Karel Makoň: kotouc-neident02-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že se prosimvás jak by vás chtěl ve zkratce vysvětlit jak je to s tím co budete teď číst ne protože by se to nemohli zvládnout sami bez komentáře. Protože trapné říkat že výrok které bylo plat napsáno od sebe tak ještě v kometa od o to a v pro podivné ale ten kometa dělám pro toho abyste se v tom spisu neztratili. Protože jak říká stát nějak je to velice zdlouhavé nesnesitelně zdlouhavé a proto vydržet. Samosebou pro to bylo hračkou to vydržet dostal po chvilka kdežto byto máte číst najednou k nevydržení abych to po sobě asi těžko kdyby to byl nemusel předpisovat. A proto jsem se rozhodl že první co udělám do odpadlo vám že vám vysvětlím ve zkratce smysl toho spis dosud jsem před vámi nechci říct tady měl ale neodvážil jsem se před vámi říká nebo prohlašovat že. Musíte se s tímto světem o dokonal nerozpojili. Ze který zažijí dokonalé vědomé spojení s věčný život protože tohleto je strašidelná formu. To u ted na to nebo. Co mám dělat všeho vám zanechat nemám líz nemám být nebo to všechno nemám mít hříchy nebo co to všechno vode ten člověk chce. F. Protože v tomto pro spojení tuto způsobu rozpojení se v minulosti na dělo mnoho by kde utíkali do klášterů. Snažil se o bezhříšnost a mysleli si že to je to pravé rozpojení snažili se nežít světským životem. Utíkat ze světa zkrátka jakým způsobem se to dokonce sebe vražedné. A to všechno jsou nesprávná řešení protože utečou sebe dál od sebe ne tupé v. Od koho mají u st. To jsou oni sami to je jejich vlastní o to jediné a to mu nepomůže ani trošku. Odchod ze světa vůbec tím neodcházej od sama sebe prosím v atd. možná odcházeli ze světa jenom představím vůlí ky na protože jsem odešel protože se pro to ale není pravda protože jsem od sebe neodešel jsem jenom nějak by hověl své potřebě odejít a to byla možná potřeba sobecká on si. Čili vůbec není správné tak primitivním způsobem natolik jako na k na to šli temně všichni svatí v evropě toužil začátek to je ti by byl přepych tím se na bože jsi tak kom pro mi to před celým lidstvem. Že deska se nazývá v z a myslím že po této stránce plným právem neboť nechápat smysl každého nutí člověka. Smysl který jde za hranice lidského žid od to je chyba činně mně říkají tvoje vyrostlo toho od nádherné pojetí našeho s že totiž. Jestliže tady jednou se objevilo lidské v člověku po nějakém samo dlouhém vývoji tak toto mohlo nejdou jenom proto že tady předním byla připravena půda pro tento dům. A ono se dalo všechny síly ze všeho nižšího tvoru. Jako rostlina transformuje třebas nerosty na život prosty mění a zvíře zase život prosty třebas na život živočišný. Né. Ale tak také lidské transformuje všechno tito u předešlé síly na život svého já. A tohleto když jsme si vědomí tohoto li si vědomi tak bychom měli uzná že to nějakou funkci která sahá za ten po jak tím s věren jenom vzniklo ale tím se ocitlo před patrně před nějakým úkolem. Ale než my dorosteme ě k tomu abychom ten úkol vůbec postihly tak zaručeně je lidský život uplyne. A jsem právě chtěl tomu o zabránit abyste pochopili že to lidské pro z toho. Do úkolu pomocí vůle a jiných složek které dispozici se dostat za hranice času a z toho. Že ono je výpadní branou jedinou kterou my vesmír zatím známe víme si nemůže vzít do hlavy že se s pane věčný ale lidské si toto do hlavy může vzít přestože nemá pravdu. Ono se věčným stát nemůže ale onom může být materiálem k tomu svědkem toho jak se věčná podstata začne v tom státi vědomo stávat vědomo a z tohoto bodu potom je možno ji dál o si ještě řekneme pozdě teďka mohu mluvit jenom o rozpojení a také o spojení protože jem. Je tomu nebrání že jsem tu konali z tam provedl detailně jan o tom musím si ve tady tady rozebírat také hle tolik a lidské jak jsme si často říkali je užitečným pokud ten člověka vede k rozvoji. Maximálnímu rozvoji jeho lidské bytostech protože jestliže pro že rostla nemůže vědomě přít bohu kamen tam nemůže buňka tam nemůže živočich jak nikoliv tam nemůže jenže praně se tam může také také pravda že ne tak být. Nýbrž jenom ten který se dostal na vrchol svého nic ježíš kristus tento vrcholit tím jas u definovat. A vás potřebu o tom mistra znovu potom někoho co bude v tom banální v na vás pravda. Když byl rodu. Když líčil symbolicky poslední jsou ne tady říkal protože jste dali jísti píti jen na světě vězeň měla nemocného a tak dále a proto teď váze vezmu do věčné blaženosti. A oni mu říkali aby jsme atd tak dále dali jísti píti oni říká komukoliv jste učinili i e o to mně se to učinili čili člověk opravdu možnost konkrétně splňovat podmínky například láskou k bližnímu splňoval pod mým ky v s tou po do věčného života a tuhlety podmínky žádný nižší život čili. Mně zem a to se mi ve zkratce rozebral v tom. To po krátkém dílu tom náhradním tady máte zatím kontextu náhradním v pasáži která se nazývá ale kolik mu z lásky a to je u z lásky spočívá v tom že začnu podle návodu ještě krista milovat jinak kdo jiným stylem zatím vám přeci radši ut sebe anebo ty své že. Ježto ježíš kristus jasně dokázal že aby mohl milovat všechny tak musel odejít od své rodiny od tak zvaný svých že řekl kde matka rostou vibrací nedělal rozdíl čili když my ho chceme nás na této ztrát po této stránce. A přitom zakazuje wu utíkat ze světa od lidí vzdát se třebas upřít že se jevit nemám rodinu. To je primitivy z muss protože by se potom oni bude potom s teď z kát protože nemám k tomu zkušenost aby mu bez být. Nemám ježíšovu zkušenost hor na kdybych nezkušeností jordánu aby ho od své rodiny odejít ale si tu zkušenost nemám si to on ani ani my to nenapadne protože mně podal ve mně to zacházet za rodina budu po bez nit. Ano je to nesprávný způsob co dělali třebas křesťanští mystikové nebo klášterníci pojďte měli po životě ze kterého odešli či se se bylo u toho života kterou odešli od o to zbytečné všechno co dělali silně oživí čili radím podle toho co jsem vyčetl z ježíše krista vyčetl byl v tom chvíli v chvíli toho by ten gestapák chtěl zabít jsem se toto všechno dověděl přáteli píše sto neodvážil napsat. Ale ježíše krista je to se na patrné že jsem to tam nevyčetli tak protože o to znovu napsal když musím začít s prvním krokem tím za ten na cestě lásky protože musím přestat protekčně miloval jak to udělat mám dostávat své přátele své nepřát ne. Pak taky mám někoho neutrálního tyto do beztak přátelské je nestát let do kterého vůbec nic není ve těch lidí těch je většina tím se musí přes totiž musím mít od chvíle co nastoupí tento od algoritmus lásky musím mít jenom před sebou bytí. Jenom bytí. Toto není můj přítele nýbrž to je blížím a novou přítele toho čas.. Dále se převtělí za svým ku že boženu na nepřítele to je možné čili když mám třebas člověka před sebou velice by nechová přátelsky. Let tak je to bližní s projevem přátele z tí. A jestliže je to člověk který si je nechová nepřátelsky tak je to by víš jiný s projevem nepřátel s. Nic víc ale tentýž bližní jenom za těchto podmínek mohou mít stejně rád každého i tak daného nepřítele i přítele ovšem musím si být dobře vědám co řekl ježíš kristus jinde že nedá se jedna myšlenka oddělit od druhé musím být to jeho učení buďte s prost jako mluvit se návod od nebo u opatrní jako hadi jak to co do složit jednoho či musí mít pořád rozum hostitel taky od pána boha. A musím ještě byste denním doma nepřátelsky chová v že on se stoly tato nehraje on neví je to hra. to vím že to hra ale. On todle čili on to bere vážně druhu jak o dítě bere svou budu vážně když tato dospělý dívají tak říkali je to to byla oni se vědět za tento zabití z taky stává takže vy na to budete moci takhle hledět tak ve svět je to hra ale nebudete jste nebudete podceňovat děti hrající své nebudete nechat hrát let tak jak oni budou chtít nebezpečné hračky budete brát z ruky rozumíte čili budete taky ne. Dale dát. Jako jako byste viděli dětinné rozumné které si hraje třeba na zbraní doby styk zbraň za větru a tak dále to neznamená konec ostražitosti. Milovat nepřátel. Čili za ko vámi patřičnou ostražitost tak tento první krok. Tom algoritmu mohu splnit. Potom kroky další nebo tady která pro opakovat mate napsáno vzít že toto jsem vám se netroufala říct napřít a za tak při činnosti když začat ti na ve své činnosti el jsem se netroufá říct aby to budete mít byl by to máte dostat se tak jste ode muss rovnou můžete proto podnět řečí nemají věk že sami bez i tam být na výši. Protože bez o tom bavit pro by to lepší mistr na to za koly o do za zrození z ještě dnu jisto přečetli rozumíte a tak se může potom bavit o tom. Ale teď bych chtěl mluvit o ho v tom prvním dílu o tom pro spojení jsem pak si budou budete se tak na spojovací cestu protože vůdcem vázání ale tak. Teď byste právě k tomu rozpojení co se rozumí tím rozpojení zase dneska na osvojení na rozumíme. On schovat z toho způsobu života ve které ne své pořád něčím novým stává ustavičně se něčím novým stává a. Druhá fáze jedno vše pochopí to co by měl mít za následek že bych mohl vstoupit do života ve kterém se nestává nýbrž ve kterém jsem. Že totiž si je to takhle přítomný okamžik se nikdy nebrat. Přítomnost je bezčasová a v tom čase se nedá zachytí s protože bezčasová. Čas přítomnost nikdy nevzal. Ani nejcitlivější obrat za ty přítomnost ani mu je rozumíte i při pořád minulost v po přítomnosti mluvím tak je to po tak mluvím o minulosti. Či ježíš přítomnosti je je téměř nemožná věc když žádám ji dali znali všichni kdo na této cestě jsou to znamená to jenom věc své aproximace nejí co nejvíce přibližovat k tomu realitě přítomnosti let věda ale toto než svědka mluvit jak se nám říci že jestliže žiju životem ve kterém se pořád stává dno čí. A nedovedl tomu za braní jakože nedovede tomu zabrání nevedu za dají domy čas pořád vinu pro. Tak tím vytváříme li sebou a věčností nepodal liší příkrá v časoprostoru se spojen s časoprostorem a my dobře víme že tak to spojení taky spojení. Ta vás pojem slovu taky toto taky spojení znemožňuje jiné spojení se z bezčasovosti bezprostorovosti věčností se stalo z abych to řekl se čínsky ano tam mají jedním jedny měl vět ven pěkný o vám a ten mým mohutnost proudu potoka a tiší na mostě jsem zatím v tom v fázi života kdy jsem po tokem který proudí proudí spolu ten čas tu se. Vším tím co tady protože on s dějem který zažívám a proto jsem nesetkává anebo proto nejsem s tiší vně teďka ses tíž jeho nejsem tiší. Teprve kdybych je dokázal se s tím po tokem bytě do moře tak mi teď již v něm mohl přebývat dano. Ale to se nedaří protože jsem o ptal tím opakem jsem daleko od moře vlivem okolností které trvalé zachovám vlivem podmínek. Za který se tento svět mýma tam můžete jsi ty podmínky jsou prosto objektivní protože jsem napojen na muladharou o to na čas a prostoru a proto mu ji od začátku narození na tomto světě zažívat jenom tento svět na nás se tady na k na této velké pokušení od pána boha který svádí k tomu on sám. svádí k tomu abych tím že toto jediná skutečný proto se modlíme v otčenáši neuveď nás v pokušení. Veliké vše ale se mám od tohoto způsobu prost boží. Čili nechápete kdybych u texty do kláštera tak pořád živý čas svého. Vy utekou od rodiny pořád žil v čase a prostoru pořád se čas to není ve fyzický útěk v ě nic nepomůže ani mentální útěk nebo v protože mám k dispozici pán vně a od neuteču. Tato paměť způsobuje například dneska mluvím šestky prosím že mluvím dneska česky otázka pán výtky. Když neměl pamětí lidskou českou řeč když česky neřekl ani slovo čili mluvím ze své minulosti s pamětného prvku. Čili věřte jakmile mám zachová mnou povídavou mysl tak jsem neb pro když je mu zavřen tím nikdy čas naprosto jenom do tou povídavou myslí kterou s mám kterou vládne a tak dále při složky jsem tady a na všechny v tom spojení popsal ano. Nebo se který všímat protože by to nebylo se ve zkratce čili pro spojení spočívá v tom že se ta rozpojení od všeho co způsobilo vznik mého a jeho dosavadní funkci. Jako něčeho co není země dělá člověka který zde mou může pro tuto společnost fungovat pro sebe i pro tu společnost. To je fung které prostě funkce ji dělá která nevystihuje všechny možnosti mého lidského a to je. Velice malé využití nepatrné využití schopností mého já. Toto a jestliže slouží jenom tomu no tak opravdu. do vede jenom k smrti nikam dát zničení ztrátě vědomí. A to právě k tomu chceme zabrání tak jak na to abych měl ve zkratce ještě říct. Co tedy jaké krista tito spojil ve říkat kalech ale malinko to od ještě opakovat. V podstatě je to musím se rozpojit od prostředí ve kterém ži na od svého děláte prostředí ten živi a od toho se okolo potom se musím pro spojit od vědění páté podstatě moje pamětí ostatní v tom svým způsobem a za před tím se musím rozpojit od své vůle neboť tato vůle. Protože nemá jiné vodítko poznání vede jenom k tomu abych chtěl abych si přát abych toužil něco uchopit na to. Prosit o třebas i na věčnost něco pochopit to jedno ale jenom uchopit. A tento způsob vládne vůlí mně odtud věk k tomu že nemohu věčnou dosáhnou protože ta se uchopit nedá. Jo. A tím si znemožnili dokud se nerozpojili od této vůle při znemožňují vstup do věčného života. No tak to jsem tam detailně popsal upozorňoval na jednu věc zatímco. Odpoutání od šel prostředí ve kterém žijeme je poměrně snadná záležitost. Těžší je odpoutání od vědění nejtěžší dále to z s o potají od vlastní vůle protože není tam se může postupovat v jednom etapovitě. A ježíš kristus pravil detailně rozebral ve svém životě tento odstup od vlastní vůle. Ježíš o promiňte mi že tak budu mu vytkl ní. Bez toho na protože to co ve nepochopitelné zapřete potom praně když prvně odstoupil nebo ukázal se odstupuje od vlastní vůle a jak si mohl tak opatrně. Když poradil židovskému národu v aby z s z s ti zákon který je mimo zákon boží ale ne neřídili se tím co sami chtějí čili oni svou vůlí svou vůli ještě svou vůlí chtěli plnit zákon boží v první odstup od vlastní že tam bude funguje ale u řízen je a je pořád ještě vlastní potom když šel. Tato fáze je u konce tak se přechází ná. Vůli vlastní vůli ještě pořád která si přeje ze sebe zrodit věčný život uvědomit si věčný život to je všechno v pořádku to je dovoleno né. A to je to co panna maria zažila věc tovární toho anděla tam ve věrami ptala že si že se dal taky přál přední dlouhá staletí zrodit ze sebe spasitele. Ano a že na povídali ty pro svět ti jejich zasvěcenci další fáze je když se konečně narodí povědomí věčného života v člověku stáli vždycky. Těle takže musím si na ni nové užití vůle vlastní ještě podal vlastní před tou vlastní vůlí musím být chtít být v tom co je otcovo jako ježíš kristus kdo třicet těle tyto musím podávat ještě pořád mu prostředí zevního u z to udělá předčasně tak zmaří rozvinutí svého života tím je neschopen organickým pokračovat před velkými potížemi ho k utrpení kde dál to je velikými a konečně. Když to i do jordánu tak se vzdává v chvíli se vzdává své vůle v tom smyslu že rezignuje na pokračování těmi prostředky hodnými kterými dosud pracovat nemusí být v tom co jeho otce. Jo nýbrž se musí od řídit vůli o a. Nesmysly ale člověk by si myslet podřídí také vůli otce a když vědomi se stane synem božím jeti věk je dáno protože tím se nezbavil svého to musí být zachováno. A to je zachováno výtečně protože se mu potom miluje na poušti porobě toho satanáše. Pokouší ho aby zase ho poslouchat. Abys nepřát to co chce otec nýbrž aby si přál to co se já. No. A když toto překonat tak ten satana se okamžitě převtěluje okamžitě se před které rady tady dát protože ty vlastní bude pořád zapotřebí. A do provází věrně ježíše na kříž. Je vlastní bude pořád zapotřebí víme dobře tak se potýká vlastní vůli ježíš sil v zahradě getsemanské ne ale tvá vůle s padal přát svěcení sám osobně než ten otce ano. Tyto byla pořád jste věta se vlastní vůle teprve na kříži se vzdávat toho ducha rase dávat nesmí vůle. Tam ted prosit to z nedovolit kdežto když jsem třebas molinos radí vzdát se vůle a nic nedělat to ne hrozný nedopatření on mu mít ze svého hlediska zen se správně on ve sta zažíval. Ale nebere ohled na nás ubohé ne který bychom kteří kdybychom na si nic nedělat jak ona vám radím také není to potom duchovní před jako který odpoutává duše duši jak on říká mi to duchovní vůdce který s dělá pánem nebo na to. A někoho doby stoupal bohu si cela pro že odsoudil. Stačilo by tomu zase malým komentář z tohoto budu vám bylo by to on tady jedinečné dílo které by se tedy si vyberou vstup všech i ten svět tato se nikdo nesnažil od paní tat světec samo proto zabralo k tomu. Že od tohleto nevěděla nabito bylo možno udělal kdyby věděla o tom že to také jeden všemožné napravit. Že tohle tak za potřebě na určitém stupni na on ten stupeň neod na činy prostě řekl když se se spojit s bohem tak nesmíš vůbec toto stahovat vůbec viděla jsem si ztratit se od pospolitost stalo s tím plně jsou vracíme ale kdy a jak o zajetí oko. Protože to pro spojení to tady v tom není v tom živou první napsáno pro spojením sil du ono pro sejít se sebepoznáním a bez a z měrou spojovat spojení to tam ježíš dost jasně svým životem ukazuje tam výraz spojeni tím na že se narodil betlémě že se narodil v jordánu a tak dál že překonal satana prakriti hlavní body toho spojení které postupovat čili nesouhlasím vůbec. Třeba z než tím stavem zen buddhismu jaký se pěstuje třebas po bohu k úpadkové stát velice u pak slovní. Že voni když za žijou tak zvané satori tak cesty spokojí a ten člověk panně spasen. Možná že mají pravdu. Ale na dělají tak polo svá a ne bez bez svatý ví. Protože nejsou schopni jeden tohoto poznání které získají praštit že jsme se přesvědčili mají nesmí schopností které nová nic nemám a. A neumí anebo nedokázalo je použít byl tak vznešeně. Třeba svých kristus protože mysl na víš ještě přemohli to satana při po vůbec ty se ocitli někde u narození ježíše krista a o jim stačí a tohle protože oni narozen na mají mezi těmi dalšími stupni neříkali co jenom jeden stupeň to je chyba dnešního zen buddhismu a právě proto tak dlouho brzdím ten překlad druhého dílu zen buddhismu protože ten. Překlad ten vyžaduje veliký komentář. Ve které by bylo jasně dokázáno tam se musim o to pokud si dokázat takže jsem ale že to je nedostačují to co o ti jenom si sednout a meditovat toho není ono. Nemůže se do po v když tady bych měl definovat tat stav být na rozdíl od stavu stávat se ve které žijeme taky bych chtěl říci že svět to z stav tak do něho nedoví stát tak do něho nevstupuje nýbrž ten stav faktickým zažít. Vám ten stav je tu před naším narození aby vždycky odjakživa nikdy nezačíná. Takže tento stav z po či tam v projít vědy jedinosti své totiž v tomto stavu se začnu který uvědomovat. A co si uvědomovat že z z z z svoji existenci která ani začla. A přináležitost tento li jsem s takovou že se budu cítit tady v tomto světě v tom stávání své. Jako chci dělat. Za druhé v tom stavu se zažívá poznání které nevyplývá z postupného poznávání u čeho nýbrž zase ten stavu z věčného stavu poznání ano. A konečně vyplývá z lásky která se nám vůbec ještě jako láska nejeví musíte si uvědomovat že když jsem tuto lásku poprvně v životě poznal se zkušenost velice důležitá pro vás to potom o zákon že ten krista pak nějakou zabito od názoru jsem si vůbec nehledám váže jsem ten stavbu sahal taková je to nenápadná. jsem nevěděl jsem že jsem vstoupil do stavu lásky jako takové protože se teprve když jsem z toho abel plat tu ve se mi to stalo odešel do ubi kacelem a na mířil jsem svoji pozornost některému z těch vězňů. Kteří se tam třebas z vás a když jsem s tomu byl do jeho vědomí se si uvědomovali jeho stav. S veškerou složitost jeho myšlení v než jeho vnitřní důvod milováním toho stavu tak teprve potom musím jenom let a tak to na co teď vlivů na protože je láska víme k sobě protože jsem nebyl být sebou než tím do kterého svého vědomí jsem s tou takže jsem nebyl oni lepší jsem nebyl schopnější. Věnovat než před ale pro poznání lásky které se měla. Jsem vstupoval do toho člověka kde se vidím a proto jsem ho miloval jako sebe apod jsem poprvně v životě. Kde se tento se ve mně uskutečňuje přání ježíše krista miluj když byla podstata. A jenom tam kam jsem upřel pozornost jenom tam jsem miloval bližního jako sebe když taky nechtěl abychom tou láskou k být trvali na všech mistra on přeci jasně přitom posledně sovu říká hladověl jsem dali jste mi jísti. Upřít pozornost tou láskou tam kde toho zapotřebí tam mělo jevící tak měla dobýt tam žíznící tam uvězněni tam nemocní ano atd takové li se před sebou viděl ty u po tady mojí pozornost. Tak jsem zažíval je tak samosebou jsem tomu dotyčnému řekl. Co si myslí osobě pročež toho centra ku tak pochopitelně jsem o do dělal mírně řečeno a říkal my dosti. A jak to víc mluvil jsem s mými příbuzný mi to bolelo pod no tak u každého z těch pěti ženou u pět. A. Musel jsem mu dokázal že jsem mike nemluvil vykonat znám svého vstoupil do mého a onomu podivuhodně postupně ne hned na poznával že do něho vstupu tou on potom pozná že motto případně bylo vine při že ano protože dnes našel do toho člověka cestu z věrného kdykoliv potom přístup nebo od toho dne na mě. Takže dejme tomu jsem potom mohl jemu přistoupit o mostem od to je na otázku kterou nechtěl klást. F. On říkal prosím zase neodpovídá v na to co připraven přestat si toho že ta. Ono se vám tohleto stane takhle se. Mnou na odpoví na otázku kterou mně co tekla pod proto musíte výsledky pořád v této proč taky částečně naučil do ostatní vystupovat nestav se nikdy úplně neztratil není tak intenzivní samo co jako byl tehdy. Ale trošku přetrvává malinko slabou nic no ano no tak ten prostě tento stav poznávání věčnosti potřeba se pak se to předvedl ten stav že poznávám lásku jako takovou. Ale ne hlásku někam vlitou třebas ten nemám rád ta tebe nemám rád tat tak dále že nebo dvou od od byl on nepřítel. Nemá cenu na tak proste že je. Když že tímto způsobem jsem napřed poznával u vědomo za se že v že vycházím z lásky jako takové a teď v do nějakého ode na teprve na ale mám ona blahé následky že že. Tam pluje i se mnou bůh tím povím takže se rozrůstá do toho bližního jsem v tom bližním ano. A se dneska vůbec nedivím že vy tento sta zažíval třebas svatý panice asi kdy se si mohl rozumovat tak děl vezmi za ty dělal že všichni byli předmět předním bratři a udělalo o byly u něho tak mohl vl poslouchal vedle beránka. A vzájemně se neprávem protože on byl vystoupil z nedělat které by kde se byli mohli právem požádá vzájemně nešlo. E takže třebas v tom koncentráku ti dotyční čtyři napřed. Říkali jsem s tebou úplněji mění v den kdy jsem s sebou všechno je mi jasné na všechno by dokázal jak nebude jež tak zase slabý měl by si být pořád nebo mu nebylo možné nebo. Ale protože to spojení bude jednostranné ale to jsem si dokazoval tam mám by svědectví o tom se třeba ta láska že onak. Prostě jest a kam s tou tam přestává pak o tím nepřestává být to je všechno z tam bytí láska vědění postupem rozebíral tato potom v tom spisu o seberu ta mně kdy hle existence je to je stav bytí. teďka jsem zvláštním způsobem teď ti že jako člověk který se stává u k jako řek který je totiž vůbec vlastně není a vůbec není. Vizte ještě nepoznali se to být kterou zas v aby jak na protože teď se jenom pořád něčím stává a to plně ne tak bez ohledně kupředu přestanou mrtvolou nakonec to tam to z výkon. To pořád měří smrt povolat ano kdežto tenhleten stav jsem to není stávání napojení svého vědění vědomím na existenci jako takové protože říkal vás jako ta o tak jen jako takovou tak jsem taky listem. Že když třeba dejme tomu byto wu člověk touto cestou dotahl moc daleko ne. Tak by mohl kohokoliv na světě sám sebou posednou do temně že vím byl existenci byl takže by jednal třebas v tom člověku takové násobit ano a všichni byste byli jste že najednou na el když ba tam nechtěl promluvit to co hospodin na něm chtěl promluvila jeho oslice známo vám. Ale tyto schopnosti mají zvířata. Než li člověk takže oslice jeho poznat nebo existence boží. Paní jedinečný. No ale tady je dotaz proč ježíš kristus klade na první místo lásku. Když jsem před kterým kou kladl na roveň stejnou. Při dosahování stavu při zažívání stavu být. Jak vědění tak existenci tak k o lásku kdy jsem se trošku neprovinil proti ježíši kristu nebo proč vůbec ježíš z s kladl na první místo tu lásku zdůvodnění jednoduché ne že totiž jestliže existují ti dneska tak existují i bez ohledu na to že vedle existuje někdo jiný existují jako oddělená bytost s tím se oddělenou bytostí. A to způsobuje že přestávám jako oddělená bytost stálé novou další ozvěnou bytostí. podobu. Čili toto mně dokonale připoutává k tomu stávání chce. Zrovna tak když je co doví dávám tak se to dovídám pro sebe protože pod útlého mládí mně klasifikují za to co umím takže nabývám stále dokonalejšího byl mu že to učím pro sebe taky určité mi to říkají pro nikoho o to na uši výš než pro sebe ne že taky pro společnost tom neříkají ale my si přitom voni na společný se to učím pro z pole s. Jenomže aby chytli také říkají se to pro sebe by se to učíš pro sebe měla ku pro semen vší na ano a to taky tak říká. A co jsem si vědom toho do neříkám celou pravdu a ne ho potřebujeme jako tažný zvíře naší společnosti do nakrátko. To není z nos co s k a. Láska postavení výjimečný sice také přidržuje u toho že se stává ale ne je do mínili jako ty dvě složky protože když někoho miluju tak si co bylo třebas kvůli sobě pravda ale musím se o sebe s nimi před jenom dělit. Protože on byto bohužel za lásku nepovažoval kdybych se s nim trošičku o sebe ne nerozdělil. Miluje například protekčně své dítě. Tak musím v tom dítěti vzbudit dojem že ho mám rád a on mas on to se nedá o čáry k onomu pozná si on brát nebo ne to vím dobytek boží pozná kdo ho málo nad aby do hodné ano. A po je to jsem taky chovat. Takže jestliže se rozdělen mezi sebe tam milovaného vycházím sám ze sebe. A hlavní podmínkou poznání toho že jsem měst. Víte dokonale ze sebe s v tom povím zkušenosti že kdykoli jsem vyšel ze sebe do ten věděl jsem sebe poznával jsem to takto dozrát se to pod a toho jsem ano čili tato nepoznali všech lidí který si přede mnou poté přesto budou po mně toutéž cestou že ztráta sama sebe způsobuje poznání bytí existencí. Toho nejsem. A láska tedy nejvíc tomu příklad že za každý že okolností již je protekční přestože minimálně před jenom mně přibližuje k tomu ideálu ideální podmínce ve se vzdal sama sebe. Že v jediný sice do určité mínili také vyžaduje vzdání se sama sebe víte když se ti ptáček učí že musí rezignovat na svobodu kterou měl před tím aby se naučil. My se to učí o sebe. A když je například not nebudu to na rozvádět i tak do pro mysl existenci před ty jsi oděnou bytost zatím či žije pro jsem říci že jenom pro sebe on to není dycky do této jenom možna tak není ale v ne tam rád jako se člověk přitom odosobňuje minimální proti tomu jak se odosobňuje při jakékoliv lásce a čím je ta láska je v me je protekční. Tak tím to odosobnění je větší. A když ta za láska nebyl sebezápor že není třeba nepřítele tak od osob mění tak velké že nebo čeká neznámého kukly tak velké že opravdu sebe sta si proto že to podmínka toho pravého poznání pravdy od toho a ještě o tom vědět to podmínkám musí být splněna proto lásku stavěl na první ano. K vědění o které toho. Teď tady mluvím je to jediné vědění než které postupně nabývám. Ano nevědění je totiž že abych mluvím vždycky o dvou druzích vědění a měl jsem to rozlišit jedění které nabývám ve škole. Nebo poznáváním tohoto světa je postupné tomu říkáme jiné a není rozumové že. Smysly zprostředkované vědění že kdežto vědění takže toto vidění jen. Stojí v cestě k tomu druhému způsobu vědění které není ani smysly ani rozumem zprostředkován. Ano proto nemohl na dně ježíš kristu klade konáním nějaký nějakou přednost. Naopak blahořečil otci že nesvěřil ty věci učeným tohoto světa nýbrž maličkým ano. Protože to vědění se postupně nabyté stojí mezi mnou a bohem mezi poznáváním věčné vizi věděním o bohu. Je to vědění se dostavuje tím že by postup je člověk boha poznal nýbrž je že odstoupí od všeho postupného. A vstoupí tou chvílí vstoupí samočinně ani si to přeje. Do toho co nepostupuje co je věčné že splnili podmínkou odstupu od toho časného od toho postupují s jeho. Široce v jede vědění je postupující v tom vyznáme. To toto vědění toto poznání které zde tady při tom že to jedění neb postupující nýbrž statické své existence se součást existence z odchází jsem ano. Tak ho to ve tady říkam ve na tady v li se mi klade otázka li pak je tedy z toho vyplývá že milovat něco jiného než láska abych byl schopen milovat musí jím vládnout láskou ano jak jsem tady často citoval z hadů dobýt dělat padli z nad mámu mám kde se. Praví miluje li kdo svého otce milujeme ne. Byli kdo o své dítě a tam v něm ne cokoliv miluješ jiného než ne boha. Je jenom od součást svého nevědění nit ty miluješ vlastně víme čili ti dávám dispozici lásku já. Jsem jediný milující a jediný milování ano. Protože protože mně nezná než tak miluješ toho onoho je že vím že miluješ že jak bych si říkal komukoliv z koho to jste milovali jiného mně jste milovali ne. Že totéž ano kong teď nemenoval věk ty akty lásky čil láska není v podstatě něčím než milovat protože materia. V podstata nebo mate k tomu abych byl schopen milovat kdo dává ta láska. No jenom ten mate převádím do určitých koly do určitý drah a k tomu řikam milovat láska převedená do určitý drah konkrétní da ano. Samosebou když chandogya upanišad mluví takhle o lásce. Že lásku kterou tat komukoliv jen na to světě vlastně men věnuju bohu neboť od bohatou lásku beru a bůh si zase sám bere k sobě. Tak samosebou oželet analogicky platí. Jestliže toužím po o jakékoliv vědění nebo za moci se jakéhokoli vědění na tom světě beru také látku z poznání. Z poznání jako takového to je jasný čili je pravda že. Je to ono věta analogické jenomže je v tom malým při rozběh. Zatímco když miluju tak se musím o sebe rozdělit s tím milovaným když nabývám vědění tak mohu jenom nabývat pro sebe to nikdo nemůže v tom zabrání nemusíme děkovala ohled. Čili ono se on nevrací k tomu milované tu látku od do lásky kterou jsem vzal od boha řeknu rovnou plní becky že sebou po vracím tím že měli byli mýho. Ano kdežto je tím že se učím že z berou od boha uvědomovací schopnost ale jemu víme vracím by si nechávám pro sebe jo to je ten rozdíl diametrálně a které za nedělal lidský to chápu za tak jestli existuju existenci berou od boha ale nechávám si pro sebe si tím se eses nikým nemusím dělit o svou existenci. musím přát to je tady vám tolika tolik se vyčkat poli ten bůh u budete zmizet si do tady pojí dál tato může by všechno za proč ne že. Řeknete i je to jeden konečně jsme našli aby ta ne tak tímto hasne ano. A prosimvás to myslím že o tomhletom že to bylo velice užitečně to v tom vidíte ti rozdíl mezi láskou mezi ostatní složkami dali trojjediným je trojí trs třemi složkami všemi třemi se jak v tak v tom rozdíl ovšem upozorňoval na najednou protože to je to za vlasy přitahují protože může se stát že chci na by věděním proto abych někomu sloužil to je projev lásky. To není pouhý projev jedění když nelze takle doslovně oddělovat jednu složku od druhé. často chci se se do vidět abych moh někomu posloužit ano. Tak že kdybych chtěl být třeba s lékařem pravé to nejzřejmější víme nebo měl jsem tak se očím proto abych tím byl prospěšný někomu a bych měl cokoliv kdyby se učil buď jedním se to dělat proto abych mohl být jako učedník prospěšným těm lidem na je třeba totiž pochopitelná ale tady ještě to řemesle jak tato pochopitelnější a zrovna tak jestliže existuje i no tak málo kdy jsem schopen existovat jenom pro sebe ona by to neuspokojí. Vono ten život byl byl pro v je tak právní jsem byl z něho nešťasten jo není schopen existovat jenom proseb ačkoliv takové chvilky že kterého v sobě na při se to ve věčné. K. Když tady máme tu mravnost nebo od i u křesťanskou pole které se řídíme přičemž přímou vůli boží nepoznáváme nýbrž že nám z prost konat pomocí třebas církve některé náležíme tak tady se ukazuje důležitost existence takle a ten se k svět pak to málo ode propaguji ale tu nutnost uznával. Protože jestliže někdo uznává velí činu nebo a o to je tu nějaké svět ve nějakého společenství tak pak aniž s aham osobně vůbec poznává tu vůli boží tak se může řídit tomu je to mu kterou mu svědkem předpisuje a může nepřímo vůli boží plnit tím že se spoléhá na to je ta si ke ku pravdu né. A toto spolehnutí pět totéž jako odstoupení od sama sebe. To plnění zákona boží kdyby na cyklech od ale do zet nemluvila pravdu do toho mu nic není. Člověk. Nemělo by že on když poctivě toho ten taky čistý jakkoli je jedna z zcela správně protože e protože nejedná podle své vůle. Nýbrž podle předpokládané vůle boží ano jaký ano tu na něm cítí li kdy ano. Ale bych ani dnes tekl by že ta morálka katolická ale dokonale propracovaná a to je mi jasné. A že ta morálka. E eva byli s kali tak dokone propracovat ale to mně neví jiný v tom že by jako byly to radíš nebo byl od jistější jsme my pravda. To se před ty tři se dosavad smíte dosavad toto scházel li jo je metr ráně od sebe tak to mně svědčí o tom že ani jedna ani druhá nebe vedlo praktická a zvláště polem nad tolerantní kdyby svět je evangelické bohužel to vím. A v katolictví by netolerantní jenom některé skupiny a ty byly totálně od třebas to paris po ježíšovo podobní čeho to. A dokonce vůči sobě nebyli tolerantní třebas cit. Kapucín kdy do velikány třemi taky jasný nebyli mysl telat kdy se bude s těmi nebot oněmi tak je nadto do z točil nebo jeden to bylo vykládal při tento tak dobře nemyslí jako my a tak dále si tohleto všecko vykládat jinak než jako ten o pro ty se nebo byl nebo třebas těsto vykládat jako potřebu něčemu dále že jestliže člověk tuto pod svatému potřeba vrozena přirozená zvířeti je dost kdo v nic zdá. a tak dále tak taky člověk je ti je tam kde se mu to objevilo jako správné nebo uznávat správné. A pak tedy plné právo být byl v v tomto smyslu ne nebo prakticky. Protože ta první část jakékoliv cesty k bohu veškerou podobnost fanatik zní celou podobnost na tys protože kdybych se napřed totálně drželi v jedné věci nemohl by se stát nikdy nemoc bratr který kterému vůbec vizte překáží. musím nikdy ne nějaké východisko. Abych to řekl nějakým obrazem jestliže se v z se chystám třebas li být na věž jež tohle ale tak musím začít se mým do prvního schodu a ceněn velice při zemi. ta základní. A jak on výše stoupá na dívám se do mých o které věk věže tak mám větší rozhled. A stále jsem byl v tomto smyslu tolerantní že vidím a jsem tento ne existuje jenom ten stupeň jdete o jsem vyšel to také jiná místa okolo ze který by byl býval mohl vyjít. No a čili čím výše do stoupá tím je to na nějž se to vidíme ti ten čistě intelektuální oblasti když někdo jak se říká mák více hlavě. Tím větší schopnosti či vědomosti ale trpí pocitem méněcennosti taky pod ním radost sloužit do mně jako vyslyší. A čím do toho hlavě mě. Tak v tím více trpí pod jste ne jsem si že to nepřiznává tím může se pod ním sloužím protože u modlu o se o něho musí dodržovat to co přes jenom on ní. Nedobrý nikomu ani tou se smrt co stranou. Čili jak pro každou cestu je cesta základní a cesta vyšší sil základní někdo hledá veškeré co čemu říká ne jednou praktičnosti. A na cestě vyšší je trestuhodné. Testu hodna ti kdo si žít kterékoliv světle nebo žádné jedno kdyby si chtěl zachovat jsem pořád služka tuku ze které vyšel tak by křivdil v sobě povstat když mu nepřekáží protože někde dělá něco jiné o tak by si to měl přiznat a by si k němu chovat tohle.. Podívejte se jesiže skladu v tom algoritmu činnost budu mluvit také ve zkratce protože když víte jde no e požadavek že se nesmí dát do z na smyslové vjemy které vypadají výjimečně. A o kterých je křesťanská katolická teologie mystická praví tuto takzvané duchovní smysly které nastupují ano. Čili tím vlastně z jemně ne smysly od ale duchovní. E tak svými v tomto bodu vůbec nesouhlasím to mi promiň protože jak svatého františka z assisi. Tak mnohé jiné to zavedlo někam kde by se byli neocitli kdyby byly tu letem názorem neosvícených lidí ne zastávali. My jsme svědkem toho. Že ježíš kristus na své cestě protože pomáhali bližním. Jsem musel zažít mnoho nových smyslových zážitků aby je mohl jiným zprostředkovat tak srozumitelně. E jak tímto dovoluje jejich smyslová činnost rozumovat či s tak například dejme tomu proměně se nám že tábor ne pro ty z s kdy své tři učedníky a oni ho viděli ve velké slávě rozum od mojžíšem nás jinak větě z tato je pro takový vzor smyslového vjemu vyššího než normální smyslový vjem. A když říkám tomu v ježíši za zlé nemohu mít ale že tohle toho mnoho li jako oklamala v tom smyslu že si mysleli že. Že když se to stalo ježíši tohleto nebo let řečeno. Těm třem učedníkům že to je obecně platné a že to dít všem lidem ne. Je určitý druh lidí jako byly ty tři. Rození extatikové v který jimi když se toto děje. Mají vidění jakých proměn smyslově se ne projevujících tak neříkám že to v pořádku ale je to nutné zlo bez kterého oni se obejde vnukne zlo. Protože kdyby se extatikovi ne ukazovali napřed smyslově věci které kdesi z oblasti ve své existují fakticky. Tak on by tu extazím nikdy nedostal přes úroveň extatické úrovně dál. On musí se také na úrovně extazi dostat nějaký vrchol znamená ona. Ta smyslová vnímání se musí dostat do takového stupně že rušení dále nelze dotáhnout. Jedině z kteréhokoli vrcholu se dávají dál. A také extaze musí mít svůj vrchol aby se z obojí dál že je statické nad o li. Tak samozřejmě přes extatický vrchol může jít dál jedině před v i. Jenomže bych jako proti tomu namítat je někdo extatické povahy a ne tak by to mělo zjistit a měli byste najít prostředky aby se obešel bez sta a protože je pravda že který kolik extatik se bez extaze obejít v ale ne že by od obou na ujmou věci nýbrž za velké ve velký pro ve prospěch protože. On když nebude zažívat tu řadu extází a taky tu řadu zklamání po extazí lidským tamtudy padne roste na suchu tak on si. Odpustí nebo jak je li je ušetřen celé řadě takových. Řekl bych násilí přechodů z jednoho stavu z jedné úrovně nebudu. E z toho co věčného slovní váhání tam zažívám které působí i na zdravotního stav špatně takže on se zachovat při lepším zdraví pro budoucnost. A vám. Dosáhne téhož stupně poznání jako s těmi extazemi ba na op pak dosáhne vyššího stupně daleko rychleji a proto celá ta cesta kterou tady doporučuju. Je cesta jak obejíti extáze takže když píšu ty že ty věci že se nemáte smyslovými dál tak mám na mysli tohleto nedbat čát ten století extáze nemám s. Nemá a je možné potom se dostat tam kam extatik je. Protože ze dvanácti apoštolů byl jenom tři extatikové nikdo nic. Ano čili proč jsem neb přiřadit ostatní který většina pro se nepo jak to děly oni jakým trosky oni zacházeli ježíš kristus musel to byl je vlastně za všechny zázraky které buď udělal anebo aspoň o nich mluvil nebi by nikdy odsouzen k smrti kdy byl neprohlásil z po se tento chrám do předního postavy. Kdy z něhož přesto stycích stavěli věděli o a víte každá extaze je jen po z není v chrámu ve kterém toho času přebývá. stavba nového chrám a velice prudká stavba která jak umělé extaze vycházím zase jsem vaří nejenom vzpomínka na to že jsem v tom novém chrámu by v umýt. Čili proto nepovažuju tyto vjemy že v mnoha jiných důvodů jako tam potom protože jste mi řekli. Přitom spojovací. Procesu vysvětlím jako dokonaleji te jak to nepovažuju za správné na co jsem stati protože to v kdybych byl todleto zažíval to by degradovalo několik očích když mi to samozřejmé ale těla v je to v tom to považuju za hlavní něco znemožňovalo tu činnost plynule provádět účinnost která smysl spojovací. Proto extatika s pro jeho nevědomost jeho nevědomosti extaze sví spojovací charakter jedině extaze spojovací charakter kdežto pro je tento primitivní názor neplatí. Pro kterákoliv činnost mít nemá mít a může mít spojovací charakter jak to vás pořád učí. Jeli tomu tak není třeba extaze která to názoru se léky mystiku dají jediná i jiným mezistupněm. Spojovacím a bez tohoto nešlo když se teď kteroukoliv katolickou mystiku učebnici tak se dovídáte že člověk byl od co o vlité ho nazírání přešla všech ta do pro ve staticky se musí stavů odpor extaticky do extaticky a potom to jsou pořád stavy smyslové a teprve od tam pod si to ve říkal sto extazi teprve odtamtud se vracel ke spojení ke kterému by byl mohl jít bez toho. Internel jsa nad málem ano kdyby nebyl býval extatikem. Kdyby neb potřela ukojení svých smyslů kdybyste ve svých smyslu zdál. E ty smysly opravdu vězte tomu co tady jenom proto abychom vnímají tento sv. Smysly nejsou hodné pro vnímání světa jiného jestliže nám smysly zprostředkují vnímání vyššího světa tak je to smyslový překlad smyslové přetlumočení čili proto může napřed přestavět anděla se při byli a ind nikdy anděla se křivým nebude vědět protože to neb přetlumočil. Svým lidským pojetí vizte jsem ten křesťanský svatý že anděl nemá křídla a ten je klidně pro něho křídla proč věren dělal jsem maličkost. Ale je třeba tohoto sebeklamu že anděl křídla nebo že lidskou podstatu nemá lidskou podobu že ústa k čemu jsou mu na úst. To čemu jemu ta lidská povaha k varu těla nebo je tomu není k ničemu to to by mu překáželo on vůli člověku je takovým čili kvůli člověku se prožívají různým stavy smyslový si ten člověk viděl nepotřebovali by se zdál tak by ten prostě velice bych nešel dál protože byste zdržoval těmi smyslovými stavy on kolikrát ani neví že to zdržení a byl by se o to příliš dlouho. To co mu dělá dobře kdy horší je že se u toho tak že že to přímo horu. E na po ty ku bych tak řekl ano na kom onen se stane s tím s půst. Proto např je si velitel do si velice ceníme směl plným právem na kloub z ten je ti chce která oprava extaze ne a tloukli tak do se si extaze dostala k podivu denní všech okolních lidí. Protože říkal prosím těch v tady upadal do extaze ona vyšla e dosti kus čili ten neri jak e byla na čele si že jakým řekl světce upadal extaze. Tak oni nezačal vrátit. Říkal přesto todleto dělat si tady jste tvorem si máme tolik hospod tat tolik projevů vás paty tady upadají stal ze tam kdy budete stavět tam potřebuješ že zdvihat byli z toho panna ale za mnou a do práce a miska extase neměla. A nebylo jim to na škodu všechny smyslový vjemy zdržují ano vězte mi to ježíš suso na toto počítal a ukázal když chvilinku před svým umučením slavnostně pro tahle jeruzalémem na tom oslátku né. Ukázal co to znamená smyslový třebas smyslové blaženosti. Že se potom vzápětí za to platí rozumíte i na to on počítat kdyby nebylo toho této sto ji tolik sil ta extáze. Že si z ani tak draze platí tady z ani by tomu nedělat o čekal že v tomto sela volat z vás ne je to než či cokoliv z tady člověk zažívá v tom svět kam se hrabou vše ostatní extaze pod od bálovi se zpola dělení taky z může o jistot o kou lidský dělat. To tedy není toto všecko tato extaze daleko než je lepší tráví vlastní poznání. Ale je lépe je když nenastal jo tak jsem tam měl být opatrný mezi lépe by bylo kdyby to ty vjemy smyslové odpadly jo. Pod a do se tak do pořádku tak sto ji tady v tom textu psáno že. Božská vůle se podrobuje lidské vůli ano mám to vysvětlit kdy si to obrazem ano je to obdobné potravou váhání jako hlubina moře se potom na moje okraj této mluvy. I svět se vytváří okraj této mluvy v podobě povrchového vlnění. Tak podrobení hlubiny. Tomuto okraj jesiže mi že žijeme na byl nás jakože není žijeme a ne který byl by tak musíme se měli bychom se umět o tom jen duše vyjádřit že tady. Na těch ve nás je li dokonale tak tíž jiná hloubky pod za černá tak myslim o podrobení vůle boží potlačena a. Podrobuje jste tomu plnění neboť přechází do toho plnění a tak dokonale přechází do toho mi mění. Že vůbec totiž činů nikdo z nás nevnímá. Kdyby tohoto podrobení času a prostoru širšími řečeno nebylo tak by nemohl čas a prostor existovat nic by ne existovalo ve stavu pocitu oddělenosti od boha dostat pocitu kde rostly od ba co mostu to je veliké pokušení abychom oželit toto za skutečnost v to dokonale tak živá tu příčinu hlubiny božské. Když činu boží bytosti. Na je nestranně nad nestranně to umožňuje abychom měli svou lidskou základnou ze které se můžeme do řeknu viny potopit. Rozumí. Kdybychom nemohli na těchto vlnách plavat aby ten plaveme. Kdybychom se museli jedině utopit protože bylo co by znamenalo symbolicky řečeno že bych že by se bůh nepotřeboval svou vůlí než když se utopili v budu bídně hned při tom vstup na tu vlnu byl tak by to mělo ten neblahý následek že by se všechno co se s tvořilo se nesmí čit a to není stane smyslem stvořeného. Nestvořeného je aby to dospělo tento určitého vrcholu velmi. Která visí ve cele na vás ano protože celý nesmírně si vede buňku anebo složení a tomu nebo lidský život nebo střídáním myšlenek celý tento komplex věcí to je ustavičný pohyb o by on ji všeho druhu kdežto bůh není pohyb ano. Čili tam bude boží že není něčím co by někam se věřilo malo. Visí přestaneme dosud chybně posuzujeme boží vůli podle své naše vůle v poznáme že jakkoli je tady vůle někam směřuje pokud naše vůle nikam nesměřuje není čím nejde. Tak vůbec jako vůli nepoznáváme ani bychom neřekli že ten člověk nějakou vůli žádnou bude mal žid lehce ano. Ale bůh vůli když nic nechce této nerozdílně ale měl o to neomezuje žen jak se on nepotřebuješ příklady daleko vyšší vůli než naše která z něco přeje. Protože ona totiž existuje něco co není nikam ještě do žádného ve raného z měrou vlita. Co existuje jako takové. Tak jako vůle božím že se taky láska boží kriste existence boží která se nikam neví svá která neni stvořená která je nestvořená která je věčná která prostě je. Prosimvás existuje láska jako taková na při a milovat je schopnost využívat této substance lásky schopností po užívat prakticky to je schopnost milovat čili to jsou projevy lásky milovat to je projev lásky. Ale existuje láska která se nemusí prodat a přesto je láskou kdybyste si vystoupili do této oblasti lásky abyste poznali že existuje daleko mu již krás tak která nikomu se neupíná. A celý ten pochod který nám ježíš kristus navrhuje je si být jste protekční lásky napřed k sobě potom ten nejbližším která se čím dál všeobecnější k lásce samotné. Ano jenom sled tak v tomto smyslu se podrobuje vůle boží i lidské vůli to neznamená že by se omezovala naopak člověk se omezuje. Tím že dělá škrt přes vůli božích jedině či obět se o mezi a ne bůh. No. Je také není bych chtěl říci napsal jsem tu část sladkého jha která semen jen o spojení. A teď budu psát onu část která se nad ním zasívá spojení bylo by se bývalo mělo obojí psát součást protože v míře jak probíhá spojení probíhat také spojení jedině harmonie mezi těmito dvěma o poziční mi vztahy způsobuje že jeho které na se dobereme je sladké. Jinak je to trp stál záležitost velice bohu vyrval velice nepříjemná utrpení stíhá utrpení a podobně. Ale první taková zásadám na spojovací cestě na na cestě. Života který nemá bez fyzické smrti nýbrž předním ve z vědomému spojení s věčným životem vědomému spojení s otcem první zase na této cestě je že pudu. Mít trpělivost a v tu svou za no z vědeckou že budu postupovat v ní. Věc vně aby vědecky to znamená od začátku jako kdybych nikde nebyl. Od elementální záležitostí těm nejsložitějším. Jakmile se tímto způsobem nepostí tak vždycky ta cesta dříve nebo později nabude povahu jednostranného ho to bych potom rád odůvodnil někdy v ale myslím že odkud to nebude čas nebo s bohem pojednání proč. Ale kdyby se s vámi se mi o tom proč se začít od počátku. Jeden z hlavních důvodů proč se začít od zpočátku na cestě od pro v tom kroku vás neod střed svýho nebo od desátého. Jak to je poznamenáno. Tady v tom mystická koncentrace a příprava k ní. Tak dělám. Pravý důvod se proto pro třeba ča do prvního kroku li oči vás v tom že. Člověk když pokaždé začne od začátku snadno proběhne celou cestu tam kde dosud nebyl tam kde dosud nebyl narazí na stěnu nezkušenosti v tak řek. stěna která nám připadá téměř s neb bůh pozná. A jestliže to několikrát opakuje a tvrdě narazí do stěnu. Přesvědčí se o tom kde vlastně co prošel a co ještě pro vše čili tímto kdybys totálním do stěny. Se nejen při způsobem než se bezbolestně marně roši způsobem člověk přesvědčí. Kde je najde své východisko i když třeba ty první kroky provádí po každý jinak na tom nezáleží z jiné strany zkouší. Ale vždycky na výměně na stěnu někde dříve někde později bylo mi vydali si bylo aby šel z strany kde nejpozději narážíme stěnu v ní. Odkud se nejdále dostane to taky si může vyzkoušet i to všechno bych měl tam na zem. Různá východiska aby z ne zkoušky tohoto budu ano. A když se dostal do tohoto bodu tak vlas je první vítězství na této cestě neboť on se dověděl kde je on z nás východ z on po této stránce z nás sama sebe to znalost nedokonalá ale dostačující k tomu aby věděl co dělat dál. F. Tady jsem teď mluvil o tom jak by měli padat technika koncentrace vůbec že by měla být nos zná znamená že by měla mít tu schopnost aby zbavovala my vně. A přiváděla k bohu aby byla tímto způsobem únosná. A to znamená jenom tat technika tuto vlastnost o které předpokládám bezelstně a bez pochyb. Že tuto schopnost od ne z myslím že. My se opatrní při volbě této techniky protože ne všechno co se nám tady namane tuto schopen stát nás odnášet nás zbavovat sama sebe zapomenout na sebe neboť technika pomáhat k tomu abych od sebe šel k bohu. A ne od sebe k sobě nebo od boha k sobě takového od sebe odstoupit a přistoupit k bohu. No. A proto jsem tady říkal že například kdyby to bylo obyčejná modlitba to šest také na technická stránka třebas otčenáš ta slova samá považuji za technickou stránku a se vrhají obsah jedno z nyní může být nos. Nemusí být. Tak se zastavme se u jeho po to že z od u toho z s s otčenáš jestliže toto slova jsou schopna to nemusí být emocionální vztah citový. Mně upozornit na toho že jdu k věčnému otci ke svému původci s si to uvědomím že to co ostatní ho pronáším pronáším pro k věčnému od si tak k pak jsem začal s právní pak jsem užil správnou ta jemnost na jestliže ale. Tím slovem otčenáš a je nesl vodím v sobě jistotu jistotu ne naději nebo víru že k o pocit se obracím svůj co tomu víte dobrat tím bohu když čím nemám tak prosím to je výtečná modlitba musím při slovu jsou otčenáš nabýt jisto je se k bohu obrací li se mu otci obrací je to opravdu od atd zk k ten musí obrat pak ovšem o sta pak je zajištěno že o tad. Ostatní věty toho otčenáše nebudu pronášel nechali protože jsem se jednou kte se jednou postihl nejsou mysl k bohu tak se modlitba je pozvi by si vo jsem v tom úvodu definoval ano. A správná definice. Je tady otázka v takže to je takový pro ty vím tak takové takové hledisko s která technika strana která není. V běžné takovém všeobecné hledisko ale je do tady konkrétní dotaz jestli třebas když měla tak nějaká budu ba nebo slovně podložena hudba obsahem jsem třebas v v v s. Dnes a ve mary třebas svět jsou slova tebe prosící dítě a jestli tento stav prosili ten se tak odnese citově k matce že opravdu potem matce toužím jako prosící dítě jestli mám k k tomu věnuje nebo z mám po že za správné nebo esi se mám pokoušet o to abych to odboural protože to něco nižšího žen. Tady na této odpojil takhle. Je to citové unešení citové než není samozřejmě odpovídá. V podstatě něčemu přešli z navrhuje v tom miluji boha panovat svého z celého srdce svého nic dál než z celého srdce svého je to milování srdcem. A je prostředeční záležitost a bych neradil to odbourávat do doby pokud neumím jinakým k tomu než tím svým před bych to předčasně odboural vida stejnou chybu jako někdo předčasně odbourat třeba vlastní vůli jata tak nemá dispozici vůbec nit tím by se někam obracel musím v odbourávat tyto věci že to je tehdy když ho plně vím žít na se pomocí toho mám do šplhat tam kam dojde. Te to když to nejde dál tak. Ses mi žiju s tím ne jen kontrolně to od ba vůli když vím že to odpadne před tou dál nepotřebuju ano si myslím před třebas dejme tomu. Takový blahoslavený z toho. Který řekl vzhůru srdce při oltáři dostat dost paže na rukama stávat nevěděl o tom že s z pro život na odebrat se tedy bohu kdo se se k bohu přít vstoupilo ty že to v sobě dál neříkal že zbytečné se starat o to že to mám odbavit nebo nemám odbavit přitom zbavit nebo mám to je jestli je to oporou uneslo nade to unesou za úroveň slovního vyjadřování samo osobě ano. Čili ten ba stavem suso vůbec neříkal podruhé suso úkol záleží na tom jenom jednou tu srdce a toho unesl. Takže jestliže v tom. A ve mary člověka unese třebas samotná hudba nebo některé slovo. Toho textu tak se nemusím starat o to co s tím protože to někam vyneslo na úrovni je dobře přebývat tyto vyšší úroveň než kterou ve které jsem vyšel. Potom spadnou pochopitelně ano ten zákonité nám protože neužil prostředku který by mně to od toho nic. Tak je teď jich je vám chci předvést. Jakým způsobem jsi pokračovat k tomu dílu v tom díle sat jejího protože jsem se ocitl vlastně v jeho polovině a to co jsem napsal téma ale když řece kterou jsem vám dal narychlo přečíst. Chcete částečně přečtli asi se že na tom nezáleží el tak to po že za nese při jsem tam napsal e vzala prostě tam málo prost především za nevysvětlené tak proto si dovolím teď aspoň začátek z toho budoucího víra na vám tady předvést abyste měli možnost si doplnit to co v tom krátkém vím li provizorním díle je jenom zprostředka vzato. Zaručeně to co tedy řek nebude zprostředka nýbrž bude začátku. Že ty mně dáš za pravdu že když člověk je bych chtěl třebas vniknout třebas jenom do do tady z mu je do jejich podstaty nebo jsem teďka lidských tak to není dost dobře možné kdyby neznal elementární matematik která předchází. Například e jaké by mu to dělalo potíže pochopit. Že třebas nás to ve mně tam pouhé přít dání kdyby si neuvědomil že a na druhou krát a na třetí že ano pátou lid se to sčítání spojen taje s polem kde se na tak dále ta ale mi za pravdu že v doby se chtěl naučit vyšší matematiku nesmí otálet a musí sis pohlédnout na celou elementární matematik neboť kdyby si naň dnes po měl neříkal říma opakovat si si dovede s. Vedou to byl pak povaha a kdyby tam měly mezery by se tak se naučit jaký co mi ty pro teď tu vyšší mrtvý může taky z počít ti na to co od nepřijde klepal vzorečku může víš ale ten nebude je proč to je a když ba je proč to je ale tak musí zvládnout na mental na ten nebo z muss na ni vzpomenu a tak taky budu psát. E tento druhý žil to znamená tento první byl rozpojení tento lidi bude spojení. Tak nebudu spoje na ten si na něco vzpomene tane nýbrž budu bohužel opakovat ba ano a elementální věci čili budou vás krutě dožít dělat. A o to nikdo před to budu do se svérázně opakovat není třeba opakovali pro vadit cestu jako kdo to po by neučili pochopitelně po toto je tak by způsobem jakože jsme do o několika učené duše to pro opakovat vědy na proto si teď mně se dát el pro byla třebas dvacet lekcí žil po od nich k v jedné ano a tak i tímto způsobem bych chtěl navázat na to a chtěl bych se doprošoval ven z tohoto souhlasu. považuju za nutné si uvědomit či jestliže kráčíme za spojením s bohem. Že je možné toto spojení dosahovat jenom proto jeho nepotřebujeme dosahovat protože máme. Kdyby tento fakt tady nebyl tak bychom nikdy spojení nenalezl. Že tady v této oblasti platí co není to nemůže být protože jdeme do oblasti kde věci jsou a ne nevěsty se stávají. Že tam vstupuji do oblasti které nejsou tak buď se v ale o nejsou a protože jsou to co tam mohu vstoupit tímto vědění je mi které přestává musím ale umět odstoupit od toho stávání se co si od vykládali minulé věci s vámi se všemi vizte o. Ano. Čili musím přejít ze stavu proměn všeho druhovou proměn čeho budu ta se mi všech kdy pro nazval povíme ano představu pohybu do stavu klidu když výtka spokojit v tomto vnikli praze jsem se k klid kamenné ve je to v pokoji u když kámen taky není stav klidu že ano ale to co on při se pokoj to je požehnaný stav některé člověk není rušen pánem dvojí. Z není rušen který jakýmkoliv znakem dualismu ano to je pravé.