Karel Makoň: kotouc-neident02-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A ještě jsem jenom říci že. To soustředění do nohou znamená o boží je proto jako východisko přijatelnější. Že při něm je u nos né. Aby si člověk přál spásu pro sebe nebo volal přitom boha aby to bylo volání. Kdežto při soustředění do nitra volání není tím nejlepším prostředkem dejme tomu vraťme se k tomu k marii markétě alacoque ona si nepřivolala ten obraz říše kris ona chtěla milovat lépe a nadevše. Krista nebo boha a tím vyvolala tento obraz toho bylo vyšší pojetí cesty chce li někdo milovat boha nade vše tak krále a nic si nepřeje tolik jako tohleto tak samozřejmě se pro něho hodí tato vnitřní cesta modlitba ticha. Nebo jak tomu říkáte ale také mám ještě své výklady jasem si totiž od začátku své cesty prvních devět let nepřál nic jiného ani jsem se o nic jiného taky nemodlil než abych miloval boha nadevše čili opravdu o tohleto šlo a proto asi moji přátelé taky doporučovali abych se soustřeďoval do nitra protože. To asi odpovídá této touze ale jsem se přesvědčil za věk let že jsem. Fakticky miloval více sebe než boha i když jsem si to upřímně přál milovat boha být a bůh potom přesvědčil za jakých okolností je možno boha milovat především. Je to možno jenom tehdy když vnitřně už. Kdyby snad kdybych snad byl jak oni doporučovali a víte jakých okolností mi to doporučovali to nebylo to nebyl lidský výmysl. Kdybych snad byl konal tu koncentraci do nitra a ne tu písmenovou. Kdybych se byl snažil opravdu nitrem přejít do lásky boží spojit se s splynout s třeba zaniknout nějak jak chcete tak moč táže byl nepotřeboval toho šoku v koncentráku a že by tam vede stalo po dobrým protože takhle pojatá láska k v v v v v s v tu hodně voleným prostředkem který k tomu vede který k vede patrně se. Obejde bez těch tu boky kryt je že víte jsem tedy neposlechl a tak jsem musel projít krizí bůh totiž nemohl naučit ho milovat jak jsem si to přál od protože jsem mým odmítal prostředky které tomu bude do ku. A si myslím že právě modlitba do nitra jedním z hlavních prostředků které v něm jimž se člověk může naučit milovat boha. To znamená si to přeje si přeje jemu patřit jeho milovat jemu se odevzdat tak přes nitro to jde snáz než přes nohy pochopitelně a přes nějaké jméno boží protože ta představivost je těžká. Jménem božím se dostat do této lásky to je dost obtížné pro by čelit janem. Někoho možná ne. A kdežto a přes to nitro přes to srdce se takové přirozenější. To volba soustřeďovací prostředků je otázkou do značné věta láskou sebe pot. Si že se poznávám jako člověk který postrádá lásku. A dokonce tíží příliš že nepotřebuje nýbrž je nespokojen se stal svým stavem oddělenosti se svou bídou se svou nemožností nevědomostí tak k pak se mi zdá aby výhodnější od ježíše soustřeďoval do nohou tak to jméno boží jestliže ale živelnou potřebu to může mít tentýž člověk za čas třebas. My tou chvíli se tomu bohu patřit tak by bylo chyba aby šel přes nohy když on může přesto svolení co to daleko rychleji přirození celá ta cesta k bohu o čili je lemována postup mými důkazy vzestupu. A nebo v bývají dlouhá období bez jakýchkoliv důkazů obyčejně ti kteří ty důkazy mají jsou považováni za lidé za lidi vyvolení nebo vzali požehnané nebo tady kterým mají li nějakou přednost u boha jsem se přesvědčil jenom o jednom že tito lidé kteří. Mají takové důkazy že mají života namále když například třebas někteří víte co to bude neměli vůbec žádné důkazy a najednou je začli být jako když se pytel s nimi roztrhl a v tak že zakrátko umírali protože bylo třeba. To co si nastřádali a to co by se normálně nemuselo projevit. Ještě dostat do vědomí aby s tou mírnou uvědomění vstupovali do posmrtného stavu jakou si vysloužily v tomto životě. Na věčnou ti kteří od začátku měli mocné důkazy tak neprožili dlouhého věku vůbec. A takže to ještě tu nevýhodu tyto důkazy když třebas i přežijí a důkazy mají a. A z říká se že jsou plni milosti jsou tedy senzitivní všechno vycítí já. Tak ti nevýhoda je v tom že ta síla a těch důkazů která by v nich zůstala takovou řek bych nádržkou za níž se střádá voda milosti u těchto případu protože se pořád projevuje nějaká milost. Ta voda jakoby u říkala z nádržky a její hladina není z ten člověk nikdy nesnese. Vysoké hladiny nebo velkého napětí. Je to člověk který kdyby se mu pořád neukazovalo kde je tak by třebas sešel z cesty je možná chráněn tímto způsobem aby na cestě zůstal. A podobně čili kdybychom to vyjádřili slovy tím tibetskými tady říkal bude z jeho malý svatý. Kdežto když někdo nemá důkazy ale setrvává na cestě. Neschází s a jeho touha vzrůstá nepolevuje. Tak je to důkaz že je vychováván k velkému odosobnění a toto velké osobním znamená velké vyprázdnění a. Tak ho svatého tedy nakonec to znamená. Takové nastřádá ani sil vědomostí ta všeho ostatního že potom jednou se všechno vyleje tak je to opravdu spoluspasitel v pravém slova smyslu. Takže právem řekl ramakrišna že tento od těchto věcech povídá a k tomu milost aby to moh všechno vysvětlit že ten je ze všech těch zasvěcenců na tom nejhůř protože ustavičně sebe odlívá nebo schopnost uplatňovat hned uplatňovat to co zažívá. Ježto ten kdo tyto schopnosti nemá v sobě střádá moudrost která nakonec je. Taková že přesahuje rámec těch lidí kteří pořád něco sebe vydávají tak to byla asi jedna věc kterou jsem potřeboval vám říct že důkazy na cestě. Se projevují jenom tam kde jsou účelné třeba když tu nějakou po nějakém vstupy se upírá kde. Potřebou překonávat bych to řekl symbolicky jenom prosto nepotřebuju veliká na veliké vzdálenosti zdolat tak pak by bylo zdržováním kdybych se díval po patnících anebo měl možnost se u nich zastavovat tím že bych měl o tom důkazy že jsem se tam z důvodů řek bych vše. Tak do svých nezdržují tím způsobem že informovali o každém kroku protože li s tím a mám namířeno snáze nad cíle a nezdržuj se u mezi kroků u mezizastávek bo částečným důkazu takže výhoda této cesty je nasnadě také když jdu. Této o jsem tomu říkal lesem to znamená prostředím kde nic není vidět v kde důkazy by se ustavičně opakovali tak také správné že nelpím na vedení důkazy protože kdo na vedení důkazy tak je třeba dostane ale tím si zabraňuje postupu protože dostává je pořád na úrovni na které. Neznám tuto o tom jsem mluvil otázky otázka odpovědích že kdyby někdo trval na tom aby byl veden třeba snem a považoval to za správné mít důkazy snové tak by se mohlo stát že by nemoh pokročit že by pořád byl tímto způsobem veden protože. Jeho přání by ho věznilo zrovna tak kdyby někdo třebas byl poučován hlasy. Při vědomí nebo v polospánku tak by si znemožňoval se dovědět mnohem více bezeslovně. A to představové křesťanských světců že si přáli slyšet tyto hlasy taky neslyšíte. Namnoze to bylo velice moudrá odpověď kterou dostávali ale slovně se toho řeklo milionkrát méně než kolik se říci beze slov. Z némysli jak tomu říkají číňané a od tomuto při je přímo zabraňovali tomuto vstupu do toho zjednávání moudrosti am blok najednou o to se jedině bezeslovně tak to jsou samé nevýhody toho že člověk důkazy třebas má. Tak on říkám nevíte výhodou toho že nemá spočíval v tom že jestliže vydrží na cestě. Tak velice vnitřně roste to. To že roste se tím více čím méně člověk za to dostává. To jsem vědomý teď nebere odplatu svou z víra ji nebo střádají někde na vyšší úrovní. Na této cestě člověk není schopen toužit po něčem o čem nemá aspoň nějakou představu proto vy mně říkáte mně chybí touha po bohu protože nemáte nějakou vůbec žádnou představu po čem to vlastně máte toužit. A. Svatý tomáš akvinský říká že rozum být také uspokojena jsou nějaká představa o bohu poskytnout. A snaží se rozumovými důkazy. Provádět důkaz o existenci boží a tak je to velice duchaplně provádí a myslím že opravdu mnoha lidem pomohl. Dejme tomu příklad že ukazuje mám li tady život který jsem převzal od svých rodičů ti zase dál atakdále po adama. Tak se to podobá. Tomu že sám potřebuji vodu a dostanu ji že někomu předám džbánek. Ten zase dalšímu a tak dále a voda mně přijde. Aniž vím odkud byla vzata jako nevím kde to ten adam a eva vzali. To je mi důkazem že někde na konci řady je studna tou studnou je bůh. Čili studnou života je bůh čili máme tady život odvozen na život zdrojový a takovýmto způsobem třebas rozumově vysvětluje jste si boha. Samozřejmě mělo pro své protože to jenom obraz jiné špatné důsledky že s si lidé mysleli že jednou pán bůh něco stvořila pak to pak se o to nestaral ne. A to bylo těžší již vysvětlit lidem důkazů znám asi patnáct od textem tělem myslím že tady není na místě to všecko pro přestože summu teologii je ano tam před a to všechno najdete. Teď jsem chtěl vám ale říci něco jiného že totiž člověk když touhu ku. O. Poznání boha nebo poznání svého života nebo vstupu do kdežto života tak o tom třeba jenom rozumovou představu nebo někdo citovou představu. Tato představa rozumová nebo citová nebo kombinovaná nikdy neodpovídá o. Tu to znamená když člověk přejde přes určitou fázi tak musí svou představu kterou je ta touha vedena opustit. To však neznamená když opustí svou k nejednou představu o tom cíli že musí také opustit tu touhu že ta touha ho opustit naopak. Ta touha být posílena tím že opustil chybnou představu. Obyčeje se to děje tím způsobem že když někdo touží jako třebas vy. Potom věčném životě o tom nějakou představu do čerpá všechny prostředky které bylo představě jsou obsaženy on si nedovede těmito prostředky více. Větší touze pomoci nebo k dalšímu proražení do věčnosti pomoci k větším přiblížení věčnosti si pomoci nedokáže. Tak nakonec ustrne v tom smyslu že nemůže dál lidskými silami ale není pravděpodobné. Že přestože konkrétně nemůže jít dál že by mu nezůstala touha. Nesplnitelná toho a co jsem vám pořád líčil pomocí k otravuje a jiných zasvěcenců. Že když měli určitou představu o tom cíli nedosáhli lidskými silami ustoupili od těch prostředků které považovali za hodné. Protože za těmi všemi prostředky byla touha větší silnější nadřazená všem prostředkům tak jim ta touha ten stav touhy zůstal a ten je bezpečně převedl zanechat za sebou dalekou hluboko všechny prostředky které prostě takový člověk vza zahodil do odpadu. A začal s novými prostředky tak na příklad buddha potom když je v z ho zklamaly všechny jogy i askeze začal hlásat takzvanou střední znamená něco úplně nového co nebylo v těch jogách vůbec obsaženo a co to byla nová naděje pro všechny lidi protože to nebylo nic výstředního o to obecněji platné něco co se podobalo kristově nauce. Svou obecností ještě jsou zpracováno těle svou obecností duch u pod jak k vnitřnímu soustředění soustředění do nitra by vite asi takhle ten když člověk se obrací i do nitra do svého vnitřního chrámu. Tak nastupuje opačnou cestu než jakou koná celý den kdy ze sil božích bere z sílu k tomu aby se projevoval navenek. Čili jestliže správně nastupuje o to s tou cestu. Tak musí sebrat vlastně všechny vymoženosti které od boha a kterými vládne v tomto světě. Nebo kterými vykonává jakoukoliv činnost a tyto síly musí obrátit nazpátek ke zdroji přes své nitra to znamená že musí rezignovat na veškerý projev pohybu. Prostě na projev všeho co se zevnějškem souviselo měl by rezignovat i na mluvu protože. Mluva je také něco co vychází z nitra navenek aby než ježíš se velice přísně vyjádřil o tom co z úst vychází. To že poskvrňuje člověka. Aby to co z člověka vychází v této chvíli ho neposkvrňovalo. Je třeba aby bylo. Do nejvyšší možné míry zasvěceno tomuto vstupu to znamená. Když člověk se neobejde beze slov to znamená když neumí jinak. Své síly obrátit do nitra než že si pomůže slovy. Musí tato slova vážit to znamená musí je omezit na minimum a musí být tak závažná aby opravdu ho při dělal do nitra čili. Co nás odvrací od toho nitra představivost kterou napřed osnujeme všechny činnosti co nemáme napřed v představě jak obrazové tak rozumové nemůžeme uskutečnit. Tak také přímou výraz. U vraha rozumový způsob přístupu pocitových způsob přístupu který. Kde se od nás navenek. A tohleto všecko musí se obrátit druhým směrem to znamená že bychom měli. Ten proud všeho tohoto obrátit řečeno jinak jak buduji v zevním světě. Všelijaké věci třebas řek bych stavím si tam svůj vlastní domov. Tak teď bych měl začít cesta pouť vnitřního domova. Tak když tam měl budovat vnitřní chrám který by mně měl pomoci k přechodu do. Věčnosti. To není nic vymyšleného nebo něco sugestivního protože my dobře víme že v tom nitru jsou přechodové body. Indové jich znají sedum. A že přes ty přechodové body se snáze jde přejít do věčnosti než jinudy. Čili jestliže si tam ty vybuduji cestu. Přístupovou prorazím některým z bodem z bodů ve si ho vyberu napřed třebas do středu prsou tak se postupně dostanu do situace protože tam budu velice lehce vstupovat. Protože to vedu záštitu kdykoliv budu potřebovat. A nebudu muset k tomu volit zvláštní pozici ze začátku ano nebo nebudu muset příklad ze světa takže nikdo nepozná že se obrací tím do věčnosti. Protože tato cesta je mi. velice dobře známá nastupují poprvně a tím se vydatně přiblíží také vnitřní modlitba k zevnímu konání o to také jde aby v budoucnosti celý můj život dokázal přejít do věčnosti protože jednou nastane to ten kdy pozdější okamžik hodina smrti a tam když nepřejdu v této chvíli s celým svým životem ta. Tak jsem zmařil tento život musím jak věří indové ho začít znovu jestliže přejdu. Tak jsem nastoupil věčný život vědomě věčný život. Tak se to jsou základní podmínka podmínky samozřejmě snad bude dobře zpočátku ne později se připravit také k lidem. To znamená nepřistupovat k tomu k tomuto počinu vstupu do vnitřního chrámu jako se přistupuje k čemukoliv jinému v jakékoliv jiné činnosti o tuto činnosti je činna za důležitější. A proto se upravit vnitřně to je něco obdobného jako když člověk ekg a jen si třebas nějaké významné osobnosti tak se upraví zevně a te když chtěl říct co je to ta úprava vnitřní úprava vnitřní spočívá především v tom že ten člověk podnítí sám sebe k tomu aby považoval tuto. Byli za nejdůležitější z celého dne nebo z to z toho období které před tím kristova a z ku tiší se toto nesmí trvat moc dlouho protože by začal civět on nesmí civět před branou neboť celé toto počínání se zase podobá klepání musíte si uvědomit že tento chrám. Je pro vás jako pro celou osobnost uzavřen i zatím protože vy jste přes něj nikdy celí nevstupovali i když se se před tím soustřeďovali do nitra tak sestupovali část své bytosti a tak malou že to nemělo spojovací účinek když vědomě jste si neuvědomovali přitom že jste spojeni s bohem. A to byla veliká chyba i tam tentokrát musíte umět celý vejít co znamená je nutno abyste bezprostředně před tím posbírali sebe celého. A vešli opravdu celý to znamená aby se ocitli ve stavu vrcholového nechci soustředění ale s propojením celé bytosti to se nám může podařit buď že citově se roznítíme třeba střelnou modlitbou. Je bože přicházím k tobě se vším co od tebe mám to znamená. Se vší svými špatnostmi i přednostmi se vším co jsem z svých rukou vzal a nějak vyvinul po svém po lidském. Nenechávej nic ze mimo svůj příbytek. Odcházím k tobě takový jaký jsem v nejen duší způsob nevím jesi se to stát ovšem formulka jenom říkám obsahově co to znamenat co to být nebo jiným způsobem když člověk je propojen celý tak pak tato forma by nevyhovovala tak by toto propojení co rušil kdyby začal to sklad nějaká slova jeli propojen třebas nějakým nadšením pro. Kolik pro cokoliv i světskou věc. Nebo nějakým zármutkem způsobeným čímkoliv nebo jakoukoliv radost prostě jakýmkoliv citem. Nebo jakýmkoliv zaujetím pro nějakou běd z třebas pro vědecký problém nebo pro pána vrací problém nebo pro cokoliv jiného pro pro nějaký prve který řeší ve svém na svém pracovišti. Tak tak je hodna chvíle aby odešel do svého nitra třeba to řeknu to tam nejen vším přít. Přemýšlím velice dlouho o tom jak něco ve svém povolání zařídit protože jsem postaven před úkol abych to zařídil kole že se mi to podaří ním a bych měl s tím to výsledkem toho u sídlí přejít že by řízení věci zevní to znamená aby to měl realizovat přebrat ten problém jsem vyřešil atd teď tu hodil na papírek tak. Místo toho abych přešel z toho vyřešeného problému k nějakému uspokojení a potom chtěli za ci navenek tak vlož tím do toho vstup do nitra to jsou právě okamžiky na které vás chci upozornit kdy přirozeným způsobem přecházím do soustředění do nitra a spojuji se pak samo sebou. Dokážu se zevně plně soustředit třebas na věc světskou a plně ji odevzdat. I s tím se do uspokojením. Te tak teďka s tím vědomě do spojení s bohem a to se stane každému z vás to znamená z jeho moudrosti potom začnu žít. To může být momentální stav který nemusí trvat déle než nějakou vteřinku takže nikdo na vás nepozná že jste odešli do nitra že jste odešli k bohu a hned se zase vynoříte protože před vámi je ten by byl realizace zevní. Budete zírat jak které kolik bylo přidáno k této realizaci nebo kolik bylo vodní u bráno jak se pozměnila situace a jak potom budete v jiném duchu vykonávat třebas to co jste chtěli vykonat bez tohoto vstupu a jak vás to zanechá uvnitřněné jak vás to posílí zatímco jindy vás to zeslabovalo vyčerpávalo. Tak to myslím že jsem vyčerpal celkem všechny takové běžné možnosti samozřejmě ono by bylo možné ještě k a co vod na protože když člověk je třebas to hodně zesláblý takže je vyčerpán tak platí pro něho slova ježíše krista jsteli unaveni máte ke mně přijít vás občerstvím. Taková dávat totiž také propojuje člověka když z člověka zbyde velice málo. Je celý unavený li se že tak on je celý také v na větami také pro pojem s tímto stavem unavenosti může také velice snadno se spojit pot. Protože by med tomu i teď krásně to ukázal na připravuje pro věk dom byl úplně na ní. Na dně své bytosti. Z toho dna vystoupil a dokud něco malinko měl metod těla třebas nebo u co my všechno od nějak tady je vlastně to otázka z toho majetku toho vlastnění které. Se odbourat protože čím dokonaleji se odbourá vlastnění po všech stránkách a mohli bychom si pomoci třebas i tím výrokem a do vím že to být to po stránce vědění po stránce chtění a po stránce vlastnění čím dokonale se odbourá toto vlastnění po těchto třech stránkách tím jsem volnější pro ten vstup. Do toho nitra jestliže něco ještě vlastním mimo tak nemohu tam s tou každý váš vstup do nitra. Tak kuje protože něco ještě máte mi motto nitro. Aniž jste si toho vědomi a to pak a to vy vás něco nepršelo tak u boha není překážek pro ten s. Ty jsou jenom u vás bude vám otevřeno jakmile opravdu klepáte a nic jiného než klepat ne klepáte a otáčíte se ještě někam mimo kdyby náhodou tam neotevřeli tak otevřou jinde. Tak se to nedělá to maříte stav spojení nevím jestli toto není příliš složité abyste mohli hned teď s tím toho způsobem začít ale doporučoval bych vám pro teď pro tu malou chvíli kterou vstoupíme spolu do nitra abyste provedli aspoň tohle to. To je pro tentokrát pane vstupuju do tvého chrámu který souvisí s věčným životem vím dobře k čemu tento vstup zavazuje k věčnosti marnotratného syna který smí vstoupit do. Otcova domu prosím příjmi oběť celého mého zevního života vstupuju s celým svým takzvaným svým majetkem. Se vším co jsem od tebe kdy získal k tobě odevzdávám ti bez nároků všechno. Zařiď s tím co chceš jestliže tímto způsobem vstoupíte znovu jakmile začnete civět. Jakmile vám není otevřeno znovu opakujte nějakou střelnou modlitbu pane jsem tady. Nebo pane otevři mi přistupují k tobě a podobně pokaždé třeba jinak ale necivěte před dveřmi nýbrž dobývejte se ta klepejte je možno klepat po dobrém je možno klepat tiše silně podle toho v jakém jste duševním rozpoložení. Vždycky tak jak vám to odpovídá nevybírejte si prostředky nerozebírejte je jestli jsou správné nebo ztrát. Klepejte ano to je velice důležité abyste z této modlitby dokázali také správně vystupovat protože nesprávné vystoupení znamená. Že v zevním životě si nevíte rady potom s činností stává co duší. Neboť jste plně nevystoupili ze své vnitřní modlitby ze své být z vody musíme beze zbytku v z vystupovat a tím si také příště usnadníme bezezbytku celí tam vstupovat když se naučte celí vystupovat což se vám možná zdá být snazší. Není to pravda ale zdá se vám to tak ne se taky celý vstupovat vy se musíte protahovat celým tím nitrem celí znamená teď je na vás. Abyste dělali opačný úkon než původní při vstupu při vstupu to se vraceli ke svému stvořit který celý. Bezezbytku nebylo možno nechat venku košili nebo nebylo možno tam nechat jednu ruku nebo. Část své vůle část svého vědění část svého chtění všecko muselo vejít. Dovnitř aby venku nezůstalo nic tak jak všechno vyšlo od boha všechno se tam vracelo na začátku tohoto. Duchovního cvičení nebo této modlitby nyní zase vycházíte celí z se svého stvořitele. Op míti právě účastí na jeho niterném životě který je ve všem obsažen. Kdybyste toto neudělali tak vás bude rušit. Neschopnost soustředit se jako dříve na zevní věci. Vy musíte všechnu sílu soustřeďovací obrátit navenek to znamená nemůžete nikdy venku být sami. Když přes se se jednou ocitli svá číst pak stvořit který by musíte s ním jít ven nic kdybyste jeho nechali uvnitř asan vyšly ven tak byste přetrhávali pouta která jste jednou napojili ta pouta musí plynule pokračovat musí se utužovat. Musí být stále silnější to znamená jak jsme vstupovali tak vystupujeme toto je velice důležité. A během dne si můžete vzpomenout na tuto účast boží na vašem díle. To vám také velice pomůže protože aniž si to uvědomujete doplňujete si nebo zesilujete ono tajemné proudění z nitra navenek ono pouto které tak jako tak bez vašeho vědomí existuje. Že bez síly boží bez toho proudu z nitra ven nic byste nemohli udělat. Ale když takhle vědomě ho posilujete tak si umožňujete potom příští snad z snazší vstup a snazší výstup a požehnanější konání ještě jsem vám chtěl říct něco o těch pozicích. Jestliže nepotřebujete k tomu abyste zůstali v nitru střelných modliteb je to v pořádku neníli to civění po tom co tam provádíte jestliže ale potřebujete pomoci podnětů slovních. Slovo jest pohyb vykonávat vlastně pohyb nevadí potom když také účelný pohyb. Faktický připojíte to znamená. Když třebas změníte pozice rukou jiný jiné změny bych ani zpočátku doporučovat velice pomáhá někdy když zaujmete pozice rukou sepjatých na prsou aby. Čtyři prsty kromě palce byly rovně vztyčeny vzhůru. U sebe k sobě spjatými ztratíme rukama a palce byly se dotýkaly sebe a dotýkaly se konečky toho centra kam soustřeďujete to jedna pozice. A druhou kterou můžete zvolit při dalším podněcování to znamená při dalším slovním pohybu. Může být ta že levou ruku položíte do oblasti břicha řekněme na pupek. To je otázka pranická abyste uzavřeli okruh. Abyste vy rušeni otevřením v oku ruku protože pro zemřete se k pokud jste se před tím měli ten pomocí těch prudkou na kolenou. A druhou rukou pravou přiložíte na prsa tak aby zase čtyři prsty byly šly odprava doleva byly rovné ležely volně bez stisku na prsou a palec. Aby úhlem mezi těmito čtyřmi prsty a palcem svíral nebo objímal místo kam se soustřeďujete tím zase pranicky pomůžete usnadníte tomuto vstupu. To je něco obdobného jako kdybyste vyslali střelnou modlitbu když ovšem přitom viset sestře vody bude to v pořád.. Tyto pohyby nedělejte nikdy prudce všechny pohyby před pomalu velice pomalu. tento po se viz který jsem vám teď přednesl je vhodný. Pro krajní pozici pro přístup z krajní pozice pro to co za nutné začínat tento výklad výkladem z krajní pozice to znamená že jste dokonale roztěkaní že se potřebujete uklidnit tím že se přemlouváte a že zase potřebujete plynule navázat po koncentraci na denní život protože nejste zvyklí zatím. Ani na vstup ani na výstup pro člověka nezvyklého který neumí zatím zacházet s těmito změnami stavu samozřejmě jestliže pociťujete touhu po vstupu tak tuto touhu byste měli považovat za lepší prostředek než jakékoliv rozborářské přemlouvání nemáte co rozebírat když jste naladěni. A tedy bezeslovně můžete bez při do připojení jediného slova vstupovat tím že. se spoléhat na to že ta touha která ve vás zbyla. Přečká ten vstup tím snáze čím méně mezi to vložíte povídání když vůbec nic přečká úplně když o všem. Tato ale tak si na taky jste ještě čem podpořit to všechno záleží na vás abyste pružně dovedli jsem vystihnou situaci ve které jste aby se trošičku znali neboť víte jsem si na při něco na to cesta závisí na sebepoznání na míře sebepoznání když se jde neznám led tak zbytečně přemýšlím jak na to pro sebe zná tak tato toto vyhovuje tomu a tamto se onomu a tak dále čili. Druhý je druhá krajní možnost je že jsem tak dalece naladěn že vstupu du bezeslovně že se uvnitřním snadno. Ovšem kdybyste tuto touhu neměli tato tři tři pozorně a nepřipravily se slovně ne přemlouval li se něco v radil tak byste atd vstupovali se do nitra tak aby se tam civěli a této nejhorší co se může stát. Kdysi předstírali prázdní byste byli že jste uvnitř si měl zatím byste byli jenom prázdní a v transy byste civěli jako kámen čili sestup do kamene není žádoucí vy máte rozšiřovat vědomí i poznáte že vědomí se rozšiřuje a ne uspává. Jakmile se vědomí uspává tak se to špatně začly je třeba ho podnítit aby nespalo neboť z jenom se děl jeho stavu pozornosti se může vstoupit tu pozornost ztrácíteli musíte obnovit proto jsem vám tam radil vložit třebas střelnou modlit nebo pomoci si třeba nějakým pohybem který by vám umožnil lépe. Se soustřeďovat lépe dostřeďovat tu sílu která ve vás působí která uniká nějakým způsobem pryč. Že byste mi tady taky kladli otázku zdali toto co tady říkám někdo uskutečnil anebo to je to pustá teorie nebo není upozorňuji vás že to není pustá teorie. A že hromadně. To znamená těch pět o který se nám k li by právě to uskutečnili za takové situace v koncentráku. Že když si představovali že ten život který tam je byl na kahánku bude brzo končit byli o tom přesvědčeni a proto když vstupovali do nitra tak vstupovali bez výhrad opouštějíce tento život který beztak podle nich tato měl skončit a my jestliže nemáme úspěch přitom vstupu tak je to způsobeno právě tím že si tímto. Způsobem nepočínáme že my tam neodejdeme celý. Že my totiž nepovažujeme za nutné se s tímto životem rozloučit. A vstoupit do života nového neboť život věčným. Ten zdánlivě nemá vůbec nic společného s tímto pomíjejícím to vidíme toho jsme svědky protože věčný život nezažíváme. Zřejmou spojitost nemá vnitřní ano o které ovšem nevíme a neumíme se ani zatím přesvědčit čili jsem potom poznal i v běžném životě napřed u jednoho člověka to bylo před mnoha lety který toužil se dát pokřtít že vstoupil hned při prvním pokusu bych tak řekl při první snaze do stavu spojovací. Jenom a to proto. Že si vštípil do hlavy že křest znamená rozžehnat se s životem nebo s takovým smyslem života který slouží člověku. A začít s životem který je ve službě jedině bohu znamená přestat konat svoji vůli a začít konat vůli boží jestliže na tomto přes přechodu. Je toto rozloučení s vlastním životem znamená s životem pro sebe. A jestliže na toto přechodu. Je vstup do života pro boha a to i některé strana od se ta se jiná nestojí vůbec za nic o tu se ani nepokoušejte to není koncentrace která by měla spojovací účinek. Že tomu takhle je že tento smysl ta koncentrace má. Odebrat se z tohoto smyslu dosavadního života do nového smyslu pak ten vstup se na poprvně podaří i když nemáte vůbec již žádné jiné poučky o tom jak se to dělat ale ještě by vás chtěl upozornit že toto všechno je nějaký systém když ten systém nezvládnete nemůžete také vstoupit jakýkoliv systém musíte zvládnout jakýmkoliv systémem třebas rozdílným podle situace musí. Se vstoupit hlavně systémem myšlení jeden systém myšlení sedl na sto dostoupila druhý ale upozorňuji vás také zároveň že jedině s tím systémem tam nevstoupí přes systémem sice ještě vstupujete ale jakmile vstoupíte musíte ten systém odložit jako kdyby to byl oděv který se se oděli přechodně jako vstupujete do lázně odkládajíce oděv a tohleto vám. Když dosáhnete tak nejste vedli protože nazpátek nýbrž vy tam přebýváte a důležité ježíš radí vytrvale klepat proto že dobře že se nezná a kdyby totiž jsme sebe znali tak bychom věděli jestli opravdu klepáme. Celou řekl bych z přesvědčení bez výhrad kdesi stojíme jednomu o to abychom vešli anebo taky ještě něco jiného o něco jiného ale když se neznáme tak tyto necítíme jestli také ještě dnes ve ve o něco jiné když nebes ve na stanovisku nebo v situaci petra který se neznal který si myslel že miluje ježíše a nebylo to pravda není to naše chyba jenom to způsobil veliké utrpení. To teď také v tom že se nám nedaří a nedaří vstoupit protože se pořád nedostatečně poznáváme jenom je důležité vědět že když musíte znovu a znovu vstupovat vstupujte že vždycky je chyba na vaší straně že se neznáte a fakticky nevstupujete že nikdo jiný vám nebrání než vy bůh vám nebrání ale vy si bráníte že fakticky nevstupujete když se vám radil opakovat. Opakovat opakovat tak to není rada úplná protože by mohla o to jít do nekonečna kdy musíte se snažit polepšit. Vy se mu se jsem sebelépe poznávat my se kdy napřed přesvědčeni že chyba je na vaší straně že než slepé ačkoliv si předstíráte že chcete vstoupit. Že chcete že nějaká část vaši bytosti poctivě chce ale celá a že který je na vás abyste tuto část své bytosti přesvědčit a to se dělá nejlepším způsobem tím že přidáte něco ještě v sebezáporu že v tom běžném životě přidáte na sebezáporu v něčem a tím si umožníte abyste odstranily další překážky které jsou. Ve vás a nikoliv k bohu.. To tam tak řeknu to je přímým důsledkem toho co jsem zažil v tom koncentráku že totiž tam když jsem ztratil svůj život neboť jsem ho odevzdal ale teď si žiju říká tak svému osel nic něčím dovím se odít nějakým jiným životem nebylo by bývalo. Je pokud ti kdybych se byl vrátil k tomu životu který jsem žil před tím když do se předtím snažil pod vy u jako by mu k tomu bohu vejít do jeho věčného života vejít tak ono to mělo jenom částečný úspěch z toho důvodu že jsem tam šel se svým životem to co jsem vám tolikrát prozrazoval. Že to byla největší obtíž kterou měla na cestě svatá terezie z avily tutéž chybu jsem dělal po dobu devíti let ale domnívám se pokud se na to vzpomenu že to chybu neudělám. Pod ve zkušenosti kterou třeba do koncentráku protože jsem se dověděl že se musím odít do jiného život kde do že tento můj život nikdy není tím co by se mohlo nazvat svátečním nebo svatebním oděvem a tedy nikdy neopravňuje abych byl přítomen host. Tím s tím hospodářem nýbrž do doby než na sebe vezmu ten sváteční oděv svatební oděv jak chcete slavnostní oděv do do ve se jsem jenom žebrákem nebo mrzákem kterého někde křtí čili ve na rohu a nedali mu příležitost nebo on se sám neoděl do toho svátečního oděvu potom byl vyhozen takže se po každý z dítě v. Rození proto viset ještě na výrok ježíše krista on totiž když vzal k sobě své učedníky tak je vybavil veškerých starostí k po její život s tím že z tohoto života od že ano nejenom to že odtamtud od dělá ale v. On jim do života vložil souzvuk vyžívat mu napřed nemohl celý oni by to byli neunesli ale prožili od tam do takové míry jakou unesli a to byla míra značná proti tomu co my zažíváme totiž oni od začátku od prvního přístupu k němu mohli dělat zázraky mohli přijít při křtít s následky které dneska při křtu neví. Víme a protože to od začátku mohli dělat tak si byli jisti jasně vědomi že to není jejich moc nýbrž že to moc kterou jim dal k dispozici ježíš kristus a že nejsou ani hodni toho aby kdykoliv zapomněli na to že tuto moc mají od boha tak se jim nepodařilo ten zázrak udělat vrátil se. Nebo když se mnou k ježíši a říkali tam nám to nejde tam nám to nejde a on vždycky měl na to jedné jednu jedinou odpověď že jsou malověrní že jsou neschopní proto to dodávám abyste tomu dobře rozuměli že to začli dělat ze svých vlastních sil a že se neopírali o tu jeho sílu proto aby mně se říkat jsem síla koncentrační ale ne ty člověče máš činu koncentrační ve vyšší. Dáte nikomu že neumí se soustřeďovat nebo tak to tam nikde není ani ježíš nic tak bylo nevyčítá svým učedníku vyčítají jenomže se neumí o něho opřít když zdánlivě spí vedle nich tak si myslí že utonou a oni utonou oni měli namále a mohli tuto jenom proto že měli strach že měli obavy že se stávali veškeré starání musíme odložit. Protože to je naše jak jsem z rozhovoru s vámi poznal vy vůbec nevíte co je to moj naše mu kdysi myslíte že vaše je něco co něco chce nebo něco nechce kterému je něco milé nebo nemilé a říkáte mi když nemám žádné touhy světské když se dovedu od všeho oprostil že když dovedu všech se vším. Se vypořádat tak žádné jsem vám to jste na velkém omylu to že žijete v pocitu oddělenosti to je mi jasným důkazem že máte stoprocentně jenom a nic jiného než vaše vlastní že nikdo vás tam jiný nedrží v tom pocitu oddělenosti před pak pán bůh vás rád ten by měl na to vás rád ve svém domě neoddělené ten přeci je tím člověkem. Který se bez do malovat do syna a neodmítá ho i když je marnotratní kapku atd teď se dostane k podstatě věci zapomínáte na jednu věc co to ten ježíš s těmi svými učedníky udělal on je měl k tomu aby ho napodobovali po se vám ukázalo na tom následujte nenabyl o li se to v nějakých těch kapitolách. Ale dost jsem vám nevysvětlil kapitolu velice důležitou tradice obdobná nebude třeba před asi všecko celé učení vše krista nevynechat něco abychom se nestali kacíři nebo bludaři to vždycky prózy když žádný dále za celek a to jednají jedna věta kterou jsem nevysvětlil a to je me její jeho je sladké me břemeno je lehké řekl osoby pot. To jsem s vámi v duchu i nahlas slovo znamená jakákoliv břemena jiná jsou těžká i zde by k nim k němu se svým břemenem je to těžká záležitost proto jsem před mnoha lety radil odložte svá břemena a nemyslete si že mu je. Mít uhlídáte mimo sebe se k vám budou vracet protože na zvyklí by bez toho břemena nedovedete být živi poproste boha a jinou nemějte k němu prosbu než aby vám ta vaše břemena u sebe na chvíli poschoval aspoň na tu chvíli co bych že k němu kráčíte a kráčejte k němu. Ta. Ak abyste si vzali jeho břemeno na sebe jeho jeho na sebe ne abyste rovnou kráčeli ke svobodě pro tak rovnou nejde protože nemáte vůbec z chop prost něco takového udržet takovou svobodu si byste se lekli od byste utekli co by to byla by jako nic jako ztráta sama sebe čili vzít na sebe jeho břemeno. Ti jeho jho. Znamená v pravém slova smyslu ho následovat jeho silami to znamená zaměnit svůj život který jste dosud měli za jeho život pro mně to bylo velice snadné ačkoliv se to před tím nikdy nedovedl představit ale když jsem svůj život opravdově odložil a v životě jsem kupodivu pokračoval tak jsem nevědomky vzal na sebe život boží. Od doby totiž nedá mně práci nemusím se vmýšlet do toho že ten život který mám od chvíle co jsem nepřišel o život nýbrž jenom vnitřně jsem o něj přišel to bylo asi víc a důležitější že od chvíle mám ten život z rukou božích v tam jsem se na to nemohl dívat jinak než jako na zázrak který se stal v tom smyslu že ten gestapák když nezabil tak jeho ruka blaze držela hospodinem. Asi jako abraham když chtěl zabít svýho syna podobu obdobně tam je to nějak jinak motivováno než tady. Takže protože od doby beru život z jeho rukou tak je mi také snadné v tomto životě věčném přebývat bez mezer a pro vás je velice těžké tam jenom třeba vstupovat protože nechápete nebo nechcete pochopit nebo nevíte že musíte vzít jeho a ne své břemeno. Na sebe nedbejte na své semeno to nechte od stranou. Aby vezměte si jeho břemeno co je to vzít jeho břemeno to vám musím vysvětlit co je to vzít jeho jeho to jest. Vzít jeho úkoly na se mu pod od začátku učil své učedníky že musí se podílet na jeho úkolech do takové míry jako on je plnil o to znamená napřed ve vel velice malém oním říkal budu povýšen teprve pak budete dělat věci větší než ale do doby jenom malinko bylo vidět že mohou udělat protože ani mu tak vrabce. Nevěřili nebyli toho schopni mu tak věřit čili on plnil úkoly otcovy mu neplnil něco co by on sám chtěl nýbrž co chtěl otec mu čili jestliže si přeju aby on poslal do světa. On taky na tom místě kde jsem jsem z vůle boží jestli to upřímně přel aby pamět po starost abych tam nešel sám nýbrž z jeho dopuštění z jeho vůle tak v jednoho dne začnu v tom světě ví. Tam kde on chce mít i když jde jen proč je tam nebo proč je tam třemi v to pane mně na tom nezáleží to nebudu rozebírat jsem třeba zrovna tam co jsem byl včera ale jsem tam jinak tam nejsem. Se svým jhem nýbrž jsem tam s jeho jhem čili ta moje pozice čím víc do tohoto budu v ústa toto od se bohužel jenom stupňovitě do toho ptáte se tím bude moje pozice tam snažší a tím radostněji budu plnit jeho úkoly a ne svoje že ty moje prosím když pracuju na hospodářově poli tak protože to není pole moje tak je to úkol který dělám pro toho hospodáře. To znamená jemu je to ve prospěch pane můj musím dělat všechno atd byl ten roli jam dej to znamená k větší slávě boží řekl by svatý ignác z loyoly i když to nebudu prohlašovat fakticky to budu ale sklad to nejdrobnější úkol on musí sloužit jeho slávě musí sloužit jemu ježíš kristus se řekl svým. Řeka nevyšel proto aby se mu sloužilo jež aby on sloužil ale tím že nám tohleto řekl jak máme sloužit bohu ne jemu je moje pracovat na jeho poli v jeho domě tím nám vysvětlil jak budeme plnit úkoly které že se vzal ježíš kriste a bez tohoto následování ježíše krista nedokážete vstupovat protože jestliže váš ostatní život nebude vstupem. Napřed třeba velice nenápadným to je jedno tak ani ta vaše koncentrace záměrná nebude vstupem vy zjistíte jenom že to neumíte že vám to nejde protože je to něco jiného. Než co děláte přes ven. Viděl dvou židlích a stále více jenom se napínáte abyste z jedné stačil na tu druhou sednout v vnitřní napětí které se vás stupňuje k na mně že toto říkáte život začátku to mi to šlo dokud jsem měl nějaké nadšení dneska ho nemám to se mýlíte dneska se na vás chce být se tehdy jste těmi prostředky které jste tehdy. Měli po ruce stačili nějakou etapu cesty zdolat. Ale narazil byste na z teď kvalitativní z po pak a po něm je třeba zasadit nové prostředky. A především prostředí které nejsou nýbrž prostředky ježíšovi jeho jeho jeho břemeno a těmi prvním protivil zase kus cesty ale ne nakonec to ten ježíš ukázal jenom to osobní vedení kde budete osobně vedeni jedete pod kříž a tam zase budete muset se chopit nových prostředků a tam ty zahodit jestli to neuděláte zase budete říkat jak to jak to je možné že celý život umírám a pořád. O nebi konec to pak jsme neměli dost příkladů ze života svatých že celý život nosili třebas styk marta a neubude končilo to to byla jejich chyba ne přednost my my si myslel do jaká milost je potkala neodešlo to po tři od je to byla veliká milost ale potom ne. dělám prosím výjimku u takovýho třeba pátera pia který to bral vědomě za jiné lidi. Protože si to myslel že také nutné napřed že to jinak nejde že by to pán bůh třeba neunesl protože měl k němu tak láskyplný poměr že by tyto úkoly které na sebe vzal při obracení hříšníků kdyby nechtěl předat ježíši nebo o panně marii nebo někomu jinému ačkoliv dobře věděl si proto jeho výrok všude pravil tu očích ku která neviděla mu tam děkovali říkal ne to dělala panna li tomu říkali jste mi tady jednu námitku že tady musím někdy rozlišovat kdy vlastní as sil přestat ze tří s těmi silami božímu. Tam je těžké to rozhraní vystihnout samosebou dělámli přípravu například na tu vnitřní koncentraci. Tak pro co si před tím říkám to říkám z vlastních sil pochopitelně ale neslibujte si od toho nic jiného než odvádění našeho na pravou cestu. Převod jeho převod přechod. přechodné stádu jakmile mám dojem že to moje se o hlas. S tím aby bylo převedeno tak pak to skládá du do rukou božích. Jsa si dobře vědom toho že ono beztak od něho pochází svým původem ne tím co vyvinulo svým původu stavem jak jsme se zkoušeli podle toho receptu který jsem tady byl nahrán soustředit odevzdat se bohu spojit se s ním vědomě že se to nestalo ani v jednom případě. To to není vinen bůh jak jsme si řekli nýbrž to jsme vinni my sami protože něco tam v tom vadilo a teď jsme své hleděli pomocí toho co by bylo vloženo do ji těch příčin tohoto debaklu a kdyby se to se hnulo tak by se dalo říci ještě tohleto k tomu. Že totiž člověk nezná pravou míru toho co chce co může chtít když člověk chce. A odezva není toho druhu že by dosahoval co chce. Tak přeci bez jakýhokoliv vzruchu musí si přiznat že lidsky udělal co mohl. A že tedy v klidu počet kravám v klidu musí od této své snahy ustoupit třeba na okamžik a lépe na okamžik. Ustoupí od této své snahy a tím zároveň fakticky se odevzdá bohu protože když ustoupí to neznamená že rezignuje nýbrž jenom ustoupí od své snahy protože se ukázala být neúčinná nepřestal mít tuto touhu nýbrž přestal používat prostředků kterou třeba tuto touhu rozplameňoval. Že například sem přišel že se pro nesl obětoval tady s námi to a to prováděl a tak dál všechnu metodu musíme v určitém momentu a to v tom když jsme dosáhli svýho vrcholného použití musíme tu metodu opustit a opustit ji najednou ne po částkách. A to se nejlépe dosáhne tím že se odevzdám bohu. Víte ono je velice těžko být bohu odevzdán když člověk dojem. Že ten bůh o něho nedbá nebo že vedle něho spí mu. To se strojem třebas těm učedníkům na jezeře je v v jen za nec k jem. Že se strhla bouřka protože oni si všimli že ježíš spí. No to byl důvod proč vznikla bouřka aby totiž se jim dokázalo že i když mu. Byl v lidském vědomí není to že nás bůh ve svém vědomým nesmíme ztrácet klidu jinak nezastavíme bouřku naopak ji rozpoutáváme neuklidníme se nemůžeme v bohu spočinout proto ježíš kristus řekl tehdy svým apoštolům vy malověrní což nejsem s vámi upozorňuju vás že když vystupňujete. Svou vůlí všechnu snahu se s bohem spojit s zůstává bůh s vámi i když nepociťujete to spojení. Může protože pro že z od za stav spánku prosím symbolicky to jednak s. Ale v z úst pravá s vámi čili kdybyste se mu opravdu odevzdali tak by do vás vstoupil svou vlastní vůlí a jeho vůle rovná se láska čili byste pociťovali jak vás miluje. A byli byste strženi touto láskou neodolali byste viz na tažení a to při byste ho milovat způsobem jakým jste dosud nemilovali a mohli byste si vštípit do hlavy že pak starosti uvědomit že to není vaše láska je to láska jeho kterou o milujete a tento převrat bych chtěl aby se vás právu není rozpor. V tom že člověk nezná třebas. Co ho čeká nebo co by dobyl co si muset plnit aby se mohl vymlouvat že protože neví co dělat. An takže je na tomu než ten kdo co dělat kdo co dělat to je ten který plnil podmínky na určitém stupni v plníme li podmínky na určitém stupni o kterém jsem a ty podmínky jsou známy ze symboliky ježíšova života všechny do všech podrobností plnímli dostanou své. Na vrchol tohoto stupně. A. Dál nic nevím mu protože obyčejně považuji tento vrchol tohoto stupně za krizi dneska potom visi tření co máte byste neměli uvažovat tak je ale dejme tomu se mi to tak jeví protože s podmínkami které jsem plnil přicházela vždycky určitá po oddán tam vyrovnanost určitý klid vnitřní teď plním podmínky nadále a všechno odplývá nastává odliv. A to z toho důvodu že spěji k vyprázdnění od toho co dohrálo svou roli. To nemusím umět si takhle kvalifikovat ale je to fakt. Takže vzrůst toho konstatuji že těmi podmínkami kterými jsem kdy měl určité úspěchy určité výsledky dneska nemám. To není že jsem zvlažněl nebo co takového jak mi tady říkáte to je chybný názor nýbrž to je proto že potřebuji splnit nové další podmínky na kvalitativně jiném stupni. Čili taky kvalitativně jiné podmínky ne kvantitu od konce do tady nehraje roli jak dlouho se soustřeďujete jak dlouho děláte to nebo ono to nehraje roli ale kvalita intenzita ta je důležitá. Takže dejme tomu když někdo dojde do konce toho stupně kde stačilo plnit zákon nad sebou se stát podle pravila třebas tady zákonem a jasně řečeno když toto bude člověk plnit že zrodí že se v ježíše krista. Pak kdyby chtěl se spokojit po tomto zrození jenom plněním těchto podmínek. Tak by toho ježíše zabil v pravém slova mysl zabil stal by se rodem svému a ten věčný život by přestal v něm vědomě stává. Naštěstí je tady ježíš kristus který nám říká co se dít po ho jeho narození že se máme starat joze ten pěstounem ježíše. A co se potom stát ježíš to znamená mu ten v nás který si přeje jít dál. Protože josef je ta část naše bytost naší bytosti která si přeje jenom toho ježíše udržovat to znamená pro něho žijí kdy máme jinou část s vlastní je to ovšem jednota která tohoto prostředku využívá k tomu aby se vývojově dostala dál a tato vývojová část je označena ježíšem. A tento ježíš si přeje aby se stal vědomým synem božím tak jakým byl kdysi na věčnosti. A proto plní podmínky nové které předtím vůbec nemusel člověk plnit když žil v starozákonních podmínkách že totiž musí se snažit od toho. Aby byl v tom co jeho otce. Je toho musí být oddán svému okolí znamená musí najít podporu ve světě bez podpory se ještě neobejde. Tím ovšem i v podpoře tato jednou vysvětlím detailně jsou vývojové rozdíly podpora od světa je jiná když jsou v egyptě jiná když se vrátí nazaret do nazareta protože tam se například začíná s takový aktivitou toho ježíše a není tady spolu jenom na tu část která je znázorněna tím josefem ne ale v každém případě. Nemusíme přestat toto to potom o to se nemusíme starat protože jakmile dojdeme do konce toho stupně jakmile vystupňujeme všechny možnosti lidské dovršíme všechno co můžeme udělat tak pak se od nás chce jenom abychom se bez ohlížení vyprázdnili od sebe který tyto podmínky plnil to znamená přestali plnit tyto podmínky přestal. Li byl být na tom co jsem před tím dělal přestat si vyčítat taky to je odliv a to všecko vyprázdnili se tak že by se mohl v nich provést bez metody mu příliv nebo přechod do vyššího stupně ten se děje jenom za podmínky vyprázdnění na každém přechodu čili když toto aplikujeme na slova ježíšova jho je lehké jeho je sladké a semeno mele že je s. Tak platí o každém stupni že než se na tom stupní zabydlíme takto břemeno ještě lehké není jakmile si ale zvykneme na ty nové podmínky které jsou vždycky trošičku obtížné protože neumíme v nich jako se otáčet jakmile si zvykneme na synové podmínky tak se to břemeno na tom stupni stává lehkým a jeho as. Sladkým tak dlouho než do toho kostela dalšímu stupni a tam zase obdobně na každém stupni je to břemeno s u lehké protože plníme podmínky ježíše. Kdybychom ovšem na kterém kolik vstupní začli považovat ty podmínky které plníme za své to znamená přivlastnili jsme si výdobytky toho stupně a tedy nechtěli od toho odejít tak by znovu nastala krize která by nemusela znamenat přechod do vyššího stupně. Nýbrž by mohla znamenat pád z nad k tomu o kterém vstupní jedině tehdy když bereme jho ježíšovo to znamená pod ním ky který nám byly stanoveny jsou obecně stanoveny ježíšovým životem a jejich plnění je příkazem že by ježíšovu je to jsou to tedy jeho podmínky je to jeho jeho které pomáháme s míníme vzdát cele. Lidstvo se my jsme ve spojitosti s veškerenstvem tak teprve za takových krista nepřivlastnil ve kdo od začátku a dokonce považujeme za jeho jeho v takovém případě je to je hole byl ovšem musíme splnit ještě tu podmínku že jsme ochotni mu při do lepším byl vším se to všechno máme zajez zajezděno zaběhnuto v tom případě okamžitě odejít právě. Když to všechno nejlépe šlo ježíšovi když na oslátku slavnostně poli děl jeruzalémem když opravdu nám chtěl dokázat to takhle půjde na kterémkoliv stupni okamžik by se po musí odejít jo ale když toto splníme a on odešel bez reptání z toho stupně tak pak se mohl vzkřísit na jiném stupni povolným li zažít v kříšení na vyšším stupně atd takové vší. Žení prosím předcházelo předtím když poklad tesařina tam šla no tak byl vstoupil do do jordánu musel se vzdát ovšem lese rodinu posel správně oním to ti nemám bratry nemám sestry nemám kam bych hlavu sklonil nemám matku. Čili všechno je v něm krásně vysvětleno pokud to takhle chápeme tam není mezery a tam nemůžeme říct že nevíme co dál protože vždycky se nám dostane osvícení tím že se vyprázdníme to osvícení je vždycky vyššího rázu nad s k i nám přesně napoví co máme dělat dál a najdeme si to ještě jako dokument jako důkaz v ježíši tam ve to všechno napsáno to je zákonitost obecně platná takže nikdo z nás neb. Lide po jiné cestě když se chopil jednou ježíše jeho cesty jeho byla všem musí se držet jeho jha musí jeho jho vzít na sebe a ne nějaké své. Z toho co jsme tady si řekli větu vám patrno že soustředění na boha který konal od myslel wu abych se s ním spojil kvůli sobě. Totiž protože stav oddělenosti mně nebi ho bujet. Tato koncentrace je prováděna sebe důkladněji a pečlivěji nevede k vědomému spojení věčnými životem a to z toho důvodu že tady není pravého ducha který by k tomu vedl a to jest ducha lásky při takovýchto druzích koncentrace. Musí dojít vždycky k situaci kde koncentrace se nevede a teprve z toho této pozice když člověk rezignuje na to že sám nedokáže vejít může se nadát nadějí toho že totiž bude vzat že bude mu otevřeno. Totiž tam když člověk dělá koncentraci tak neplní jednu z těch podmínek o které jsme si řekli v tom v lid ježíšově klepejte to bude otevřeno on zároveň klepe a zároveň si chce otevřít rozumíte k tomu to je jemný omyl dobu on si on jenom klepat a to málokdo dovede jenom. Klepal on si zároveň otevírá a tím ruší toto tento předpis ježíšův proti kterému se nedá nic dělat to je zákonitost protože kdyby bylo možno co svou vůlí přecházet z jednoho stupně nebo z jedné úroveň na druhou tak by nebylo možné soustředění na kteroukoliv úroveň. A my jsme proto ve hmotě a proto jsme tam ten módě člověkem lidmi abychom se mohli dokonale naučit soustřeďovat na hmotu neboť jenom ten kdo se osvědčí v malém může se to by či je velkému a v tom že bychom si mohli soustředěním nějakým nebo nějakou praktikou v hmotě pomoci k tomu abychom z u nikam li. By porušovalo tu možnost vyspět ve své hmat a kdybychom je že kdo nám zaručí že jenom vyspělý jenom ten kdo se plně rozvinul v hmotě že zrovna ten si přeje přechodu do věčnosti. To věk že věda všecek nezná takže nemůže věk kdy je dospělý duševně i tělesně tedy kdy rozvinutý život jednak je to proti zákon nejednání protože byl sem poslán aby zde určité věci vykonal není tady totiž sám je tady ve společenství s ostatními lidmi ostatním tvorstvem. A všem jako vedoucí činitel v tomto tvorstvu pomáhat k tomu aby se také oni dostali někam na to tu proto v jinými způsoby třebas negativními to jedno to to se mi do nevyzná takže není třeba se o tom tady bavit ale stává se že člověk třebas po léta koncentruje ale nikdy se nekoncentruje tak že. By jenom klepal nýbrž také otevírá a pak se že mu to vůbec nejde no nevadí on se jednou splete a v tom smyslu že zjistí že to nejde tímto způsobem a pak tedy vynechává jeden z těchto prvků se třebas bude jednomu klepat. A.