu tak osvěcovat si byla od jordánu do smrti na při žila a do spojovací že byla od smrti na kříži nahoru. Ano u to o nanebevstoupení ale kdybyste podíval byliny že na ten život ježíše krista tak bych musel lid tam na to se do pro na ale sám zažívat není otcem daleko dokonalejším a by době třebas do chtěl podobu řadu a můžeme se do dal do že byl někdy je v době před křtem v jordánu on řekl že musím být v tom co jeho otce ale v. Byl v tom byl neuměl vy ve by tam taky nemusel by proto že to prostě nešlo čili on nevěděl byl začal a my si musíme uvědomit že buď je pravda jedno nebo druhé jedno to toto jedno po tom prvním že nic není pro nás připraveno ale že my teprve se musíme pro věčnost připravoval to je jeden jedna na nebe nad rodná. Že to všechno je pro nás připraveno jenom teď to musíme prožít zastávám pro ve dobro ale že všechno je pro nás připraveno toto musíme jenom prožít jestliže tohle ta je pravda tak pak můžeme správně porozumět ježíšovým slovu no o potřel nebo u boha je mnoho příbytků u koly bude tam mnoho příbytku nýbrž je tam mnoho příbytku teď. I při bych ti tam svou jsou pro nás připraven mi že nejsme schopni vůbec připravit vysvětlíme tolik o sobě myslet to bychom vůbec do takovou dokázali mu to je a pak toto můžeme byly pro o to není ta vejde toho nemůže ale nebo touha vede kterou nezastávám tedy promiňte protože je to neni připraveno a že my se vytváříme na věčnosti nějaké vím co vy si v jednání ono komu to do tak na to vy. A tak by to nestane prostě nevěděli do vůbec svolení špatného ale odplavuje to všem el všemu co se mi že by byli říká například svatý pavel říká ani oko lidské nevidělo ani oko lidské slyšela jaká sláva je připravena pro připraveno pro tak že ano čili po že to připraveno ne a nikdo mi že se říká neříká budu v tom vím. jsem byl nikde aby to ratolesti boží stala dosti ano a tak dále kdy než abraham byl jsem pro to pro to ta ustavičná li dost jezte se k věčnosti která nikdo začíná tam někde dala byla by jim ale když to aby byla věčnost jest může čína takže vědomím ě k žádným tak jenom ten do připravený věcí tím dostáváme to jsou hotové čili že bůh si nás neřeší žár. My úkoly na všechno vyřešena by také pro stane kdyby tomu se řeší pomocí nás a my tomu zevní znaky jsem přispívat aby se vůbec ne to je to ale pokud jsme tady v tomto světě tak opravdu vytváříme připravenost připravovat abyste něco projevilo tam vytvářím ale je to to je když si to neuvědomujete to je. Nato se na není čili když z tohoto hlediska světa to taky tento nám dal bych to potom vykládal tak by řekl že jestliže člověk je na cestě třebas očistné tak není možný e přechod v takovém smyslu je to tam větším škol v kdy by byli protože to jinak nemohou ukázal. Proč to bylo na ale to byla že svatý cestě ale takové takové přechodech tak vždycky mně by u nýbrž i právo není by nám znaky osvěť osvícení na cestě očistné ona se očistou kdyby při která znaky spojení bohem a čili můžeme si že ještě do je mi do toho z padesáti pro ten očištěn pannami se asi někdo na to může plně milosti od tak je možná že je to. Řekli procent osvícen taky protože je my doma dostal dal nebo rození čistotu kdyby k tomuto nepomáhala o si že od boha on musím vědět taky co dělat a když to by došlo proto o obecně i když by nevěděl tak stát že ano a myslím že vy ani nebylo možné aby měl nedoprovázela učit do pravila si dal míra spojení bohem když to do vědomí toto vlasy je to spojení je. na že to že očistné ve počáteční vážili protože pojem do na to vede by to je to jenom co mu za že mu to on pod si že je to že vám ve domu do toho chtění to vlastně o čitta žádnou spojovací tahleta touha po si nesmíme my se o to spojení najednou spadne z nebe vstane připravuje ta toto jsi mu ji tam a to vám protože ve naplno nebo dost jako naplno nebo ještě mistra pro pravdu že pro řekl protože stupně. Zkratka v čili to je část který je tady dejme zen vlastně znamená jenom napřed u těch sice prvně napřed třeba že od čit na váze potom převažuje osvěcovat v ne na to třebaže spojovat ale myslím že ta spojovací bádání dokonalým vnímám oči k teprve panna neboť teprve v ale je říkal svatý jan v se od bych tohle kdo o do pro zen na hřeší. Čili tam do dokonává očista předána narození ono je to nic o spojovací cestě že my tam neprobíhala očista jak od tam to my dělat do na je to co pro tom prvním stupni ta tam protože třebas kdože je pro tento mírná na tom spojovacím stupni neboť tam co je to teprve odpoutává dokonale od všeho co tady poutala tak může vyčistí tedy to mně ještě my v jednom dovětek se podívejte se. Ježíš také dotazuje na jiný jiným způsobem než jsem řekl že ty věci čili probíhají nikoliv náhle najednou nýbrž postupně když například že byl to že tam v zahradě taky říkal nebo jej se jdu k otci jo a to bylo do věky prostě měl po smrti ano ale ještě šel k otci. A než je toto potože on byl fázi přechodu od on o do ode byl z jednoho na dal že v ty věci probíhají postupně ano že totiž opravu možné aby člověk toto o na jednou to bylo v žilo tak je to abych s tím vjem podobní na teď ještě řekneme o tom druhém vstoupil do pekel a e e nebo protože to je věc velice spor na totiž nebo. Si proto může to je tam dobře napsáno ale e vám to bylo na jak je to možné když to byl e bůh vtělení jak na to že toto dotekem nýbrž máme od těch pekle šel do že od mínění byly jen pravil že se na nás nastoupila po ježíši on to nikde neříkal vší vše co je to dobře v by byli tam kde je věčné trápení nikoli tam kde prána denní dobu z přít. ale že by věčné stane řekl doslova věčné tam není dobře kdo ještě po že to předali do věčné viklat to není to na jak toto jednání předávat tomu ježíši aniž to majetku viděla co tam trval onoho pravdu čili to jako jenom věčného žádný stav ani pekelným věční a protože dostat volně věční apod že to je pak je dale všeho tak dostanete těch pekelnými o o o li že to je to tomu tak je to ale musí. Davu protože to je ona do nebyl a potom musí sestoupit do pekel aby tam on tím zjednal naději že tam nebo do vnitřně kdyby to bylo že jsem na proto to není jak my si to představujeme takže do opravu zbytečné aby to byl pro pro vstupoval doby dal ohlásil máte všeho v ale je as to obracení protože vědět předtím my nevíme jejími stavech do stavech ráje je stav vizte. Je to pravda chovala že zraje dostavilo při do města věčně je prosta pomíjející je to jste vychází a přecházet do tohoto stavu spojeno a za tak se musíme jít protože bylo v to je to že vy protože nic v ě co nám není absolutní co je absolutně veliké sami neměli veliké nemůžeme on bude konat jednou mile mi že to je všechno co my tady to byl já. Za rovnost co se mi to nemá do poměrnou velikost je tak je to jak tomu přistupujeme a o to co si myslíme že vám varovali do třebas byl větší před bohem na tak dále tato to za nevykazoval před není podobně tak tamní si musíme domy při že protože tomu takhle je tak my nemůžeme si myslel že jakýkoliv stav který prožíváme povahovou věční věčnou jestliže je. Začíná tak musí taky jede končit právě do začala do pro stvoření ale ženo a byl mu rovnou musím lidstva se nadání a tak se musel skončit kdy tak taky někdo začíná proto musí končit tady že zrozuje proto všichni musíme řím pozor začla takto končí ale jestliže náš příbytek na věčnosti která ale je ale začíná. To je naše velká naděje tak by tam jenom tam máme ale tam je můžete věčnosti nám nesmí příbytku rozumíte čili to je naděje že to nebyla přechodný stav ráje do že za dva pekla nebo oči se jako tady na světě kdyby to byl trvalý stav tej že začne milovat a není to ten pojem příbytek u boha jemná ovšem nic společného převtělování tomu vtělování protože. Když se dokud převtěluje že tak nevstupujete pořádného příbytku nikam to jste pořád v času a prostoru ale ještě je tam vstoupili teprve nemáte povinnost převtělovat přejete během některého vtělení do věčnosti vědomě tak pak jste poprvně že vědomí v tom svým byt ku ale nikdy žádné vtělování mu dokud pro mírná jsou dobří ona. Příbytku nedostáváte čili oni je než o nějaké nad příbytky nedostal budete mi že nedostával že to je příbytek a hotovo ale dokud to je e to ještě odlet tak tam nejsme tak to je to že on na to dostanete ve totiž opravdu bych nedokázal by jen do měli pokolením jak ti jak je čisté vi. Když totiž že říkáte žen dokážete velice málo ale vim vod začátku leže dokážu málo ale jen dvojím věk že on dokáže všechno ale tam na do ne málo ale vůbec ni a on je málo ale všecko a protože tohleto na ní. Tak to jít nikdo jenom otci a on do vás nehodní kamenem protože by proto že pořád čisté kde je pokora své když si je že to před si byste měli rok tam vám to nemám za zlé protože je musím projevy dobrou vůli tak vám to bere vítr z plachet na nestranně protože. Vy mně vidíte mi pořád poraženecké na jak to je právě vůbec věcí čili protože proměnné existuje nějaká lidská schopnost ano vůbec ne to to je jestli je to voni by potom po leželi když vede li tam o je tady odnože všechno nedává pod když vjemy poraženeckou náladu. To je tak byla tam milost že on nemůže nemůže všecko ale všecko do dokonalé spojení vy když to nechám ještě dokonalost spojení jako tady existuje to je tohleto myslím že to je opačný u pohled o to jenom to nenormální proto opravdu není takže jen v možná nejsem ani dalek. A taky věční pánu bohu to za to kdo rovné dali které člověk o kou příkazy denně kovy nemůže mi tedy asi patrně ani pro nás k němu jako byli rozumíte to asi není dáno vůbec ani kdyby nám nebude protože si myslím že on jediný činitel je že on jediná ska on jediné poznání čili i jsem co není do toho dostanem v tom smyslu žen. On z toho nemám si to když že myslím že by když je to z toho měl to by mně to jenom pane hle že i to by mně varovala od něho i protože již na to život je přesvědčil když ten měl dokud jsem měl takové vlastnosti přes že musel že jsem se někam došplhal že jsem co on kdo rozumí dosáhl určitou mírou čistoty ne tak dokud se do domněle. Tak to přesto při tom mírnou poznání anebo spojení dále nešlo a málo jsem dělat co chtěl nešla ale pokorně je co si o vědomě na to proto o to pravdu že opravdu nic nemám nic nejsem a že mám právo ani na v to jeho života do vůle božím že ani nám on jen jeho lásku a přesto pojede většími že to co jsi ale teď svět rovnou pro je ona pravdu. Ona na to že přestane on je věčná na při ten je na také jsem tak do toho dal tak on se obrátil a někdo odkázal při do protože to je mi měla provedená to nebude opačnou dale v ode opač musím prosto myšlení který nám tady ještě ještě probrat tedy ale ve kterém byl jste také do ko pravdy jeho tak to je pro na stranu trošičku umíte pro za mnou denně do nedovoluje bych miloval tím způsobem jako. My touží rozumíte kromě tahleta touha nemůže být vidět protože je to samozřejmě pro že to tak které je ten tam je to ustavičně připraven svou dobro jenom mi o nedávám při je dost aby projevil mu nám nezbývá jenom jedna dát ku při ježíši protože to od. Mám příležitost všecko mně on rozdá ale myslím že toto je duch ježíše krista odříkal když byl potom otci o tom chlebu o tom kameni a do vědomě všechy oni všichni je tedy věřit to je dost protože jste od ti že mi o námi a pracujete vás občerstvím tak jednou do něčemu kdo kdo je to může né. A rozvine ho do toho můžeme do toho může než dost že řekl tak to ne ale v dej jakýkoliv pojďte a my jsme si všemi z toho co tam ukazoval že než vyprávěli to jít do jenom kdo je v pomohli ty tady byla neví že je jeho nedovolovaly přes do vůle je podati vedení aspoň hodně do konali a proto mně slova odsouzení kdežto si myslím že jsi. Musel vybrat nebyli vážně a prostými lidmi v protože osobě nemohli bratra myslet toho že je mi do musel by ode že on hříšnici kdežto k tomu ale on je hodné když oni mi tak se dostal na hroznému kde to jež si svoji v do jemnost nikdo jim o bytě to ještě du nebo no ano a proto stačí v tom dovětku na nebi. Nikdy ta ale když jsem sám považovat to byla nejenom za největší hřích ale ten ničím nedopatření právě že přestaneš že nekladu stane on říkal kdo prominou že jsem toto toto on přesto šel tím že si ode nával že jsem dokázal do svých se do nás je být sám a dělat pro sebe. A to jsem nezjevilo najednou jako nemá ničím neduh jeho života že jde do toho všechny ostatní si že se mi najedli malicherné am v ale o proto li to mnou to se musím dokázali na sebe aby pána boha o to to taky by byl nevěřil tak jak se od li v není to nebylo možné bez to do tohoto vstoupil bez výměny bez přechodu před svým ne v opačně mnou. Marně no ale něco před se vám do vás jakýmsi protože to byla že on odebrat do normálním je tak to jenom určitou platnost pravá že totiž to je že se nám přesvědčil že tomu tak je nějakým ale je že všechny překážky jsou na další straně a žádná na straně boží ani on ani na není nestranně boží se na to jednou to nestojí vůbec žádná závada ve žádného do že není žádné. Otálení on neotálí to je a to se že je při od koho te jak on ne od váhání protože je to láska která to on všechno odděleno která mu vší jeho děl na která mu mu při do tu jenom by že oddělen od všech ostatních vodu a e to v tomu jevy tomu člověku vždycky jako nejkrutějších nad protože. On si žil že rodem oddělenosti a v tom viděl svůj život že byli sám sebou a teď přestává mít touto odděleným znamená tam o ničem jiném nevěděl a proto do pro něho to dale mu v atd to zažívat toho dopravilo totální byl dobro neznám znamenala protože tady se musíme je to že kdo po mu na tom že do velebil ale věřte mi že opravdu. Jestliže je to člověk může na to je tak jenom toho že dokáže být oddělen od pána boha do jediné co můžeme a to jsem nedokázal by bylo o to z jeho života jako sice velikou moc lidskou ale která může by co by je že již je na mocí boží tak to jde vždycky pánem bohem přemožen mi k ve řek tohle je přemožen. Podobně jako jsem dal od živou svatý pavel od přemohl ježíšem kristem tak se vždycky vidění tak je přemožen ano a se mu fakticky promiňte mně to pro ona třeba z rad tak tomu brání aby mně to vepře váhal protože prostě jsem pořád ještě svou přes všechny bytostmi jako vám říkal odebrali vědomí tohoto těla byl zažili v praze že přesto dal do ve dobra. E ko od ale nevědomým kolikrát sounáležitosti s to jsem a proto to právě která přesto se mám ještě rád pořád tatáž chyba že dokud tělo si to vod vás smysly rozum pojmovou zná všechno odděleně jedno po druhem tak je po řádem velkém pokušení toto považoval aspoň za z do jeho notnou skutečnost jako je to co s božím byl v také děje. Anebo do on byl to je že přípravou podle tady je proto kdežto to je vše byly jako jedinou skutečnost která neexistuje byl na tam v milosti od boha které v vědomě chápeme jako milosti ani byl jako běžnou událost pro pravdu že pořádném z podali jak to tam bylo ve považujeme takovéto obraz čili je nebo takovéto milosti od na které přicházejí k nám kteří si nemůžeme než já. Nad v novou z toho domu je to v úvodu že nám nebyly dány naším od něm nebo naším zásahem nýbrž z milosti boží ale zatím onu čelem k a to proto to byly ale by ho za tím účelem abychom byli jím roce prostředek nových silnějšími ostatní prostředky proveden svatý život tak to je. Bych vám mohl by jim dává za dokola ježíš spojení a dostane vám je mu kdežto vede do dne předtím dovolit milosti způsobil v životě že se mu odevzdávám tam je to zažila tu milost poprvně tak ten se musí mým způsobem odevzdala nevíme do jeho se že se odevzdala a proto tam do ona v tom byla to byla pro věk potom dal rád do od oka jim dal bylo nedával ho mohou právo aby z onoho pravil tak zase ale když to. A proto toužili dále a tu řadu dale nedokázala ve dále pramálo o dokáže to je zase li tím prostředkem zase ale tam sebe celého od od byste se na je celá ale na pomocí je nevěsta se tak by nepoznanou pomocí zkušenosti novou odevzdala tak pak do vět paměti jenom vět paměti vlasy upamatuje na stav který jsem zažíval je to je to tam bylo. Tak pro spor do pod ale o a odejdou bohu ten tam do toho pamětného prvku v z s tím tím dost musel se odevzdávám bohu vám to na jednom máš tak tedy je to že tady například neříkáte že třebas někomu z vás co stane že pod si je takovým závan boží milosti kou k tomu jeho milosti a že z to si dobře vědomi toho že že že. To by že je to rušilo jimi by člověk měl normálním běžnou činnost přesto hledíte po při třebas nějakému jeho obrazu symbolu jeho velikosti a tam se modlíte ale o to přestavuje prchá přestože rovni po pozor co jim to na vás tím způsobem i potom ale také kdo mi na to neni jo te tak to jenom pro tím že tím jsi osobou bude promrhali tomu dávám do věčnosti je to spojeno to co začlo dostavovat. Že to vůbec to nedovolilo pravé vědomé spojení jenom jako závanu věčnosti mistra řekl a dostal pravá je pro spůsobem že si myslíte že je třeba za tím pánem bohem někam do ústraní v nějak nějakou formou modlením byli projevily aby jsem to buď pro od kdo nebo aby člověk projevil věčnost nebo lásku aby u mě. Pro takového a chci ale to do sama chyba tam je tam ještě na ta že pán bůh není nikde v čase ani nestav proč by to byl s bez časovým aby bezprostorový dával dozrává za závan věčnosti který rozrušení jakýmkoliv pohybem čím myšlenkovým je vždycky ode mne duši ve ve že je v tom momentu je to dobré mi třebas na nikoli. Protože rozrůstal tam jako v solný svou ale vůle chtěně a to potom rovnou na to prostě něco co po mi volil nebo že tam budu e smíme buď že o na sebe vůli nebo prostě nemusím si tohle mi o že to musím zachovat a že mu o to je čelem nýbrž k nebi nebo co takového ne tím do toho jej jste myšlení. Tam mám závanu naprosto byl jsem vám vždycky může potom nečekané tak je to správně říká jako když by to na nevíte odkud nevíte kam jakobova li tak čili je to právě je to nic čím doby dání lidským domy v tak je to je to opačného než tohleto tím tou chvíli on začíná ztrát e kdyby si ovšem prostými byly ani jsem mu mnou tak tím je to dovolit projevuje. Ne mnou stane tak tak je to vším porozumíte přede tak je tam vůle v se nesmím mnoho aby to on žil to tak je krávu vůle je pro v že jak ten dávám přímý je tak se bohů na tom vizte vězte odevzdáte kdo je pomoženo že nejde zamění nedovede to je to pravé že to někdo byl by věčně je odevzdáte potom nikam než do tak dělá byla tak nemá dar bez za bez toho teď šel přede dáte radou. Tím věčnosti mně přede po jede láskou bohu i dání takového časovou jak on neděje těla jako on tento okamžik jemu patři jim nejsem že o a to jediné dává cele celého nemusí zvl ale teď si jenom je to jeho není na nebo jako o o a ta dobrá ani když se k němu opřel te rozumíte a věřte mi to že. Kdy vám neříkám tam a jakou formou nezáleží na formě protože v vedlejší on když je to je tam milost která vás tam že tam nám ukáže představám dokáže formu o předem do toho v tu formu postoj jeho použít jen v sebezáporu aby danou mohl následovat protože do momentu dokonale do si zapřete apod dobyl do schod na podobat teprve že je že byste zapři sama sebe na to není dost. Sebezápor to nejde mi na při jedeme tomu když potom tento střed pomodlit tak to dokonale o to napřed že to o čem nás je na marně lidsky ne právu dávat ta dobyli není nemám ale v tomto momentu není ani modlitba v tomto běžném lidském smyslu na místě tane na mi že když to ode dát ti dát do že mystická modlitba to je tak to on mi to že mi do oni o doprovodu nezná to je to je lidská spojovací modlitba. Umíte čili el to je modlení na která tady jenom tato do ruší modlitba ti proč to by se pořád pochybujete k modlitbě že říkající citu nižšími lidská modlitba a tak je tam nehodných pro o do že ten stav dovolila ve ne od doby názor stali či mu si pro to nepřežilo někde nějaké jeho si to na ženo po nešli nechali káně ale dobře nečekaně. Tak musím vám pro tohleto ale ne abyste k tobě rozněcovali city dostaneme za jež olej než na to je to bylo chápe do toho kdybyste se to o pravou teď s tím si to je to znamená to co rozplameňuje v myšlenkově pod jemným způsobem věděli vrací je do pořádku je to je jako o kdyby jste mně jako by to dělat ale to tam to je to někde někdo v pádné důvody protože byste tomu nebo na když oni za vyšly o něm modlit. Která přesně v tom když aktivním vědomím spojení bohem věřil tomu a to mi že oni nade byste na mně dala bylo to byl do tak tady máte na přede se nedovolili do obr věk vady věčné vědět na tak dále ale je to zase vaše vlastní vůle a tím přestáváte do na vůli boží aby působila na předtím působila bez vaší vůle. Stačilo svolení bez naší přede vědomosti ve do ve že bez všeho našeho potom dostal do něco svého vim že to dělá zevní nejlepší nejde než v dobré vůli projevit ale je to dobrá vůle lidská a to je to míníme se méně ano aniž si nemůžete si tady že může to se to může žena kdybych nějaká zkušený ani pro si nesmíte po mysl která vám mu novou bože. Že když my si dech je mi to to že nemohu kdo si tyto věci za se to je to je to předá nestačily večer pod čili mám že totiž opravdu o na leží ani je to zkušenost na pro stane pod je to že kdo neřekl nad vyšla jak tam ten tanečník pod tím stromem tam slova od toho jste to osvěcuje bože tou o ježto ještě zbývá jen u jak to mě. Žena při protože to bylo bylo mi že se tam modlil žádné ale protože je radost že jenom tolik vtělení kolik jež tu na stromě a pro tam hodně tak pro tuto rádo se okamžitě spojil s bohem jaká je to zkušenost může nedovol do chtít to do si to on nám nevědění životě i to ona v on to dělal jenom. A tu vadit nebo pro ono chybě protože do se ještě nepřesvědčil o to ve vás pán bůh miluje přestanou dovolil příležitost on nás miluje ale nemoh domu nedáváme při žid petr když milujeme přitom sebe on neříkal miluješ sebe jako boha to porost od daleko než ono ale to může nemilé v boha věřit to je nemožné že ano to musel všeho když mi bylo co do která a to bohužel vně i když je. Ono to mělo by měl pro sebe tak jež se to nějak dostanu kdy ze sebe že to tak na nedění že při že tomu bohu dala mu totiž práva aby měli být způsobil ještě že že oni ale věřte mi že jediná zkušenost byl která nám opravdu chybí věta že veškerá zkušenost je u pána boha čili nepotřebuju vůbec žádnou. Rozumíte než o ono by jeho veškeré činění jest jeho veškerá lásce jeho pán nepotřebuje být na vás strasti protože nepotřebuju bitvou zkušení nepotřebuju mít o to co nim vůbec nic pro to by pro z prost si byli neměli fakticky mi že to co měli čili duchaplnější neměl že o to opřít o pro tak ono se to mělo pronikali kde je tak my bychom dokázali dělat to co ten šel doma. Je mi spoustu co škodu dost o měl věta ježíška a je mi dal od ježíška proti proč ky klíč to bych tomu ano tam milost to způsobil tam milost u nás nepůsobí tímto způsobem nemůže o na že jsem tu zbavit protože ten mohl ne k odevzdanosti bohu nám chybnými totiž příliš abstraktně odevzdávám jej mění nevíme že toto zdání co jeho zkušenosti i a co je jeho poznání. Že bude odstoupení od svého poznávání tam byl do ale říkám kdybych chtěl jed jak nám odpověděl je tak to vím jenom lidsky ale ježíš odstoupit od svého poznávání věcí tak vám to o tom jak on chce ale museli od vstoupili napřed musel za po o že on za nás že mám nějaké vědomosti že nám pro lásku jo to nesmím. Na dokonce ani z lásky k vám kladou svou vlasy jemu rozumíte a do toho že jsem říkal přesto že šlo za činí to že on to dělal to látky k od dělat tím do pro protože na to takle a toto vy něho to byla rada souvislá ano tak se to děje než že on třebas potom může s to je najednou o to hra co stranou velice po o by tam byla na byl krást parou dala vědět ten. A potom o nich že on že jste hledal ježíš konala se to dověděl teprve stavbě a tak kdo je že tak to je život ve stavbě samozřejmě je to v tom je v tom tu souvislostí a tak jenom ježíše do že vím z s když proti mistrem jo ale tak tam je to asi tak že mi že jsi. To je v temné tomu co vás co se nám trávit dětské dobré měla co co co je podporovat to co v nás je to pravé co nebo pro ale my prožili víme jak do ky o kterých si neuvědomujeme že jsou to zárodky nového života. Že to tak nevypadá že to na mně ho kdežto velice spíše podobno zárodku nového života v tom je jako život do tam my cítí byl v tom proto o to on tak těle je to tak uvědomil a ono se od nás chce když s na jak to tam napovězeno abychom berou své něco ze stromu života ano si pro volali že dala oné zárodkem nového. Života že totiž každý okamžik který prožíváme je zárodkem věčného života že v pro vůle touto život to vstupu do věčného života či jež a to nám tento život to je tomu proto života právě nám pro věčnost která jsem žal pravdu tamto dopravil na si to omyl domova či tím stavění pravdou že ježíš kolu než na málem tato vše. Ještě nestavěl protože když to pro na to co bylo na že to tak odešel do toho do poznání do toho spojení rozumím.